CS6 yazılımındaki yenilikler

CSS nesne özelliklerini ayıklama

Yuvarlak köşeler, degradeler, alt gölgeler ve dönüştürmeler gibi CSS nesne özelliklerini ayıklayabilirsiniz.

 1. Nesneyi seçin.
 2. Pencere > CSS Özellikleri öğelerini seçin.
 3. Tümünü Kopyala seçeneğini belirleyerek seçili nesnenin CSS özelliklerini kopyalayın. Seçileni Kopyala öğesini belirleyerek özellikleri tek tek kopyalayın.
  Daha fazla bilgi için bkz. Fireworks CS6 kullanarak tasarım nesnelerinden CSS özelliklerini ayıklama.

Dilimleri CSS sprite görselleri olarak dışa aktarma

Bir belgedeki nesneleri dilimlere ayırabilir ve tek bir CSS sprite görseli olarak dışa aktarabilirsiniz. Birçok görüntü yerine tek bir sprite görseli kullanmak, sunucu isteklerini azaltarak bir web sitesinin yüklenme süresini kısaltır.

Dilimleri bir CSS sprite görseli olarak görüntü dosyasıyla birlikte dışa aktarırken, yer değiştirme değerlerini içeren bir CSS dosyası da oluşturulur.

 1. Dilimi ya da dilim grubunu sağ tıklatın.
 2. CSS Sprite olarak Dışa Aktar öğesini seçin.
 3. Dışa Aktar iletişim kutusunda Dışa Aktar seçeneğini tıklatın.

Daha fazla bilgi için bkz. Fireworks CS6'da CSS sprite'lar ile çalışma.

jQuery mobile temaları oluşturma

Varsayılan sprite'ları ve renk örneklerini temel alarak jQuery mobile temaları oluşturabilirsiniz. jQuery mobile temasını önizleyebilir, temayı CSS ve sprite olarak dışa aktarabilirsiniz.

 • Bir mobil tema oluşturmak için Komutlar > jQuery Mobile Tema > Yeni Tema Oluştur öğelerini seçin.
 • Mobil temaları bir tarayıcıda görüntülemek için Komutlar > jQuery Mobile Tema > Temayı Önizle öğelerini seçin.
 • Bir mobil temayı sprite ve CSS olarak dışa aktarmak için Komutlar > jQuery Mobile Tema > Temayı Dışa Aktar öğelerini seçin.
 • Temayı önizlemek için Pencere > Uzantılar > jQuery Mobile Tema Uygulama İçi Önizleme öğelerini seçin.
 • Bir simge yer tutucu eklemek için jQuery Mobile Tema > Simge Yer Tutucu Ekle seçeneklerini belirleyin.

Daha fazla bilgi için bkz. Fireworks CS6 kullanarak jQuery Mobile temalar oluşturma.

Performans geliştirmeleri

 • Yetersiz bellek sorununa çözüm olarak GDI nesnelerinin Fireworks tarafından kullanılması azaltılmıştır.
 • Windows 64 bit bilgisayarlarda bellek kullanım limiti, büyük dosyaları açma ve kaydetme işlemlerinde daha yüksek dayanıklılık sağlamak için arttırılmıştır.
 • Mac OS işletim sisteminde Özellik Denetçisi'nin nesneler arasında geçiş yapılırken yenilenme hızı arttırılmıştır.

Opaklık değerini dolgu ve kontur için ayrı ayrı ayarlama

 1. Nesneyi seçin ve Kontur veya Dolgu renk seçici seçeneğini belirleyin. Alternatif olarak, Kontur veya Dolgu renk seçiciyi Araçlar çubuğundan da seçebilirsiniz.
 2. Opaklık kaydırıcısını tıklatın.
 3. Kaydırıcıyı istediğiniz değere sürükleyin.
  Mac OS'de, değeri metin kutusuna girin.

Video

Dolgu ve Kontur için Alfa desteği (00:02:50)

Dolgu ve kontur için Alfa desteği hakkında genel bilgiler edinerek bu yeni özelliğin sunduğu zaman tasarrufu ve yaratıcı çok yönlülük hakkında yeni görüşlere hakim olun.

Patrick Foster

Renk seçme geliştirmeleri

 • Düğmeleri kullanarak Özellik denetçisinde ve Araçlar çubuğunda dolgu yok, düz renk, degrade gibi dolgu türü seçeneklerini ve desenleri belirtebilirsiniz. Daha önceki sürümlerde bu seçeneklere açılır menülerden ulaşılabiliyordu.
 • Artık Kontur iletişim kutusunu kullanarak Kontur konumunu (iç kısımda, ortada, dış kısımda) belirleyebilirsiniz.

Video

Renklere daha hızlı erişim (00:03:02)

Dolgu/kontur opaklığı, degradeler ve Onaltılık ile RGB renk bilgilerinin kopyalanması/yapıştırılmasıyla ilgili yeni özellikleri gözden geçirerek yeni ve geliştirilmiş Renk panelinin avantajlarını keşfedin.

Patrick Foster

Degrade ve desen dolgularının açısını ayarlama

 1. Nesneyi seçin.
 2. Özellik Denetleyicisi kutusunda degrade ya da desen dolgusunu seçin.
 3. Degradeyi Düzenle veya Deseni Düzenle iletişim kutusunda açı değerini belirtin.

Yeni fw.png dosya adı uzantısı

Bir dosya kaydettiğinizde, dosya varsayılan olarak fw.png uzantısıyla kaydedilir.

Varsayılan davranışı değiştirmek için Düzenle > Tercihler öğesini seçin. Tercihler iletişim kutusunun Genel sekmesinde, fw.png Ekle öğesinin işaretini kaldırın ve Tamam seçeneğini tıklatın.

Bu uzantıyı Farklı Kaydet iletişim kutusunu kullanarak da kaldırabilirsiniz.

Çeşitli geliştirmeler

 • Stiller panelinde yapılan geliştirmeler.
 • Degrade aracında renk durağının konum düğümü vurgulanmıştır.
 • Damlalık aracını kullanarak rengi kopyalayabilir, dolgu ve kontur uygulayabilirsiniz.
  Damlalık aracını seçin, nesneyi sağ tıklatın ve istediğiniz seçeneği belirleyin.
 • Varsayılan Fireworks şablonunu ve ortak kitaplık sembollerini artık Kullanıcılar dizininde bulabilirsiniz.
  Bir kitaplık sembolü silinmişse Fireworks uygulamasını başlattığınızda sembolün yeni bir kopyası oluşturulur.
 • Seçili nesne adı ve yakınlaştırma seviyesi belgedeki başlık çubuğunda görüntülenmez. Bu bilgiye Katmanlar panelinden ve uygulama çubuğundan ulaşılabilir.
 • Yol paneli ve renk örnekleri güncellemeleri.
 • Mac OS'de görüntü dosyalarını artık Google Chrome kullanarak önizleyebilirsiniz.
 • Yolla ilgili çeşitli komutlara hızla erişmenizi sağlayan Path (Yol) seçeneği Window (Pencere) menüsünde yer almaktadır.
 • Group as Mask (Maske Olarak Grupla) seçeneği sağ tıklatılarak erişilen bağlam menüsünde yer almaktadır.
 • Yeni bir dosya için varsayılan optimizasyon ayarı PNG32'dir.
 • Çıkartılan özellikler:
  • AIR dışa aktarma
  • Slayt gösterisi oluşturma
  • Flex Kaplama
  • Device Central
  • Ekranımı Paylaş
 • Artık Kırpma aracı engellerini Özellik Denetçisi'ni kullanarak kilitleyebilirsiniz.
 • Katmanlar panelinde nesnelerin minik resim simgeleri yer almaktadır.
 • Ortak kitaplıkta artık şu varlıklar kullanılabilir: Hareket, Simgeler, iPhone, jQuery Bootstrap, Tel Kafes, Tel Kafes Reklamlar, Tel Kafes iPad, Tel Kafes iPhone ve Tel Kafes Windows Phone 7.
 • Stiller kitaplığı şu kategorilerle güncellenmiştir: Düğme sembol stilleri, dolgu tasarım desenleri, kontur renk noktaları ve web düğmesi stilleri.
 • Artık Dosya İçe Aktarma işlemi için Araç ipuçları kullanılabilmektedir.
 • Bir sembolü ortak kitaplığa kaydederken, sembol tuvalde kalır.
 • Şimdi desenler ve dokular için daha fazla seçenek mevcuttur.
 • Degrade Dolgu iletişim kutusunda, CTRL+Sol Ok ya da CTRL+Sağ Ok tuşlarını kullanarak renk durakları veya opaklık durakları arasında geçiş yapabilirsiniz. Mac işletim sisteminde, Command+Sol Ok veya Command+Sağ Ok tuşlarını kullanın.
 • Kitaplıklar daha fazla desen ve dokuyla güncellenmiştir.

API geliştirmeleri

Yeni yöntemler

 • fw.appTemplatesDir: Yolu şablon dizinine geri döndürür.
 • fw.commonLibraryDir: Yolu ortak kitaplık dizinine geri döndürür.
 • fw.activeTool: Etkin aracın belirtilen araç olup olmadığını saptar.
  Örneğin, if(fw.activeTool==Tools.pen) öğesini kullanarak etkin aracın Kalem aracı olup olmadığını görebilirsiniz. Bu yöntem yerelleştirilmiş dildeki araç adına bağlı değildir.
 • fw.appPatternsDir: Yolu Desenler dizinine geri döndürür.
 • fw.appTexturesDir: Yolu Dokular dizinine geri döndürür.
 • fw.reloadPatterns: Desenleri Desenler dizininden yeniden yükler.
 • fw.reloadTextures: Dokuyu Dokular dizininden tekrar yükler.
 • dom.updateSymbol: Ortak kitaplıktan içe aktarılan sembolü günceller.

Güncellenen yöntemler

 • fw.browseForFileURL(browseType, title, previewArea, startFolder): İsteğe bağlı yeni bir parametredir; startFolder, Gözat iletişim kutusunun kök dizinini belirtir.
 • fw.setDocumentImageSize(boundingRectangle, resolution, currentPageOnly, interpolationMethod): İsteğe bağlı yeni bir parametredir; interpolationMethod, 1 ile 4 arasındaki tamsayı değerleri sırasıyla çift kübik, çift doğrusal, yumuşak ve en yakın komşu değerlerini belirterek alır.
 • fw.saveAs(doc, url, defaultFromOptions): defaultFromOptions parametresinin varsayılan değeri false olarak değişmiştir. Bu değer true olarak ayarlandığında, dosya geçerli optimizasyon ayarlarıyla kaydedilir.
Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın