Fireworks'ü Illustrator ile kullanma

Vektör grafikleri, Fireworks ile Adobe Illustrator® arasında kolayca paylaşılabilir. Fakat Fireworks tüm vektör grafiği uygulamalarıyla aynı özellikleri paylaşmadığından, nesnelerin görünümleri uygulamalar arasında farklılık gösterebilir.

Fireworks, yerel Illustrator (AI) CS2 ve daha sonraki sürümlerdeki dosyaları içe aktarırken, içe aktarılan dosyaların katman ve desenleri dahil birçok yönden korunması için seçenekler sunarak destek sağlar. Ancak bağlı görüntüler içe aktarılmaz.

Illustrator görüntülerini ileri düzenleme ve web en iyileştirmesi için Fireworks uygulamasına taşıyabilirsiniz. Ayrıca Illustrator dosyalarını Fireworks uygulamasından dışa aktarabilirsiniz.

Illustrator dosyalarını içe aktardığınızda Fireworks aşağıdaki özellikleri korur:

Bezier Noktaları

Bezier noktalarının sayısı ve konumu korunur.

Renkler

AI içeriği Fireworks uygulamasına içe aktarılırken, renkler olabildiğince yakın bir şekilde korunur. Fireworks yalnızca RGB şemasını destekler. RGB dışındaki şemalar Fireworks'e içe aktarılmadan önce otomatik olarak RGB 8 bit şemasına dönüştürülür.

Metin Nitelikleri:

Metnin görünümünde ve özelliklerinde herhangi bir değişiklik yapmadan sorunsuz bir şekilde Illustrator'dan Fireworks'e kopyalayın.

Metni içe aktardığınızda Illustrator aşağıdaki özellikleri korur:

 • Font

 • Boyut

 • Renk

 • Kalın

 • İtalik

 • Hizalama (Sol, Sağ, Orta, Yaslanmış)

 • Yönlendirme (Yatay, Soldan Sağa Dikey, Sağdan Sola Dikey)

 • Harf Aralığı

 • Karakter Konumu (Normal, Üst Simge, Alt Simge)

 • Otomatik harf aralığı

 • Harf aralığı çiftleri

Not:

Bir Illustrator dosyasındaki belirli bir metni hızla içe aktarmak için, metni doğrudan Fireworks uygulamasına kopyalayın. Kopyalanan metin tüm metin niteliklerini korur.

Degrade Dolgular

Degradeler yerel Fireworks degradeleri olarak içe aktarılır. Degradenin tüm rampa noktaları korunur. İçe aktarma sırasında degrade dolgularıyla ilişkili opaklık değerleri de korunur.

Görüntüler

Illustrator AI dosyaları aşağıdaki türlerdeki yerleştirilmiş dosyaları içerebilir: PDF, BMP, EPS, GIF, JPEG, JPEG2000, PICT, PCX, PCD, PSD, PXR, PNG, TGA ve TIFF. Gömülü Görüntüler, Fireworks uygulamasına bit eşlem görüntüleri olarak taşınır. Ancak Fireworks, EPS ve AI gibi bağlı görüntüler içeren Illustrator AI dosyalarını açamaz.

Kırpma Maskeleri

Fireworks yolları olan kırpma maskelerinin ve temel düzeydeki bileşik yolların içe aktarılmasını destekler.

Dolgulu Konturlar

Dolgulu konturlar, tek bir çizim nesnesi olarak içe aktarılır.

Düz Dolgular

Dolgulu yollar, tek bir çizim nesnesi olarak içe aktarılır.

Bileşik Yollar

Bileşik yollar, tek bir çizim nesnesi olarak içe aktarılır.

Gruplar

Grup korunur ve her bir gruplanmış nesne çizim nesneleri olarak taşınır.

Grafikler

Grafikler gruplar halinde içe aktarılır ve grafik olarak özel düzenlenebilirlik niteliğini kaybeder.

Temel Öğeler

Illustrator temel öğeleri aslında birer yoldur; bu nedenle Fireworks temel öğeleri olarak içe aktarılmazlar.

Desenler

Desenler tekil döşemeler olarak içe aktarılır. Bu döşemeler, Fireworks uygulamasında yerel bir desen olarak içe aktarılırlar ve desen çizim nesnesine atanır.

Fırça Konturları

Fırça konturları birden çok grup olarak içe aktarılır (her kapalı yol için bir grup).

Semboller

Semboller, normal grup nesneleri olarak içe aktarılır.

Saydamlık

Fireworks, orijinal Illustrator değerlerindeki nesne saydamlık değerlerini koruyarak nesne opaklığını doğru biçimde içe aktarır.

Alt Katmanlar

Fireworks tüm alt katmanları yerel Fireworks alt katmanları olarak içe aktarır.

Birden çok çalışma yüzeyi içeren Illustrator dosyalarını içe aktarma

Birden çok çalışma yüzeyi içeren Illustrator dosyalarını aşağıdakilerden birini yaparak açabilirsiniz:

Illustrator dosyasını Fireworks'e içe aktarma

Birden çok çalışma yüzeyi içeren Adobe Illustrator dosyalarını içe aktarırken çalışma yüzeylerini tek tek içe aktarmak istiyorsanız Dosya > İçe Aktar seçeneğini kullanın.

Birden çok çalışma yüzeyi içeren Adobe Illustrator dosyasını içe aktardığınızda, Vektör Dosyası Seçenekleri iletişim kutusunda Sayfa menüsü etkin hale gelir. Sayfa menüsünden içe aktarmak istediğiniz çalışma yüzeyini seçin. Illustrator'daki her çalışma yüzeyi Fireworks'teki bir sayfaya eşlenir. Örneğin, Adobe Illustrator dosyasındaki çalışma yüzeyi 1, 2 ve 3, Sayfa menüsünde 1, 2 ve 3 olarak görünür.

Illustrator dosyasını Fireworks'te açma

Bir Illustrator dosyasındaki tüm çalışma yüzeylerini açmak için Dosya > Aç'ı seçin ve çalışma yüzeylerini içeren Illustrator dosyasını açın. Tüm çalışma yüzeyleri ayrı bir sayfa olarak içe aktarıldığı için Vektör Dosya Seçenekleri iletişim kutusundaki Sayfa Dönüştürme seçenekleri devre dışıdır.

Not:

Illustrator dosyalarını CS3'ten önceki bir sürümden içe aktarılırken ve tek bir çalışma yüzeyi bulunan Illustrator dosyaları için dosya dönüştürme seçenekleri devre dışıdır.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın