Justera bilder mot pixelstödrastret på ett smidigt sätt...

Introducerat i Illustrator CC 2017 års utgåva

I Illustrator kan du skapa bilder som är skarpa och tydliga på skärmar med olika linjebredder och justeringsalternativ. Välj om du vill justera ett befintligt objekt mot pixelstödrastret med en enkel klickning eller justera ett nytt objekt direkt när du ritar det. När du omformar objekt kan du behålla pixeljusteringen utan att bilden förvrängs. Pixeljusteringen fungerar både för objekt och enskilda bansegment och ankarpunkter som de består av.

Ett objekt före och efter justering mot pixelstödrastret

A. Objektet är inte justerat mot pixelstödrastret B. Objektet är pixeljusterat 

Justera befintliga objekt mot pixelstödrastret

Du kan markera objekt eller objektsegment i dina befintliga bilder och justera dem mot pixelstödrastret. Den här funktionen är praktisk när du kopierar och klistrar in objekt som inte är pixeljusterade från andra dokument.

 1. Använd markeringsverktyget och markera det objekt som du vill justera mot pixelstödrastret.

  Du kan också pixeljustera särskilda segment i objektet. Om du vill göra det använder du direktmarkeringsverktyget och markerar vågräta eller lodräta segment i objektet.

 2. Om du vill göra ett befintligt objekt detaljerat och skarpt gör du något av följande:

  • Klicka på ikonen Justera markerad grafik mot pixelstödraster () på kontrollpanelen.
  • Välj Objekt > Pixelperfektion.
  • Högerklicka på objektet och välj Pixelperfektion på snabbmenyn.

Obs!

Du behöver inte pixeljustera ett helt objekt, du kan pixeljustera vissa segment. Använd direktmarkeringsverktyget () för att markera vågräta eller lodräta segment i objektet. Använd sedan ett av pixeljusteringsalternativen precis som när du använder dem med ett objekt.

Överväganden

 • Objekt som inte har några lodräta eller vågräta segment ändras inte för att justeras mot pixelstödrastret.
 • Om det markerade objektet redan är pixeljusterat får du följande meddelande från Illustrator:
 • Illustrator meddelar dig om bilden i markeringen inte kan pixeljusteras. I exemplet nedan har den markerade bilden inga lodräta eller vågräta segment.

Justera nya/omformade objekt mot pixelstödrastret

När du skapar eller omformar objekt kan du se till att de fästs mot pixelstödrastret för exakt placering av kanter och banor. Det här alternativet är aktiverat som standard för dokument som skapats med webb- och mobildokumentprofilerna.

 1. Gör något av följande:

  • Klicka på ikonen Justera grafik mot pixelstödraster vid skapande och omvandling () på kontrollpanelen.
  • Välj Visa > Fäst mot punkt.
 2. Du kan också ändra alternativ för Fäst mot punkt med hjälp av listrutemenyn (). Klicka på pilen och välj önskat alternativ i dialogrutan Fäst mot pixel-alternativ.

  Dialogrutan Fäst mot pixel-alternativ

  Fäst mot pixel när du ritar

  Rita banor som justeras mot närmsta pixel för att skapa skarpa segment.

  Rita ett objekt som justeras mot pixelstödrastret

  Fäst mot pixel när du flyttar

  Fäster objektet som du flyttar mot närmaste pixel. Du kan välja att fästa banor, segment och ankarpunkter när du flyttar objektet.

  Behåll ett objekts pixeljustering när det flyttas

  Fäst mot pixel när du skalförändrar

  Fäster kanterna på objektet som du skalförändrar mot närmaste pixel.

  Behåll ett objekts pixeljustering vid skalning

 3. Klicka på OK.

Bilaga: Visa pixelstödrastret

 1. Välj Visa > Förhandsvisa med pixlar i Illustrator.
 2. Zooma in arbetsytan till 600 % eller mer.

Obs!

Du kan välja att inte visa pixelstödrastret i läget Förhandsvisa med pixlar även på höga zoomnivåer. Avmarkera Inställningar > Stödraster och stödlinjer > Visa pixelstödraster (över 600 % zoom) i Illustrator.

Inaktivera pixelstödrastret

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy