Adobe Muse'da Katmanlar oluşturma ve kullanma

Adobe Muse'da katman eklemeyi, ayarlamayı ve değiştirmeyi öğrenmek için bu makaleyi okuyun.

Not:

Adobe Muse artık yeni özellikler eklemeyecek ve 26 Mart 2020'de desteği sonlandıracak. Ayrıntılı bilgi ve yardım için Adobe Muse hizmet sonu SSS sayfasına bakın.

Muse'da Katmanlar Paneli ile çalışma

Muse'da, sayfa öğelerinizi yapılandırmak ve site tasarımlarınızı organize etmek için kullanabileceğiniz bir Katmanlar paneli bulunur. Bu makalede, Katmanlar paneli ve projelerinizi daha kolay güncellemenizi sağlayacak stratejiler hakkında bilgiler verilmektedir.

Katmanları anlama

Bir Muse sitesindeki her bir sayfada varsayılan olarak bir ada sahip en az bir adet katman bulunur. Birden fazla katman kullanarak bir sayfada diğer alanları etkilemeden veya yanlışlıkla diğer içerikleri değiştirmeden belirli alanlar veya belirli içerikler oluşturup düzenleyebilirsiniz. Örneğin, katmanları kullanarak ana sayfa içeriğini ve yan çubuktaki bilgileri aynı web tasarımında görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz sık sık güncellenmeyen bir içeriği bir katmanın üzerine yerleştirebilir, aynı zamanda sık sık güncelleyeceğiniz bir içeriği aynı sayfadaki başka bir katman üzerinde koruyabilirsiniz.

Katmanları birbiri üzerine yığınlanmış saydam tabakalar olarak düşünün. Katmanda nesne yoksa altındaki katmanlarda bulunan tüm nesneleri görebilirsiniz.

Katmanlar panelini gözden geçirin ve yığın düzeninin nasıl işlediğini düşünün.

Adobe Muse'daki Katmanlar paneli
Adobe Muse'daki Katmanlar paneli.

Yukarıdaki örnekte, Katman 1'de 1 sayısını gösteren bir metin alanı, Katman 2'de 2 sayısını gösteren bir metin alanı ve Katman 3'te 3 sayısını gösteren bir metin alanı bulunmaktadır.

Katman 3'e (en üstteki katman) yerleştirilen tüm öğeler, Katman 2 ve Katman 1'deki öğelerin üzerinde görüntülenir. Bu davranış, bir nesne seçip Yerleştir > En Öne Getir'i belirlediğinizde oluşan yığın düzenine benzer. Belirli katmanlara öğe yerleştirdiğiniz durumlar dışında, bunlar öğe gruplarının yığın düzenini kontrol edebileceğiniz bir şekilde organize edilir.

Yığın düzenini değiştirmek için bir katman seçip sürükleyerek Katmanlar panelindeki düzende yeni bir yere yerleştirebilirsiniz. Bu örnekte, Katman 1 Katmanlar panelinin en üst kısmına sürüklenmiş, Katman 3 ise yığının en alt kısmında yeni bir yere yerleştirilmiştir.

Adobe Muse'da katmanları yeniden düzenleme
Katmanların düzenini yeniden yerleştirerek en üstteki öğeyi başka bir öğeyle değiştirebilirsiniz.

Her bir katman birden fazla öğe içerebilir ve her bir katmandaki öğelerin yığın düzeni, öğelerin sayfadaki diğer öğelerin üstünde mi, yoksa altında mı görüneceğini belirtir.

Katmanlar, Muse sitesi projelerinizdeki sayfa öğelerinin yerleşimi üzerinde benzersiz şekilde kontrol sağlamanıza olanak verir.

Muse sitelerinde katmanları kullanma

Daha önce görüntü düzenleyiciler gibi başka araçlarda Katmanlar paneliyle çalışmalar yapmış olsanız da katmanların Muse'da nasıl çalıştıklarını dikkate almanız önemlidir:

Katmanları genişletin ve daraltın. Her bir katman adının sol tarafında bir üçgen bulunur. Katman daraltıldığında, üçgeni tıklatıp katman içeriğini genişleterek nesne listesini ve nesnelerin etkin sayfadaki ilgili katman üzerindeki yığın düzenini görebilirsiniz. Gruplar, widget'lar ve belirli widget parçaları da tıklatıldığında grubu genişleten ve içindeki nesnelerin görüntülenmesini sağlayan üçgenlere sahiptir. Bu nesneleri yeniden sıralayabilir, kilitleyebilir, kilitlerini açabilir ve gruplara ekleyebilir veya gruplardan çıkarabilirsiniz. Geçerli sayfada nesne içermeyen katmanlar zaten genişletilmiş oldukları için bu katmanlarda üçgen bulunmaz.

Kalıp sayfalardaki nesneler her katmanın altında görüntülenir. Kalıp sayfadaki nesneler daha üstteki bir katmana yerleştirilmişlerse kalıp öğeler belgedeki sayfa nesnelerinin ön tarafında görüntülenebilir, ancak bu nesneler varsayılan olarak yığın düzeninin en alt kısmına yerleştirilirler.

Katmanlar, kalıp sayfalar da dahil olmak üzere bir sitedeki tüm sayfaları içerir. Örneğin, belgenizin Ana sayfasını düzenlerken Katman 1'i gizlerseniz bu katmanı yeniden göstermeyi seçene kadar katman tüm sayfalarda gizli kalır.

Katmanlar Panelini inceleme

Çok güçlü olan Katmanlar paneli, çok daha verimli bir biçimde çalışmanıza yardımcı olacak yararlı özelliklere sahiptir. Alışmak için temel özellikleri inceleyin:

 • Yeni katmanlar oluşturma
 • Katman seçeneklerini ayarlama
 • Katmanlara nesne ekleme
 • Katmanlardaki nesneleri seçme, taşıma ve kopyalama
 • Nesneleri farklı katmanlara yapıştırma
 • Katmanı çoğaltma
 • Katmanların sırasını değiştirme
 • Katmanları ve nesneleri gösterme veya gizleme
 • Katmanları kilitleme veya kilidini açma
 • Katmanları silme
 • Belgede katmanları birleştirme

Bu özellikler, aşağıdaki bölümlerde ayrıntılı şekilde açıklanmaktadır. Katmanlar panelinin temel öğeleri aşağıda vurgulanmaktadır.

Katmanlar panelinde bulunan maddeler halindeki özellikler.
Katmanlar panelinde bulunan maddeler halindeki özellikler.

A. Hedef katman B. Katmanları silme C. Yeni katman D. Ara E. Katmanlar hakkında yardım F. Kilitli katman G. Gizli Katman H. Görünür katman 

Yeni katmanlar oluşturma

Katmanlar panelinin en alt kısmında bulunan Yeni Katman düğmesini tıklatarak dilediğiniz zaman katman ekleyebilirsiniz. Bir belgedeki katman sayısı, ancak Muse'daki RAM miktarına göre sınırlandırılabilir. Oluşturduğunuz yeni katmanlar her zaman Katmanlar panelinin en üst kısmında yer alır, ancak bunları sürükleyerek başka bir yere yerleştirebilirsiniz.

Yeni bir katman oluşturmak için şu adımları izleyin:

 1. Katmanlar sekmesini tıklatarak Katmanlar panelini etkinleştirin veya Katmanlar paneli etkin değilse Pencere > Katmanlar'ı seçerek paneli açın.
 2. Panelin en alt kısmındaki Yeni Katman düğmesini tıklatın.

Not: Hem yeni bir katman oluşturmak hem de Katman Seçenekleri iletişim kutusunu açmak istiyorsanız Yeni Katman düğmesine basarken Alt/Option tuşunu basılı tutun.

Katman seçeneklerini ayarlama

Katmanlar panelinde katman niteliklerini güncelleyerek ilgili katmanla bağlantılı renk kodunu değiştirebilir, katmanları ya da kılavuzları gizleyip gösterebilir ve katmanların yanlışlıkla seçilip düzenlemesini önlemek için katmanları kilitleyebilirsiniz. Katman seçeneklerini güncellemek için şu adımları izleyin:

 1. Mevcut bir katmanı sağ tıklatın veya çift tıklatın. (Veya Yeni katman düğmesini tıklatırken Alt/Option tuşunu basılı tutun).
 2. Açılan Katman Seçenekleri iletişim kutusunda katman seçeneklerini belirtin ve Tamam'ı tıklatın.
Katman seçenekleri iletişim kutusu
Katman Seçenekleri iletişim kutusunda ayarları güncelleyin.

Şu ayarları güncelleyebilirsiniz:

 • Katman adı: Sayfanızdaki içeriği organize etmenize yardımcı olması için katmana açıklayıcı bir ad verin.
 • Renk: İlgili katmandaki nesneleri tanımlamak için bir renk atayın. Katmana renk atanması, seçili farklı nesnelerin katmanlarının daha kolay tanınmasını sağlar. Sayfa üzerinde seçilen her bir nesne kendi sınırlayıcı kutusunda, şekil seçimi tutamaçlarında, metin çerçevelerinde ve görüntü çerçevesi kenarlarında kendi katmanına atanmış olan rengi görüntüler. Nesnelerin işareti kaldırıldığında katman rengi görünmez.
 • Katmanı Göster: Bir katmanı görünür hale getirmek için bu seçeneği belirleyin. Bu seçeneği belirlediğinizde, Katmanlar panelinde katmanı görünür hale getirmek için göz simgesini tıklattığınızda ortaya çıkan davranış sergilenir.
 • Katmanı Kilitle: Katmandaki nesnelerde değişiklik yapılmasını önlemek için bu seçeneği belirleyin.

Katmanlara nesne ekleme

Katmanlar panelinde, katmanın sağ üst köşesinde bir üçgen görüntüleyen kalın karakterli bir etiket içeren katman olan hedef katmana yeni bir nesne yerleştirilebilir. Üzerini tıklatarak belirli bir katmanı hedefleyin.

Aşağıdaki yöntemlerden biriyle hedef katmana nesne ekleyebilirsiniz:

 • Yazım aracı veya Dikdörtgen araçlarıyla yeni nesneler oluşturma.
 • Metin veya grafikleri içe aktarma, yerleştirme ya da yapıştırma.
 • Diğer katmanlardaki nesnelerin seçilip yeni katmana taşınmaları.

Gizli veya kilitli bir katmana yeni nesne çizemez ve yerleştiremezsiniz. Çizim aracı veya Yazım aracını seçtiğinizde ya da hedef katman gizli veya kilitliyken bir dosya yerleştirdiğinizde, Tasarım görünümünde sayfanın üzerine getirilen işaretçi üstü çizili kalem simgesine dönüşür. Hedef katmanı gösterin veya kilidini açın ya da görünür ve kilidi açık olan bir katmanı hedefleyin.

Katman gizli veya kilitliyken Düzenle > Yapıştır'ı seçerseniz hedef katmanın gösterilmesi veya kilidinin açılması seçeneğini sunan bir uyarı mesajı görünür.

Katmanlar panelinde bir katmanı tıklatarak hedeflediğinizde, tıklattığınız katmanın sağ üst köşesinde bir üçgen belirir, katman etiketi kalın karaktere dönüşür ve katmanda katmanın hedeflendiği vurgulanır.

Katmanlardaki nesneleri seçme, taşıma ve kopyalama

Varsayılan olarak istediğiniz katmanda, istediğiniz nesneyi seçersiniz. Katmanlar panelinde, en sağdaki renkli kareler seçili nesneleri içeren katmanları belirtir. Küçük kare, bu katmanda en az bir nesnenin seçili olduğunu, büyük kare ise bu katmanda o sırada bütün nesnelerin seçili olduğunu gösterir. Katmana ait seçim rengi nesne katmanını tanımlamanıza yardımcı olur. Belirli bir katmandaki nesnelerin seçilmesini engellemek istiyorsanız katmanı kilitleyin (veya gizleyin).

 • Bir katmandaki nesneleri teker teker seçmek için, katman adının solundaki üçgeni tıklatarak katmanı genişletin ve listedeki hedeflenen öğeyi seçin. Hedef nesneyi seçmeden farklı bir konuma da sürükleyebilirsiniz.
 • Belirli bir katmandaki tüm nesneleri seçmek için katman adının sağındaki kareyi tıklatın.
 • Nesneleri başka bir katmana taşımak veya kopyalamak için Seçim aracını kullanarak sayfada veya kalıp sayfasında birden çok nesne seçin. Katmanlar panelinde, seçili nesneleri diğer katmana taşımak için listenin sağ tarafındaki renkli kareyi sürükleyin.

Nesneleri farklı katmanlara yapıştırma

Yapıştır Katmanları Anımsar seçeneği, başka konumlardan yapıştırılan nesnelerin varolan katmanlarla nasıl etkileşime gireceğini etkiler.

“Yapıştır Katmanları Anımsar” seçeneği etkinse farklı katmanlardan kesilen veya kopyalanan nesneler yeni sayfaya veya konuma yapıştırıldıklarında katman atamaları korunur. Bir nesneyi, kopyalandığı sayfada bulunan katmanları içermeyen bir sayfaya yapıştırdığınızda, Muse nesnenin katman adını ikinci belgedeki Katmanlar paneline ekler ve nesneyi nesnenin ilgili katmanına yapıştırır.

Yapıştır Katmanları Anımsar seçeneği belirlenmemişse farklı katmanlardan kesilen veya kopyalanan nesneler o sırada hedeflenen katmana birlikte yapıştırılır.

 1. Panelde herhangi bir yeri sağ tıklattığınızda açılan Katmanlar bağlam menüsünde, Yapıştır Katmanları Anımsar seçeneğinin işaretli olmamasına dikkat edin.
 2. Nesneleri seçip Düzen > Kopyala veya Düzenle > Kes'i belirleyin.
 3. Katmanlar panelinde başka bir katmanı tıklatarak hedefleyin.
 4. Düzenle > Yapıştır'ı seçin.

Katmanı çoğaltma

Katmanı çoğalttığınızda içeriğini ve ayarlarını kopyalarsınız. Ardından, çoğaltılan katman katmanlar panelinde orijinal katmanın üzerinde görüntülenir.

Katmanlar panelinde aşağıdakilerden birini yapın:

 • Katman adını seçin ve bir katmanı (veya seçili katmanları) sağ tıklattığınızda açılan Katmanlar bağlam menüsünde Katmanı Çoğalt'ı belirleyin.
 • Katman adını sürükleyip Yeni Katman düğmesine bırakın.

Katmanların sırasını değiştirme

Belgenizdeki katmanların yığılma sırasını Katmanlar panelinde katmanları yeniden yerleştirerek değiştirin. Katmanların yerini değiştirdiğinizde, sadece Tasarım görünümünde o sırada açık olan sayfadaki katmanların değil, sitede bulunan her sayfadaki katmanların sırası değişir.

Nesnelerin katmanda yerlerini değiştirerek de yığın sıralarını değiştirebilirsiniz.

Katmanlar panelinde katmanı listede yukarı veya aşağı sürükleyin. Seçili birden çok katmanı da sürükleyebilirsiniz.

Katmanları ve nesneleri gösterme veya gizleme

Katmanları veya bir katmandaki nesneleri istediğiniz zaman gizleyebilir veya gösterebilirsiniz. Gizli katmanlar ve nesneler düzenlenemez ve Tasarım görünümünde, Önizleme, Yayınla ekranlarında veya siteler dışa aktarıldıktan sonra ekranda görünmez. Aşağıdakilerden birini yapmak istediğinizde katmanları gizlemek yararlı olabilir:

 • Uyumlu mizanpaj kullanarak site tasarlarken nesneleri gizleyin. İsterseniz sayfanızı tek bir tuvalde çeşitli aygıtlara yönelik olarak tasarlarken de nesneleri gizleyebilirsiniz. Örneğin, mobil aygıtlar için bir site mizanpajı hazırlarken geleneksel bir menüyü gizlemeyi seçip, bunun yerine akordiyonu tercih edebilirsiniz. Uyumlu mizanpajda nesneleri gizleme hakkında bilgi için bkz. Uyumlu mizanpajda nesneleri gösterme veya gizleme.
 • Belgenin son halinde görüntülenmemesi gereken belge parçalarını gizleme.
 • Belgenin farklı bir biçimini gizleme.
 • Belgenin diğer kısımlarının düzenlenmesini kolaylaştırmak amacıyla belgenin görüntüsünü sadeleştirme.
 • Katmanın dışa aktarılmasını önleme.
 • Katmanda yüksek çözünürlüklü grafikler olduğunda ekranın yenilenmesini hızlandırma.

Not: Gizli katmanlar veya gizli sayfa öğeleri dışa aktarılmaz. Ancak, sayfa sanki öğe varmış gibi yine de Tasarım görünümünde görünür. Örneğin, gizli bir metin çerçevesi öğeleri sayfanın alt kısmına itebilir. Böylelikle katmanlar gizlendiğinde/gösterildiğinde içeriklerin değişmesi önlenmiş olur.

Aşağıdaki seçeneklerden birini kullanarak katmanları gizleyebilir veya gösterebilirsiniz:

 • Her seferinde tek katman gizlemek veya göstermek için Katmanlar panelinde, katmanın göz simgesini gizlemek veya göstermek amacıyla bu katman adının en solundaki kareyi tıklatın.
 • Katmandaki nesneleri ayrı ayrı göstermek veya gizlemek için katman adının solundaki aşağı dönük açıklama üçgenini tıklatarak katmandaki tüm nesneleri görüntüleyin ve göz simgesini tıklatarak nesneleri gösterin veya gizleyin.

Katmanları kilitleme veya kilidini açma

Kilitleme katmanda yanlışlıkla yapılacak değişikliklerden korunmak için yararlıdır. Kilitli katman Katmanlar panelinde üzeri çizili kalem simgesiyle görüntülenir. Kilitli katmanlardaki nesneler doğrudan seçilemez veya düzenlenemez; ancak kilitli katmanlardaki nesnelerin dolaylı düzenlenebilen nitelikleri varsa değiştirilirler. Örneğin, renk örneği düzenlerseniz, bu renk örneğini kullanan kilitli katmanlardaki nesneler değişikliği yansıtacaktır.

Katmanlar panelini bir katmandaki nesneleri kilitlemek veya nesnelerin kilitlerini açmak için de kullanabilirsiniz. Katmanları kilitlemek veya kilidini açmak için aşağıdaki işlemleri yapın:

 • Bir defada tek katmanı kilitlemek veya kilidini açmak için Katmanlar panelinde soldan ikinci sütundaki karelerden birini tıklatın.

Katmanları silme

Her katmanın tüm sitede bulunduğunu ve sitenin her sayfasında görüntülendiğini unutmayın. Katmanı silmeden önce, öncelikle diğer tüm katmanları gizleyin, sonra da sitedeki her sayfayı gözden geçirip kalan nesneleri silmenin güvenli olup olmadığını kontrol edin. Katmanı kesinlikle silmek istediğinizden emin olduğunuzda aşağıdaki işlemleri yapın:

 • Sileceğiniz katmanı Katmanlar panelinden panelin sağ alt kısmındaki Sil simgesine sürükleyin veya sağ tıklatarak açılan bağlam menüsünden Katmanları Sil'i seçin.
 • Birden çok katman silmek için Control/Command tuşunu basılı tutup katmanları tıklatarak seçin. Ardından, katmanları Katmanlar panelinden Sil simgesine doğru sürükleyin veya sağ tıklatarak açılan bağlam menüsünden Katmanları Sil'i seçin.
 • Katmandaki bir nesneyi silmek için Katmanlar panelinde nesneyi seçin, ardından da Sil simgesini tıklatın.

Belgede katmanları birleştirme

Hiç nesne silmeden, katmanları birleştirerek belgedeki katman sayısını azaltabilirsiniz. Katmanları birleştirdiğinizde seçili tüm katmanlara ait nesneler hedef katmana taşınır. Birleştirdiğiniz katmanlardan yalnızca hedef katman belgede kalır; seçili diğer katmanlar silinir. Ayrıca, tüm katmanları birleştirerek siteyi düzleştirebilirsiniz.

Not: Karışık olarak sayfa nesnelerinin ve kalıp sayfa öğelerinin bulunduğu katmanları birleştirirseniz kalıp sayfa öğeleri elde edilen birleştirilmiş katmanın arkasına taşınır.

 1. Katmanlar panelinde istediğiniz katman kombinasyonunu seçin. Birleştirilmiş katman olarak hedeflemek istediğiniz katmanın aralarında olduğundan emin olun. Bir siteyi tek bir katmana indirgiyorsanız paneldeki tüm katmanları seçin.
 2. Katmanlar panelini sağ tıklatın ve bağlam menüsünden Katmanları Birleştir'i seçin.
Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın