Installationsmeddelande som begär uppgifter för att installera AdobeApplicationManager (URI-hanteraren)

Problem: Administratörsuppgifter efterfrågas medan installationen pågår

När du installerar Adobe Premiere Elements visas en dialogruta som efterfrågar administratörsuppgifter för att installera AdobeApplicationManager(URI Handler). Detta problem inträffar vanligtvis när installationen av Adobe Premiere Elements pågår.

Lösning: Ange administratörsuppgifter för att slutföra installationen

Slutför installationen av Adobe Premiere Elements genom att ange uppgifterna för personen som angetts som datorns administratör.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto