Sammanfattning av funktioner | Illustrator | 2018-utgåvor

Läs om nyheterna i 2018-utgåvorna av Illustrator CC.

Mars 2018- och oktober 2017-utgåvorna av Illustrator CC (version 22.x) innehåller nya spännande funktioner för designer och illustratörer. Läs mer för att få en snabb introduktion till de nya funktionerna och länkar till resurser med ytterligare information.

En sammanfattning av funktioner som introducerats i tidigare utgåvor av Illustrator CC finns i Sammanfattning av funktioner | tidigare utgåvor.

Importera flersidiga Adobe PDF-filer

 Nyheter i mars 2018-utgåvan

Du kan nu använda kommandot Öppna för att importera en flersidig Adobe PDF-fil till Illustrator. Använd dialogrutan Alternativ för PDF-Import för att länka eller bädda in en enstaka sida, ett sidintervall eller alla sidor i den valda PDF-filen i ett Illustrator-dokument. Du kan även visa en miniatyrbild av en sida i den här dialogrutan innan du genomför importen.

 Mer information finns i Importera Adobe PDF-filer.

Justera visningsstorlek för fästpunkt, handtag och begränsningsram

 Nyheter i mars 2018-utgåvan

Illustrator ger dig nu möjlighet att styra storleken på fästpunkter, handtag och begränsningsramar. Du kan öka storleken för bättre synlighet och kontroll när du arbetar på skärmar med hög upplösning eller skapar avancerade teckningar.

 1. Välj Redigera > Inställningar > Visning av markering & fästpunkt (Windows) eller Illustrator > Inställningar > Visning av markering & fästpunkt (macOS).
 2. I området för visning av fästpunkt och handtag drar du reglaget åt höger för att öka storleken på fästpunkter, handtag och begränsningsramar.
 3. (Valfritt) Du kan ange att handtag ska visas som helfyllda eller ofyllda genom att välja ett önskat alternativ.
 4. Klicka på OK.

Datasammanfogning med hjälp av panelen Variabler

 Förbättrat i mars 2018-utgåvan

På panelen Variabler kan du nu slå samman en CSV-datakällfil med ett Illustrator-dokument och enkelt skapa flera varianter av dina teckningar. Istället för att manuellt ändra objekt i en mall kan du med den nya datasammanslagningsfunktionen snabbt och precist ta fram hundratals mallvarianter för olika utdataytor. På samma sätt kan du ändra namn på deltagare på eventkort, eller variera bilder på webbrubriker och postkort, utan att behöva göra om dina teckningar. Du behöver bara skapa en design och sedan ta fram variationer genom att importera namnen eller bilderna från din datakällfil.

Använd variabelpanelen för att skapa anpassade variationer av din designmall för olika projekt, till exempel utskrivbara affischer, webbrubriker och evenemangskort.

Egenskapspanelen

 Nyheter i oktober 2017-utgåvan

På den nya egenskapspanelen i Illustrator kan du visa inställningar och kontroller för den uppgift eller det arbetsflöde du håller på med. Den nya panelen har utformats för att göra användningen enklare och ser till att du får tillgång till rätt kontroller när du behöver dem.

Egenskapspanelen är som standard tillgänglig på arbetsytan Grundläggande. Du kan också visa den genom att välja Fönster Egenskaper.

Egenskapspanelen

 Om du vill lära dig hur du använder den kan du läsa Egenskapspanelen.

Verktyget Tänjning av marionett

 Nyheter i oktober 2017-utgåvan

Med Tänjning av marionett kan du vrida och förvränga delar av en teckning så att omformningarna ser naturliga ut. Med verktyget Tänjning av marionett i Illustrator kan du lägga till, flytta och rotera punkter så att de smidigt omformar teckningen i olika positioner.

Du får åtkomst till det nya verktyget via verktygspanelen. Mer information om hur du använder verktyget finns i Tänjning av marionett.

Rita in punkter på en teckning med verktyget Tänjning av marionett

Flytta eller rotera den valda punkten för att omforma teckningen

Rityteförbättringar

 Förbättrat i oktober 2017-utgåvan

Det är mycket enklare att arbeta med ritytor i den här utgåvan av Illustrator CC. Dessutom kan du nu skapa och ha mellan 1 och 1 000 ritytor per dokument beroende på ritytornas storlek.

Markera flera ritytor

Gör något av följande:

 • Skift-klicka på ritytorna.
 • Skift-klicka på arbetsytan och dra markören för att markera flera ritytor med en markeringsram.
 • Tryck på Ctrl/Kommando+A för att markera alla ritytor i dokumentet.
Om du vill markera flera ritytor med en markeringsram, håller du ned Skift-tangenten samtidigt som du drar verktyget Rityta.

Justera och fördela ritytor

Nu kan du justera och fördela de markerade ritytorna på justeringspanelen eller kontrollpanelen. Gör så här:

 • Markera de ritytor som du vill justera eller fördela.
 • Gör något av följande:
  • Klicka på Justera på kontrollpanelen och klicka sedan på ikonen för den typ av justering eller fördelning som du vill använda.
  • Välj Fönster > Justera och klicka sedan på ikonen för den typ av justering eller fördelning som du vill använda.
Justera ritytor

 Mer information finns i Ritytor.

Variabla teckensnitt

 Nyheter i oktober 2017-utgåvan

Illustrator har nu stöd för variabelt teckensnitt, ett nytt OpenType-teckensnittsformat som stöder anpassade attribut som vikt, bredd, lutning, optisk storlek osv. I den här utgåvan av Illustrator finns flera variabla teckensnitt vars vikt, bredd och lutning du kan justera med hjälp av enkla skjutreglage som är tillgängliga när du klickar på   i kontrollpanelen, teckenpanelen, teckenformatpanelen och styckeformatpanelen.

Sök efter variabel i teckensnittslistan om du vill hitta variabla teckensnitt. Du kan också söka efter ikonen   ikonen  bredvid teckensnittsnamnet.

Flytta reglaget för att justera vikt, bredd och lutning för teckensnittet.

Teckensnittslista: Vissa variabla teckensnitt

 Mer information finns i Teckensnitt.

OpenType-teckensnitt med SVG-specialtecken

 Nyheter i oktober 2017-utgåvan

Illustrator har nu stöd för OpenType-teckensnitt med SVG-specialtecken som har flera olika färger och övertoningar i ett enda specialtecken.

OpenType-teckensnitt med SVG-specialtecken: flera färger och övertoningar

Så här använder du OpenType SVG-teckensnitt:

 • Skapa ett textobjekt med hjälp av textverktyget.
 • Ange teckensnittet till ett OpenType-teckensnitt med SVG-specialtecken. De här teckensnitten är markerade med  i listan.
 • Markera särskilda specialtecken med hjälp av panelen Specialtecken. Om du vill visa panelen Specialtecken väljer du Text > Specialtecken. Du kan också öppna panelen Specialtecken genom att välja Fönster > Text > Specialtecken.

Med hjälp av teckensnitt med känslolägesikoner kan du inkludera en mängd färgstarka och grafiska tecken i dina dokument, som känslolägesikoner, flaggor, vägskyltar, djur, människor, mat och landmärken. Med OpenType-teckensnitt med SVG-specialtecken med känslolägesikoner, som teckensnittet EmojiOne, kan du skapa vissa sammansatta specialtecken från ett eller flera specialtecken. Du kan till exempel skapa flaggor för länder eller ändra hudfärgen på vissa specialtecken som föreställer människor, och kroppsdelar som händer och näsor.

Kombinera specialtecken och skapa flaggor för olika länder

Kombinera enpersonstecken med hudfärg

 Mer information finns i Teckensnitt.

Använda Touch Bar med Illustrator

 Nyheter i oktober 2017-utgåvan

Illustrator stöder nu Touch Bar, den pekskärm som visas längst upp på det nya MacBook Pro-tangentbordet. Du kan använda Touch Bar för att få åtkomst till Illustrator-funktioner och -kontroller för den uppgift du utför på huvudskärmen. Touch stöder vanliga gester som att trycka, dra och svepa.

Som standard är en del av Touch Bar-gränssnittet reserverat för macOS-systemkontroller. Illustrator-kontrollerna visas i det programspecifika området i mitten av Touch Bar-gränssnittet.

Touch Bar-gränssnittet

 Mer information finns i Använda Touch Bar med Illustrator.

Använda stilistiska uppsättningar för text

 Nyheter i oktober 2017-utgåvan

En stilistisk uppsättning är ett antal alternativa tecken som kan användas på ett markerat textblock. När du använder en stilistisk uppsättning ersätter de tecknen som definierats i uppsättningen teckensnittets standardtecken i den markerade texten. Namnet på den stilistiska uppsättningen som tillhandahålls av teckensnittsutvecklaren visas på olika ställen i Illustrator. För vissa teckensnitt visar Illustrator namnen på de stilistiska uppsättningarna som Uppsättning 1, Uppsättning 2 och så vidare. Du kan använda flera stilistiska uppsättningar på ett textavsnitt.

Gör så här om du vill använda stilistiska uppsättningar för ett textobjekt:

 1. Välj det textblock eller textområde som du vill använda en stilistisk uppsättning på.
 2. Välj Fönster Text OpenType för att öppna OpenType-panelen. Gör sedan något av följande:
 • Klicka på ikonen för stilistiska uppsättningar  längst ned på panelen och välj önskad uppsättning.
 • Välj Stilistiska uppsättningar på panelmenyn och välj önskad uppsättning.
Använda stilistiska uppsättningar via OpenType-panelen

Gör följande om du vill lägga till stilistiska uppsättningar i ett tecken- eller styckeformat:

 1. Välj Fönster Text TeckenformatStyckeformat för att öppna panelen Teckenformat eller panelen Styckeformat.
 2. Välj alternativet Nytt tecken-styckeformat på panelmenyn.
 3. Välj fliken OpenType-funktioner till vänster i dialogrutan Nytt tecken-/styckeformat.
 4. Klicka på  och välj önskade stilistiska uppsättningar i listan.
 5. Klicka på OK.
Lägga till stilistiska uppsättningar i ett teckenformat

 Mer information finns i Specialtecken.

Förbättrat exportgränssnitt

 Nyheter i oktober 2017-utgåvan

Nu kan du samla objekt på panelen Resursexport och exportera som en enda resurs eller flera resurser. Du drar bara en teckning till panelen Resursexport. Du kan också högerklicka på en del av teckningen och sedan välja Samla för export > Som flera resurser på snabbmenyn.

När du exporterar resurser skapar Illustrator undermappar på exportplatsen som standard utifrån de skalningsalternativ som du väljer. Om du till exempel väljer flera skalningsformat på panelen Resursexport, som 1x, 2x och 3x för att exportera en fil som PNG, skapar Illustrator undermappar som heter 1x, 2x och 3x för de exporterade filerna. För format som inte stöder skalningsalternativ ger Illustrator undermapparna namn utifrån filformaten som valts för export, t.ex. SVG och PDF

Illustrator exporterar även rasterobjekt korrekt om du gör något av följande när du exporterar resurser med panelen Resursexport eller dialogrutan Exportera för skärmar:

 • Ange en skala som är icke-integral – ett skalningsvärde som inte är en multipel av 72 pixlar.
 • Ange önskad bredd och höjd som inte är en multipel av 100 pixlar.

Obs! Var försiktig när du exporterar teckningar eller ritytor som inte är justerade mot pixelstödrastret eller som innehåller linjer som inte är justerade inåt. Den exporterade resursen för en sådan teckning kan fortfarande ha en extra pixel.

 Mer information finns i Samla resurser och exportera gruppvis.

Lägga till och dela textresurser via Creative Cloud Libraries

 Nyheter i oktober 2017-utgåvan

Nu kan du lägga till textobjekt från Illustrator-dokument i Creative Cloud-bibliotek och sedan dela dem med andra användare och mellan olika program. Textresurser i ett bibliotek behåller de tecken-/styckeformat och andra attribut som ursprungligen använts för dem. Du kan återanvända textresurser i bibliotek i både Illustrator- och InDesign-dokument. Men om effekter och utseenden har använts på ett textobjekt, måste du lägga till objektet i biblioteket som en bildresurs för att behålla dem.

 Mer information finns i Creative Cloud Libraries i Illustrator.

Stöd för Microsoft Surface Dial i Illustrator

 Nyheter i oktober 2017-utgåvan

Illustrator har nu stöd för nya Microsoft Surface Dial i Windows 10 Anniversary och senare versioner, och direkt på Surface Studio. Du kan använda Surface Dial för att justera inställningar och parametrar för dina Illustrator-dokument.

När du använder Illustrator får du åtkomst till följande alternativ genom att hålla ned Surface Dial:

 • Ångra/Gör om
 • Ordna
 • Zooma
 • Navigering för rityta
 • Verktyg, däribland Rotera, Skalförändra, Pensel, Plumppensel och Suddgummi.

 Mer information finns i Stöd för Microsoft Dial i Illustrator.

Andra förbättringar och korrigeringar

Mars 2018-utgåvan (version 22.1)

Om du flyttar en rityta, flyttar Illustrator inte längre även låsta eller dolda objekt tillsammans med ritytan som standard. Du kan vid behov inaktivera den här funktionen och återgå till att använda funktionen på det sätt som var standard i tidigare utgåvor. Gå till Inställningar > Visning av markering och fästpunkt och välj alternativet Flytta låsta och dolda teckningar med ritytan.

När du klistrar in SVG-koden i Illustrator visas nu SVG-objektet i stället för den kopierade koden.

Du kan nu inaktivera visningen av senast använda teckensnitt högst upp på listan Teckensnitt. Gå till Inställningar > Text och välj 0 i listrutan Antal senaste teckensnitt.

När du nu öppnar en Dropbox-mapp i Illustrator med hjälp av kommandot Arkiv > Öppna synkroniseras endast de filer med format som stöds av Illustrator automatiskt lokalt.

Oktober 2017-utgåvan (version 22.0)

Nu kan du inaktivera zoomning  mot  markering. Gå till Inställningar > Visning av markering och fästpunkt och avmarkera sedan alternativet Zooma till markering.

Du kan nu skapa textobjekt, markera text eller redigera text i följd utan att behöva välja textverktyget igen. 

Du kan nu förhandsvisa teckensnittsegenskaper, till exempel storlek, format, radavstånd och spärrning/knipning, i realtid genom att hålla markören över teckensnittsegenskaperna i kontrollpanelen och teckenpanelen. Mer information finns i Teckensnitt.

Dialogrutan Teckensnitt saknas har nu aktiverats för Sammansatta teckensnitt. Om dokumentet innehåller ett eller flera teckensnitt som saknas i det sammansatta teckensnittet, visas ett varningsmeddelande när du öppnar dokumentet.

Cirkumflextecknet är nu mer responsivt. Cirkumflextecknet visas till exempel direkt på skärmen när du skriver det. Längden på tecknet ökar eller minskar när du ändrar teckenstorleken.

När du nu trippelklickar någonstans i ett stycke eller använder tangentkommandot Ctrl/Cmd+uppåtpil/nedåtpil markeras hela stycket även om det innehåller fasta radbrytningar.

När du konverterar en dekorfärg till en processfärg (CMYK) visar Illustrator rätt CMYK-värden enligt de standarder som International Color Consortium (ICC) angett.

Nu bevaras skript på panelen Funktionsmakron när du startar om Illustrator.

En ny färgruta är nu som standard en global färgruta.

Förbättringar i dialogrutan Nytt dokument:

 • I dialogrutan Nytt dokument visas måttenheter i textrutorna, t.ex. Bredd och Höjd.
 • Du kan använda formlerna för addera, subtrahera, multiplicera eller dividera för att få snabba beräkningar av förinställningsdimensioner i dialogrutan Nytt dokument. 
 • Du kan ange färgläge, rastereffekter och förhandsvisningsläge för dokumentet.

Du kan nu använda kommandot Bana Förena (Ctrl/Kommando + J) i Illustrator för att förena slutpunkterna för sammansatta banor och teckningar i olika grupper.

Nu när mappen som innehåller Illustrator-dokumentet och de länkade filerna flyttas, hittar och uppdaterar Illustrator automatiskt de länkade filerna med hjälp av den aktuella sökvägen för Illustrator-dokumentet.

Korrigerade kundproblem

En lista över åtgärdade problem i den här versionen av Illustrator CC finns i Åtgärdade problem.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto