Komut satırından çalışma | Extension Manager CS6

CS4 ve üzeri sürümlerde, normalde Extension Manager çalışma alanında gerçekleştireceğiniz çeşitli işlemleri gerçekleştirmek için komut satırını kullanabilirsiniz.

Extension Manager komut satırına ilişkin esaslar

Belirli sözdizimlerini, komutları ve nitelikleri kullanarak uzantıları komut satırından yönetebilirsiniz.

 1. Windows'ta, Başlat > Tüm Programlar > Donatılar > Komut İstemi'ni seçerek komut istemini açın. Mac OS'ta, Applications/Utilities/ klasöründeki simgesini tıklatarak Terminal'i açın.
 2. Aşağıdaki klasöre gidin:

  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Extension Manager CSx\
  • Mac OS: /Applications/Adobe Extension Manager CSx/Adobe Extension Manager CSx.app/Contents/MacOS

  Burada CSx Extension Manager sürüm numarasıdır (CS6 gibi).

 3. Komut satırında, yürütülebilir dosyaları şu şekilde girin (tırnak işaretleri dahil):
  • Windows (CS5 ve üstü): XManCommand.exe
  • Windows (CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe"
  • Mac OS: “./Adobe Extension Manager CSx

  Burada CSx Extension Manager sürüm numarasıdır (CS6 gibi).

 4. Yürütülebilir dosyanın ardından istenen komutu girin.

  Aşağıdaki liste kullanılabilir komutları açıklar:

  -package

  Uzantıyı paketler. Gerekli nitelikler: mxi ve mxp (CS5.5 ve öncesi) veya zxp.

  -install

  Uzantıyı yükler. Gerekli nitelik: mxp veya zxp. İsteğe bağlı nitelikler: suppresseula (CS5.5 ve üstü), forallusers (CS6 ve üstü) ve timeout (CS5 ve üstü).

  -remove

  Uzantıyı kaldırır. Gerekli nitelikler: product, extension. İsteğe bağlı nitelik (CS5 ve üstü): timeout.

  -enable

  Uzantıyı etkinleştirir. Gerekli nitelikler: product, extension. İsteğe bağlı nitelik (CS5 ve üstü): timeout.

  -disable

  Uzantıyı devre dışı bırakır. Gerekli nitelikler: product, extension. İsteğe bağlı nitelik (CS5 ve üstü): timeout.

  -activate

  (CS6 ve üstü) Tek amaca yönelik ürün için bir küme etkinleştirir. Gerekli nitelik: product, set.

  -import

  (CS6 ve üstü) Bir XML dosyasından küme yapılandırmasını içe aktarır. Gerekli nitelik: setcfg.

  -convert

  (CS6 ve üstü) mxp uzantısını zxp uzantısına dönüştürür. Gerekli nitelikler: mxp ve zxp.

  -locate

  Extension Manager çalışma alanında tekli ürünü konumlandırır. Gerekli nitelik: product.

  -from

  (CS5 ve üstü) Komut satırı parametresi BridgeTalk aracılığıyla iletildiğinde komut oluşturucusunu belirtir. Extension Manager komut yürütüldükten sonra sonucu belirtilen oluşturucuya geri gönderir. Gerekli nitelikler: product veya pcdentry.

  -EMBT

  Yalnızca komut satırı parametresi BridgeTalk aracılığıyla iletildiğinde kullanılır. Diğer tüm komutların önünde "-EMBT" görüntülenmelidir. Nitelikler: Yok.

  -suppress

  Extension Manager kullanıcı arabirimini gizler. -EMBT dışındaki tüm komutların öncesinde gelmelidir. Nitelikler: Yok.

  -locale

  Başlangıçta Extension Manager için bir yerel ayar belirtir. Gerekli nitelik: lang.

  -quit

  (CS5 ve üstü) Extension Manager'dan çıkar. Bu komut tek başına kullanılmalıdır.

  Aşağıdaki liste kullanılabilir nitelikleri açıklar:

  mxi

  Uzantı yükleme dosyasının adını ve konumunu belirtir.

  mxp

  Paket dosyasının adını ve konumunu MXP formatında belirtir.

  zxp

  Paket dosyasının adını ve konumunu ZXP formatında belirtir.

  product

  Uzantıyı kullanan ürünü belirtir. Değer, Extension Manager penceresinin sol panelinde görüntülenen ürün adıyla aynı olmalıdır.

  extension

  Uzantının adını belirtir (MXI dosyasında belirtildiği gibi).

  pcdentry

  (CS5 ve üstü) Komut oluşturucusunun BridgeTalk tanımlayıcısını belirtir.

  suppresseula

  (CS5.5 ve üstü) Uzantıyı yüklerken EULA iletişim kutusunun gizlenip gizlenmeyeceğini belirtir. Geçerli değerler “y” (gizle) veya “n” (gizleme) değerleridir. Varsayılan değer “n” değeridir.

  forallusers

  (CS6 ve üstü) Değer "y" ise ve uzantı kullanıcı başına bir uzantıysa, uzantının tüm kullanıcılar için yüklenmesi gerektiğini belirtir. Kullanıcı başına uzantı, dosyaları yükleme sırasında kullanıcıya özel klasörlere kopyalanan bir uzantı türüdür. Varsayılan değer "n" değeridir.

  lang

  Yerel ayar dil kodunu belirtir; örneğin tr_TR.

  timeout

  (CS5 ve üstü) Extension Manager'ın bir sonraki komutu yürütmeden önce üründen çıkılmasını beklediği maksimum saniyeyi belirtir. install/enable/disable/remove komutlarını takip etmeli ve 0 ile 1000 arasında pozitif bir tamsayı olmalıdır.

  set

  (CS6 ve üstü) Etkinleştirilecek küme adını belirtir.

  setcfg

  (CS6 veya üstü) Dışa aktarılan küme yapılandırma dosyasının adını ve konumunu belirtir.

Komut satırından uzantıyı paketleme

 1. Extension Manager uygulama klasörüne gidin.
 2. (Windows) Kendi nitelik değerlerinizi belirterek şu komutu girin:
  • (CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -package mxi="c:\dosyam.mxi" mxp="c:\dosyam.mxp"
  • (CS5 ve CS5.5, MXP formatı): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\dosyam.mxi" mxp="c:\dosyam.mxp"
  • (CS5 ve üzeri, ZXP formatı): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\dosyam.mxi" zxp="c:\dosyam.zxp"
 3. (Macintosh) Kendi nitelik değerlerinizi belirterek şu komutu girin:
  • (CS4/CS5/CS5.5, MXP formatı): "./Adobe Extension Manager CSx" -package mxi="/klasörüm/altklasörüm/dosyam.mxi" mxp="/klasörüm/altklasörüm/dosyam.mxp"
  • (CS5 ve üzeri, ZXP formatı): "./Adobe Extension Manager CSx" -package mxi="/klasörüm/altklasörüm/dosyam.mxi" zxp="/klasörüm/altklasörüm/dosyam.zxp"
 4. Her şeyin olması gerektiği gibi çalıştığından emin olmak için uzantıyı yükleyip test edin.

Komut satırından uzantı yükleme

 1. Extension Manager uygulama klasörüne gidin.
 2. (Windows) Kendi nitelik değerinizi belirterek şu komutu girin:
  • (CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -install mxp="c:\dosyam.mxp"
  • (CS5 ve üzeri, MXP formatı): "XManCommand.exe" -install mxp="c:\dosyam.mxp"
  • (CS5 ve üzeri, ZXP formatı): "XManCommand.exe" -install zxp="c:\dosyam.zxp"
 3. (Macintosh) Kendi nitelik değerinizi belirterek şu komutu girin:
  • (MXP formatı): "./Adobe Extension Manager CSx" -install mxp="/klasörüm/altklasörüm/dosyam.mxp"
  • (ZXP formatı): "./Adobe Extension Manager CSx" -install zxp="/klasörüm/altklasörüm/dosyam.zxp"
 4. Extension Manager kullanıcı arabirimini gizlemek için şu şekilde “install” komutunun önüne “suppress” komutunu ekleyin:
  ... -suppress -install zxp="c:\dosyam.zxp"
 5. Bir yerel ayar belirtmek için “locale” komutunu ekleyin ve “lang” niteliğini şu şekilde “install” komutundan önce belirtin:
  ... -locale lang="tr_TR" -install zxp="c:\dosyam.zxp"
 6. Her şeyin olması gerektiği gibi çalıştığından emin olmak için uzantıyı test edin.

Komut satırından uzantı kaldırma

 1. Extension Manager uygulama klasörüne gidin.
 2. Kendi nitelik değerlerinizi belirterek şu komutu girin:
  • (Windows, CS5 ve üstü): XManCommand.exe -remove product="Dreamweaver CSx" extension="Sample"
  • (Windows, CS4) "Adobe Extension Manager CS4.exe" -remove product="Dreamweaver CS4" extension="Sample"
  • (Macintosh): "./Adobe Extension Manager CSx" -remove product="Dreamweaver CSx" extension="Sample"

  Burada CSx Extension Manager sürüm numarasıdır (CS6 gibi).

  Uzantıyı kullanan ürünü belirtmek için ürün niteliğini kullanın. Uzantının adını belirtmek için uzantı niteliğini kullanın.

Komut satırından uzantı etkinleştirme

 1. Extension Manager uygulama klasörüne gidin.
 2. Kendi nitelik değerlerinizi belirterek şu komutu girin:
  • (Windows, CS5 ve üstü): XManCommand.exe -enable product="Dreamweaver CSx" extension="Sample"
  • (Windows, CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -enable product="Dreamweaver CS4" extension="Sample"
  • (Macintosh): "./Adobe Extension Manager CSx" -enable product="Dreamweaver CSx" extension="Sample"

  Burada CSx Extension Manager sürüm numarasıdır (CS6 gibi).

  Uzantıyı kullanan ürünü belirtmek için ürün niteliğini kullanın. Uzantının adını belirtmek için uzantı niteliğini kullanın.

Komut satırından uzantı devre dışı bırakma

 1. Extension Manager uygulama klasörüne gidin.
 2. Kendi nitelik değerlerinizi belirterek şu komutu girin:
  • (Windows, CS5 ve üstü): XManCommand.exe -disable product="Dreamweaver CSx" extension="Sample"
  • (Windows, CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -disable product="Dreamweaver CS4" extension="Sample"
  • (Macintosh): "./Adobe Extension Manager CSx" -disable product="Dreamweaver CSx" extension="Sample"

  Burada CSx Extension Manager sürüm numarasıdır (CS6 gibi).

  Devre dışı bırakılacak uzantıyı kullanan ürünü belirtmek için ürün niteliğini kullanın. Uzantının adını belirtmek için uzantı niteliğini kullanın.

Extension Manager çalışma alanında tekli ürünü konumlandırır.

 1. Extension Manager uygulama klasörüne gidin.
 2. Kendi nitelik değerinizi belirterek şu komutu girin:
  • (Windows, CS5 ve üstü): XManCommand.exe -locate product="Dreamweaver CSx"
  • (Windows, CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -locate product="Dreamweaver CS4"
  • (Macintosh): "./Adobe Extension Manager CSx" -locate product="Dreamweaver CSx"

  Burada CSx Extension Manager sürüm numarasıdır (CS6 gibi).

  Konumlandırılacak ürünü belirtmek için ürün niteliğini kullanın.

Komut satırından bir MXP uzantısını ZXP uzantısına dönüştürme (CS6 ve üstü)

 1. Extension Manager uygulama klasörüne gidin.
 2. Kendi nitelik değerlerinizi belirterek şu komutu girin:
  • Windows: XManCommand.exe -convert mxp="c:\EskiUzantım.mxp" zxp=”c:\YeniUzantım.zxp"
  • Mac OS: "./AdobeExtension Manager CS6" -convert mxp="/klasörüm/altklasörüm/EskiUzantım.mxp" zxp="/klasörüm/altklasörüm/YeniUzantım.zxp"

Dönüştürülecek MXP uzantısını belirtmek için mxp niteliğini kullanın. Yeni ZXP uzantısının yolunu ve adını belirtmek için zxp niteliğini kullanın.

Komut satırından bir uzantı kümesi etkinleştirme (CS6 ve üstü)

 1. Extension Manager uygulama klasörüne gidin.
 2. Kendi nitelik değerinizi belirterek şu komutu girin:
  • Windows: XManCommand.exe -activate product="Dreamweaver CS6" set="Adobe Extensions"
  • Mac OS: "./Adobe Extension Manager CS6" -activate product="Dreamweaver CS6" set="Adobe Extensions"

Uzantı kümesini etkinleştirecek ürünü belirtmek üzere product niteliğini kullanın. Etkinleştirilecek uzantı kümesinin adını belirtmek üzere set niteliğini kullanın.

Komut satırından bir küme yapılandırmasını içe aktarma (CS6 ve üstü)

 1. Extension Manager uygulama klasörüne gidin.
 2. Kendi nitelik değerinizi belirterek şu komutu girin:
  • Windows: XManCommand.exe -import setcfg="c:\SetConfig.xml"
  • Mac OS: "./Adobe Extension Manager CS6" -import setcfg="/klasörüm/altklasörüm/SetConfig.xml"

İçe aktarılacak küme yapılandırma dosyasının yolunu ve adını belirtmek için setcfg niteliğini kullanın.

BridgeTalk aracılığıyla komut yürütme

Extension Manager, BridgeTalk aracılığıyla iletilen komutları yürütebilir. BridgeTalk aracılığıyla gönderilen tüm komutlar "-EMBT" parametresiyle başlamalıdır. Extension Manager'a komut göndermek için hedef BridgeTalk Tanımlayıcısını "exman-6.0" olarak belirtin.

BridgeTalk aracılığıyla Extension Manager'a package komutu göndermek üzere aşağıdaki örnek komut dosyasını ExtendScript Toolkit CS6 içinde çalıştırın.

Windows:
 
var bt = new BridgeTalk();
bt.target = "exman-6.0";
bt.body = '-EMBT -package mxi="C:\\test.mxi" zxp="C:\\test.zxp"';
bt.send();
Mac OS:
 
var bt = new BridgeTalk();
bt.target = "exman-6.0";
bt.body = '-EMBT -package mxi="/Volumes/x1/test.mxi" zxp="/Volumes/x1/test.zxp"';
bt.send();

Komut yürüttükten sonra kodları döndürme

Extension Manager, aşağıdaki iki parametreden biri komuta dahil edildiğinde komut yürüttükten sonra dönüş kodları sağlar:

 • "-suppress" (komut yürütüldüğünde Extension Manager kullanıcı arabirimi görüntülenmez)
 • "-from"

Komutu yürüttükten sonra Extension Manager aşağıdaki dönüş kodlarından birini döndürür:

0 - Komut başarılı oldu

1 - Uzantı yükleme başarısız oldu

2 - Uzantıyı kaldırma başarısız oldu

3 - Uzantıyı etkinleştirme başarısız oldu

4 - Uzantıyı devre dışı bırakma başarısız oldu

5 - Uzantıyı paketleme başarısız oldu

6 - Uzantı kümesini etkinleştirme başarısız oldu

7 - Zaten Extension Manager'ın bir örneği var

8 - Küme yapılandırmasını içe aktarma başarısız oldu

101 - Yanlış CLI formatı

102 - Belirtilen ürün mevcut değil

103 - Belirtilen uzantı mevcut değil

104 - Belirtilen uzantı zaten etkinleştirilmiş

105 - Belirtilen uzantı zaten devre dışı bırakılmış

106 - Belirtilen uzantı kümesi mevcut değil

107 - Belirtilen küme yapılandırma dosyası mevcut değil

108 - Belirtilen küme yapılandırma dosyası geçersiz

109 - Etkin uzantı kümesi önceden tanımlanmış bir uzantı kümesi olduğunda belirtilen uzantı etkinleştirilemez veya devre dışı bırakılamaz

Not: Komut yürütme işlemi yönetici ayrıcalıkları gerektiriyorsa ve geçerli izinler yetersizse, Extension Manager CS5.5 ve üstü kullanıcı arabirimi gizlenmediğinde yönetici kimlik bilgilerini sorar. Kullanıcı arabirimi gizlendiğinde ("-suppress" parametresi belirtildiğinde), yürütme işlemi başarısız olur. Bu durumda, komut istemini yönetici olarak açın (Windows) veya Terminal penceresinde sudo komutunu kullanın (Macintosh).

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın