Otomatik Akıllı Ton özelliğinde, akıllı bir algoritma kullanılarak görüntünün ton değeri değiştirilir. Otomatik Akıllı ton özelliği, fotoğrafınız üzerinde düzeltmeler uygular. Bunun yanı sıra elde edilen sonuçlar üzerinde hassas ayarlar yapmanız için görüntü içinde gezinmenizi sağlayan bir kumanda kolu kontrolü de sunulur.

Kumanda kolunu fotoğrafınızdaki farklı bölgelerde hareket ettirdiğinizde, Photoshop Elements örnek alınan alanın ton değerini analiz eder. Ardından tüm fotoğraftaki tonlar düzeltilir. Böylelikle, kumanda kolunu fotoğraftaki farklı bölgelerde hareket ettirdiğinizde farklı sonuçlar alırsınız. Aşağıdaki fotoğrafta, kumanda kolunu fotoğrafın açık tonlu bölümlerinde (açık renkli gökyüzü veya çimenler) hareket ettirdiğinizde resmin tamamı daha açık bir ton alacaktır. Sağ üst ve sağ alt köşelerdeki resimlerde bunu belirgin şekilde görebilirsiniz.

Otomatik Akıllı Ton aracı, Hızlı ve Uzman modlarında kullanılabilir.

<b>(solda)</b> Kumanda kolunu koyu tonlu bölgelerde (yapraklar veya gölgelik) hareket ettirdiğinizde resmin tamamı daha koyu bir ton alacaktır. Ana resmin solundaki minik resimlerde bunu belirgin şekilde görebilirsiniz.<br/><b>(sağda)</b> Kumanda kolunu açık tonlu bölümlerde (açık renkli gökyüzü veya çimenler) hareket ettirdiğinizde resmin tamamı daha açık bir ton alacaktır. Ana resmin sağındaki minik resimlerde bunu belirgin şekilde görebilirsiniz.

Fotoğrafa Otomatik Akıllı Ton uygulama

  1. Görüntü açıkken, Geliştir > Otomatik Akıllı Ton'u tıklatın.

    Varsayılan ton düzeltmesi otomatik olarak uygulanır.

    A. Otomatik Akıllı Ton özelliğiyle ilgili seçenekler B. Önce-sonra görüntüsünü görmek için açın veya kapatın C. Kumanda kolunu içinde hareket ettirebileceğiniz sınırlayıcı kutu D. Sınırlayıcı kutu içinde sürüklenebilen kumanda kolu E. Sıfırla düğmesi; kumanda kolunu Otomatik Akıllı Ton'un önerdiği orijinal konuma geri döndürür F. Otomatik oluşturulan dört canlı önizleme minik resminden biri 
  2. Elde edilen görüntü üzerinde hassas ayarlar yapmak için görüntüde beliren kumanda kolu kontrolünü hareket ettirin.

  3. Kumanda kolu kontrolünü belirli bir yönde hareket ettirdiğinizde görüntünün nasıl görüneceğini görmek için fotoğrafın dört köşesinde beliren minik resim görüntülerine bakın.

Otomatik Akıllı Ton Öğrenme

Otomatik Akıllı Ton özelliğini kullanırken, Bu Düzeltmeden Öğren seçeneğini belirleyebilirsiniz. Bu seçeneği belirlediğinizde, Photoshop Elements düzenleme eylemlerinizden sürekli bilgi alır. Algoritma, görüntünün Otomatik Akıllı Ton aracını uyguladıktan önce ve sonraki ton aralıkları hakkında bilgi alır. Bu şekilde, Otomatik Akıllı Ton özelliği yeni bir görüntü için daha iyi ton önerilerinde bulunabilir.

Böylece, özelliği bir görüntü üzerinde her kullandığınızda, algoritma önceki görüntülere uyguladığınız düzeltmelere göre ton değerleri (kumanda kolu kontrolünün yerleştirilmesi) önerir. Bu özelliği kullanarak ne kadar çok görüntünün tonunu düzeltirseniz özellik yeni bir görüntü üzerinde yapmayı tercih edebileceğiniz türdeki değişiklikleri giderek daha iyi öngörmeye başlar. Özellik, bu öğrenme bilgilerini kullanarak aynı tür görüntülerde benzer düzeltme önerileri sunar.

Otomatik Akıllı Ton Öğrenmeyi Sıfırlama

Otomatik Akıllı Ton özelliğinin kullanımınızdan ve eylemlerinizden edindiği öğrenme bilgilerini sıfırlamak için Tercihler iletişim kutusunda, Genel > Otomatik Akıllı Ton Öğrenmeyi Sıfırla'yı tıklatın.