Felsökning och hjälp

RoboHelp Classic levereras inte längre med Adobe RoboHelp. Du kan migrera befintliga projekt från RoboHelp Classic till den senaste versionen av RoboHelp. När du har migrerat och ändringar har gjorts kan de projekten emellertid inte importeras tillbaka till RoboHelp Classic (versionen från 2019 och tidigare versioner).

Gå till RoboHelps hjälpsida för länkar till självstudiekurser, användarhandboken, komma igång-video med mera.

Följ dessa steg för att öppna ett RoboHelp-projekt (.xpj-fil) i RoboHelp.

  • Välj Fil > Uppgradera RoboHelp Classic-projekt.
  • I dialogrutan Öppna väljer du önskad .xpj-projektfil och klickar på Öppna.
  • I dialogrutan Nytt projekt klickar du på Skapa. RoboHelp-projektet sparas nu som en .rhpj-fil.

Använd Git för att spåra ändringar i innehållet och samarbeta med andra författare. Följ anvisningarna här för att komma igång med Git.

Använd SharePoint för att förbli organiserad och samarbeta med team i flera olika typer av projekt. Läs hur du kan lägga till eller hämta projekt från SharePoint i RoboHelp. För mer information, se Samarbeta med SharePoint Online.

Lär dig hur man löser nedladdningsproblem med RoboHelp och andra Adobe-program.

Ja. Du kan hämta en testversion med alla funktioner som vara i 30 dagar. Du måste logga in med ett Adobe ID och lösenord för att hämta en utvärderingsversion. Detaljerade anvisningar finns i den här artikeln om att installera en utvärderingsversion.

Läs dessa enkla lösningar till vanliga problem med Adobe-ID och inloggning för att återfå åtkomsten till ditt konto.

Du kan installera RoboHelp på högst två datorer. Om du vill installera programmet på en tredje dator måste du inaktivera det på en av dina tidigare datorer. Lär dig mer om att aktivera och inaktivera Adobe-program. Om du behöver fem eller fler licenser, bör du överväga att köpa en volymlicensplan.

Det finns förinställda mallar som är tillgängliga i administratörskonsolen för att skapa paket för Adobe RoboHelp. För mer information, se Adobe-mallar för paket.

Logga in på Adobe-kontosidan med ditt Adobe ID och lösenord.  Klicka därifrån på fliken Säkerhet och sekretess och sedan på Ändra under Lösenord. För mer information om hur du ändrar lösenord och andra kontouppgifter, se Hantera ditt Adobe ID-konto.

Du kan uppdatera din kreditkortsinformation från din kontosida på adobe.com. Se Betalning i Adobe Store | Vanliga frågor om beställning och betalning online.

Om din prenumeration löper ut eller stoppas av någon anledning (till exempel på grund av ett ogiltigt kreditkort) meddelas du via e-post. Din programvara visar en varning om att din prenumeration har avslutats. Om det har gått mindre än sex månader sedan din prenumeration avslutades kan du klicka på knappen Förnya, som visades med varningen. Där fyller du i informationen som behövs för att starta om din prenumeration.

Du kan avbryta ditt abonnemang genom att kontakta Adobe Support. Om du avbryter inom 14 dagar får du en fullständig återbetalning. I annat fall faktureras du för 50 % av den återstående avtalstiden. Du kommer inte att ha tillgång till ditt abonnemangsprogram efter att du har avbrutit abonnemanget. För mer information, se Abonnemangsinformation och prissättning i Vanliga frågor om RoboHelp.

Användarforum

Delta i konversationen.