Obs!

  Typekit har bytt namn till Adobe Fonts och ingår nu i Creative Cloud och andra prenumerationer. Mer information.

Samarbete med Creative Cloud Libraries

Arbeta aldrig ensam igen! Nu kan du samarbeta med Creative Cloud Libraries genom att dela dina bibliotek med andra Creative Cloud-användare. När du väljer att dela ett Creative Cloud-bibliotek kan dem du delar det med utföra åtgärder med resurserna i biblioteket på en rad sätt – visa, använda, redigera, kopiera, flytta, byta namn eller ta bort resurser.

Mer information om den här förbättrade funktionen finns i avsnittet Samarbete i artikeln Creative Cloud Libraries.

Creative Cloud Libraries

Creative Cloud Libraries-panelen
Creative Cloud Libraries-panelen

Har du favoriter bland färger, textformat eller bilder? Nu kan du ha dem nära till hands – varhelst och närhelst du behöver dem – med hjälp av Creative Cloud Libraries. Med Creative Cloud Libraries kan du samla dina favoritkomponenter, ordna dem i logiska bibliotek, komma åt och visa dem och återanvända dem i dina olika dokument och projekt. Allt du behöver göra är att släppa färger, textformat eller bilder i den nya bibliotekspanelen (Fönster > Bibliotek) i Illustrator CC.

I olika Illustrator-projekt. Vad du än sparar i ett bibliotek blir det tillgängligt att användas i alla dina Illustrator-projekt.

På andra datorer. Libraries synkas med Creative Cloud. Ditt bibliotek blir tillgängligt på alla datorer som du loggar in på med ditt Creative Cloud-ID.

Photoshop CC. Photoshop CC 2014 har nu också Creative Cloud Libraries inbyggt. Alla bibliotek som du sparar från Illustrator blir automatiskt tillgängliga i Photoshop.

Program. Med de nya programmen Brush CC, Shape CC och Color CC kan du spara designer i Creative Cloud Libraries. Det innebär att du kan vara kreativ och produktiv var du än är med de mobila apparna, samtidigt som du utökar ditt designlager.

Mer information finns i artikeln om Creative Cloud Libraries.

Toucharbetsytan

Den nya toucharbetsytan
Den nya toucharbetsytan

Toucharbetsytan är utformad för Windows 8-surfplattor och visar de viktigaste verktygen och kontrollerna som designer behöver för att kunna vara produktiva var de än är. Arbetet i Illustrator på en surfplatta underlättas med hjälp av en tryckkänslig penna och multitouchgester.

Använd den nya schablonfunktionen som har en samling kurvlinjaler, ”franska kurvor”. Använd formernas konturer som de är, eller skalförändra och flytta dem för att skapa olika typer av kurvor.

Du kan dessutom växla tillbaka till en klassisk arbetsyta när som helst för att använda Illustrators fullständiga uppsättning av verktyg och funktioner.

Mer information finns i artikeln Toucharbetsytan.

Krökningsverktyget

Finns för arbetsytor för touch och klassiska arbetsytor

Krökningsverktyget
(vänster) En gitarr.</br> (andra från vänster) Bilden på gitarren togs med appen Shape CC och omarbetades sedan snabbt med det nya krökningsverktyget i Illustrator CC.

Skapa banor snabbt och med visuellt förutseende. Välj krökningsverktyget (Skift + ~), börja med två grundpunkter och se sedan en förhandsvisning av hur kurvan kommer att se ut om du släpper ytterligare en punkt på markörens aktuella plats.

Vill du inte ha en kurva? I stället för att bara släppa en punkt kan du trycka på Alt när du släpper den och därigenom skapa en rät linje från den föregående punkten. Om du redan har skapat en mjuk kurva kan du dubbelklicka på en punkt för att växla mellan en mjuk kurva och en rak linje.

Använd den här tekniken på valfri punkt och form. Rita eller redigera – mycket snabbare än förr!

Mer information finns i artikeln Krökningsverktyget.

Verktyget Förena

Finns för arbetsytor för touch och klassiska arbetsytor

Det nya verktyget Förena
Det nya verktyget Förena

A. Beskär överlappande delar av banor B. Förläng och förena banor C. Trimma en, förläng en annan, förena. 

Du kan nu använda verktyget Förena och enkelt rätta till banor som inte möts exakt som du vill. Möts inte banorna du ritade? Eller möts de men löper bortom skärningspunkten? Välj verktyget Förena, svep över banpunkterna där du vill att de ska mötas och sedan är det klart! Banorna förenas och beskärs vid skärningspunkten, men utan att originalbanorna ändras.

Obs!

De kopplingar du skapar med verktyget Förena är alltid hörnpunkter.

Autoanpassa storlek på text i figur

Text i figur kan nu expandera eller krympa för att passa in text som du skriver i textrutan. Du kan konvertera till och från en ruta med autoanpassad eller fast storlek. När du ställer in autoanpassning av storlek och automatisk ökning av storleken behöver du inte hantera eller oroa dig för dolda rutor.

Dubbelklicka på widgeten längst ned i rutan Text i figur för att växla den mellan en ruta med autoanpassad storlek eller en ruta med fast höjd. När du lägger till, tar bort eller redigerar text ändras rutans storlek automatiskt.

Obs!

Funktionen Autoanpassa storlek på text i figur fungerar endast med rektangulära rutor som bara har en rad och kolumn angiven.

Live-former

Rektanglar och rundade rektanglar

Alla rektanglar och rundade rektanglar har ändringsbara hörn. Även om alla hörn kan ha ett oberoende radievärde behålls alla attribut också när du skalförändrar eller roterar rektangeln. Nu sparas alla ändringar för rektanglar och rundade rektanglar, oavsett om det gäller bredd, höjd, rotation eller hörnbehandling. Den här funktionen innebär att du alltid kan återgå till objektets ursprungliga form.  

Live-former
<b>(vänster)</b> Formen runt kassettspolarna är en enkel live-rektangel <br> <b>(mitten och höger)</b> Du kan omforma live-rektangeln till en rundad live-rektangel med panelen Omforma eller widgetar för live-hörn

Mer information finns i artikeln om live-former.

Förhandsvisning med ritstiftet och ritförbättringar

Förhandsvisning med ritstiftet

En förhandsvisning med ritstiftet visas där du kan se vad som kommer att ritas på ritytan innan du klickar och släpper nästa punkt. På så sätt kan du visualisera nästa kurva innan du bekräftar nästa punkt och behöver inte lägga så mycket tid på att rita, granska och sedan rita om banor som behöver ändras.  

Mer information finns i artikeln om förhandsvisning med funktionen Elastiskt för Ritstift.

Förbättringar för fästpunkter

Nu är det enklare att finjustera kurvor. Tack vare förbättrade kontroller för fästpunkter kan du dra i handtag för olika längd eller andra riktningar medan du ritar och på så sätt kontrollera jämnheten hos de olika segmenten. Du kan även ändra en hörnpunkt så att den blir mjuk utan att förstöra formen. 

Fästfunktionsuppdateringar (punkt, pixel, stödraster)

När fästfunktionen är aktiverad justeras fästpunkter och handtag (riktningslinjer) efter ditt val av pixlar, stödraster och punkter. Handtag som fästs mot stödrastret begränsar emellertid den frihet du har när du ritar. I 2014-utgåvan av Illustrator CC är handtag helt obegränsade oavsett vad du väljer att fästa dem på. När handtag inte fästs vid ett rutnät får du mycket bättre kontroll över arbetsflödena för att rita och redigera.

Stäng banor med bättre kontroll

Uppgifter som att stänga en bana exakt är ofta upprepade arbetsflöden för vektorbilder. I 2014-utgåvan av Illustrator CC har du nu mycket bättre och mer exakt kontroll när du kopplar samman slut- och startpunkter. Med den här förbättringen kan du flytta en slutpunkt eller välja att bryta handtagen för att justera slutkurvan exakt som du vill.

Video

Titta på den här korta introduktionsvideon om förbättringarna av ritstiftet, fästpunkter, handtag och hur ritandet fungerar när du använder ritstiftet. Ta en titt på den här videolänken!

GPU-prestanda

(Endast för Windows)

Med 2014-utgåvan av Illustrator CC kan du utnyttja kraften i en grafikprocessor (GPU) på datorn. Windows 7- eller 8-användare som har ett kompatibelt NVIDIA-grafikkort kan använda GPU-prestandafunktionen.

Mer information finns i artikeln om funktionen GPU-prestanda.

Typekit: Arbetsflöde för saknade teckensnitt

Lokalt tillgängliga och Typekit-baserade teckensnitt kan blandas i Illustrator CC-teckningar. Men det kan finnas tillfällen då du öppnar en teckning på en annan dator och upptäcker att ett par teckensnitt saknas. Alla textelement där saknade teckensnitt används markeras i så fall i rosa och återges med ett standardteckensnitt. Från 2014-utgåvan av Illustrator CC utförs en automatisk sökning efter det saknade teckensnittet i Typekits onlinebibliotek med teckensnitt. Om teckensnittet som saknas finns online kan du välja att synkronisera det till datorn.

Mer information finns i artikeln om hur saknade teckensnitt hittas med Typekit-arbetsflödet.

Välkomstskärm

Välkomstskärmen
Välkomstskärmen

I 2014-utgåvan av Illustrator CC finns en ny funktion för att hjälpa dig att upptäcka, lära dig, använda och underlätta avancerad användning av funktioner. Välkomstskärmen är en samlingsplats för innehåll som är relevant för din prenumeration och användning. Skärmen visas varje gång du startar Illustrator och när du klickar på Hjälp > Välkommen. I Välkomstskärmen visas Illustrator-relaterade självstudiekurser, videoklipp, interaktiva spel, hjälpinnehåll och mycket annat. Med ett flikbaserat upplägg hittar du enkelt intressant innehåll om nya funktioner, komma igång-instruktioner och smarta tips och tekniker.

Obs!

Välkomstskärmen är aktiverad för alla användare av Illustrator CC 2014 med språkversionerna för USA (en_US) och Storbritannien (en_GB).

Andra viktiga förbättringar

Förbättringar för verktyget Penna

Pennan har uppdaterats med en extra inställning för följsamhet så att du får större kontroll över banorna som du ritar. Den här extra nivån har även utökats till verktygen Pensel och Plumppensel.

Dessutom kan du aktivera ett alternativ som konverterar verktyget Penna eller verktyget Plumppensel till verktyget Utjämna när du håller ned Alt.

Mer information finns i artikeln om det förbättrade pennverktyget.

Textförbättringar

Textmotorn i 2014-utgåvan av Illustrator CC har förbättrats för att göra arbetet med text och teckensnitt på olika språk mera förutsägbart. Dessutom har nya typografiska tecken lagts till och några av de som fanns sedan tidigare har uppdaterats.

Mer information finns i artikeln om textrelaterade förbättringar.

Panelen Funktionsmakron

  • Tidigare kunde vissa åtgärder orsaka fel när du läste in en sparad funktionsmakrouppsättning på nytt. Orsaken till de här felen har åtgärdats.
  • När du startade om Illustrator kunde vissa åtgärder orsaka fel vid uppspelning. Det här felet har åtgärdats.

SVG-förbättringar

  • I dialogrutan med alternativen för att spara i SVG är kryssrutan Använd textPath markerad som standard. Det minskar de genererade märkorden, vilket resulterar i mindre SVG-utdata.
  • Märkorden för den genererade förhandsvisning i HTML har rensats.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy