Fireworks'ü Flash ile kullanma

 • Adobe Flash® uygulamasında kullanmak üzere, Fireworks vektörlerini, bit eşlemleri, animasyonları ve çok durumlu düğme grafiklerini kolayca içe aktarabilir, kopyalayıp yapıştırabilir veya dışa aktarabilirsiniz.

 • Flash'tan alınan TLF metni, Windows'ta çalışan Fireworks'e boş bit eşlem görüntüsü olarak kopyalanır. TLF metnini ASCII metnine dönüştürün ve Fireworks'e içe aktarın.

 • Başlat ve düzenle işlevi, Fireworks grafiklerini Flash uygulamasının içinde düzenlemeyi kolaylaştırır. Flash uygulamasında çalıştığınızda, Fireworks içinde ayarladığınız başlat ve düzenle tercihleri her zaman uygulanır.

 • Flash HTML stili, açılır menü kodunu desteklemez. Fireworks düğme davranışları ve diğer etkileşim türleri Flash uygulamasına içe aktarılmaz.

Fireworks grafiklerini Flash uygulamasına yerleştirme

Grafiklerin ve animasyonların Flash uygulamasına nasıl ekleneceği üzerinde en iyi kontrolü sunan yöntem, Fireworks PNG dosyasını içe aktarma ya da kopyalamadır. Fireworks uygulamasından dışa aktarılan JPEG, GIF, PNG ve SWF dosyalarını da içe aktarabilirsiniz.

Not:

Fireworks grafikleri, Flash uygulamasına içe aktarıldığında veya kopyalanıp yapıştırıldığında, Canlı Filtreler ve dokular gibi bazı nitelikler kaybolur. Fireworks uygulamasından bir kontur degrade efektini bir Flash belgesine içe aktaramaz veya kopyalayıp yapıştıramazsınız. Ayrıca, Flash sadece düz dolguları, degrade dolguları ve temel konturları destekler.

Fireworks PNG dosyalarını Flash uygulamasına içe aktarma

Fireworks PNG kaynak dosyalarını, başka herhangi bir grafik formatına dışa aktarmak zorunda kalmadan, doğrudan Flash uygulamasına içe aktarabilirsiniz. Tüm Fireworks vektörleri, bitmap'leri, animasyonları ve çok durumlu düğme grafikleri Flash uygulamasına içe aktarılabilir.

Not:

Fireworks düğme davranışları ve diğer etkileşim türleri Flash uygulamasına içe aktarılmaz, çünkü Fireworks davranışları, dosya formatına harici olan JavaScript tarafından etkinleştirilir. Flash, dahili ActionScript kodu kullanır.

 1. Fireworks uygulamasında belgeyi kaydedin.

 2. Flash uygulamasında açık bir belgeye geçin.

 3. (İsteğe bağlı) Fireworks içeriğini içe aktarmak istediğiniz ana durum veya katmanı tıklatın.

 4. Dosya > İçe Aktar'ı seçin.

 5. PNG dosyasına gelin ve dosyayı seçin.

 6. Fireworks Belgesi İçe Aktar iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tek ve Düzleştirilmiş Bit Eşlem Olarak İçe Aktar seçeneğini belirleyin.

  • İki açılır menüden bir içe aktarma seçeneği belirleyin.

 7. Metnin nasıl içe aktarılacağını seçin.

 8. Tamam'ı tıklatın.

  Not:

  Fireworks Belgesi İçe Aktar iletişim kutusundaki seçimleriniz kaydedilir ve varsayılan ayarlar olarak kullanılır.

Fireworks grafikleri, vektör nesneleri ve metinlerini içe aktarma için seçenekler

Grafik içe aktarma için seçenekler

Tek, Düzleştirilmiş Bir Bitmap Olarak İçe Aktar

Tek ve düzenlenemeyen bir görüntüyü içe aktarır.

Tüm Sayfaları Film Klipleri Olarak Yeni Durumlara İçe Aktar

PNG dosyasındaki tüm sayfaları, PNG dosyasının adını alan yeni bir Flash katmanına içe aktarır. Yeni katmanda geçerli durumun konumunda bir ana durum oluşturulur, PNG dosyasının ilk sayfası bir film klibi olarak bu duruma yerleştirilir ve diğer tüm sayfalar film klipleri olarak bu durumun ardından gelen durumlara yerleştirilir. PNG dosyası içindeki katman hiyerarşisi ve durumlar korunur.

Sayfa 1'i Film Klibi Olarak Geçerli Duruma İçe Aktar

Seçilen sayfanın içerikleri, Flash dosyasında etkin durum ve katmana yerleştirilen, bir film klibi olarak içe aktarılır PNG dosyası içindeki katman hiyerarşisi ve durumlar korunur.

Tüm Sayfaları Film Klipleri Olarak Yeni Sahnelere İçe Aktar

PNG dosyasından tüm sayfaları içe aktarır ve her birini film klipleri olarak yeni bir sahneye eşleştirir. Sayfalardaki tüm katmanlar ve durumlar korunur. Flash dosyasında halihazırda sahneler bulunuyorsa içe aktarma işlemi yeni sahneleri varolanlardan sonra ekler.

Sayfa 1'i Yeni Katmana İçe Aktar

Seçilen sayfa yeni bir katman olarak içe aktarılır. Durumlar, zaman çizelgesine ayrı durumlar olarak içe aktarılır.

Vektör nesnelerini içe aktarma seçenekleri

Görünümü Korumak İçin Bitmap Olarak İçe Aktar

Flash uygulamasının desteklemediği özel dolguları, konturları veya efektleri yoksa vektör nesnelerinin düzenlenebilirlik özelliğini korur. Böyle nesnelerin görünümünü korumak için, Flash bu nesneleri düzenlenemeyen bit eşlem görüntülerine dönüştürür.

Düzenlenebilir Yollar Olarak İçe Aktar

Tüm vektör nesnelerinin düzenlenebilirlik özelliğini korur. Nesneler Flash uygulamasının desteklemediği özel dolgular, konturlar veya efektler içeriyorsa bu özellikler içe aktarıldıktan sonra farklı görünebilir.

Metin içe aktarma seçenekleri

Görünümü Korumak İçin Bitmap Olarak İçe Aktar

Flash uygulamasının desteklemediği özel dolguları, konturları veya efektleri yoksa metnin düzenlenebilirlik özelliğini korur. Böyle metinlerin görünümünü korumak için, Flash, metni düzenlenemeyen bir bit eşlem görüntüsüne dönüştürür.

Not:

Flash'taki TLF metni Fireworks'te boş bir görüntü olarak kopyalanır.

Tüm Metni Düzenlenebilir Tut

Tüm metnin düzenlenebilirlik özelliğini korur. Metin nesneleri Flash uygulamasının desteklemediği özel dolgular, konturlar veya efektler içeriyorsa bu nesneler içe aktarıldıktan sonra farklı görünebilir.

Fireworks grafiklerini Flash içine kopyalama veya sürükleme

Grafikleri, Flash 8'den önceki Flash sürümlerine kopyalamak için, Düzenle > Yol Anahatlarını Kopyala'yı seçin.

Not:

Nesneleri Flash içinde ayrı vektör nesneleri olarak düzenlenebilir yapmak için, bunların grubunu çözmeniz (Değiştir > Grubu Çöz) gerekebilir.

 1. Fireworks uygulamasında, kopyalamak için nesneyi veya nesneleri seçin.

 2. Düzenle > Kopyala'yı seçin ve Flash açılır menüsünden Kopyala'yı seçin.

 3. Flash uygulamasında, yeni bir belge oluşturun ve Düzenle > Yapıştır'ı seçin ya da dosyayı doğrudan Fireworks uygulamasından Flash uygulamasına sürükleyin.

 4. Fireworks Belgesi İçe Aktar iletişim kutusunda, bir Nereye seçeneği belirleyin:

  Geçerli Duruma Film Klibi Olarak

  Yapıştırılan içerikler, Flash dosyasında etkin durum ve katmana yerleştirilen, bir film klibi olarak içe aktarılır. PNG dosyası içindeki katman hiyerarşisi ve durumlar korunur.

  Yeni Katman

  Yapıştırılan içerik yeni bir katman olarak içe aktarılır. Durumlar, zaman çizelgesine ayrı durumlar olarak içe aktarılır.

 5. Vektör nesnelerinin nasıl içe aktarılacağını seçin.

 6. Metnin nasıl içe aktarılacağını seçin.

 7. Tamam'ı tıklatın.

  Not:

  Fireworks Belgesi İçe Aktar iletişim kutusundaki seçimler kaydedilir ve varsayılan ayarlar olarak kullanılır.

Flash kitaplık yapısı hakkında

Fireworks nesneleri, Flash kitaplığındaki bir Fireworks Objects Klasörüne içe aktarılır. Bu klasörün yapısı aşağıdaki gibidir.

Dosya 1 klasörü // Fireworks dosya adı ile adlandırılır

 • Sayfa 1 klasörü // Sayfa adı ile adlandırılır (birden fazla sayfa ise)

  — Sayfa 1 // Sayfa adı ile adlandırılır

  — — Durum 1 klasörü // Durum adı ile adlandırılır (birden fazla durum ise)

  — Durum 1 // Durum adı ile adlandırılır

  — — — Sembol 1 içinde Durum 1 // Sembol adına dayanılarak adlandırılır

  — — — Durum 1 içinde Sembol 2

  ...

  — Paylaşılan Katmanlar klasörü // Sayfa 1'de durumlar boyunca paylaşılan katmanlar

  — — Paylaşılan Katmanlar klasörü // Paylaşılan katmanın adıyla adlandırılır

  — — Paylaşılan Katman sembolü

 • Sayfa 2 klasörü

  — Sayfa 2

  — Sayfa 2 içinde Sembol 1 (Durumsuz bir sayfa için)

  ...

 • AnaSayfa klasörü

  — AnaSayfa

  — AnaSayfa içinde Sembol 1

  ...

  — Paylaşılan Katmanlar klasörü // Sayfalar boyunca paylaşılan katmanlar

  — — Paylaşılan Katmanlar klasörü // Paylaşılan katmanın adıyla adlandırılır

  — — Paylaşılan Katman sembolü

Fireworks sembollerini Flash uygulamasına içe aktarma hakkında

Fireworks sembollerini Flash uygulamasına içe aktarırken, aşağıdaki konuları göz önüne alın:

 • Bir sembol 9 dilimli ölçekleme kullanıyorsa dört dilim kılavuzu Flash uygulamasında içe aktarılır ve korunur. Fakat, 9 dilimli ölçekleme animasyonlarda korunmaz. İçe aktarılan semboller, Flash kitaplığında semboller olarak kaydedilir.

 • Zengin sembollere uygulanan yumuşak düzenlemeler kaybolur. Sembolün ana kopyası içe aktarılır.

 • Zengin grafik sembolleri, bir PNG dosyası ve bir JSF dosyası olarak kaydedilir. Sadece PNG dosyası içe aktarılır. Sembol birkaç yoldan oluşuyorsa yollar tek bir sembolde birleştirilir.

 • Flash uygulamasında zengin sembollerin tam işlevselliğini elde etmek için, bunları, sembolün Flash sürümüyle değiştirin.

Görünürlüğü koruma ve kilitleme hakkında

PNG dosyasında gizlenen nesneler ve katmanlar Flash uygulamasına içe aktarılır ve gizli kalır. Fakat, zengin bir grafik sembolünün görünmeyen bölümleri içe aktarılmaz (örneğin, düğme Üzerinde veya Aşağıda durumları)

Bir katman kilitlenir veya gizlenirse katmandaki tüm nesneler ve alt katmanlar, bu kilitli veya gizli ayarını üzerine alır ve Flash uygulamasına içe aktarıldıklarında bu durumu devam ettirir.

Tek bir sayfayı Flash uygulamasındaki yeni bir katmana içe aktarırsanız, bütün sayfa için bir katman oluşturulur ve tüm nesneler görüntülenir. Görünürlük ve kilitleme nitelikleri korunmaz.

Desteklenen Photoshop katman efektleri

Photoshop Canlı efekti - Alt Gölge

Eşleştirme aşağıdaki gibidir:

 • boyut, bulanıklaştırmaX, bulanıklaştırmaY'ye eşlenir

 • mesafe, mesafeye eşlenir

 • renk, renge eşlenir

 • açı, 180'e eşlenir - (Photoshop Efekt açısı)

Photoshop Canlı efekti - Alt Gölge

Eşleştirme aşağıdaki gibidir:

 • boyut, bulanıklaştırmaX, bulanıklaştırmaY'ye eşlenir

 • mesafe, mesafeye eşlenir

 • renk, renge eşlenir

 • açı, 180'e eşlenir - (Photoshop Efekt açısı)

Photoshop Canlı efekti - Dış Işıma

Eşleştirme aşağıdaki gibidir:

 • Opaklık, kuvvete eşlenir

 • renk, renge eşlenir

 • boyut, bulanıklaştırmaX, bulanıklaştırmaY'ye eşlenir

Photoshop Canlı efekti - Dış Işıma

Eşleştirme aşağıdaki gibidir:

 • Opaklık, kuvvete eşlenir

 • renk, renge eşlenir

 • boyut, bulanıklaştırmaX, bulanıklaştırmaY'ye eşlenir

 • Diğer Photoshop katman efektli nesneler bölümlenir.

Flash uygulamasında kullanmak üzere Fireworks grafiklerini diğer formatlara dışa aktarma

Fireworks grafiklerini JPEG, GIF, PNG ve Adobe Illustrator 8 (AI) dosyaları olarak dışa aktarabilir ve ardından bunları Flash uygulamasına içe aktarabilirsiniz.

PNG, Fireworks için yerel dosya formatı olmasına rağmen, Fireworks uygulamasından dışa aktarılan PNG grafik dosyaları Fireworks uygulamasında kaydettiğiniz kaynak PNG dosyalarından farklıdır. GIF'ler veya JPEG'ler gibi, dışa aktarılan PNG dosyaları dilimler, katmanlar, etkileşim, Canlı Filtreler veya diğer düzenlenebilir içerikler hakkında ek bilgi olmadan yalnızca görüntü verileri içerir.

Fireworks grafikleri ve animasyonlarını SWF dosyaları olarak dışa aktarma

Fireworks grafikleri ve animasyonları Flash SWF dosyaları olarak dışa aktarılabilir. Kontur boyutu ve kontur rengi biçimlendirmesini korumak için, Flash SWF Dışa Aktarma Seçenekleri iletişim kutusunda Görünümü Koru seçeneğini belirleyin.

SWF formatına dışa aktarma sırasında aşağıdaki biçimlendirmeler kaybolur: karışım modu, katmanlar, maskeler (dışa aktarmadan önce uygulanan), dilim nesneleri, görüntü eşlemeleri, davranışlar, desen dolguları ve kontur degradeleri.

 1. Dosya > Farklı Kaydet'i seçin.

 2. Bir dosya adı girin ve bir hedef klasör seçin.

 3. Format için, Adobe Flash SWF'yi seçin.

 4. Seçenekler'i tıklatın. Ardından bir Nesneler seçeneği belirleyin:

  Yolları Koru

  Yol düzenlenebilirliğini korumanıza olanak sağlar. Efektler ve biçimlendirme kaybolur.

  Görünümü Koru

  Vektör nesnelerini gerektiği gibi bit eşlem nesnelerine dönüştürür ve uygulanan kontur ve dolguların görünümünü korur. Düzenlenebilirlik özelliği kaybolur.

 5. Bir Metin seçeneği belirleyin:

  Düzenlenebilirliği Koru

  Metin düzenlenebilirlik özelliğini korumanıza olanak sağlar. Efektler ve biçimlendirme kaybolur.

  Yollara Dönüştür

  Fireworks uygulamasında girdiğiniz tüm özel harf aralığı veya aralığı koruyarak, metni yollara dönüştürür. Metin olarak düzenlenebilme özelliği kaybolur.

 6. JPEG Kalitesi açılır kaydırıcısını kullanarak, JPEG görüntülerinin kalitesini ayarlayın.

 7. Dışa aktarılacak durumları ve saniye türünden durum hızını seçin.

 8. Tamam'ı tıklatın ve ardından Dışa Aktar iletişim kutusunda Kaydet'i tıklatın.

Saydamlığı olan 8 bit PNG dosyalarını dışa aktarma

Saydamlığı olan 32 bit PNG dosyalarını dışa aktarmak için, yalnızca Fireworks PNG kaynak dosyalarını doğrudan Flash uygulamasına içe aktarın. Saydamlığı olan 8 bit PNG dosyalarını dışa aktarmak için, aşağıdaki işlemi tamamlayın:

 1. Fireworks uygulamasında, En İyileştir panelini açmak için Pencere > En İyileştir'i seçin.

 2. Dışa Aktarma dosya formatı olarak PNG 8'i ve Saydamlık açılır menüsünden Alfa Saydamlığı'nı seçin.

 3. Dosya > Dışa Aktar'ı seçin.

 4. Farklı Kaydetme Türü açılır menüsünden Sadece Görüntüler''i seçin.

 5. Dosyaya ad verin ve kaydedin.

Dışa aktarılan Fireworks grafiklerini ve animasyonlarını Flash uygulamasına içe aktarma

 1. Flash uygulamasında yeni bir belge oluşturun.

  Not:

  Bir Fireworks grafiğini mevcut bir Flash dosyasına içe aktarıyorsanız, Flash uygulamasında yeni bir katman oluşturun.

 2. Dosya > İçe Aktar'ı seçin ve grafik veya animasyon dosyasını bulun.

 3. Dosyayı içe aktarmak için Aç'ı tıklatın.

Flash içindeki grafikleri düzenlemek için Fireworks uygulamasını kullanma

Başlat ve düzenle tümleştirmesiyle, önceden Flash uygulamasına içe aktarılmış bir grafiği değiştirmek için, grafik Fireworks uygulamasından dışa aktarılmamışsa bile Fireworks uygulamasını kullanabilirsiniz.

Not:

Flash uygulamasına içe aktarılmış Fireworks yerel PNG dosyaları bir istisnadır; PNG dosyası düzleştirilmiş bir bitmap görüntüsü olarak içe aktarılmış olmalıdır.

Grafik Fireworks uygulamasından dışa aktarılırsa ve orijinal PNG dosyasını kaydettiyseniz, Fireworks'teki PNG dosyasını Flash içinden düzenleyebilirsiniz. Flash uygulamasına geri döndüğünüzde, hem PNG dosyası hem de Flash uygulamasındaki grafik güncellenir.

 1. Flash Belge Kitaplığı panelindeki grafik dosyasını çift tıklatın (Windows) veya Control (Mac OS) tuşunu basılı tutup tıklatın.

 2. Açılır menüden Fireworks İle Düzenle'yi seçin.

  Not:

  Fireworks ile Düzenle açılır menüde görüntülenmezse Birlikte Düzenle'yi seçin ve Fireworks uygulamanızı bulun.

 3. Fireworks grafiğiniz için orijinal PNG dosyasını bulmak üzere Kaynağı Bul kutusunda Evet'i tıklatın ve ardından Aç'ı tıklatın.

 4. Görüntüyü düzenleyin ve bitirdiğinizde Bitti'yi tıklatın.

  Fireworks yeni grafik dosyasını Flash'a dışa aktarır ve orijinal PNG dosyasını kaydeder.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın