Inställningar för automatisk analys

Automatisk analys i Premiere Elements upptäcker och taggar automatiskt klipp när media analyseras. Inställningarna för automatisk analys har flyttats från Elements Organizer till Premiere Elements och kan startas från Redigera > Inställningar > Automatisk analys (Windows) eller Adobe Premiere Elements redigerare > Inställningar > Automatisk analys (Mac OS).

Markera eller avmarkera ett av följande tre alternativ:

  • Alla filter: Gör att du kan välja filter som du vill analysera när automatisk analys körs.
  • Stäng Autoanalyseraren när programmet avslutas: När du markerar det här alternativet stängs den automatiska analysprocessen som körs i bakgrunden när Premiere Elements stängs.

När automatisk analys körs manuellt via snabbmenyn Projektresurser fortsätter den att köras i bakgrunden. Följande dialogruta visas när du avslutar PRE och sedan körs den automatiska analysen därefter.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online