Läs om hur du kan använda tillägg i Dreamweaver för att formatera om tabeller, ansluta till databaser eller skriva skript för webbläsare.

Tillägg är nya funktioner som du enkelt kan lägga till i Dreamweaver. Du kan använda flera typer av tillägg. Det finns t.ex. tillägg som gör att du kan formatera om tabeller, ansluta till databaser eller skriva skript för webbläsare.

Obs!

Om du vill installera tillägg som alla användare har tillgång till i ett operativsystem med flera användare måste du vara inloggad som administratör (Windows) eller rot (Mac OS X). Mer information om hur du använder Dreamweaver i system med flera användare finns här.

På sidan Adobe Add-ons visas alla tillägg som du kan installera och använda med Dreamweaver. Du kan även installera tilläggen enkelt från sidan med tillägg.

Installera tillägg från sidan med tillägg

Klicka på Fönster > Tillägg > Bläddra bland tillägg om du vill söka efter och installera tillägg. När du klickar på Bläddra bland tillägg visas sidan Adobe Creative Cloud-tillägg.

Du kan visa Dreamweaver-specifika tillägg genom att klicka på Dreamweaver till vänster på sidan Adobe Creative Cloud-tillägg. Du kan också använda sökrutan till höger om du vill söka efter ett specifikt tillägg.

Sidan Adobe Creative Cloud-tillägg. Dreamweaver-tillägg.
Sidan Adobe Creative Cloud-tillägg

Viktigt! Kontrollera att du har aktiverat filsynkronisering för ditt Adobe Creative Cloud-konto innan du installerar tillägg. Mer information finns i avsnittet Aktivera filsynkronisering i Adobe Creative Cloud.

Installera tillägget genom att följa anvisningarna på skärmen.

Om du vill visa de tillägg som du har installerat eller delat med andra klickar du på Alla dina köpta och delade objekt under Mina tillägg.

Sidan Adobe Creative Cloud-tillägg – Mina tillägg. Dreamweaver-tillägg.
Sidan Adobe Creative Cloud-tillägg – Mina tillägg

Aktivera filsynkronisering i Adobe Creative Cloud

Innan du installerar tillägg från Adobe Creative Cloud måste du aktivera filsynkronisering via Adobe Creative Cloud-klienten.

 1. Öppna Adobe Creative Cloud-klienten genom att klicka på  i aktivitetsfältet.

 2. Klicka på och sedan på Inställningar.

  Inställningar i Adobe Creative Cloud-klienten. Filsynkronisering.
  Inställningar i Adobe Creative Cloud-klienten

 3. Välj På i synkroniseringsinställningarna på fliken Filer.

  Filsynkronisering i Adobe Creative Cloud-klienten
  Filsynkronisering i Adobe Creative Cloud-klienten

Använd befintliga tillägg i nya versioner av Dreamweaver

Vanligen är tillägg utformade för att fungera med en specifik version av Dreamweaver, oftast den senaste versionen. Tillägget kan även användas med senare versioner av Dreamweaver om det är byggt eller konfigurerat för att användas i olika versioner av Dreamweaver. När du installerar en ny version av Dreamweaver och den tidigare versionen avinstalleras, avinstalleras även tillägg. 

I så fall installerar Adobe Creative Cloud-datorprogrammet automatiskt de tillägg som du har köpt (från sidan med tillägg) när du installerar den nya versionen av Dreamweaver. När tilläggen har installerats visas ett meddelande om att installationen är klar i Creative Cloud-programmet. Det enda du behöver göra för att automatisk installation av tillägg ska fungera är att se till att filsynkronisering är aktiverad i Creative Cloud-datorprogram.

Obs! endast de tillägg som är kompatibla med den nya versionen av Dreamweaver installeras av Adobe Creative Cloud-appen.

Installera tillägg från tredje part

Tillägg från tredje part kan installeras via ZXP filer med hjälp av kommandoradsverktyget Exman. Om du inte har ZXP-filen med dig kontaktar du företaget som säljer tillägget.

Se till att tillägget stöds i den version av programmet som det ska installeras i.

Installera tillägg från tredje part i Windows

 1. Hämta ZIP-filen för kommandoradsverktyget ExMan från http://www.adobeexchange.com/ExManCmd_win.zip.

 2. Extrahera filerna till en plats på din dator. För den här självstudiekursen extraheras filerna till C:\Exmancmd_Win.Step text

 3. Hämta ZXP-fil och kopiera den till samma plats. I det här exemplet kopieras ServerBehaviorDatabase_1_0_0.zxp-filen till den här platsen.

 4. Kör kommandoradsverktyget som administratör. Högerklicka på kommandoradsverktyget och välj Kör som administratör.

  Obs!

  Stäng programmet som är kopplat till tillägget innan du fortsätter med installationen.

 5. Gå till mappen som innehåller dina extraherade Filer i kommandotolken. I vårt exempel är platsen C:\Exmancmd_Win. Navigera till den här platsen med kommandot cd C:\Exmancmd_Win.

  Obs!

  När du använder kommandoradsverktyget måste du vara noggrann med skiftläget för bokstäverna du skriver.

 6. Installera tillägget genom att köra kommandot ExManCmd.exe/install .zxp.

  Om du vill felsöka under installationen läser du den här artikeln.

 7. Kör kommandot ExManCmd.exe/list all för att kontrollera att tillägget har installerats.

 8. Öppna programmet som är kopplat till tillägget och följ anvisningarna i användarhandboken för att hitta tillägget. Se till att du öppnar den korrekta versionen av programmet.

Installera tillägg från tredje part i Mac OX

Precis som i Windows OS kan du installera tillägg med hjälp av terminalprogrammet i Mac OS. Se till att du har rätt skiftläge för varje kommando.

 1. Hämta ZXP-filen och placera en kopia på datorn.

 2. Hämta ZIP-filen för kommandoradsverktyget ExMan från http://www.adobeexchange.com/ExManCmd_mac.zip.

 3. Extrahera innehållet i den nedladdade ZIP-filen. Kopiera innehållsmappen till skrivbordet.

 4. Öppna Finder. Välj Program > Verktyg och dubbelklicka på Terminal.

 5. Ange cd ~/Desktop för att gå till skrivbordet.

  Obs!

  Stäng programmet som är kopplat till tillägget innan du fortsätter med installationen.

 6. Kör kommandot ./Contents/Mac OS/ExManCmd --install .zxp för att installera tillägget.

  Om du vill felsöka under installationen läser du den här artikeln.

  Obs!

  Om du stöter på problem med behörighet kan du köra kommandot med förhöjd behörighet. Lägg till prefixet sudo i kommandot. Använd i det här fallet sudo ./Contents/Mac OS/ExManCmd --install .zxp.

 7. Ange lösenordet i kommandotolken och tryck på Retur. Det är möjligt att du inte ser markören röra sig eller att text matas in när du skriver.

 8. Öppna programmet som är kopplat till tillägget och följ anvisningarna i användarhandboken för att hitta tillägget. Se till att du öppnar den korrekta versionen av programmet.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy