Zistite, ako postupovať v prípade neúspešnej inštalácie alebo aktualizácie počítačovej aplikácie Adobe Creative Cloud.

Prečo sa nepodarilo nainštalovať alebo aktualizovať počítačovú aplikáciu Creative Cloud?

Inštalácia alebo aktualizácia počítačovej aplikácie Creative Cloud pravdepodobne zlyhala z nasledovných príčin:

 • Aplikácia Creative Cloud alebo Creative Suite je poškodená.
 • Zariadenie sa nemôže pripojiť na Adobe servery.

Vyskúšajte ďalej uvedené riešenia, ak sa vám pri inštalácii alebo aktualizácii počítačovej aplikácie Creative Cloud zobrazujú nasledovné chybové hlásenia alebo kódy chýb:

 • Inštalácia počítačovej aplikácie Creative Cloud zlyhala
 • Aktualizácia počítačovej aplikácie Creative Cloud zlyhala
 • Kód chyby 1
 • Kód chyby P1
 • Kód chyby 50
 • Kód chyby P50
 • Kód chyby 1001
 • Kód chyby 1002

Chyba „Aktualizácia zlyhala“
Chyba 1001

Postup, ako opraviť chybu „Inštalácia počítačovej aplikácie Creative Cloud zlyhala“

Skúste postupne nasledujúce riešenia. Problém bude vyriešený, keď sa vám podarí počítačovú aplikáciu Creative Cloud úspešne nainštalovať.

Počítačovú aplikáciu Creative Cloud odinštalujte a následne znova nainštalujte.

 1. Odinštalujte počítačovú aplikáciu Creative Cloud.

 2. Prevezmite a nainštalujte počítačovú aplikáciu Creative Cloud. Ďalšie informácie nájdete v časti Prevzatie počítačovej aplikácie Creative Cloud.

Spustite nástroj Adobe Creative Cloud Cleaner.

 1. Spustite nástroj Creative Cloud Cleaner a odstráňte súčasnú inštaláciu počítačovej aplikácie Creative Cloud. Prečítajte si časť Spustenie nástroja Creative Cloud Cleaner.

 2. V nástroji CC Cleaner vyberte možnosť č. 3: Aplikácie CC, Creative Cloud a produkty CS6. Potom vyberte možnosť č. 1: Adobe Creative Cloud pre počítače.

 3. Premenujte tieto priečinky OOBE na OOBE.old:

  Windows

  • \Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE
  • \Users\AppData\Local\Adobe\OOBE

  macOS

  /Library/Application Support/Adobe/OOBE


 4. Prevezmite a znovu nainštalujte počítačovú aplikáciu Creative Cloud.

Znovu nainštalujte počítačovú aplikáciu Creative Cloud pomocou konta správcu.

Vytvorte nové konto lokálneho používateľa s právami správcu a prihláste sa pomocou neho. Potom prevezmite a znovu nainštalujte počítačovú aplikáciu Creative Cloud.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online