Bezplatné a ukončené produkty | Možnosti podpory

Zistite, ktoré produkty Adobe boli ukončené a aké zdroje podpory sú k dispozícii.

Adobe príležitostne ukončuje predaj, vývoj alebo podporu produktov alebo technológií následkom zmeny trhových podmienok a vplyvu na zákazníkov. 

Ktoré produkty Adobe už nie sú k dispozícii?

Nájdite svoj produkt


Váš produkt nie je uvedený?

  • Aplikácie v rámci predplatného: Spoločnosť Adobe poskytuje inštalačné programy iba pre svoje aktuálne aplikácie a predchádzajúcu hlavnú verziu každej z nich. Ďalšie informácie nájdete v príručkách na podporu softvéru Adobe.
  • Aplikácie bez predplatného: Ak je váš účet ešte stále aktívny a zakúpili ste si aplikáciu priamo od spoločnosti Adobe alebo ste si ju zaregistrovali, môžete si ju stiahnuť zo svojho účtu.
  • Zdroje podpory: nemusia byť k dispozícii pre produkty, ktorým uplynulo obdobie podpory. Prečítajte si článok Produkty a obdobie technickej podpory.
Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu