Zistite, ako postupovať v prípade neúspešnej inštalácie alebo aktualizácie počítačovej aplikácie Creative Cloud.

Postup, ako opraviť chyby pri neúspešnej inštalácii alebo aktualizácii

Príčinou zlyhania inštalácie alebo aktualizácie počítačovej aplikácie Creative Cloud je zvyčajne poškodenie aplikácií Creative Cloud v počítači alebo neúspešné pripojenie počítača k serverom Adobe. Chybové hlásenia týchto problémov:

 • Kód chyby 1
 • Kód chyby P1
 • Kód chyby 50
 • Kód chyby P50
 • Kód chyby 1001
 • Kód chyby 1002

Pri riešení týchto problémov postupujte podľa nasledujúcich krokov v uvedenom poradí. Na ďalšie riešenie pokračujte len za predpokladu, že predošlé riešenie pri riešení problému nepomohlo.

 1. V počítači vytvorte nový účet lokálneho používateľa s právami správcu.

 2. Prihláste sa do účtu v zariadení, ktoré účet používa.

 3. Počítačovú aplikáciu Creative Cloud odinštalujte pomocou programu na odinštalovanie počítačovej aplikácie Creative Cloud.

 4. Stiahnite si počítačovú aplikáciu Creative Cloud.

  Prevzatie počítačovej aplikácie Creative Cloud desktop

    Ak používate systém Windows, môže sa zobraziť výzva na uloženie stiahnutého súboru. Ak používate systém macOS, môže sa zobraziť výzva na povolenie sťahovania.

 5. Prejdite do stiahnutého súboru vo svojom zariadení a dvakrát naň kliknite.

 6. Aby sa inštalácia začala, je nutné sa prihlásiť. Potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

  Po nainštalovaní sa počítačová aplikácia Creative Cloud spustí automaticky.

 1. Počítačovú aplikáciu Creative Cloud odinštalujte pomocou programu na odinštalovanie počítačovej aplikácie Creative Cloud.

 2. Stiahnite si počítačovú aplikáciu Creative Cloud.

  Prevzatie počítačovej aplikácie Creative Cloud desktop

    Ak používate systém Windows, môže sa zobraziť výzva na uloženie stiahnutého súboru. Ak používate systém macOS, môže sa zobraziť výzva na povolenie sťahovania.

 3. Prejdite do stiahnutého súboru vo svojom zariadení a dvakrát naň kliknite.

 4. Aby sa inštalácia začala, je nutné sa prihlásiť. Potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

  Po nainštalovaní sa počítačová aplikácia Creative Cloud spustí automaticky.

Výstraha:

Pred spustením nástroja Creative Cloud Cleaner zavrite všetky aplikácie Adobe Creative Cloud a ukončite všetky procesy Creative Cloud.

 1. Stiahnite nástroj Creative Cloud Cleaner a odstráňte súčasnú inštaláciu počítačovej aplikácie Creative Cloud. 

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na stiahnutý súbor a vyberte položku Spustiť ako správca.

 3. Zvoľte jazyk: pre angličtinu zadajte písmeno (English) a potom stlačte kláves Enter.

  Pre angličtinu zadajte písmeno e (English) a stlačte kláves Enter.
 4. Prečítajte si licenčnú zmluvu s koncovým používateľom spoločnosti Adobe: pre vyjadrenie súhlasu zadajte písmeno a stlačte kláves Enter.

  Zadajte písmeno y (Yes) a vyjadrite súhlas s licenčnou zmluvou koncového používateľa.
 5. Vyberte možnosť č. 3: Creative Cloud Apps, Creative Cloud a CS6 Products (Aplikácie Creative Cloud, Creative Cloud a produkty CS6) a stlačte Enter

  Zvoľte možnosť č. 3 a stlačte kláves Enter.
 6. Vyberte možnosť č. 1: Počítačová aplikácia Adobe Creative Cloud a stlačte kláves Enter. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

  Zvoľte možnosť č. 1 a stlačte kláves Enter.
 7. Vyhľadajte uvedené priečinky OOBE a premenujte ich na OOBE.old.

  Windows

  • \Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE
  • \Users\AppData\Local\Adobe\OOBE

  macOS

  /Library/Application Support/Adobe/OOBE

 8. Stiahnite si počítačovú aplikáciu Creative Cloud.

  Prevzatie počítačovej aplikácie Creative Cloud desktop

    Ak používate systém Windows, môže sa zobraziť výzva na uloženie stiahnutého súboru. Ak používate systém macOS, môže sa zobraziť výzva na povolenie sťahovania.

 9. Prejdite do stiahnutého súboru vo svojom zariadení a dvakrát naň kliknite.

 10. Aby sa inštalácia začala, je nutné sa prihlásiť. Potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

  Po nainštalovaní sa počítačová aplikácia Creative Cloud spustí automaticky.