Makale ve mizanpaj oluşturma

Doğru makaleyi mi görüntülüyorsunuz?

Bu makale Digital Publishing Suite ile ilgilidir. AEM Mobile makalesi için bkz. Makaleleri yönetme.

InDesign belgelerine veya HTML dosyalarına dayanan makaleler oluşturabilirsiniz. Bir folioya makale eklemenin iki yolu vardır: açık InDesign belgelerine dayalı makaleler oluşturmak için Makale Ekle düğmesini kullanma veya bir klasörden makale içe aktarma.

Açık bir belgeden makale oluşturma

Makaleler, mobil aygıttaki portre ve manzara yönlendirmesi için bir veya iki mizanpaj içerebilir. Ancak yayınlanan folio içinde tutarlı olmalısınız. Yayınlanan folio içindeki tüm makaleler sadece portre, sadece yatay veya iki yönlü olmalıdır.

Makale görünümü

 1. Dijital yayınlama için tasarlanan InDesign belgesini açın. Bkz. Dijital yayınlar tasarlama.

  Belge boyutları, iki durumda folio boyutundan farklı olabilir.

  • Folionun en-boy oranı ile belgenin sayfa boyutu aynıdır. Örneğin, her iki en-boy oranı da 4:3 olduğu için 2048x1536 folio boyutuna ayarlanmış bir folioya 1024x768 boyutlarında belgeler ekleyebilirsiniz.

  • Belge, düzgün kaydırılabilir belge olarak tasarlanır. Örneğin, 1024x2000 boyutlarında tek sayfalı bir belge oluşturduğunuzda, eklenen makale Düzgün Kaydırmalı olarak ayarlanmalıdır.

 2. Folio Builder panelinde, makalenin görüneceği folioyu oluşturun veya açın.

 3. Folio Builder panelinin Makale görünümünde, Ekle seçeneğini tıklatın.

 4. Aşağıdaki seçenekleri belirtin ve Tamam'ı tıklatın.

  Makale Adı

  Makale adını belirtin. Makale adı görüntüleyicide görünmez. Makale Adı, makaleler arasında bağlantı oluşturmak için kullanılır. Bu nedenle “sehir_rehberi_h.indd” gibi bir dosya adı yerine “Sehir_Rehberi” gibi bir ad kullanmalısınız. Makale Adı için maksimum karakter sayısı 60'tır.

  Makale Formatı

  Makale için bir görüntü format ayarı seçin. Örneğin, bir makalenin parmakları birleştirerek yakınlaştırılabilmesi için PDF'yi seçebilirsiniz. Bkz. Differences Between JPG, PNG, and PDF Image Formats (JPG, PNG ve PDF Görüntü Formatları Arasındaki Farklar).

  JPEG Kalitesi

  Görüntü Formatı için Otomatik veya JPG seçilmişse JPEG Kalitesi değerini belirtin. Kalite arttıkça dosya boyutu da büyür.

  Düzgün Kaydırma

  Yalnızca eklediğiniz mizanpajı değil, makaleyi de Düzgün Kaydırma özelliğine ayarlayın. Örneğin, iki yönlü bir folioya yalnızca dikey mizanpaj eklediğinizde, her iki mizanpaj da düzgün kaydırılan mizanpajsa, Her İki Yön seçeneğini belirleyin. Makaleniz tek yönlüyse veya yalnızca bir mizanpaj düzgün kaydırma özelliğine sahipse Yalnızca Yatay veya Yalnızca Dikey seçeneğini belirleyin.

  Not:

  Düzgün Kaydırma seçeneğini belirlediğinizde, alternatif mizanpajlar belirtebilirsiniz. Düzgün kaydırmalı belgenizde yalnızca tek bir mizanpaj bulunuyorsa, bu mizanpaj için uygun seçeneği, daha sonra ekleyeceğiniz diğer mizanpaj içinse Yok seçeneğini belirleyin.

Makaleye mizanpaj ekleme

InDesign belgeniz birden fazla mizanpaj içeriyorsa, makaleyi oluştururken hem yatay hem de dikey mizanpajlar belirtebilirsiniz. Ayrıca, farklı bir belgeden ikinci bir mizanpaj ekleyebilirsiniz. Makale iki yönlü bir folioda görünüyorsa, ikinci bir mizanpaj gerektirir.

 1. Var olan makale mizanpajından farklı bir mizanpaj yönlendirmesinde tasarlanan InDesign belgesini açın.

 2. Folio Builder panelinde, ikinci mizanpajı eklemek istediğiniz makaleyi çift tıklatın.

 3. Folio Builder panelinin Makale görünümünde, Mizanpaj Ekle seçeneğini tıklatın. Belge birden fazla mizanpaj içeriyorsa, uygun mizanpajı belirtin.

InDesign makalelerini içe aktarma

Makaleleri içe aktarmaya yönelik üç yöntem vardır:

Tek makale Belirtilen klasörde bulunan tek bir makaleyi içe aktarın. Klasör InDesign dosyalarını veya HTML dosyalarını içermelidir. InDesign dosyaları _h veya _v soneklerini (article1_h.indd veya article1_v.indd gibi) içermelidir. Bu yöntem InDesign alternatif mizanpajlarını desteklememektedir.

Birden fazla makale Belirtilen klasör dahilindeki alt klasörlerde bulunan makale grubunu içe aktarın. Bu yöntem InDesign alternatif mizanpajlarını desteklememektedir. Klasör yapılandırma ile ilgili bilgi için bkz. Makaleleri içe aktarmak için klasör yapılandırma.

Yol tabanlı sidecar.xml kullanan birden fazla makale Makaleleri ayrıca belirttiğiniz yol tabanlı sidecar.xml dosyasında belirtildiği şekilde içe aktarabilirsiniz. Bu seçenek özellikle birden fazla mizanpajı olan InDesign belgeleri için kullanışlıdır. Ayrıntılar için bkz. Yol tabanlı sidecar.xml kullanarak makaleleri içe aktarma.

Makale içe aktarırken, Düzgün Kaydırma seçeneğini belirlemediğiniz sürece makalelerin boyut oranı folionun boyut oranına eşit olmalıdır.

 1. InDesign kaynak belgeleri oluşturun. Kullandığınız içe aktarma yöntemine bağlı olarak dosyalarınızı belirli bir yöntemle düzenlemeniz gerekebilir. Bkz. İçe aktarılan makaleler için klasör yapılandırma.

 2. Folio Builder panelinde, makale veya makalelerin görüneceği folioyu açın.

 3. Folio Builder panelinin Makale görünümünde, panel menüsünden Makale İçe Aktar seçeneğini belirleyin.

 4. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

  • Tek Bir Makaleyi İçe Aktar seçeneğini belirleyin, Konum klasörü simgesini tıklatın ve bir makale klasörü belirtin.
  • Birden Fazla Makaleyi İçe Aktar seçeneğini belirleyin, Konum klasörü simgesini tıklatın ve makale klasörlerini içeren bir folio klasörü belirtin.
  • sidecar.xml Kullanarak İçe Aktar seçeneğini belirleyin, Konum klasörü simgesini tıklatın ve kaynak dosyalarının yol adlarını içeren bir sidecar.xml dosyası belirtin.
 5. Tek bir makale içe aktarıyorsanız aşağıdakileri yapın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

  • Makale için bir Düzgün Kaydırma seçin. Örneğin, çift yönlü bir folio için bir makale içe aktarıyorsanız, fakat yalnızca yatay mizanpajın düzgün kaydırmalı olmasını istiyorsanız Yatay Yön'ü seçin.
  • Görüntü formatı ayarlarını belirtin.

"Tek Bir Makaleyi İçe Aktar" veya "Birden Fazla Makaleyi İçe Aktar" seçeneğini kullandığınızda makale klasörleriniz, InDesign veya HTML dosyaları ile aynı düzeyde .png görüntüleri içerebilir. Bu .png görüntüleri daha sonra İçindekiler simgeleri olarak kullanılır. Folio klasörünün klasik bir sidecar.xml dosyası içerdiği birden çok makaleyi içe aktarırsanız, bu dosya makalelerin sırasını belirler ve makale özelliklerini doldurur. Bkz. Makaleleri içe aktarmak için meta veri sidecar dosyası oluşturma.

Makaleleriniz düzgün bir şekilde içe aktarılamıyorsa bkz. Folio Builder panelinde makale yükleme hatalarıyla ilgili sorunları giderme.

Benzer konular

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın