Sammanfattning av nya funktioner

Uppdatering finns för Illustrator

Mer information finns i Sammanfattning av nya funktioner.

Live-hörn

Du kan enkelt redigera hörnen på former och banor i din teckning. Välj en eller flera hörnfästpunkter och dra den nya Live-hörnwidgeten så att hörnets form ändras. Välj på tre typer av hörn – runda, inverterade runda eller avfasade.

Typer av rundning med verktyget live-hörn
När du ändrar inställningarna i dialogrutan Hörn, ändras hörnets utseende

A. Widget för live-hörn B. Rundat hörn C. Associerade fästpunkter D. Inverterat rundat hörn E. Avfasat hörn 

Mer information finns i artikeln Arbeta med live-hörn.

Förbättrad penna

Verktyget Penna har förbättrats. Nu är det enklare att anpassa kurvor, stänga banor automatiskt och rita raka linjer i förutbestämda och valfria riktningar. Förbättringarna har utökats till verktygen Pensel, Plumppensel och Utjämna.

 • Kurvpassning För verktygen Penna och Utjämna finns reglaget Följsamhet som du kan använda för att välja den bästa kurvpassningen. Typen av kurvpassning anges i dialogrutan Alternativ för verktyget Penna > reglaget Följsamhet.
 • Stänga en bana. När du ritar en bana kan du välja att stänga den om slutpunkterna är inom ett visst antal pixlar från varandra. Det fördefinierade antalet pixlar ställs in i fältet Inom i dialogrutan Alternativ för verktyget Penna.
 • Segment och banor. Med den förbättrade pennan kan du rita begränsade och obegränsade banor. Du kan också fortsätta med eller sammanfoga banor med det nya verktyget.
 • Förinställningar för utjämning. Dubbelklicka på ikonen Utjämna i verktygslådan om du vill öppna dialogrutan Alternativ för verktyget Utjämna. I dialogrutan finns ett reglage för Följsamhet som är baserat på förinställningar.

Mer information finns i artikeln om det förbättrade pennverktyget.

Arbetsflöden för att ändra form på segment och stöd för touch

Arbetsflödena för att ändra form på bansegment har förbättrats och stöd för touch har lagts till. Använd verktyget Ritstift (när du ritar), eller verktygen Fästpunkt eller Direktmarkering om du vill ändra form på bansegment utan begränsningar.

Du kan nu t.ex. trycka på alternativtangenten och sedan använda ritstiftet för att ändra form på enskilda bansegment, som på den här bilden:

Arbetsflöden för att ändra form på segment och stöd för touch
En kombination av bansegmenten; formen har ändrats med verktyget Ritstift

A. Ursprunglig form B. Markören Ändra form på segment visar ett segment som kan ändras C. När markören Ändra form på segment visas ändrar du segmentets form genom att klicka och dra. D. Ändra form på så många segment som behövs E. Den slutliga formen när formen för alla banor har ändrats 

Arbeta med Typekit-teckensnitt

Välj bland tusentals tillgängliga Typekit-teckensnitt direkt i Illustrator. När du har aktiverat synkronisering av Typekit-teckensnitt till datorn i Creative Cloud visas Typekit-teckensnitten tillsammans med de lokalt installerade teckensnitten.

Arbeta med Typekit-teckensnitt

A. Typekit-teckensnittsfilter B. Knapp som länkar till Typekit-webbplatsen C. Typekit-baserade teckensnitt 

Mer information om hur du hittar och använder Typekit-teckensnitt i Illustrator finns i artikeln Arbeta med Typekit-teckensnitt.

Mer information om Typekit och Creative Cloud finns på Typekit Help Center.

Perspektivstödraster

Verktyget Perspektivstödraster har förbättrats och är mer flexibelt och intuitivt att använda. Om Perspektivstödraster ändras i Illustrator påverkas även kopplade teckningar. Om till exempel inställningar för horisontlinje eller gränspunkt ändras kommer även teckningens perspektiv att ändras. Den här förbättringen är bara tillgänglig för perspektivstödraster med två eller tre punkter.

Obs! I tidigare Illustrator-versioner påverkades inte kopplade teckningar om perspektivstödrastret ändrades.

 1. Koppla teckningar till ett perspektivstödraster.
 2. Välj verktyget Perspektivstödraster i vyn Perspektivstödraster (Visa > Perspektivstödraster > Visa stödraster).
 3. Lås stationspunktenperspektivstödrastret (Visa > Perspektivstödraster > Lås stationspunkt).
 4. Markera en gränspunkt och ändra perspektivstödrastret. Teckningen flyttas enligt det ändrade perspektivstödrastret.
perspektivstödraster
Ursprunglig teckning som kopplats till ett perspektivstödraster.

Gränspunkten har dragits in från höger. Perspektivstödrastret och teckningen ändras samtidigt.

Perspektivstödraster
Gränspunkten har dragits in från vänster. Perspektivstödrastret och teckningen ändras samtidigt.

Förbättrat stöd för Windows

HiDPI-enheter

Adobe Illustrator utökar stödet för HiDPI till Windows-baserade enheter. Nu kan du visa Illustrator i förstorat läge, som med inställningar för textstorlek på en högupplöst skärm. 

 • För skärmar med upplösning från 1 920 × 1 080 till 2 560 × 1 440 kan Illustrator startas med 1,5 gånger uppskalat gränssnitt, beroende på operativsystemets textstorlek.
 • För skärmar med upplösning från 2 560 × 1 440 och uppåt kan Illustrator startas med 1,5 eller 2 gånger uppskalat gränssnitt, beroende på operativsystemets textstorlek.

Stöd för penntryck på Windows 8-enheter

I tidigare versioner av Illustrator gick det att rita på Wacom-surfplattor (till exempel med penseln) baserat på indataparametrar som tryck, rotation, lutning med mera.

Den här versionen av Illustrator har inbyggt stöd för inläsning från Windows 8-baserade enheter med tryckkänslighet. Du kan till exempel utnyttja funktionen när du arbetar med en Windows 8-enhet med en nyare skärmpenna som ger tryckindata för teckningar som kräver det.  

Information om hur du visar eller gör ändringar i Windows finns i:

Anpassade verktygspaneler

Skapa grupper med favoritverktyg med den nya funktionen Anpassade verktygspaneler. Dra och släpp bara verktygen från verktygslådan till en ny verktygspanel eller ta bort verktyg från en verktygspanel som du har skapat.

Anpassade verktygspaneler
Verktyg från tre verktygsgrupper (vänster) har lagts till för att skapa en ny verktygspanel (höger)

Mer information finns i artikeln om anpassade verktygspaneler.

Importera och exportera inställningar

Du kan dela inställningarna i Illustrator med en annan dator med hjälp av inställningspaket. Skapa ett inställningspaket på en dator (Redigera > Mina inställningar > Exportera inställningar) och kopiera paketet till en annan dator och importera inställningspaketet (Redigera > Mina inställningar > Importera inställningar).

Förbättringar i SVG-arbetsflöden

SVG-relaterade förbättringar (SVG-alternativ > Fler alternativ > Avancerade alternativ) har implementerats:

 1. I dialogrutan SVG-alternativ:
  1. Ett nytt alternativ för att aktivera responsiv design är tillgängligt. Med kryssrutan Responsiv tar du bort absolut information om bredd och höjd från teckningsfilen så att bildens storlek ändras och skalas om proportionerligt.
  2. Standardvärdet för teckensnitt är inställt på SVG som standard.
  3. Antalet decimaler (Fler alternativ > Avancerade alternativ) är 1 som standard.
 2. När du öppnar en SVG-fil i Illustrator bibehålls den visuella följsamheten genom att objekten justeras korrekt mot pixelstödrastret.

Andra viktiga förbättringar

Den här versionen av Illustrator har förbättrade funktioner som föreslagits av användare.

Dialogrutan Nyheter

dialogrutan nyheter

Första gången Illustrator startas efter en uppdatering visas dialogrutan Nyheter. I dialogrutan visas de viktigaste nya funktionerna i den senaste versionen. I listan finns en beskrivning av varje funktion och miniatyrer för tillhörande videor. Om du klickar på en miniatyr spelas en kort video om funktionen upp i dialogrutan Nyheter.  

Tips! Om du vill visa dialogrutan Nyheter i Illustrator igen kan du när som helst välja Hjälp > Nyheter.

Obs! Om du inte vill att dialogrutan Nyheter ska visas varje gång du startar Illustrator markerar du kryssrutan Visa inte igen.

Reglage för opacitet

reglage för opacitet
Det nya reglaget för opacitet ersätter listrutan med värden

Listrutan för opacitet har bytts ut till ett reglage. Reglaget finns på två platser:

 • Fönster > panelen Genomskinlighet (Skift + Ctrl/Cmd + F10)
 • Kontrollpanelen > reglage för opacitet

Förbättringar på panelen Lager

Bibehåll läge på panelen Lager

 • Panelen Lager (F7) håller nu reda på vilka lager som har expanderats eller komprimerats även efter att du har stängt ett dokument och öppnat det igen.

Visuell återkoppling för åtgärder på panelen Lager

 • När du kopierar ett lager visas en plussymbol på markören ().
 • När du för markören över målikonen för ett lager ändras den till en pekare ().

Förbättringar för proxy för fyllning och linje

förbättringar för proxy för fyllning och linje

A. Proxy för fyllning och linje i panelen Färgrutor B. Ikoner för liten listvisning och miniatyrbildsvisning 

För att förenkla arbetsflödet har proxyn för fyllning lagts till i:

 • Fönster > panelen Färgrutor
 • Anpassade verktygspaneler (läggs till automatiskt när du skapar en ny verktygspanel)

På panelen Färgrutor finns nu också två knappar som du kan växla vy med. Klicka på knappen om du vill växla mellan listvy och miniatyrvy.

Skapa eller ändra storlek på ritytan från mitten

Två förbättringar har införts för att skapa och ändra storlek på ritytor:

 • Tryck på alternativtangenten när du skapar eller ändrar storlek på en rityta om du vill att ritytans mittpunkt ska vara fast.
 • Om du trycker på Alt och Skift när du skapar eller ändrar storlek på en rityta bevaras proportionerna för ritytans bredd och höjd (begränsad skalning) och ritytans mittpunkt fixeras.  

Avbryta dragåtgärder snabbt

Vissa arbetsflöden har förändrats så att du kan avbryta åtgärder när du använder vissa verktyg. Den här förbättringen gör att du kan avbryta följande verktyg och åtgärder genom att trycka på Esc:

 • Zooma
 • Linjal
 • Stödlinje
 • Delningslinjer
 • Markering
 • Verktyg för sidindelning

Nytt kortkommando: Montera

Nu kan du aktivera kommandot Montera med ett kortkommando: Ctrl/Cmd + Skift + P.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto