Hata ayıklayıcı sürümü ve Flash Player'da geliştiriciler için yükleme sorunlarını giderme

Geliştirme ve test etme sırasında oynatıcı ve hata ayıklayıcı sürümleri arasında geçiş yapan uygulama geliştiriciler, Flash Player kontrol kurulum ve kayıt yöntemlerinde sorun yaşayabilir.

Başlamadan önce

Bu sayfa yalnızca Flash ve Flex geliştiricileri içindir. Flash Player'ın sürümünü yükseltmek isteyen bir müşteriyseniz aşağıdakilerden birine bakınız:

Desteklenen sürümler için geliştirme

18 Aralık 2007 tarihli güvenlik bülteninin yayınlanmasından itibaren Adobe, Adobe Flash Player 7'ye destek sağlamayı bırakmış ve güvenlik güncellemeleri sağlamamıştır. Adobe, desteklenen sistemleri kullanan tüm Flash Player kullanıcılarının Flash Player İndirme Merkezi aracılığıyla en son sürüme güncelleme yapmalarını önerir.

Adobes'nin Flash Player için destek politikası, güncel ve önceki büyük sürümü desteklemektir. Flash Player 7; Windows 95, Microsoft NT ve Macintosh Classic kullanan müşterilere kolaylık olması amacıyla güvenlik düzeltmeleriyle güncellenmiştir. Flash Player 9 çıkmadan önce Linux ve Solaris müşterileri için de güncellenmişti.

En son player için desteklenmeyen bir konfigürasyon kullanıyorsanız ya da Adobe Flash Player 7'yi kullanmaya devam etmek istiyorsanız Arşivlenmiş Flash Player sürümleri bölümünde arşivlenmiş yükleyicileri bulabilirsiniz. Bu Teknik Nottaki bilgiler, Flash Player 7'yi test eden bütün geliştiriciler için geçerli olmaya devam etmektedir.

Çözüm

Uygun Flash Player sürümünü seçin.

Genel kaldırıcı (uninstall_flash_player.exe), yeni sürüm kontrol eden mantıkla birlikte çalışmak üzere tasarlanmıştır ve Flash Player'ı sistemden kaldırmak için kullanabilirsiniz. (Bu kaldırıcı Flash Player'ı Kaldırma | Windows'ta bulunmaktadır.) Bu kaldırıcı, Flash Player'ın herhangi bir sürümünü kaldırmak için kullanabileceğiniz genel amaçlı bir kaldırıcıdır. Flash Player'ın daha üst bir sürümünden daha eski bir sürümüne geçmek istiyorsanız Adobe bir sürümü yüklemeden önce diğerini tamamen kaldırmanızı tavsiye etmektedir.

Flash Player'ın önceki sürümlerini yükleme başarısız olabilir.

Internet Explorer için Flash Player'ın daha üst bir sürümünü önceden yüklediyseniz daha eski bir sürümü yüklemeniz engellenebilir. Örneğin Flash Player 9.0.47.0'ı yüklediyseniz ve 9.0.45.0 sürümünü yüklemeye çalıştıysanız yükleme başarısız olur. Yükleme başarısız olursa Flash Player'ın eski bir sürümünü yükleme | Internet Explorer | Windows bölümündeki talimatları uygulayın.

Not: Windows Vista'yı test ederken desteklenen en eski oynatıcı 9.0.28.0'dır. Windows Vista kullanıyorsanız ve eski bir oynatıcınız varsa güncelleyin.

Flash Player 10.1 veya üstü


Flash Player 10.1 sürümünün (Argo) çıkmasıyla, komut satırı değişkenleri önemli ölçüde değişti. Kullanıcıların artık bağımsız kaldırıcı kullanırken Flash Player'ın tamamen kaldırılmasını zorlamak için -clean/-force değişkenini kullanması gerekmemektedir. Ancak kaldırmak için FlashUtil.exe dosyasını kullanırken, tam kaldırma gerçekleştirmek için kullanıcının hala -force değişkenini kullanması gereklidir.

Not: Aşağıdaki değişkenler sadece EXE yükleyici için geçerlidir, MSI yükleyici için geçerli değildir.

Yeni komut satırı değişkenleri şunlardır:

 • -install: Flash Player'ın sessiz yüklemesini gerçekleştirir.
 • -uninstall: Flash Player'ın sessiz kaldırılmasını gerçekleştirir.
  • Not: Bu değişkenler, bağımsız kaldırıcı veya \Macromed\Flash dizininde FlashUtil.exe ile birlikte kullanılabilir.
 • -uninstall {activex | plugin}: Belirli bir oynatıcının, ActiveX (Internet Explorer) veya eklenti (diğer tarayıcılar), kaldırma işlemini gerçekleştirir.
  • Not: Bu değişken, bağımsız kaldırıcı veya \Macromed\Flash dizininde FlashUtil.exe ile birlikte kullanılabilir.
  • Not: Belirli bir oynatıcıyı kaldırırken sessiz -uninstall değişkeni ile birlikte belirli türde bir oynatıcı kullanın. Aksi halde çalışmaz ve her iki oynatıcı türü de kaldırılır.

Flash Player 9.0.28.0 ile 10.0.45.0 arası

 

FlashUtil.exe yardımcı program dosyası, Flash Player 9.0.28.0 ila 10.0.45.0 (Coral) ile C:\Windows\system32\Macromed\Flash directory'ye yüklenmiş. FlashUtil.exe, Windows Vista ve otomatik güncelleme bildirimi işleminin gerektirdiği işlevi içerir. Önceki yardımcı program (UninstFl.exe) artık Flash Player tarafından istenmemekte ya da yüklenmemektedir.

Yardımcı program, kontrolle aynı sürümdür. Örneğin FlashUtil9b.exe, Flash9b.ocx kontrolüyle yüklenir. FlashUtil.exe ayrıca geliştiricilerin test sırasında oynatıcı ve hata ayıklayıcı sürümler arasında geçiş yapmak için kullanabileceği birkaç seçenek içerir. Geliştiriciler, şu komut satırı işaretlerini kullanarak varsayılan davranışı değiştirebilir:

KULLANIM: %s [-uninstallUnlock] [-uninstallLock] [-uninstallControlPath] path]

 • İşaretler olmadan çalıştırılırsa otomatik güncelleme bildirim kutusu görüntülenir.
 • -uninstallUnlock: kontrol kilidini açar. OCX ve kayıt defteri anahtarlarına dosyaları silmeden yazma/silme izni verir.
 • -uninstallLock: kontrolü kilitler. Yazma/silme izni vermez.
 • -uninstallControlPath path: Seçmeli; kontroldeki varsayılan yolu geçersiz kılar. Diğer işaretlerden biriyle birlikte kullanılmalıdır. Belirtilmezse, yol kayıt defteri bilgisine dayalı olarak belirlenir.

Varsayılan yol, şu kayıt defteri anahtarında bulunur:

HKCR\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InProcServer32

Örneğin C:\Windows\system32\Macromed\Flash\Flash8b.ocx

FlashUtil*.exe'nin kilitleme kontrolüyle birlikte kullanımı, en iyi örnek bir durumla açıklanabilir. İçeriği geliştirirken ve test ederken, Flash Player 8 ve Flash Player 9'da oynatmayı kontrol etmek istersiniz. 8.0.24.0 ve 9.0.28.0 kontrollerini ayrı adlı dizinlerde tutarsınız. 9.0.28.0 sürümü şu anda kayıtlı olan kontroldür ve sürüm 8'e geçmek istersiniz.

Önce, daha sonra dönebilmek için kayıtlı kontrolü silmeden kilidini açın:

FlashUtil9b.exe -uninstallUnlock c:\WINDOWS\System32\Macromed\Flash\Flash9b.ocx

Daha sonra, sürüm 8'in kontrolünü kaydedin:

regsvr32.exe c:\windows\system32\Macromed\Flash\Flash8b.ocx

Artık sürüm 8 şu anda kayıtlı Flash Player'dır. Kilitleme kontrolleri, kontrolü kilitlemek için kendi kendine kayıt kodunu içerir.

Flash Player 9.0.16.0 veya öncesi

 

Flash Player'ın 9.0.28.0'dan önceki bazı sürümleri, C:\Windows\system32\Macromed\Flash directory'de UninstFl.exe kaldırma programıyla birlikte yüklenir.

Sürüm

UninstFl.exe içerir

Flash Player 7

7.0.63.0, 7.0.68.0 ve üstü

Flash Player 8

8.0.24.0, 8.0.33.0 ve üstü

Flash Player 9

9.0.16.0

UninstFl.exe'nin varsayılan davranışı kullanıcıya istemde bulunmak, kontrolün kilidini açmak, kontrolün kaydını geçersiz kılmak, sonra OCX, GetFlash.exe ve GetFlash.exe.manifest'i silmektir. UninstFl.exe kendini kaldırmaz ve kullanımda olan dosyaları kaldıramaz. UninstFl.exe yalnızca yeni kilitleme kontrollerinde çalışır. Daha eski kontrollerde dosyayı kilitleme veya kilidini açma kayıt mantığı bulunmamaktadır ve UninstFl.exe silmek için bunları tanımaz. Daha eski kontrollerde çalıştırıldığında GetFlash.exe ve GetFlash.exe.manifest silinir ancak kontrol kalır. Flash Player'ın tamamen kaldırılmasını sağlamak için genel kaldırıcı uninstall_flash_player.exe'yi çalıştırın.(Bu kaldırıcı Flash Player'ı Kaldırma | Windows'ta bulunmaktadır.)

UninstFl.exe ayrıca geliştiricilerin test sırasında oynatıcı sürümleri arasında geçiş yapmak için kullanabileceği birkaç seçenek içerir. Geliştiriciler, şu komut satırı işaretlerini kullanarak varsayılan davranışı değiştirebilir:

KULLANIM: %s [-quiet] [-unlock] [-lock] [filename]

İşaretin yalnızca ilk karakteri ilgilidir.

 • -q: İstemi durdurur.
 • -u: Kilidi açar; OCX ve kayıt defteri anahtarlarına dosyaları silmeden yazma/silme izni verir.
 • -l: Kilitler; yazma/silme izni vermez.
 • Filename: Varsayılan yolu geçersiz kılar. Varsayılan yol, şu kayıt defteri anahtarında bulunur: HKCR\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InProcServer32. Örneğin: C:\Windows\system32\Macromed\Flash\Flash85.ocx

UninstFl.exe'nin kilitleme kontrolleriyle kullanımı, en iyi örnek bir durumla açıklanabilir. İçeriği geliştirirken ve test ederken, Flash Player 7 ve Flash Player 8'de oynatmayı kontrol edin. 7.0.63.0 ve 8.0.24.0 kontrollerini ayrı adlı dizinlerde tutarsınız. 8 sürümü şu anda kayıtlı olan kontroldür ve sürüm 7'ye geçmek istersiniz.

Önce, daha sonra dönebilmek için kayıtlı kontrolü silmeden kilidini açın:

UninstFl.exe -u c:\windows\system32\Macromed\Flash\Flash8.ocx

Daha sonra, sürüm 7'nin kontrolünü kaydedin:

regsvr32.exe c:\windows\system32\Macromed\Flash\Flash.ocx

Artık sürüm 7 şu anda kayıtlı Flash Player'dır. Kilitleme kontrolleri, kontrolü kilitlemek için kendi kendine kayıt kodunu içerir.

Ek bilgiler

Flash Player 7 (7.0.63.0) ve Flash Player 8 (8.0.24.0) güncellemesi güvenlik geliştirmelerini içermektedir ve ayrıca yükleme sürecine ekstra bir sürüm kontrolü getirmiştir. Daha eski yükleyiciler ve kontroller yeni sürüm kontrol etme mantığını içermediği için Flash Player kontrolü yükleme sırasında kilitlenmiştir. Bu güncellemeden başlayarak, Adobe yükleyiciler ve kaldırıcılar bu değişiklikle birlikte çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kullanıcı yükleme deneyimine bir etkisi yoktur. Flash ve Flex geliştiricileri, bazen bu değişikliği karşılamak için test sırasında oynatıcı sürümleri arasında normal geçiş yapma yöntemlerinde küçük değişiklikler yapma ihtiyacı hisseder.

Yaygın yükleme sorunları:

Belirtiler

Hata Tespiti ve çözüm

Kayıtlı kontrolü elle silme veya Macromed\Flash klasörünü silme girişimleri başarısız oluyor.

Hata Tespiti: Şu anda kayıtlı kontrol kilitlidir ve elle silinemez.

Çözüm: Bütün dosyaları kaldırmak için genel kaldırıcıyı çalıştırın ya da kayıtlı kontrolün kilidini açmak için uninstfl.exe -u veya FlashUtil.exe -uninstallUnlock'u çalıştırın ve ardından elle silin.

Kayıtlı kontrolün dosyayı yeniden adlandırma girişimleri başarısız oluyor.

Hata Tespiti: Şu anda kayıtlı kontrol kilitlidir ve dosyanın kilidini açmadan yeniden adlandırma girişimleri başarısız olur.

Çözüm: Kontrolün kilidini açmak için uninstfl.exe -u veya FlashUtil.exe -uninstallUnlock'u çalıştırın ve ardından dosyayı yeniden adlandırın.

Regsvr32'yi bir flash*.ocx dosyasında çalıştırınca şu hata mesajını veriyor:

Hata Tespiti: Şu anda kayıtlı kontrol kilitlidir ve kayıtlı oynatıcının kilidini açmadan oynatıcının alternatif sürümünü kaydetme girişimleri başarısız olur.

Çözüm: Şu anda kayıtlı kontrol üzerinde, kilidini açmak için uninstfl.exe -u veya FlashUtil.exe -uninstallUnlock'u çalıştırın. Sonra regsvr32'yi kaydetmek için Flash Player kontrolünün istenen sürümünde çalıştırın.

 

 

 

Anahtar kelimeler: güncellemeler; destek politikası; yamalar; sorun giderme; 4da116d3

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi