Adobe Muse'da widget'ları kullanma

Formlar, menüler, slayt gösterileri, sosyal medya düğmeleri ve daha fazlasını web sayfalarınıza eklemek için widget kullanımını öğrenin.

Adobe Muse'da widget'ları kullanarak etkileşimli site özellikleri ve dinamik olarak oluşturulmuş içerikler ekleyebilirsiniz. Widget'lar; menüler, formlar, slayt gösterileri gibi yaygın kullanılan web işlevsellikleri sunan, önceden oluşturulmuş yapılandırılabilir nesnelerdir. Adobe Muse, karmaşık web tasarımını basitleştiren çeşitli widget'lar sağlar. 

Adobe Muse'da widget'lar, web sayfalarınızın geri kalanına mükemmel bir şekilde uyum sağlayabilen, sitenizin tasarımına uygun stiller olabilir. Widget Kitaplığı'nda, sayfalara sürükleyebileceğiniz, davranışlarını kontrol edecek şekilde yapılandırabileceğiniz ve görünümlerini değiştirmek üzere stil uygulayabileceğiniz önceden oluşturulmuş tüm site özellikleri (Widget'lar) bulunur.

Widget türleri

Adobe Muse, şu widget türlerini sağlar:

 • Kompozisyon widget'ları: Bu widget'lar, web sayfasının bir alanıyla etkileşim kurarak başka bir alanda gösterilen içeriği değiştirmenize olanak tanır. Değişiklik yapıldığında bir soldurma veya kaydırma animasyonu gerçekleşir. 
 • Form widget'ları: Sitenizi ziyaret eden kişilerin sizinle iletişime geçmek için kullanabilecekleri bir form ekler. Seçtiğiniz form widget'ına bağlı olarak farklı form alanları kullanılabilir.
 • Menü widget'ları: Her bir öğenin durumunu içeren, dinamik olarak veya elle doldurulmuş bir menü çubuğu oluşturur. Her sayfada, uygun menü bağlantısının geçerli sayfa olduğunu göstermek için otomatik bir "etkin" durumu bulunur.
 • Panel widget'ları: Aynı anda yalnızca bir içerik paneli gösterir; görünür paneli değiştirmek için kullanımı kolay gezinme bağlantıları içerir. Kayan animasyonlu bir akordiyon yapı ile bildiğiniz sekmeli bir görünüm arasında seçim yapın.
 • Slayt Gösterisi widget'ları: Bu widget'lar, galerideki resimlerinizi şık animasyonlarla kolayca görüntülemenizi sağlar. Bunlar resme dayalı basit slayt gösterileri için en iyi şekilde kullanılır; daha karmaşık kullanım örnekleri, bir kompozisyon widget'ı ile daha iyi şekilde sunulur.
 • Sosyal widget'ları: Sosyal widget'ları, özel HTML yapılandırması yapmanızı ve bunu Adobe Muse sayfalarınıza kolayca gömmenizi sağlar. Web widget'larının çoğu, üçüncü taraf web sitelerindeki HTML'yi gömerek de kullanabileceğiniz şekilde çalışır. Adobe Muse'un dışında bir uygulamada kod oluşturup bunu gömülü HTML olarak Adobe Muse'a yapıştırmak yerine web içeriklerini Muse'un içinden ekleyip yapılandırarak zaman kazanabilirsiniz.

Bir Adobe Muse web sayfasına widget ekleme

Widget Kitaplığı'ndan widget'lar seçip Adobe Muse web sayfanıza ekleyebilirsiniz. Bir widget eklemek için şunları yapın:

 1. Adobe Muse'da, Pencere > Widget Kitaplığı seçeneklerini belirleyin.

  Widget Kitaplığı paneli görüntülenir.

 2. Widget Kitaplığı panelinde, widget'ı seçin ve Adobe Muse web sayfanıza sürükleyin.

 3. Widget'ı daha ayrıntılı bir şekilde yapılandırmak için  düğmesini tıklatarak Seçenekler panelini açın.

  Daha fazla bilgi için bkz. Widget'ları yapılandırma ve özelleştirme.

Widget'ları yapılandırma ve özelleştirme

Adobe Muse, widget'ları web sayfalarına yerleştirdikten sonra Seçenekler paneli aracılığıyla yapılandırmanıza olanak tanır. Seçenekler paneli, bir widget'a özgü değişiklikleri ve güncelleme ayarlarını uygulamanızı sağlayan bağlamsal bir paneldir. Seçenekler paneli, içeriğin görünümünü belirlemenize yardımcı olan ayarlar içerir.

Dolgu ve Kontur seçenekleri, bir widget'ın görünümünü büyük ölçüde geliştirmenize olanak tanır. Widget metin içeriyorsa metni tasarım gereksinimlerinize uygun şekilde değiştirmek ve biçimlendirmek için Metin panelini (Pencereler > Metin veya kontrol panelinde metin seçenekleri) kullanabilirsiniz.

Bir widget'ı yapılandırmak için şunları yapın:

 1. Adobe Muse uygulamasında, herhangi bir widget'ı web sayfasına sürükleyin.

  Not:

  Bir widget'ta varsayılan olarak doldurulmuş tüm içerikleri kaldırmak için Widget İçeriklerini Temizle (widget'ı sağ tıklatın ve bağlam menüsünden Widget İçeriklerini Temizle'yi seçin) seçeneğini kullanın.

 2. Widget seçiliyken, Seçenekler panelini görüntülemek için  düğmesini tıklatın.

 3. Seçenekler panelinde, ayarları gerektiği gibi değiştirin veya güncelleyin.

 4. Seçenekler panelini kapatmak için sayfanın başka herhangi bir yerini tıklatın.

  Şekilde, bir Yatay Menü widget'ına ilişkin Seçenekler paneli görüntülenmektedir.

  Bir Yatay Menü widget'ına ilişkin Seçenekler paneli.

Bir widget'ta iç içe öğeleri seçme

Widget Kitaplığı'ndaki bir widget'ı bir sayfaya sürüklediğinizde, aslında bir grup iç içe geçmiş kap yerleştirmiş olursunuz. Bu kaplar hiyerarşilerine dayalı olarak seçilebilir ve düzenlenebilir.

Widget'larla çalışırken, widget'ın ve kaplarının nasıl seçileceğini anlamak önemlidir. Adobe Muse, Seçim Göstergesini kullanarak geçerli seçiminizi görüntüler. Seçim Göstergesi, Adobe Muse uygulamasının sol üst köşesinde bulunur ve geçerli seçiminizle birlikte bir nesneyi durumuna göre önizlemenize olanak tanıyan bir açılır menü görüntüler.

Aşağıdaki örneklerde Seçim Göstergesi, Sayfa (web sayfasındaki hiçbir nesne seçili olmadığında), bir Menü widget'ı (bir Menü widget'ı seçildiğinde) ve bir Menü Öğesi (bir Menü widget'ı içindeki kap) seçimi görüntülemektedir.

Çıkışta tüm sayfa öğelerinin seçimi kaldırılır.

Bir Menü widget'ı seçildiğinde.

Bir kap seçildiğinde ve bu durumda bir Menü widget'ı içinde bir Menü Öğesi olduğunda.

Widget'ın tamamını bir kez tıklattığınızda, Seçim Göstergesi “Widget” sözcüğünü görüntüler. Bir kez daha tıklattığınızda, widget'ın içindeki bir kabı seçebilirsiniz. Bu durumda Seçim Göstergesi “Kap” sözcüğünü görüntüler. Sürekli tıklatmaya devam ederek kapların içindeki iç içe geçmiş öğeleri (metin çerçeveleri gibi) seçebilirsiniz.

Bir metin çerçevesi seçildiğinde, Seçim Göstergesi “Metin Çerçevesi” sözcüklerini görüntüler. Bir widget'ı tıklatarak iç içe öğelerin "detayına indiğinizde", hangi iç içe öğenin seçildiğini görmek için Seçim Göstergesinde görüntülenen sözcükleri bir kenara not etmek iyi bir uygulamadır. Sayfa ilk yüklendiğinde, ziyaretçi imlecini bir düğmenin üzerine getirdiğinde ve üzerini tıklattığında düğmelerin nasıl göründüğünü isteğe bağlı olarak kontrol etmenizi sağlayan düğme durumlarını güncellemek için farklı kaplar (bir menü navigasyonundaki her bir düğmeyi) seçmeniz gerekir. Bu, aynı zamanda ziyaretçinin o sırada görüntülediği sayfayla ilişkili düğmeyi görsel olarak göstererek ziyaretçiyi yönlendiren "etkin" durumu da tanımlamanızı sağlar.

Bir widget'taki iç içe kapları tıklatmak için düzenlemek istediğiniz öğenin üzerini birkaç kez tıklatabilirsiniz. Değiştirmek istediğiniz iç içe öğeyi ne zaman seçtiğinizi görmek için Seçim Göstergesi ve Durumlar panelinde verilen seçenekleri bir kenara not edin.

Widget'ın güncellenmesi tamamlandığında, sayfanın herhangi bir yerini tıklatarak widget'ın işaretini kaldırabilir veya sürekli olarak Escape tuşuna basarak widget hiyerarşisinde bir üst düzeye geçebilirsiniz.

Seçenekler panelini kullanarak widget'ları yapılandırma

Widget Kitaplığı'ndaki bir widget'ı sayfaya sürüklediğinizde, widget seçildiğinde sağ üst köşesinde mavi bir ok simgesi görürsünüz. Bu mavi ok simgesini tıklatarak Seçenekler menüsünü açın.

Her widget'ın farklı seçenekleri vardır. Bu nedenle, Seçenekler menüsünün arabiriminde ayarlayabileceğiniz seçenekler değişiklik gösterebilir. Ayarlar, widget'ın davranışını (örneğin, bir slayt gösterisinin otomatik oynatılıp oynatılmayacağını veya ziyaretçilerin büyük resmi görmek için minik resimleri tıklaması gerekip gerekmediği gibi) ve widget'ın görüntülenme biçimini (örneğin, her yeni görüntü görüntülendiğinde canlandırılacak geçiş türünü belirlemek gibi) kontrol eder.

Web sitesi tasarlarken, bu ayarları belirli bir projeye göre ayarlama ve müşterilerinizle belirli bir proje için en iyi tercihleri belirlemek üzere çalışma olanağına sahip olursunuz. Dilediğiniz zaman, hatta site çevrimiçi ortamda yayınlanmış olsa bile, .muse dosyasına geri dönerek bir widget seçebilir, mavi ok simgesini tıklatarak Seçenekler menüsüne girebilir ve yeni ayarlar oluşturarak widget'ı değiştirebilirsiniz. Site tekrar yayınlandıktan sonra, yaptığınız değişiklikler yayındaki web sitesine yansıtılacaktır.

Menü widget'larıyla, widget'ların sitedeki sayfa adlarını dinamik olarak görüntülemesini ve otomatik olarak bu sayfalara yönlendirilen bağlantılar oluşturmasını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde, site haritanıza bağlı olarak Plan görünümünde sayfalara site navigasyonu eklemek kolaylaşır ve bozuk bağlantı oluşturma konusundaki endişeleriniz de ortadan kalkmış olur. Ayrıca, Plan görünümünde sayfa minik resmini sağ tıklatıp Sayfayı Gezinmeye Dahil Et seçeneğinin işaretini kaldırarak belirli sayfaları devre dışı bırakabilir ve Menü widget'larında dinamik olarak görünmelerini engelleyebilirsiniz. Bu seçenek varsayılan olarak etkindir (ve etkinleştirildiğinde bir onay işareti görünür).

Alternatif olarak, Adobe Muse'un menü öğeleri oluşturması yerine düğmeleri kendiniz adlandırmak ve belirli sayfalara bağlantı eklemek istiyorsanız Menü widget'larını el ile ayarlamayı da tercih edebilirsiniz. Seçenekler menüsünün Menü Türü bölümünde, Manuel seçeneğini belirleyebilirsiniz.

Sayfa adları ve bağlantıların dinamik olarak oluşturulması yerine el ile özel bir menü oluşturmak istiyorsanız Menü Türü seçeneklerinden Manuel seçeneğini belirleyin.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın