Saydamlık desteği | Flash Professional

Bir bitmap'ı saydamlıkla içe aktarmak için tercih ettiğiniz düzenleyicide (örneğin Adobe Fireworks) bir alfa kanalı bitmap oluşturun. Alfa kanallarla çalışma hakkında bilgi için bitmap düzenleyicinizin belgelerine bakınız. Görüntüyü 32 bit görüntü olarak, en iyi renk uyumu için tercihen PNG olarak kaydedin. Dosya > İçe Aktar'ı kullanarak PNG dosyasını Flash'a aktardığınızda alfa kanalı saydamlığı Flash'ta korunur. Fireworks'ü kullanıyorsanız PNG dosyalarını Flash'ta kullanmak için saydam arka planlarla dışa aktarma hakkında ipuçları için Fireworks ve Flash'ı Birlikte Kullanma bölümüne bakınız.

Flash, saydam GIF89a görüntüleri de içe aktarabilir. Ayrıntılar için aşağıya bakınız. Ancak JPEG biçimi saydamlığı desteklemez.

Saydam SWF dosyaları

Bir tarayıcıda oynatılırken SWF dosyasının saydamı arkaplan yapılabilir. Ayrıntılı bilgi ve örnek için SWF dosyasında saydam arka plan oluşturma bölümüne bakınız.

İçe aktarılan bitmap'ların arka planını kaldırma

Saydam arka planlara sahip bitmap'ların Flash'a içe aktarılması mümkün olsa da görüntü içe aktarıldıktan sonra arka planı kaldırabilirsiniz.

Tarama görüntülerin arka planını kaldırmak için aşağıdakileri uygulayın:

 1. Dosya > Sahne Alanına İçe Aktar seçeneklerini seçerek bitmapı SWF dosyanıza getirin.
 2. Görüntüyü seçin.
 3. Değiştir > Parçala'yı seçin.
 4. Görüntü seçimini kaldırın.
 5. Kement aracını seçin.
 6. Araçlar bölmesinin Seçenekler bölümünde Sihirli değneğe tıklayın.
 7. Bitmap görüntüsünün arka plan alanlarını seçin.
 8. Sil'e basın.
 9. Görüntünün kalan kısmını bir grafik veya film klibi sembolüne dönüştürün.

Saydam bitmap'larla ilgili bilinen sorunlar

İçe aktarılan bitmap'larda saydamlığı korumayla ilgili bilinen sorunlar aşağıda açıklanmıştır.

Sorun 1

Saydam seçili olarak statik GIF'in dışa aktarılması veya yayınlanması, saydam GIF oluşturmuyor. Arka plan rengi hala görünüyor.

Çözüm

Saydam seçili olarak döngü 1 kare animasyonlu GIF şeklinde dışa aktarın. 

Sorun 2

Saydam GIF görüntüleri Flash'a içe aktardığınızda ve sahne alanına yerleştirdiğinizde saydam görüntü alanları bazen düz renk olarak görüntülenir.

Açıklama

Flash, arka plan ve dosya dizin rengine bağlı olarak GIF dosyaları yanlış içe aktarır. İçe aktarılan GIF dosyalarda saydam renkten farklı bir dizin rengi varsa düz arka plan görüntü Flash'ta görüntülenir.

Çözüm

Flash'ta kullanmak için aynı saydam ve dizin rengiyle GIF görüntüler oluşturun. Görüntüleri GIF formatında kaydederken veya dışa aktarırken görüntünün saydamlığını ve dizin rengini belirleme seçeneğiniz bulunmaktadır. Bu renkler aynı RGB değerlerine ayarlandığında Flash, arka plan rengini saydam olarak doğru şekilde görüntüler. Bu işlemle ilgili ayrıntılı bilgi için görüntü düzenleme uygulamanızın belgelerine bakınız.

Sorun 3

Saydam alanlar, 16 bit renkle monitör çalışırken Flash'ta PNG görüntülerde "gölge" oluşturur. Gölge, saydam olması beklenen bir alanda görülen yarı saydam görüntüdür.

Açıklama

Bu sorun, 16 bit ekran için Flash'ın renk öykünmesinin bir belirtisidir.

Düz renkler üzerinde alfa alanları görüntülemek için Flash tüm renk alanı için tek bir piksel değeri kullanır. Degradeleri veya görüntüleri görüntülerken Flash, renk değişimlerinin daha düzgün olmasını sağlamak için piksel değeri düzeni kullanır. Düz renk üzerinde bir alfa kanalı olduğunda Flash, tek piksel değerinden piksel değerleri düzenine geçer. Bu geçiş, gölge efekti görülmesine neden olur.

Flash'ta 16 bit renk sorunlarının teknik açıklaması için HTML renkleri SWF renklerinden farklı bölümüne bakınız.

Çözüm

Bu soruna üç çözüm önerisi bulunmaktadır:

 • RGB değerlerinin 16'nın katları olduğu düz renkler seçin. Bu renk biçiminde alfa alanlar 16 bit ekranlarda öykünmez. Ancak bu çözüm, 8 bit ekranda gölge oluşmasını önlemez.
 • Düz renkleri, tek renk içeren degradeler olarak değiştirin. Bu teknik, Flash'ın renk öykünmesi gerçekleştirmesini sağlar ve gölgelemeyi ortadan kaldırır.
 • Bitmapı ayırın ve görüntünün saydam kısımlarını maskelemek ve silmek için Kement aracını kullanın. Bu çözüm, gölgeli alanları ortadan kaldırır ve daha az fark edilebilir kılar.

Anahtar kelimeler: saydamlık; saydam; arka plan; gif; bitmap; içe aktarma; alfa kanalı; PNG; GIF; JPG; TIFF; wmode; 16 bit; gölge; gölge kopya oluşturma; tn_12804

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın