Sammanfattning av nya funktioner | April 2017-utgåvan och november 2016-utgåvan

April 2017- och november 2016-utgåvorna

I versionerna av Illustrator CC från april 2017 och november 2016 finns nya spännande funktioner för designer och illustratörer. Läs mer för att få en snabb introduktion till de nya funktionerna och länkar till resurser med ytterligare information.

En sammanfattning av funktioner som introducerats i tidigare versioner av Illustrator CC finns i Sammanfattning av funktioner | Illustrator CC | 2015 års utgåvor.

Bildbeskärning

 Nyheter i Illustrator CC (april 2017)

Nu går det att beskära länkade eller inbäddade bilder i Illustrator. Du kan använda intuitiva widgetkontroller när du beskär bilder. Bildbeskärningsfunktionen fungerar endast på den bild som är markerad. Länkade bilder blir till inbäddade efter att du har beskurit dem.

Markera bilden och gör sedan något av följande:

  • Klicka på Beskär bild på kontrollpanelen.
  • Välj Objekt > Beskär bild.
  • Välj Beskär bild på snabbmenyn.

Mer information finns i Beskära bilder.

Panelen Adobe Color-teman

 Nyheter i Illustrator CC (april 2017)

Nu kan du skapa, utforska och komma åt färgteman direkt från Illustrator och använda dem direkt i dina designprojekt. Du kan även utforska allmänt tillgängliga färgteman i Adobe Color och filtrera dem på olika sätt: Mest populäraMest användaSlumpmässigt, teman du har publicerat eller teman du gillat tidigare. När du har hittat ett tema du gillar kan du redigera det och spara det i dina teman eller lägga till det i dina färgrutor i Illustrator.

Välj Fönster > Color-teman för att gå till färgteman i Illustrator.

Mer information finns i Använda panelen Adobe Color-teman.

Panelen Adobe Color-teman

A. Skapa ett färgtema B. Ange aktiv färg C. Ange markerad färg från den aktiva färgen D. Justera skjutreglaget E. Ange ett namn för ditt färgtema F. Komma åt dina färgteman G. Utforska allmänna färgteman H. Justera färgen som finns under de tillgängliga färgsystemen I. Välja en färg J. Välja en färgregel K. Lägga till färgtemat i panelen Färgrutor L. Färghjul M. Spara ditt färgtema 

Komma igång snabbt med dina kreativa projekt

 Nytt i Illustrator CC (november 2016)

Nu när du skapar ett dokument i Illustrator kan du välja bland en mängd olika mallar, till exempel mallar från Adobe Stock, och behöver inte längre börja med en tom arbetsyta. I mallarna finns det resurser och bilder som du kan använda i ditt projekt. När du öppnar en mall i Illustrator kan du arbeta med den direkt på samma sätt som du arbetar med andra Illustrator-dokument (.ai).

Förutom mallarna kan du också skapa ett dokument genom att välja någon av de många förinställningar som finns i Illustrator.

Mer information finns i Skapa dokument.

Uppdaterad användarupplevelse

 Nytt i Illustrator CC (november 2016)

Illustrator har nu ett helt nytt användargränssnitt som är enhetligt, modernt och mycket snyggare. Verktygen och panelerna har nya ikoner. Du kan anpassa gränssnittet för att få en optimal användarupplevelse genom att använda ett av de fyra tillgängliga färgalternativen: Mörk, Medelmörk, Medelljus eller Ljus.

Mer information finns i Anpassa arbetsytan.

Användargränssnitt: då och nu, med intensiteten inställd som Ljus

A. Tidigare versioner av Illustrator B. Illustrator CC 2017 års utgåva 

Tillgängliga alternativ för gränssnittsfärg

Fyll textobjekt med platshållartext

 Nytt i Illustrator CC (november 2016)

Om du fyller textobjekt med platshållartext blir det lättare att få en bild av designen. Som standard fyller nu Illustrator nya textobjekt som har skapats med hjälp av textverktyg med platshållartext automatiskt. Platshållartexten behåller det teckensnitt och den storlek som använts i det föregående textobjektet.

Mer information finns i Skapa text.

Exempel på textobjekt med platshållartext som skapats med textverktyg

A. Text B. Text på bana C. Lodrät text i figur 

Importera text till en bana/form

 Nytt i Illustrator CC (november 2016)

Montera text från en fil som stöds direkt i ett objekt, till exempel en form. Du kan montera text från filer i formaten .txt och .rtf och filer från ordbehandlingsprogram. Du kan till exempel montera text från en .rtf-fil i en flersidig form.

Mer information finns i Importera text till en behållare.

Montera text från en fil direkt i en bana/form

Teckensnittsrelaterade funktioner

Hitta det perfekta teckensnittet

 Nytt i Illustrator CC (november 2016)

Du kan snabbt hitta de teckensnitt du använder ofta genom att stjärnmarkera enskilda teckensnittsfamiljer som favoriter eller välja bland nyligen använda teckensnitt som visas högst upp i teckensnittslistan. Nyss använda och stjärnmarkerade teckensnitt behålls mellan olika Illustrator-sessioner.

När du söker efter teckensnitt kan du begränsa resultatet genom att filtrera teckensnitt efter klassificering, som Serif, Sans Serif och Handskrift. Du kan söka bland de teckensnitt som är installerade på datorn eller synkroniserade teckensnitt från Typekit.

Du kan också söka efter teckensnitt utifrån visuell likhet (). Teckensnitt som mest liknar det teckensnitt som du söker efter visas högst upp i sökresultatet.

Se Ordna och filtrera teckensnitt.

Förhandsvisning av teckensnitt i realtid

 Förbättrat i Illustrator CC (november 2016)

Förhandsvisa dina markerade textobjekt med olika teckensnitt i realtid genom att hålla markören över teckensnittsnamnet i teckensnittslistan. Du hittar listan på Kontrollpanelen och Teckenpanelen.

Se Förhandsvisning av teckensnitt i realtid.

Visa förhandsvisningar av teckensnitt i realtid

Alternativa specialtecken på snabbmeny

 Nytt i Illustrator CC (november 2016)

När du arbetar med ett textobjekt kan du nu markera ett tecken och snabbt visa alternativa specialtecken direkt bredvid det i en snabbwidget. Du klickar bara på det alternativa specialtecknet om du vill ersätta tecknet.

Mer information finns i Ersätta ett tecken med alternativa specialtecken på arbetsytan.

Alternativa specialtecken på snabbmeny

Skapa skarpa bilder

 Nytt i Illustrator CC (november 2016)

Det är nu ännu enklare och mer intuitivt att skapa detaljerad grafik i Illustrator. Skapa bilder som är skarpa och tydliga på skärmar med olika linjebredder och justeringsalternativ. Välj om du vill justera ett befintligt objekt mot pixelstödrastret med en enkel klickning eller justera ett nytt objekt direkt när du ritar det. När du omformar objekt kan du behålla pixeljusteringen utan att bilden förvrängs. Pixeljusteringen fungerar både för objekt och enskilda bansegment och fästpunkter som de består av.

Mer information finns i Skapa skarpa bilder.

Rita ett objekt som justeras mot pixelstödrastret

Behåll ett objekts pixeljustering när det flyttas

Behåll ett objekts pixeljustering vid skalning

Zooma till markering

 Nytt i Illustrator CC (november 2016)

När du zoomar in eller ut när du arbetar i teckningar med zoomverktyget eller kortkommandon visar Illustrator den markerade bilden i mitten av skärmen. Om markeringen har fästpunkter eller segment visar Illustrator även dem i mitten av vyn när du zoomar in eller ut.

Övriga förbättringar

  • Nu kan du välja bland en mängd olika specialtecken som finns på Text-menyn och snabbmenyn, till exempel symboler, bindestreck, citattecken, blankstegstecken och radbrytningstecken. Mer information finns i Specialtecken
  • Kortkommandon för följande dolda tecken: halvfyrkantsblanksteg, fyrkantsblanksteg, tunt blanksteg, upphöjd text, nedsänkt text, mjukt bindestreck och hårt blanksteg. Du kan också anpassa de här kortkommandona i listan över kortkommandon.
  • Du kan enkelt kombinera vanliga teckensnittsfamiljer med olika format (eller tvärtom) när du arbetar med textobjekt. Du kanske använder två textobjekt med text i teckensnittsfamiljen Arial – en i normal stil och den andra i fetstil. När du markerar de här textobjekten är fältet Teckensnittsformat tomt i Illustrator men Arial visas som teckensnittsfamilj.
  • Du kan nu använda ett tecken- eller styckeformat med ett enda klick, även om formatet har en åsidosättning.
  • Sök snabbt efter Adobe Stock-resurser direkt i Illustrator. Mer information finns i Allmänt om arbetsytan.
  • Många andra felkorrigeringar, stabilitetsförbättringar och prestandaförbättringar som gör arbetet enklare och snabbare.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto