Príručka používateľa Zrušiť

Najčastejšie otázky o spolupráci

Nájdite odpovede na bežné otázky o spolupráci prostredníctvom svojho konta Creative Cloud.

Spolupráca vám umožňuje zdieľať skupiny dátových zdrojov z vášho konta Creative Cloud s inými používateľmi služby Creative Cloud a umožňuje im spolupracovať s týmito zdieľanými dátovými zdrojmi.

Najčastejšie otázky

Môžete spolupracovať s ostatnými používateľmi a zdieľať s nimi súbory, priečinky a knižnice zo svojho konta Creative Cloud. Spolupracovníci môžu zobrazovať, upravovať, premenovávať, presúvať alebo odstraňovať obsah zdieľaného priečinka, ak im boli udelené potrebné prístupové práva a povolenia.

Môžete s nimi tiež zdieľať odkazy určené len na zobrazenie k súborom, priečinkom a knižniciam. Ktokoľvek s odkazom si môže dátové zdroje prezrieť v prehliadači, aj keď nemá predplatné Creative Cloud.

V niektorých aplikáciách (ako napr.Adobe Fresco,Illustrator, InDesign,Photoshop,Adobe XDAdobe Dimension) môžete zdieľať odkazy na svoju prácu, aby ju bolo možné komentovať z aplikácie.

Prejdite na https://assets.adobe.com/cloud-documents a na požadovanú kartu. Vyberte súbor, priečinok alebo knižnicu. Potom vyberte možnosť Zdieľať /Získať odkaz >Pozvať z kontextovej ponuky, čím otvoríte dialógové okno Pozvať do. V dialógovom okne otvorte rozbaľovací zoznam vedľa mena spolupracovníka. Potom vyberte možnosť Odstrániť.

Poznámka: Ak ste so svojim spolupracovníkom zdieľali verejný odkaz alebo odkaz len na zobrazenie, prečítajte si, ako môžete odstrániť verejné odkazy na súbory a priečinky Creative Cloud.

Svoju spoluprácu môžete spravovať v časti Súbory na webe Creative Cloud. V časti Súbory môžete spolupracovať na:

  • Vaše súbory, ako napríklad cloudové dokumenty, synchronizované súbory mobilné výtvory a zverejnené dátové zdroje
  • Vaše knižnice (vrátane vašich osobných aj zdieľaných knižníc)
  • Súbory zdieľané s vami

Keď pridáte nových spolupracovníkov, dostanú pozvánku na prístup k zdieľanému dátovému zdroju. (Niektoré pracovné postupy zdieľania vyžadujú, aby spolupracovník výslovne prijal pozvanie pred tým, než bude môcť spolupracovať.) Po odstránení zo zdieľaného dátového zdroja k nemu už bývalí spolupracovníci nemajú prístup.

Keď do spolupráce pridáte dátové zdroje, všetci určení spolupracovníci budú mať prístup ku všetkým dátovým zdrojom v spolupráci.

Po odstránení zo spolupráce sa dátové zdroje presunú do vášho priečinkaVymazané a už nebudú k dispozícii žiadnym spolupracovníkom.

Keď do spolupráce pridáte dátové zdroje, všetci určení spolupracovníci budú mať prístup ku všetkým dátovým zdrojom v spolupráci.

Po odstránení zo spolupráce sa dátové zdroje presunú do vlastníkovho priečinkaVymazané a už nebudú k dispozícii žiadnym spolupracovníkom. Obnoviť takýto dátový zdroj môžu iba vlastníci. 

Dátové zdroje budú odstránené na lokálnej úrovni a presunuté do priečinka Vymazané.

Zdieľaný dátový zdroj zaberá miesto v kvóte úložiska vlastníka dátového zdroja. Zdieľané dátové zdroje sa nezapočítavajú do kvóty ukladacieho priestoru spolupracovníkov.

Ak spolupracovník premenuje priečinok najvyššej úrovne spolupráce, zmení sa iba lokálne a neovplyvní názov priečinka pre ostatných spolupracovníkov. Ak sa však podpriečinok v rámci spolupráce premenuje, zmena sa prejaví pre všetkých spolupracovníkov. 

Ak vlastník premenuje priečinok najvyššej úrovne spolupráce, neovplyvní názov priečinka žiadneho z existujúcich spolupracovníkov. Ak však po tomto kroku budú pridaní noví spolupracovníci, zobrazí sa im priečinok s novým názvom.

Áno. Existujú tri úrovne povolení na spoluprácu: vlastník, spolupracovník na úrovni úprav a spolupracovník na úrovni zobrazenia. Priečinok alebo knižnicu na spoluprácu môže odstrániť iba vlastník. Spolupracovníci na úrovni úprav môžu obsah priečinka alebo knižnice upravovať, premenovávať, presúvať a odstraňovať. Spolupracovníci na úrovni zobrazenia môžu obsah priečinka/knižnice zobrazovať, používať a komentovať.

Spolupracovníci s povoleniami na úrovni úprav môžu pozvánku rozšíriť na kohokoľvek, kto pôvodne nebol pozvaný na spoluprácu. Spolupracovníci s povoleniami na úrovni zobrazenia tak urobiť nemôžu.

Iba spolupracovníci s povoleniami na úrovni úprav môžu zo spolupráce odstrániť ďalších spolupracovníkov (okrem vlastníka). Spolupracovníci s povoleniami na úrovni zobrazenia tak urobiť nemôžu.

Akýkoľvek súbor, ktorý je možné nahrať do vášho konta Creative Cloud, môže byť zahrnutý do spolupráce.

Áno, všetci spolupracovníci musia byť členmi služby Creative Cloud s bezplatným alebo plateným členstvom.

Ak je pozvánka odoslaná na e-mailovú adresu, ktorá je už namapovaná k Adobe ID, môže ju prijať iba tento identifikátor Adobe ID.

Ak je však pozvánka odoslaná na e-mailovú adresu, ktorá ešte nie je identifikátorom Adobe ID, použije sa namiesto toho konto, do ktorého sa používateľ prihlási pri prijatí pozvánky. Môže to byť nové konto alebo existujúci identifikátor Adobe ID.

Ak ste zdieľali verejný odkaz, ktokoľvek s odkazom si môže dátové zdroje prezrieť v prehliadači, aj keď nemá predplatné Creative Cloud. Títo spolupracovníci môžu komentovať alebo sťahovať kópie.

Prejdite na https://assets.adobe.com/cloud-documents a vyberte súbor, priečinok alebo knižnicu. Potom prejdite na možnosť Zdieľať alebo Získať odkaz >Pozvať, aby ste otvorili dialógové okno Pozvať do. Zobrazí sa zoznam spolupracovníkov. Spolupracovníkov môžete kedykoľvek pridať alebo odstrániť.

Ak chcete ukončiť spoluprácu, jednoducho odstráňte všetkých spolupracovníkov a zatvorte dialógové okno Spolupracovníci. Ukončiť spoluprácu a zachovať prístup k dátovým zdrojom môže iba vlastník. Spolupracovníci stratia prístup k dátovým zdrojom, keď sú odstránení (alebo keď sa odstránia sami).

Pri pridávaní spolupracovníkov do knižnice alebo priečinka si môžete vybrať, či im chcete udeliť povolenia na úrovni úprav alebo na úrovni zobrazenia.

Spolupracovníci s povoleniami na úrovni úprav môžu upravovať, premenovávať, presúvať a odstraňovať obsah priečinka alebo knižnice.

Spolupracovníci s povoleniami na úrovni zobrazenia môžu len zobrazovať obsah priečinka alebo knižnice a komentovať ich.

Áno. Vyžaduje sa konto Creative Cloud alebo identifikátor Adobe ID (bezplatný účet je v poriadku). Spolupracovník sa musí prihlásiť do svojho konta Creative Cloud a prijať pozvanie na každú spoluprácu, na ktorú je pozvaný.

Áno.

Nie. Spolupráca je vylepšením služby Creative Cloud a je k dispozícii všetkým používateľom bez ďalších poplatkov.

Počet dátových zdrojov, ktoré môžete zdieľať s inými, nie je obmedzený. Dátový zdroj môže mať až 1 000 spolupracovníkov. Používateľ môže mať až 100 prichádzajúcich spoluprác.

S bezplatným Adobe ID môžete pozvať až 15 spolupracovníkov na jednu žiadosť, ale súčasne môžete mať otvorených len 10 nespracovaných žiadostí.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu