Automatisk analys i Premiere Elements upptäcker och taggar automatiskt klipp när media analyseras. Inställningarna för automatisk analys har flyttats från Elements Organizer till Premiere Elements och kan startas från Redigera > Inställningar > Automatisk analys (Windows) eller Adobe Premiere Elements redigerare > Inställningar > Automatisk analys (Mac OS).

Inställningar för automatisk analys

Markera eller avmarkera ett av följande tre alternativ:

  • Alla filter: Gör att du kan välja filter som du vill analysera när automatisk analys körs.
  • Stäng Autoanalyseraren när programmet avslutas: När du markerar det här alternativet stängs den automatiska analysprocessen som körs i bakgrunden när Premiere Elements stängs.

När automatisk analys körs manuellt via snabbmenyn Projektresurser fortsätter den att köras i bakgrunden. Följande dialogruta visas när du avslutar PRE och sedan körs den automatiska analysen därefter.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy