Vyriešte neúspešnú inštaláciu počítačovej aplikácie Adobe Creative Cloud podľa tohto podrobného postupu.

Vyskúšajte riešenia uvedené v nasledujúcej časti, keď nemôžete nainštalovať alebo aktualizovať počítačovú aplikáciu Creative Cloud a dostanete jednu z nasledujúcich chýb:

 • Inštalácia počítačovej aplikácie Creative Cloud zlyhala.
 • Aktualizácia počítačovej aplikácie Creative Cloud zlyhala.
 • Kód chyby: 1
 • Kód chyby: P1
 • Kód chyby: 50
 • Kód chyby: P50
 • Kód chyby: 1001
 • Kód chyby: 1002
Chyba č. 1001
Chyba č. 1001

Riešenia

Skúste postupne nasledujúce riešenia. Problém bude vyriešený, keď sa vám podarí počítačovú aplikáciu Creative Cloud úspešne nainštalovať.

Riešenie č. 1: Počítačovú aplikáciu Creative Cloud odinštalujte a znova nainštalujte

Riešenie č. 2: Spustite nástroj Adobe CC Cleaner

 1. Spustite nástroj Creative Cloud Cleaner a odstráňte súčasnú inštaláciu počítačovej aplikácie Creative Cloud. Pozrite si Spustiť nástroj CC Cleaner.

 2. V nástroji CC Cleaner Tool vyberte možnosť č. 3: Creative Cloud 2015, Creative Cloud 2014, Creative Cloud a produkty CS6. Potom vyberte možnosť č. 1: Adobe Creative Cloud pre počítače.

 3. Premenujte tieto priečinky OOBE na OOBE.old:

  Windows

   

  • \Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE
  • \Users\AppData\Local\Adobe\OOBE

  Mac OS

   

  /Library/Application Support/Adobe/OOBE

 4. Prevezmite a znovu nainštalujte počítačovú aplikáciu Creative Cloud.  

Riešenie č. 3: Nainštalujte počítačovú aplikáciu Creative Cloud pomocou správcovského účtu

Vytvorte nové konto lokálneho používateľa s právami správcu a prihláste sa pomocou neho. Potom prevezmite a znovu nainštalujte počítačovú aplikáciu Creative Cloud.

Windows 10

Windows 8

Prečítajte si informácie na stránke Vytvorenie používateľského konta vo Windowse.

Windows 7

Prečítajte si informácie na stránke Vytvorenie používateľského konta vo Windowse.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online