Not:

Adobe Muse artık yeni özellikler eklemeyecek ve 26 Mart 2020'de desteği sonlandıracak. Ayrıntılı bilgi ve yardım için bkz. Adobe Muse hizmet sonu sayfası.

Adobe Muse, bir metin çerçevesi içindeki paragraflar dizisini madde işaretli veya numaralı listeler halinde düzenlemenizi sağlar. Genellikle listeler takım oyuncuları veya görev adımları gibi ilgili öğelerin bir araya getirildiği koleksiyonlardır. Bir liste içinde başka bir liste daha bulunabilir. Bu tip listelere iç içe listeler veya çok düzeyli listeler adı verilir.

Madde İşaretleri panelini kullanarak madde işareti ve numaralar içeren hiyerarşik listeler oluşturabilirsiniz. Ayrıca, bir fonta ait tüm karakter setinin içinden bir madde işareti karakteri de seçebilirsiniz. Madde İşareti Stilleri, liste için uygulanan formatı daha sonra kullanmak üzere kaydetmenizi sağlar.

Madde işaretli listelerde her paragraf “•” gibi bir madde işareti karakteriyle başlar . Numaralı listelerde her paragraf bir sayı ya da harf ve nokta ya da parantez gibi bir ayırıcı içeren bir ifadeyle başlar. örneğin "1)". Listeye paragraf eklediğinizde ya da listeden paragraf kaldırdığınızda, numaralı listelerdeki numaralar otomatik olarak güncelleştirilir.

Madde İşaretli veya Numaralı Listeler Oluşturma

 1. Metin aracını kullanarak bir metin çerçevesi oluşturup metin girin. Liste öğeleri olarak düzenlemek istediğiniz metinleri ayrı ayrı paragraflar halinde girin.

  Adobe Muse Madde İşaretleri, InDesign Madde İşaretleri ile aynıdır
  Metin aracını kullanarak bir metin çerçevesi oluşturup bir metin girin.

 2. Pencere > Madde İşaretleri'ni seçerek Madde İşaretleri panelini açın.

  Adobe Muse'daki, InDesign Madde İşareti Noktaları ile aynı olan Özel Madde İşareti Karakterleri
  Madde İşaretleri panelini açın.

 3. Metin çerçevesinin içindeki metnin tamamını seçin. Madde işaretli bir liste oluşturmak için Madde İşaretleri panelinde düğmesini, Numaralı bir liste oluşturmak için de düğmesini tıklatın.

  Madde İşareti noktalarını kullanarak Madde İşaretli listeler oluşturun.
  Madde İşaretli veya Numaralı listeler

Bir listeye format uygulama

 1. Madde işaretli ya da Numaralı bir liste oluşturun. Daha fazla bilgi için bkz. Madde İşaretli ve Numaralı Listeler oluşturma.

 2. Madde İşaretleri panelinde, aşağıdaki seçenekleri kullanarak listeyi formatlayın.

  Madde işareti karakteri

  Madde işaretli listenin başına eklenen özel karakterdir. Madde İşaretli bir liste oluştururken varsayılan olarak bir madde işareti otomatik seçilir. Ancak, açılır menüsünü kullanarak farklı bir madde işareti seçmeniz de mümkündür. Özel bir madde işareti uygulamak için Yeni Karakter düğmesini tıklatarak Yeni Madde İşareti Karakteri iletişim kutusunu açın. Bu iletişim kutusunda, seçilen fonta ait tüm karakter setinin içinden bir madde işareti karakteri de seçebilirsiniz. Madde işareti karakterlerini değiştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Madde İşareti Karakterlerini Değiştirme ve Özel Madde İşareti Karakterleri Uygulama.

  Numaralandırma düzeni

  Numaralı bir liste oluştururken, liste düzeyine göre varsayılan bir numaralandırma düzeni seçilir. Ancak, açılır menüsünü kullanarak farklı bir numaralandırma düzeni seçmeniz de mümkündür. Numaralandırma şemasını değiştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Numaralandırılmış Liste Seçeneklerini Değiştirme.

  Font

  Varsayılan olarak, standart madde işaretleri ve numaralar, ardından gelen metindeki (Otomatik) font kullanılarak taranır. Ancak, varsayılanı devre dışı bırakıp farklı bir web fontu veya web güvenlikli font seçebilirsiniz. Bu seçenek, özel madde işareti karakterleri için kullanılamaz.

  Renk

  Varsayılan olarak ardından gelen metnin rengiyle aynı renktir. Ancak, renk örnekleri panelini kullanarak farklı bir renk uygulayabilirsiniz.

  Boyut

  Varsayılan olarak ardından gelen metnin (Otomatik) boyutuyla aynı boyuttadır. Ancak, açılır menüyü kullanarak veya farklı bir değer girerek boyutu değiştirmeniz mümkündür.

  Girinti

  Bir madde işareti veya numaranın sağ kenarının metin çerçevesine veya madde işareti ya da numaranın bulunduğu listeye göre konumudur. Girintiyi, madde işaretinin sağ kenarına göre ayarlayabilirsiniz. 1. Düzey bir listede Girinti, metin çerçevesinin köşesine göre, bir iç listede ise bulunduğu listeye göre ölçülür. Değer aralığı 0 piksel ile 200 piksel arasında değişir. Varsayılan değer 28 pikseldir.

  Metinle madde işaretlerinin sağ kenarı arasındaki aralık

  Madde işaretinin/numaranın sağ kenarı ile bunların ardından gelen metin arasındaki boşluğu belirtir. Madde işaretinin/numaranın sağ kenarı ile bunların ardından gelen metin arasındaki boşluk değerini ayarlamanız mümkündür. Değer aralığı 0 piksel ile 200 piksel arasında değişir. Varsayılan değer 6 pikseldir.

  Dikey kaydırma

  Madde işareti veya numara, her iki yönde de en fazla 100 piksel olmak üzere varsayılan konumuna göre yukarı veya aşağı yönde hareket ettirilebilir.

Madde işareti karakterlerini değiştirme

 1. Madde İşaretli bir liste oluşturun. Daha fazla bilgi için bkz. Madde İşaretli ve Numaralı Liste oluşturma.

 2. Madde işareti karakterini değiştirmek için açılır menüsünü seçin.

 3. Listeden bir karakter seçip tıklatarak karakteri değiştirin.

Özel Madde İşareti karakterleri uygulama

 1. Madde İşaretli bir liste oluşturun. Daha fazla bilgi için bkz. Madde İşaretli ve Numaralı Liste oluşturma.

 2. Madde işareti karakterini değiştirmek için açılır menüsünü seçin.

 3. Yeni Karakter düğmesini tıklatarak Yeni Madde İşareti Karakteri iletişim kutusunu açın.

  Adobe Muse'daki madde işaretleri ve numaralandırma özellikleri Madde İşaretli ve Numaralandırılmış listeler oluşturmanızı sağlar.
 4. Seçilen fontla kullanılabilen bir karakteri belirleyebilir veya farklı bir font seçebilirsiniz. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Fontlar açılır menüsünü açıp farklı bir font seçin. Mevcut bir Web fontu veya Web güvenlikli font seçebilir ya da yeni bir web fontu ekleyebilirsiniz. Yeni Madde İşareti Karakteri iletişim kutusunda yeni bir karakter seti görüntülenir.
  Web fontlarını, web güvenlikli fontları veya kişisel olarak barındırılan fontları kullanarak özel madde işareti karakterleri elde edebilirsiniz.
  • Kategori açılır menüsünü açıp farklı bir sembol kategorisi seçin.
  Fontu değiştirerek özel madde işareti karakterleri uygulayın.
 5. Uygulamak istediğiniz karakteri seçin ve Tamam'ı tıklatın.

Madde İşareti Stilleri oluşturma ve tekrar kullanma

Madde İşareti Stili, yeniden kullanılabilir bir format ve konum niteliklerinden oluşan bir settir. Bir listeyi hızlı bir şekilde formatlamanızı sağlayan Madde İşareti Stilleri ile web sayfalarınızın tasarımlarının tutarlılığını koruyabilir ve üretkenliğinizi artırabilirsiniz.

Madde İşareti Stili oluşturma

 1. Web sayfasında stilini belirlediğiniz nesneyi seçin.
 2. Madde İşareti Stilleri panelini açmak için Pencere > Madde İşareti Stilleri'ni seçin.
 3. düğmesini tıklatarak bir Madde İşareti Stili oluşturun. Madde İşareti Stilleri panelinde sağ tıklatarak (MAC'te Command tuşuna basarak tıklatın) bağlam menüsünden Yeni Madde İşareti Stili'ni seçin.
 4. Yeni oluşturulan Madde İşareti Stilini çift tıklatarak Madde İşareti Stili Seçenekleri iletişim kutusunu açın.
 5. Stil Adı alanına anlamlı bir ad girin. Stil Ayarı alanını gözden geçirerek madde işareti stili ayarlarının doğru olup olmadıklarını kontrol edin.
Adobe Muse'daki Madde İşareti Stilleri, InDesign'daki Madde İşareti Stilleriyle aynıdır

Madde İşareti Stili uygulama

Oluşturduğunuz bir Madde İşareti Stilini yeniden kullanmak için şunları yapın:

 1. Bir metin çerçevesi içindeki madde işaretli listeyi seçin.
 2. Listeye stil uygulamak için Madde İşareti Stilleri panelini açın (Pencere > Madde İşareti Stilleri) ve Madde İşareti Stilleri panelinden bir stil seçin.

Madde İşareti Stilini değiştirme

 • Madde İşareti Stillerini geçersiz kılma: Bir madde işareti stili uyguladıktan sonra format veya konum niteliğini değiştirdiğinizde Stili Geçersiz Kılma durumu oluşturulur. Stil geçersiz kılma durumları, stil adına eklenen "+" işaretiyle gösterilir.
 • Stili Geçersiz Kılmayı temizleme: Stili Geçersiz Kılma durumları Geçersiz Kılmaları Temizle düğmesi () kullanılarak veya bağlam menüsünden Geçersiz Kılmaları Temizle seçeneği işaretlenerek temizlenebilir.
 • Madde işareti stillerini yeniden tanımlama: Geçersiz kılma durumlarını uygulanan madde işareti stiliyle birleştirerek yeniden tanımlayabilirsiniz. Stili Yeniden Tanımla () düğmesini tıklatın veya bağlam menüsünden Stili Yeniden Tanımla'yı seçin.

Madde İşareti stilinin bağlantısını çözme

Bir madde işareti stilinin listeyle ilişkisini kesmek veya bağlantısını çözmek için Stilin Bağlantısını Çöz düğmesini () tıklatın. Bir stilin bağlantısı çözüldüğünde, bu stilin tüm format ve konum nitelikleri, stili geçersiz kılma durumları da dahil olmak üzere korunur.

Tüm Biçimlendirmeyi Temizle

Tüm Biçimlendirmeyi Temizle seçeneği, madde işaretli listeye uygulanan tüm stil niteliklerini hızla kaldırmanızı ve varsayılan stile sıfırlamanızı sağlar.

Tüm stilleri kaldırmak için şunları yapın:

 1. Stilini temizlemek istediğiniz metin çerçevesini veya madde işaretli listeyi seçin.
 2. Sağ tıklatın ve bağlam menüsünden Tüm Biçimlendirmeyi Temizle'yi seçin.

Stilleri web sitenizde izleme

Artık tüm sitenizdeki stillerin nasıl kullanıldığını izleyebilir ve yönetebilirsiniz. Yeni Stil Kullanımına Git seçeneği, web sitenizde bir Madde İşareti Stilinin kullanıldığı sayfaların tam listesini görüntülemenizi sağlar.

 1. Pencere > Madde İşareti Stilleri'ni seçin.
 2. Bir stili sağ tıklatın ve Stil Kullanımına Git'i seçin.

Numaralı liste seçeneklerini değiştirme

 1. Numaralı bir liste oluşturun. Daha fazla bilgi için bkz. Madde İşaretli ve Numaralı Liste oluşturma.

 2. Düzenini değiştirmek istediğiniz numaralı listeyi işaretleyin ve açılır menüsünü seçin.

 3. Açılır listeden dilediğiniz bir numaralama düzeni belirleyin.

  Adobe Muse ile numaralandırılmış veya sıralı listeler oluşturabilirsiniz.

Çok düzeyli listeler oluşturma

 1. Madde işaretli ya da Numaralı bir liste oluşturun. Daha fazla bilgi için bkz. Madde İşaretli ve Numaralı Liste Oluşturma.

 2. Mevcut listede bir kısmı veya yalnızca istediğiniz liste öğelerini seçin.

 3. Liste Girintisini Artır düğmesini () tıklatarak bir alt liste oluşturun.

  Not:

  Alt listedeki liste öğelerini, öğelerin bulunduğu listeye taşımak için Liste Girintisini Azalt düğmesini () tıklatın.

Liste türlerini dönüştürme

 • Madde İşaretli bir listeyi Numaralı bir listeye dönüştürmek için listeyi seçip düğmesini tıklatın.
 • Numaralı bir listeyi Madde İşaretli bir listeye dönüştürmek için listeyi seçip düğmesini tıklatın.