Vanliga licensfel

Om du stöter på några av de vanliga felen med Creative Cloud 2019 eller senare program, läs vidare för information och lösningar.

På macOS, om du ser en dialogruta för Adobe Licensiering som försöker komma åt Nyckelhanteraren se detta dokument.

Om du får ett fel på grund av att licenscertifikatet för Adobe som är installerat i Nyckelhanteraren eller Certificate Store visas som inte pålitligt, se detta dokument.

Att installera och använda Adobe Creative Cloud-program på gästkonton varken rekommenderas eller stöds. Mer information finns i Gästkonton stöds inte | Creative Cloud 2019 eller senare

Vissa prenumerationer har specifika språkrestriktioner kopplade till sig. Du hittar mer information i detta dokument.

Om den tidigare installationen av Lightroom Classic licensierades och driftsatta av IT-administratörerna med ett företagsserienummer ska slutanvändarna inte uppdatera till den senaste versionen av Lightroom Classic. Klicka här om du vill ha mer information om hur du återgår till en tidigare version för att komma åt programmet igen.

Anslutningsproblem

Om din dator inte kan ansluta till Adobes aktiveringsservrar ska du följa stegen nedan, i den ordning de visas, för att felsöka problemet.

  • Kontrollera att du har åtkomst till webbplatser via säkra anslutningar. Till exempel, http://www.adobe.com.
  • Värdfiler för operativsystem mappar värdnamn till IP-adresser. En felaktigt konfigurerad värdfil kan påverka din dators anslutning till Adobes servrar. För att kontrollera och verifiera värdfilen, se detta dokument.

För information om olika supportnivåer för proxyservermiljöer i Creative Cloud-produkter och -tjänster, se Proxy-support i Creative Cloud-produkter.

På macOS försöker ibland Adobe-program anmoda användarinformation även om den redan tillhandahållits i Creative Cloud-datorprogrammet. Du hittar mer information på denna sida.

Aktiveringsproblem

Aktivering ansluter en app eller tjänst till en giltig användarlicens. För de flesta appar är processen enkelt och sker automatiskt när du loggar in. Däremot kan ibland fel uppstå om du inte kan ansluta till aktiveringsserveren, om din licens inte är aktiv eller om du försöker installera en app på fler än två datorer.

Här är några vanliga lösningar för aktiveringsproblem.

Bekräfta att ditt kredit- eller betalkortsnummer, utgångsdatum, faktureringsadress och telefonnummer anges på ett korrekt sätt, utan mellanslag eller bindestreck. Uppdatera kreditkorts- och fakturerings informationen.

Om du använder ett företagskort ska du se till att du anger kortinnehavarens namn och faktureringsadress, inte din egen. Kontrollera med kortinnehavaren eller kontoavdelningen för att verifiera att namnet och faktureringsadressen är korrekta.

Ett saknat eller inkorrekt födelsedatum kan påverka din behörighet till att använda Creative Cloud. Mer information finns i Fel: Du är inte berättigad att använda Creative Cloud.

Om du observerar att licenscertifikatet för Adobe som är installerat i Nyckelhanteraren eller Certificate Store visas som inte pålitligt, se denna sida.

Om du stöter på ett fel med en specifik felkod kan du läsa Licensfel | Creative Cloud 2019.