Bezplatné a ukončené produkty | Možnosti podpory

Zistite, ktoré produkty Adobe boli ukončené a aké zdroje podpory sú k dispozícii.

Adobe príležitostne ukončuje predaj, vývoj alebo podporu produktov či technológií v dôsledku zmeny trhových podmienok a ich vplyvu na zákazníkov. Bezplatný či ukončený softvér alebo služba nemajú k dispozícii telefonickú ani chatovú podporu. Pozrite si ďalšie informácie o dostupnej podpore a zdrojoch týkajúce sa produktov s ukončeným predajom. 

Ktoré produkty Adobe už nie sú k dispozícii alebo nie sú viac podporované?

Nájdite svoj produkt


Váš produkt nie je uvedený?

  • Aplikácie v rámci predplatného: Spoločnosť Adobe poskytuje inštalačné programy iba pre svoje aktuálne aplikácie a predchádzajúcu hlavnú verziu každej z nich. Ďalšie informácie nájdete v príručkách na podporu softvéru Adobe.
  • Aplikácie bez predplatného: Ak je váš účet ešte stále aktívny a zakúpili ste si aplikáciu priamo od spoločnosti Adobe alebo ste si ju zaregistrovali, môžete si ju stiahnuť zo svojho účtu.
  • Zdroje podpory: Nemusia byť k dispozícii pre produkty, ktorým uplynulo obdobie podpory. Prečítajte si článok Produkty a ich obdobia technickej podpory.

Máte ďalšie otázky týkajúce sa produktov Adobe, ktorých predaj sa skončil?

Spýtajte sa komunity

Pridajte sa do komunity Adobe a získajte odpovede na svoje otázky od členov našej komunity expertov.

Ďalšie podobné články

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online