Riešenie problémov a pomocník

Môžete si InCopy prevziať z katalógu aplikácií Creative Cloud. Ak chcete aplikáciu prevziať, musíte sa prihlásiť pomocou svojho identifikátora Adobe ID a hesla. Ďalšie informácie vrátane informácií o inštalácii starších verzií či kontrole aktualizácií nájdete v časti Prevzatie aplikácií Creative Cloud.

Pri riešení problémov so stavom „inštalácia zlyhala“ si pozrite článok Chyba: „Inštalácia zlyhala“ v počítačovej aplikácii Creative Cloud. Ak chcete vyriešiť iné problémy so sťahovaním, inštaláciou a aktualizáciou, prečítajte si túto príručku o riešení problémov so sťahovaním a inštaláciou.

Áno! Skúšobné verzie všetkých aplikácií Creative Cloud môžete prevziať z katalógu aplikácií Creative Cloud. Ak chcete skúšobnú verziu prevziať, musíte sa prihlásiť pomocou svojho identifikátora Adobe ID a hesla. Získajte informácie o prevzatí a inštalácii skúšobnej verzie Creative Cloud.

Prečítajte si tieto jednoduché riešenia bežných problémov s identifikátorom Adobe ID a prihlásením, aby ste mohli znova získať prístup k svojmu účtu.

Aplikáciu InCopy a ďalšie aplikácie Creative Cloud si môžete nainštalovať maximálne do dvoch počítačov. Ak ju chcete nainštalovať do tretieho počítača, musíte ju deaktivovať v niektorom z predchádzajúcich počítačov. Ďalšie informácie o aktivovaní a deaktivovaní aplikácií Creative Cloud nájdete v článku Prihlásenie a aktivácia aplikácií Adobe.

Prihláste sa na stránke účtov Adobe s vaším identifikátorom Adobe ID a heslom. Potom kliknite na kartu Zabezpečenie a súkromie a potom v časti Heslo kliknite na tlačidlo Zmeniť. Zabudli ste heslo? Získajte informácie o obnovení a príslušnej zmene.

Zmena plánov služby Creative Cloud je jednoduchá. Pri inovácii alebo zmene plánu postupujte podľa týchto podrobných pokynov.

Zmena skúšobnej verzie na platené členstvo je jednoduchá. Pri inovácii a začatí členstva postupujte podľa týchto podrobných pokynov.

Ak svoje členstvo zastavíte, naďalej budete mať prístup k bezplatným výhodám člena služby Creative Cloud a súborom, ktoré ste si uložili vo svojom zariadení. Nebudete mať prístup k aplikáciám ani väčšine služieb a váš objem ukladacieho priestoru v cloude sa zmenší na 2 GB. Zistite, ako môžete zrušiť svoje predplatné služby Creative Cloudoboznámte sa s podmienkami predplatného služieb Adobe.

Vo vrchnej časti oblasti úprav kliknite na karty Galéria, Príbeh alebo Rozloženie, čím si zmeníte iné zobrazenie.

V ponuke Zobrazenie si zapnite mriežky a lineáry. Zistite informácie o nastavení a používaní rámčekov, mriežok, pravítok a lineárov.

Označte text a potom použite ponuku Písanie alebo panel Znaky na vykonanie požadovaných zmien. Viac informácií si prečítajte v časti Používanie písiem.

Text do InCopy môžete pridať napísaním, vložením alebo importovaním z iného súboru.

Vyberte si položku Písanie > Vložiť špeciálny znak alebo Písanie > Piktogramy. Zistite informácie o práci s piktogramami a špeciálnymi znakmi.

Označte text a potom si zvoľte v paneli odseku jedno z tlačidiel zarovnania. Viac informácií si prečítajte v časti Zarovnanie textu.

Áno. Vyberte si položku Písanie > Vložiť poznámku pod čiarou. Viac informácií nájdete v článku práca s poznámkami pod čiarou.

V závislosti od typu používaného písma môžete rôznymi spôsobmi použiť základné odklony na vytvorenie horného alebo dolného indexu znakov.

Pracovné postupy InCopy umožňujú viacerým ľuďom pracovať simultánne na rovnakom dokumente InDesign. Zistite informácie o vytvorení a používaní pracovných postupov InCopy.

Pracovný postup spravovaných súborov využíva zásuvný modul pracovného postupu LiveEdit, pomocou ktorého spravuje zmeny zdieľaných dokumentov medzi viacerými používateľmi. Prečítajte si tento prehľad a zistite viac o základnom pracovnom postupe spravovaných súborov.

Používateľ InDesign môže do InCopy skopírovať obsah, čím sa vytvorí prepojenie medzi dvomi aplikáciami. V aplikácii InCopy môžete pomocou panelu Priradenie otvoriť tento zdieľaný obsah alebo úlohu a následne si prezrieť ich obsah.

Áno. Zistite informácie o úprave pracovných postupov.

Ak si chcete nastaviť pracovný postup, no k rovnakému serveru nemajú prístup všetci, môžete vytvoriť a rozoslať balíčky priradenia namiesto toho, aby ste súbory umiestňovali na zdieľaný server.

InCopy podporuje niekoľko grafických formátov, ako sú PNG, JPEG, GIF atď. Celý zoznam nájdete v časti Podporované formáty súborov.

Komunita

Vstúpte do konverzácie.

Obľúbené súvisiace fóra