Kullanıcı Kılavuzu İptal

Otomatik Akıllı Ton

 1. Photoshop Elements User Guide
 2. Introduction to Photoshop Elements
  1. What's new in Photoshop Elements
  2. System requirements | Photoshop Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Making photo projects
 3. Workspace and environment
  1. Get to know the Home screen
  2. Workspace basics
  3. Tools
  4. Panels and bins
  5. Open files
  6. Rulers, grids, and guides
  7. Enhanced Quick Mode
  8. File information
  9. Presets and libraries
  10. Multitouch support
  11. Scratch disks, plug‑ins, and application updates
  12. Undo, redo, and cancel actions
  13. Viewing images
  14. Using Windows 7 features
 4. Fixing and enhancing photos
  1. Resize images
  2. Cropping
  3. Process camera raw image files
  4. Add blur, replace colors, and clone image areas
  5. Adjust shadows and light
  6. Retouch and correct photos
  7. Sharpen photos
  8. Transforming
  9. Auto Smart Tone
  10. Recomposing
  11. Using actions to process photos
  12. Photomerge Compose
  13. Create a panorama
 5. Adding shapes and text
  1. Add text
  2. Edit text
  3. Create shapes
  4. Editing shapes
  5. Painting overview
  6. Painting tools
  7. Set up brushes
  8. Patterns
  9. Fills and strokes
  10. Gradients
  11. Work with Asian type
 6. Guided edits, effects, and filters
  1. Guided mode
  2. Filters
  3. Guided mode Photomerge edits
  4. Guided mode Basic edits
  5. Adjustment filters
  6. Effects
  7. Guided mode Fun edits
  8. Guided mode Special edits
  9. Artistic filters
  10. Guided mode Color edits
  11. Guided mode Black & White edits
  12. Blur filters
  13. Brush Stroke filters
  14. Distort filters
  15. Other filters
  16. Noise filters
  17. Render filters
  18. Sketch filters
  19. Stylize filters
  20. Texture filters
 7. Working with colors
  1. Understanding color
  2. Set up color management
  3. Color and tonal correction basics
  4. Choose colors
  5. Adjust color, saturation, and hue
  6. Fix color casts
  7. Using image modes and color tables
  8. Color and camera raw
 8. Working with selections
  1. Make selections in Photoshop Elements
  2. Saving selections
  3. Modifying selections
  4. Move and copy selections
  5. Edit and refine selections
  6. Smooth selection edges with anti-aliasing and feathering
 9. Working with layers
  1. Create layers
  2. Edit layers
  3. Copy and arrange layers
  4. Adjustment and fill layers
  5. Clipping masks
  6. Layer masks
  7. Layer styles
  8. Opacity and blending modes
 10. Creating photo projects
  1. Project basics
  2. Making photo projects
  3. Editing photo projects
 11. Saving, printing, and sharing photos
  1. Save images
  2. Printing photos
  3. Share photos online
  4. Optimizing images
  5. Optimizing images for the JPEG format
  6. Dithering in web images
  7. Guided Edits - Share panel
  8. Previewing web images
  9. Use transparency and mattes
  10. Optimizing images for the GIF or PNG-8 format
  11. Optimizing images for the PNG-24 format
 12. Keyboard shortcuts
  1. Keys for selecting tools
  2. Keys for selecting and moving objects
  3. Keys for the Layers panel
  4. Keys for showing or hiding panels (expert mode)
  5. Keys for painting and brushes
  6. Keys for using text
  7. Keys for the Liquify filter
  8. Keys for transforming selections
  9. Keys for the Color Swatches panel
  10. Keys for the Camera Raw dialog box
  11. Keys for the Filter Gallery
  12. Keys for using blending modes
  13. Keys for viewing images (expertmode)

Otomatik Akıllı Ton özelliğinde, akıllı bir algoritma kullanılarak görüntünün ton değeri değiştirilir. Otomatik Akıllı ton özelliği, fotoğrafınız üzerinde düzeltmeler uygular. Bunun yanı sıra elde edilen sonuçlar üzerinde hassas ayarlar yapmanız için görüntü içinde gezinmenizi sağlayan bir kumanda kolu kontrolü de sunulur.

Kumanda kolunu fotoğrafınızdaki farklı bölgelerde hareket ettirdiğinizde, Photoshop Elements örnek alınan alanın ton değerini analiz eder. Ardından tüm fotoğraftaki tonlar düzeltilir. Böylelikle, kumanda kolunu fotoğraftaki farklı bölgelerde hareket ettirdiğinizde farklı sonuçlar alırsınız. Aşağıdaki fotoğrafta, kumanda kolunu fotoğrafın açık tonlu bölümlerinde (açık renkli gökyüzü veya çimenler) hareket ettirdiğinizde resmin tamamı daha açık bir ton alacaktır. Sağ üst ve sağ alt köşelerdeki resimlerde bunu belirgin şekilde görebilirsiniz.

Otomatik Akıllı Ton aracı, Hızlı ve Uzman modlarında kullanılabilir.

<b>(solda)</b> Kumanda kolunu koyu tonlu bölgelerde (yapraklar veya gölgelik) hareket ettirdiğinizde resmin tamamı daha koyu bir ton alacaktır. Ana resmin solundaki minik resimlerde bunu belirgin şekilde görebilirsiniz.<br/><b>(sağda)</b> Kumanda kolunu açık tonlu bölümlerde (açık renkli gökyüzü veya çimenler) hareket ettirdiğinizde resmin tamamı daha açık bir ton alacaktır. Ana resmin sağındaki minik resimlerde bunu belirgin şekilde görebilirsiniz.

Fotoğrafa Otomatik Akıllı Ton uygulama

 1. Görüntü açıkken, Geliştir > Otomatik Akıllı Ton'u tıklatın.

  Varsayılan ton düzeltmesi otomatik olarak uygulanır.

  A. Otomatik Akıllı Ton özelliğiyle ilgili seçenekler B. Önce-sonra görüntüsünü görmek için açın veya kapatın C. Kumanda kolunu içinde hareket ettirebileceğiniz sınırlayıcı kutu D. Sınırlayıcı kutu içinde sürüklenebilen kumanda kolu E. Sıfırla düğmesi; kumanda kolunu Otomatik Akıllı Ton'un önerdiği orijinal konuma geri döndürür F. Otomatik oluşturulan dört canlı önizleme minik resminden biri 

 2. Elde edilen görüntü üzerinde hassas ayarlar yapmak için görüntüde beliren kumanda kolu kontrolünü hareket ettirin.

 3. Kumanda kolu kontrolünü belirli bir yönde hareket ettirdiğinizde görüntünün nasıl görüneceğini görmek için fotoğrafın dört köşesinde beliren minik resim görüntülerine bakın.

Otomatik Akıllı Ton Öğrenme

Otomatik Akıllı Ton özelliğini kullanırken, Bu Düzeltmeden Öğren seçeneğini belirleyebilirsiniz. Bu seçeneği belirlediğinizde, Photoshop Elements düzenleme eylemlerinizden sürekli bilgi alır. Algoritma, görüntünün Otomatik Akıllı Ton aracını uyguladıktan önce ve sonraki ton aralıkları hakkında bilgi alır. Bu şekilde, Otomatik Akıllı Ton özelliği yeni bir görüntü için daha iyi ton önerilerinde bulunabilir.

Böylece, özelliği bir görüntü üzerinde her kullandığınızda, algoritma önceki görüntülere uyguladığınız düzeltmelere göre ton değerleri (kumanda kolu kontrolünün yerleştirilmesi) önerir. Bu özelliği kullanarak ne kadar çok görüntünün tonunu düzeltirseniz özellik yeni bir görüntü üzerinde yapmayı tercih edebileceğiniz türdeki değişiklikleri giderek daha iyi öngörmeye başlar. Özellik, bu öğrenme bilgilerini kullanarak aynı tür görüntülerde benzer düzeltme önerileri sunar.

Otomatik Akıllı Ton Öğrenmeyi Sıfırlama

Otomatik Akıllı Ton özelliğinin kullanımınızdan ve eylemlerinizden edindiği öğrenme bilgilerini sıfırlamak için Tercihler iletişim kutusunda, Genel > Otomatik Akıllı Ton Öğrenmeyi Sıfırla'yı tıklatın.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın