Problembeskrivning

Adobe-program kräver signerade programprofiler. Medan du erhåller dina signerade programprofiler installeras de nödvändiga certifikaten för signaturvalideringen i Keychain på macOS och Certificate Store på Windows.

Adobe-licensiering använder X.509, som följer standard, DER-certifikat för licensiering och berättigande. Adobe-program använder certifikaten enbart för programvarulicensiering. Dessa är en del av förtroendekedjan för certifikatet, roten för denna är självsignerad. Ett självsignerad certifikat är ett identitetscertifikat som signeras av samma enhet som den som blir certifierad.

Endast en del av certifikaten i förtroendekedjan installeras när du installerar certifikaten. Rotcertifikatet installeras inte och därmed dyker certifikaten i förtroendekedjan upp i Keychain och Certificate Store med följande meddelanden:

  • Windows: Windows har inte tillräckligt med information för att verifiera detta certifikat
  • macOS: Certifikatet är inte pålitligt

Detta är inget att bekymra sig för eftersom certifikaten endast används av Adobe-program för licensiering. Om du tar bort ett certifikat har det ingen negativ inverkan eftersom certifikaten installeras på nytt i Keychain eller Certificate Store under regelbundna iterationer för att erhålla signerade programprofiler.

Lösning

Det självsignerade rotcertifikatet finns tillgängligt som en separat (valfri) installerbar profil från Adobe. En bekymrad användare kan installera profilen som ber om tillstånd att installera det självsignerade rotcertifikatet över hela systemet och markera det som pålitligt. När det självsignerade rotcertifikatet har installerats och markerats som pålitligt visas inga fler felmeddelanden för certifikaten som finns installerade.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy