Nesneleri düzenlemek için Hizala panelini kullanma

Hizala panelini kullanarak iki veya daha fazla sayfa öğesini hizalama hakkında bilgi için bu makaleyi okuyun.

Adobe Muse web sayfasındaki nesneleri hizalama

Hizala paneli, bir veya daha çok sayfa öğesini birbiriyle veya bir içerik alanı içinde hizalamak istediğinizde kullanışlıdır.  Uyumlu web tasarımında, sayfa öğelerini web sitenizi tasarladığınız aygıta göre hizalamayı seçebilirsiniz.

Hizala panelini görüntülemek için Pencere > Hizala'yı seçin veya Hizala sekmesini tıklatarak Panel kümesinde etkin hale getirin. Hizala paneli açıkken Pencere menüsünde Hizala seçeneğinin yanında bir onay işareti görünür.

Bu örnekte, Paylaş düğmesini altındaki damla görüntüsüyle hizalayacağız. Şu adımları uygulayın:

 1. Seçim aracını kullanarak Paylaş düğmesini seçin. Shift tuşunu basılı tutarak önceden yerleştirmiş olduğunuz kahverengi çubuğun altındaki damla görüntüsünü de seçin.

 2. Her iki nesne de seçiliyken Hizala panelindeki seçenekleri inceleyin.

  Hizala panelindeki seçenekleri kullanarak sayfaya bir veya daha çok nesne yerleştirebilirsiniz.

  Hizala panelinin en üstündeki menüyü kullanarak hizalanacak öğeleri seçin:

  Seçime Hizala: Seçilen öğeleri birbiriyle hizalar

  İçerik Alanına Hizala: Seçilen öğeleri çevresindeki İçerik Alanına göre hizalar

  Nesneleri Hizala bölümünde altı ayar sunulur:

  • Sol Kenarları Hizala
  • Yatay Merkezleri Hizala
  • Sağ Kenarları Hizala
  • Üst Kenarları Hizala
  • Dikey Merkezleri Hizala
  • Alt Kenarları Hizala

  Nesneleri Dağıt bölümünde de altı ayar sunulur:

  • Sol Kenarları Dağıt
  • Yatay Merkezleri Dağıt
  • Sağ Kenarları Dağıt
  • Üst Kenarları Dağıt
  • Dikey Merkezleri Dağıt
  • Alt Kenarları Dağıt

  Bu örnekte, amacımız Paylaş düğmesini damlayla dikey olarak hizalamak ve bu iki öğenin yatay orta noktalarının merkezinde yer almalarını sağlamaktır.

 3. Üst menü Seçime Hizala olarak ayarlanmışken Yatay Merkezleri Hizala düğmesini tıklatın. Öğelerin sayfada dikey olarak yığınlanmış ve yatay orta noktalarına hizalanmış haliyle yerlerinin değiştiğini göreceksiniz.

  Not:

  Nesneleri orta noktasına göre hizalamanın başka bir yolu da öğelerden birini tıklatarak sürüklemektir. Nesne diğer bir nesneyle hizalandığında, nesnelerin hizalanmış olduğunu gösteren geçici bir mavi çizgi görüntülenir.

  Bir öğeyi sürüklerken nesne sayfadaki başka bir nesneyle hizalandığında mavi bir çizgi görüntülenir.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın