Extension Manager CC'de, normalde Extension Manager çalışma alanında gerçekleştireceğiniz çeşitli işlemleri gerçekleştirmek için komut satırını kullanabilirsiniz.

Extension Manager komut satırına ilişkin esaslar

Belirli sözdizimlerini, komutları ve nitelikleri kullanarak uzantıları komut satırından yönetebilirsiniz. Extension Manager CC'deki komut satırı sözdizimi önemli derecede değişmiştir. Extension Manager CS6 veya önceki sürümlerde kullanılan komut satırı sözdizimi için bu makaleye başvurun.

 1. Windows'ta, Başlat > Tüm Programlar > Donatılar > Komut İstemi'ni seçerek komut istemini açın. Mac OS'ta, Applications/Utilities/ klasöründeki simgesini tıklatarak Terminal'i açın.
 2. Aşağıdaki klasöre gidin:
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Extension Manager CC\
  • Mac OS: /Applications/Adobe Extension Manager CC/Adobe Extension Manager CC.app/Contents/MacOS
 3. Komut satırında, yürütülebilir dosyaları şu şekilde girin (tırnak işaretleri dahil):
  • Windows: "ExManCmd.exe"
  • Mac OS: “./ExManCmd”
 4.  Yürütülebilir dosyanın ardından istenen komutu girin.

  Aşağıdaki listede kullanılabilir komutlar açıklanmaktadır:
Windows'taki Komut Mac'teki Komut Açıklama Gerekli Nitelikler
/help --help Komut satırına ilişkin yardım bilgilerini görüntüler.  
/launch --launch Extension Manager'ı komut satırından başlatma  
/install
--install Bir uzantı yükler.  ZXP(file path)
/remove --remove Bir uzantıyı kaldırır. Uzantı adı
/enable --enable Bir uzantıyı etkinleştirir. Uzantı adı
/disable --disable Bir uzantıyı devre dışı bırakır. Uzantı adı
/list all --list all Yüklü tüm uzantıları listeler.  
/liste --list Belirtilen ürün uzantılarını görüntüler. Ürün adı
/update --update Uzantıyı güncelleme Uzantı adı
/list_update all --list_update all Yüklenecek yeni güncellemeleri bulunan uzantıların listesi  
/list_update --list_update Belirtilen ürünün güncellenmiş uzantı listesi Ürün adı
/locale --locale Başlangıçta Extension Manager için bir yerel ayar belirtir lang
/list_update_extension --list_update_extension Bir uzantının güncellemesini listele Uzantı adı
/install_for_all --install_for_all Makinedeki tüm kullanıcı hesapları için uzantı yükle ZXP(file path)
/remove_for_all --remove_for_all Makinedeki tüm kullanıcı hesapları için uzantı kaldır Uzantı adı
/disableSendResult --disableSendResult Diğer Adobe ürünlerine yükleme veya kaldırma sonucu gönderme True/False

Aşağıdaki tabloda kullanılabilir niteliklerin listesi belirtilmektedir:

Nitelikler Açıklama
zxp(file path)
Paket dosyasının adını ve konumunu ZXP formatında belirtir.
lang
Yerel ayar dil kodunu belirtir; örneğin tr_TR.
extension name
Uzantının adını belirtir (MXI dosyasında belirtildiği gibi).
product display name
Uzantıyı kullanan ürünü belirtir.

(yalnızca CS6 ve önceki sürümleri) Komut satırından uzantı paketleme

 1. Extension Manager uygulama klasörüne gidin.
 2. (Windows) Kendi nitelik değerlerinizi belirterek şu komutu girin:
  • (CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -package mxi="c:\dosyam.mxi" mxp="c:\dosyam.mxp"
  • (CS5 ve CS5.5, MXP formatı): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\dosyam.mxi" mxp="c:\dosyam.mxp"
  • (CS5, CS5.5 ve CS6, ZXP formatı): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\dosyam.mxi" zxp="c:\dosyam.zxp"
 3. (Macintosh) Kendi nitelik değerlerinizi belirterek şu komutu girin:
  • (CS4/CS5/CS5.5, MXP formatı): "./Adobe Extension Manager CSx" -package mxi="/klasörüm/altklasörüm/dosyam.mxi" mxp="/klasörüm/altklasörüm/dosyam.mxp"
  • (CS5, CS5.5 ve CS6, ZXP formatı): "./Adobe Extension Manager CSx" -package mxi="/klasörüm/altklasörüm/dosyam.mxi" zxp="/klasörüm/altklasörüm/dosyam.zxp"
 4. Her şeyin olması gerektiği gibi çalıştığından emin olmak için uzantıyı yükleyip test edin.

Komut satırından uzantı yükleme

 1. Extension Manager uygulama klasörüne gidin.
 2. (Windows) Kendi nitelik değerinizi belirterek şu komutu girin:
  (ZXP formatı): ExManCmd.exe /install "c:\dosyam.zxp"
 3. (Macintosh) Kendi nitelik değerinizi belirterek şu komutu girin:
  (ZXP formatı): ./ExManCmd --install "/klasörüm/altklasörüm/dosyam.zxp"
 4. Bir yerel ayar belirtmek için, locale komutunu ekleyin ve lang niteliğini aşağıdaki gibi install komutundan önce belirtin:
  ExManCmd.exe /locale "tr_TR" /install "c:\dosyam.zxp"
 5. Her şeyin olması gerektiği gibi çalıştığından emin olmak için uzantıyı test edin

Komut satırından uzantı kaldırma

 1. Extension Manager uygulama klasörüne gidin.
 2. Kendi nitelik değerlerinizi belirterek şu komutu girin:
  • (Windows): ExManCmd.exe /remove "Sample"
  • (Macintosh): ./ExManCmd --remove "Sample" 

  Uzantının adını belirtmek için uzantı niteliğini kullanın.

Komut satırını kullanarak bir bilgisayarda tüm kullanıcı hesapları için uzantı yükleme

 1. Extension Manager uygulama klasörüne gidin.
 2. Kendi nitelik değerinizi belirterek şu komutu girin:
  • (Windows) ExManCmd.exe /install_for_all "c:\dosyam.zxp"
  • (Macintosh) ./ExManCmd --install_for_all "/klasörüm/altklasörüm/dosyam.zxp"
 3. Olması gerektiği gibi çalıştığından emin olmak için uzantıyı test edin.

Komut satırını kullanarak bir bilgisayarda tüm kullanıcı hesapları için uzantı kaldırma

 1. Extension Manager uygulama klasörüne gidin.
 2. Kendi nitelik değerlerinizi belirterek şu komutu girin:
  • (Windows) ExManCmd.exe /remove_for_all "Sample"
  • (Macintosh) ./ExManCmd --remove_for_all "Sample"
 3. Uzantının adını belirtmek için uzantı niteliğini kullanın.

Komut satırından uzantı etkinleştirme

 1. Extension Manager uygulama klasörüne gidin.
 2. Kendi nitelik değerlerinizi belirterek şu komutu girin:
  • (Windows): ExManCmd.exe /enable "Sample"
  • (Macintosh): ./ExManCmd --enable "Sample" 

  Uzantının adını belirtmek için uzantı niteliğini kullanın.

Komut satırından uzantı devre dışı bırakma

 1. Extension Manager uygulama klasörüne gidin.
 2. Kendi nitelik değerlerinizi belirterek şu komutu girin:
  • (Windows): ExManCmd.exe /disable "Sample"
  • (Macintosh): ./ExManCmd --disable "Sample" 

  Uzantının adını belirtmek için uzantı niteliğini kullanın.

Extension Manager'ı Komut Satırından Başlatma

 1. Extension Manager uygulama klasörüne gidin.
 2. Kendi nitelik değerlerinizi belirterek şu komutu girin:
  • (Windows): ExManCmd.exe /launch "tr_TR"
  • (Macintosh): ./ExManCmd --launch "tr_TR" 

  Extension Manager için yerel dil kodunu belirtmek üzere lang niteliğini kullanın.

Komut satırından uzantı güncelleme

 1. Extension Manager uygulama klasörüne gidin.
 2. Kendi nitelik değerlerinizi belirterek şu komutu girin:
  • (Windows): ExManCmd.exe/update "Sample"
  • (Macintosh): ./ExManCmd --update "Sample"

Uzantının adını belirtmek için extension niteliğini kullanın

Komut Satırındaki uzantıları listeleme

 1. Extension Manager uygulama klasörüne gidin.
 2. Kendi nitelik değerlerinizi belirterek şu komutu girin:
  • (Windows): ExManCmd.exe /list "all"
  • (Windows): ExManCmd.exe /list "Photoshop CC 64"
  • (Macintosh): ./ExManCmd --list "Photoshop CC 64"

Sistemde yüklü tüm uzantıları listelemek için all niteliğini kullanın. Ürün için özellikle yüklenen uzantıları listelemek üzere product name niteliğini kullanın.

Komut satırından birden fazla uzantı için güncelleme listeleme

 1. Extension Manager uygulama klasörüne gidin.
 2. Kendi nitelik değerlerinizi belirterek şu komutu girin:
  • (Windows): ExManCmd.exe /list_update "all" 
  • (Windows): ExManCmd.exe /list_update "Photoshop CC 64"
  • (Macintosh): ./ExManCmd --list_update "Photoshop CC 64"

Sistemde yüklü tüm güncellenebilir uzantıları listelemek için all niteliğini kullanın. Ürün için özellikle yüklenen uzantıları listelemek üzere product name niteliğini kullanın.

Komut satırından bir uzantı için güncelleme listeleme

 1. Extension Manager uygulama klasörüne gidin.
 2. Kendi nitelik değerlerinizi belirterek şu komutu girin:
  • (Windows) ExManCmd.exe /list_update_extension "Sample"
  • (Macintosh) ./ExManCmd --list_update_extension "Sample"
 3. Bu uzantının güncellenmesi gerekip gerekmediğini listelemek için uzantı adı niteliğini kullanın.

Diğer Adobe Ürünlerine yükleme sonuçları göndermeyi kısıtlama

Extension Manager Komut Satırı aracı, uzantı yükleme veya kaldırma sonucunu varsayılan olarak diğer Adobe ürünlerine gönderir. İşlevi devre dışı bırakmak için disableSendResult öğesini kullanın.

 1. Extension Manager uygulama klasörüne gidin.
 2. Kendi nitelik değerlerinizi belirterek şu komutu girin:
  • (Windows) ExManCmd.exe /disableSendResult true /install "c:\dosyam.zxp"
  • (Macintosh) ./ExManCmd --disableSendResult true --install "/klasörüm/altklasörüm/dosyam.zxp"

BridgeTalk aracılığıyla komut yürütme

Extension Manager, BridgeTalk aracılığıyla iletilen yükleme komutlarını yürütebilir. Extension Manager'a komut göndermek için hedef BridgeTalk Tanımlayıcısını "exman-7.0" olarak belirtin.

Windows:

var bt = new BridgeTalk();
bt.target = "exman-7.0"; 
bt.body = "C:\\test.zxp"; 
bt.send()

Mac OS:

var bt = new BridgeTalk(); 
bt.target = "exman-7.0";
bt.body = "/Volumes/x1/test.zxp"; 
bt.send();