Deformasyon filtreleri

Işımayı Dağıtma

Işımayı Dağıtma filtresi, görüntüyü yumuşak dağıtma filtresinden görünüyormuş gibi yeniden oluşturur. Filtre, görüntüye saydam, beyaz parazit ekler; ışıma, seçimin merkezinden başlayarak giderek solar.

Öteleme

Öteleme filtresi, seçimin nasıl deforme edileceğini belirlemek için öteleme eşlemesi olarak adlandırılan bir görüntüyü kullanır. Örneğin, parabol şeklindeki bir öteleme eşlemesi kullanarak, köşelerinden tutulup ortası aşağı sarkmış bir kumaşa basılmış gibi görünen bir görüntü oluşturabilirsiniz.

Bu filtre, Photoshop biçiminde kaydedilmiş düzleştirilmiş görüntüden veya bit eşlem modundaki görüntüden oluşan bir öteleme eşlemesi dosyası gerektirir. Kendi dosyalarınızı ya da Photoshop Elements 8/Plug-Ins/Displacement Maps klasöründe veya Photoshop Elements 8/Presets/Textures klasöründe bulunan dosyaları kullanabilirsiniz.

Öteleme filtresini uygulama

 1. Fotoğraf Düzenleyici'de bir görüntü, katman veya alan seçin.
 2. Filtre menüsünde Deforme Et > Ötele seçeneğini belirleyin.
 3. Ötelemenin büyüklüğünü tanımlamak için Yatay ve Dikey Ölçek metin kutularına -999 ile 999 arasında bir değer girin.

  Yatay ve dikey ölçekler %100 olduğu zaman, en fazla kaydırma 128 pikseldir (çünkü orta gri değeri öteleme sağlamaz)..

 4. Öteleme eşlemesi seçimle aynı boyutta değilse eşlemenin görüntüye nasıl sığdırılacağını seçin:

  Tam Sığdır

  Eşlemeyi yeniden boyutlandırır.

  Döşe

  Desendeki eşlemeyi yineleyerek seçimi doldurur.

 5. Görüntüde filtre tarafından oluşturulan boşlukların nasıl doldurulacağını seçin ve Tamam'ı tıklatın.

  Etrafına Sar

  Boşlukları görüntünün karşı kenarındaki içerikle doldurur.

  Kenar Piksellerini Yinele

  Piksellerin rengini, belirttiğiniz yönde görüntünün kenarı boyunca uzatır.

 6. Öteleme eşlemesini seçip açın. Photoshop Elements eşlemeyi görüntüye uygular.

Cam

Cam filtresi, görüntünün farklı türde camlardan bakılıyormuş gibi görünmesini sağlar. Bir cam efekti seçebilir veya kendi cam yüzeyinizi Photoshop dosyası olarak oluşturup uygulayabilirsiniz. Ölçek, deformasyon ve düzgünlük ayarlarını belirleyebilirsiniz. Yüzey denetimlerini bir dosyayla kullanırken, Öteleme filtresi hakkındaki yönergeleri izleyin.

Sıvılaştırma

Sıvılaştırma filtresi, görüntünün alanlarını erimiş gibi işlemeyi kolaylaştırır. Görüntünün alanlarını çarpıtmak, burmak, genişletmek, daraltmak, kaydırmak veya yansıtmak için özel araçlar kullanarak geçerli katmanın önizleme görüntüsü üzerinde çalışabilirsiniz. Ustaca değişiklikler yaparak görüntüyü rötuşlayabilir veya sert deformasyonlar yaparak sanatsal bir etki yaratabilirsiniz.

Sıvılaştırma filtresini uygulama

 1. Düzenle çalışma alanında bir görüntü, katman veya alan seçin.
 2. Filtre > Deforme Et > Sıvılaştır seçeneğini belirleyin.
 3. Görüntü önizlemesinin üzerinde veya dışında yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:
  • İletişim kutusunun sol alt alanında açılır menüden bir yakınlaştırma düzeyi seçin.

  • İletişim kutusundaki araç kutusundan yakınlaştırma aracını seçin ve yakınlaştırmak için görüntüyü tıklatın, uzaklaştırmak için ise Alt (Mac OS'de Option) tuşunu basılı tutup tıklatın. Yakınlaştırma aracını, büyütmek istediğiniz önizleme alanını sürüklemek için de kullanabilirsiniz.

  • Araç kutusundan bir araç seçin.

 4. Araç kutusunda aşağıdaki araçlardan birini seçin:

  Çarpıt

  Siz sürüklerken pikselleri ileriye doğru iter.

  Çalkantı

  Pikselleri yumuşatıp karıştırarak ateş, bulut, dalga ve benzeri efektler oluşturur. Yumuşaklığı ayarlamak için Araç Seçenekleri bölümündeki Çalkantı Değişimi açılır ayar düğmesini sürükleyin veya metin kutusuna 1 ile 100 arasında bir değer girin. Yüksek değerler yumuşaklığı artırır.

  Saat Yönüne Burgu

  Fare düğmesini basılı tutarken ya da sürüklerken pikselleri saat yönünde döndürür.

  Saat Yönünün Aksine Burgu

  Fare düğmesini basılı tutarken ya da sürüklerken pikselleri saat yönünün tersine döndürür.

  Buruştur

  Fare düğmesini basılı tutarken ya da sürüklerken pikselleri fırça alanının merkezine taşır.

  Kabart

  Fare düğmesini basılı tutarken ya da sürüklerken pikselleri fırça alanının merkezinden uzaklaştırır.

  Pikselleri Kaydır

  Pikselleri dikey olarak kontur yönüne taşır. Pikselleri sola taşımak için sürükleyin, pikselleri sağa taşımak içinse sürüklerken Alt (Mac OS'de Option) tuşunu basılı tutun.

  Yansıma

  Pikselleri fırça alanına kopyalar. Konturun yönüne dik alanı yansıtmak için sürükleyin (konturun soluna veya altına). Konturun tersi yönündeki alanı yansıtmak için Alt (Mac OS'de Option) tuşunu basılı tutup sürükleyin (örneğin aşağı yönde bir konturun üzerindeki alan). Sudaki yansımaya benzer bir efekt oluşturmak için çakışan konturlar kullanın.

  Yeniden Yapılandır

  Yaptığınız değişiklikleri tamamen veya kısmen tersine çevirir.

 5. Araç Seçenekleri bölümünde, fırça boyutunu ve aracın basıncını gereken şekilde ayarlayın:
  • Fırça boyutunu değiştirmek için açılır ayar düğmesini sürükleyin veya 1 ile 600 piksel arasında bir fırça boyutu değeri girin.

  • Fırça basıncını değiştirmek için açılır ayar düğmesini sürükleyin veya 1 ile 100 piksel arasında bir fırça basıncı değeri girin.

  Not:

  Düşük fırça basıncı daha aşamalı değişiklikler yapar.

  • Ekran kalemli tablet kullanıyorsanız Stilus Basıncı'nı seçin.
  Not:

  Geçerli nokta ve tıklattığınız bir önceki nokta arasında düz bir çizgide sürükleme efekti oluşturmak için Çarpıtma, Pikselleri Kaydırma ve Yansıtma araçlarıyla Shift tuşunu basılı tutup tıklatın.

 6. Önizleme görüntüsündeki değişiklikleri gerçek görüntüye uygulamak için Tamam'ı tıklatın.
 7. (İsteğe bağlı) Önceki duruma dönmek için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Yeniden Yapılandırma aracını  seçin ve farenin düğmesini basılı tutun veya deforme edilen alanlara sürükleyin. Düzeltme işlemi, fırçanın merkezinde daha hızlı gerçekleşir. Geçerli nokta ve tıklattığınız bir önceki nokta arasında düz bir çizgiyi yeniden yapılandırmak için Shift tuşunu basılı tutup tıklatın.

  • Önizleme görüntüsünün tamamını iletişim kutusunu açtığınız duruma geri yüklemek için Alt (Mac OS'de Option) tuşunu basılı tutup Sıfırla'yı tıklatın. Ayrıca, orijinal görüntüyü geri yüklemek ve araçları önceki ayarlarına sıfırlamak için Geri Döndür'ü tıklatabilirsiniz.

Okyanus Dalgaları

Okyanus Dalgaları filtresi, görüntünün yüzeyine rastgele dağılmış dalgalar ekleyerek, görüntünün su altında gibi görünmesini sağlar.

Çimdik

Çimdik filtresi, seçimi veya katmanı içe veya dışa doğru sıkıştırır.

Çimdik filtresini uygulama

 1. Düzenle çalışma alanında bir görüntü, katman veya alan seçin.
 2. Filtre menüsünden Deforme Et > Çimdik seçeneğini belirleyin.
 3. Seçimde merkeze doğru çimdik uygulamak için ayar düğmesini sağa, pozitif değerlere doğru sürükleyin veya seçimi dışa doğru kaydırmak için sola, negatif değerlere doğru sürükleyin. Sonra Tamam'ı tıklatın.

Polar Koordinatlar

Polar Koordinatlar filtresi, belirlenen seçeneğe bağlı olarak seçimi dikdörtgen koordinatlardan polar (kutupsal) koordinatlara veya tersine dönüştürür. Bu filtreyi, silindir anamorfozu oluşturmak için kullanabilirsiniz; anamorfoz, 18. yüzyılda popülerleşen bir sanattır; deforme edilmiş görüntü, aynalı bir silindirden yansıdığında normal görünür.

Dalgacık

Dalgacık filtresi, seçim üzerinde havuzun yüzeyindeki dalgacıklar gibi ondüleli bir desen oluşturur. Daha fazla denetim elde etmek için Dalga filtresini kullanın. Seçenekler, dalgacıkların miktarı ve boyutunu kapsar.

Yamultma

Yamultma filtresi, görüntüyü eğri boyunca deforme eder.

Yamultma filtresini uygulama

 1. Düzenle çalışma alanında bir görüntü, katman veya alan seçin.
 2. Filtre menüsünden Deforme Et > Yamult seçeneğini belirleyin.
 3. Deformasyon eğrisini tanımlamak için Yamult iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:
  • Dikey çizginin herhangi bir tarafında herhangi bir yeri tıklatın.

  • Dikey çizgiyi tıklatın ve sonra yeni eğri noktasını sürükleyin.

   Deformasyonu ayarlamak için eğri boyunca herhangi bir noktayı sürükleyebilir ve eğri noktaları ekleyebilirsiniz.

 4. Tanımlanmamış Alanlar seçeneklerinde aşağıdakilerden birini seçin ve Tamam'ı tıklatın:

  Etrafına Sar

  Görüntüdeki yeni boşlukları, görüntünün karşı tarafından içerikle doldurur.

  Kenar Piksellerini Yinele

  Piksellerin renklerini uzatır. Kenar pikselleri farklı renklerdeyse, şeritlenme görülebilir.

  Baştan başlamak için Varsayılanlar'ı tıklatıp eğrinin düz bir çizgiye dönmesini sağlayabilirsiniz.

Küreleştirme

Küreleştirme filtresi, küre şeklinin çevresine veya içine seçimi sararak, görüntüyü deforme ederek ve gererek nesnelere 3B efekti verir.

Küreleştirme filtresini uygulama

 1. Düzenle çalışma alanında bir görüntü, katman veya alan seçin.
 2. Filtre menüsünden Deforme Et > Küreleştir seçeneğini belirleyin.
 3. Görüntüyü kürenin çevresine sarılmış gibi dışa doğru germek için Miktar bölümüne pozitif bir değer girin. Görüntüyü kürenin içine sarılmış gibi içe doğru sıkıştırmak için negatif bir miktar girin.
 4. Mod için normal, yatay veya dikey seçeneklerinden birini belirleyin ve Tamam'ı tıklatın.

Burgu

Burgu filtresi, görüntüyü veya seçimi kenarlara göre merkezde daha net olarak döndürür. Bir açı belirlendiğinde burgu deseni oluşur. Görüntüyü saat yönüne burmak için ayar düğmesini sağda pozitif değerlere doğru, görüntüyü saat yönünün tersine burmak için ise solda negatif değerlere doğru sürükleyebilir veya 999 ila 999 arasında bir değer girebilirsiniz.

Dalga

Dalga filtresi, katman veya seçim üzerinde ondüleli bir desen oluşturur.

Dalga filtresini uygulama

 1. Düzenle çalışma alanında bir görüntü, katman veya alan seçin.
 2. Filtre menüsünden Deforme Et > Dalga seçeneğini belirleyin.
 3. Tür bölümünden bir dalga türü seçin: Sinüs (yuvarlanan dalga deseni oluşturur), Üçgen veya Kare.
 4. Dalga oluşturucuların sayısını ayarlamak için ayar düğmesini sürükleyin veya 1 ile 999 arasında bir sayı girin.
 5. Dalga tepeleri arasındaki mesafeyi ayarlamak için minimum ve maksimum Dalga Boyu ayar düğmelerini sürükleyin. Tutarlı bir dalga tepesi deseni oluşturmak için iki ayar düğmesini aynı değere ayarlayın.
 6. Dalga kuvvetini ayarlamak için minimum ve maksimum Genlik ayar düğmelerini sürükleyin.
 7. Dalga efektinin yüksekliğini ve genişliğini ayarlamak için yatay ve dikey Ölçek ayar düğmelerini sürükleyin.
 8. İletişim kutusundaki değer kümelerine göre rastgele sonuçlar uygulamak için Rastgeleleştir'i tıklatın. Daha çok sonuç elde etmek için Rastgeleleştir'i birkaç kez tıklatabilirsiniz.
 9. Aşağıdakilerden birini seçin ve Tamam'ı tıklatın:

  Etrafına Sar

  Görüntüdeki boşlukları, görüntünün karşı kenarından içerikle doldurur.

  Kenar Piksellerini Yinele

  Piksellerin rengini, belirtilen yönde görüntünün kenarı boyunca uzatır.

Zikzak

Zikzak filtresi, seçiminizdeki piksellerin yarıçapına göre seçimi radyal olarak deforme eder.

Zikzak filtresini uygulama

 1. Düzenle çalışma alanında bir görüntü, katman veya alan seçin.
 2. Filtre menüsünden Deforme Et > Zikzak seçeneğini belirleyin.
 3. Deformasyonun düzeyini ve yönünü ayarlamak için Miktar ayar düğmesini sürükleyin.
 4. Merkezden seçimin kenarına doğru zikzağın yönünün terse çevrilme sayısını ayarlamak için Tırtıklar ayar düğmesini sürükleyin.
 5. Stil menüsünden bir öteleme seçeneği belirleyin ve Tamam'ı tıklatın:

  Merkez Dolayında

  Pikselleri seçimin merkezinin çevresinde döndürür.

  Merkezden Dışarı

  Seçime veya seçimden uzağa doğru bir dalgalanma efekti oluşturur.

  Havuz Dalgaları

  Seçimi sol üste veya sağ alta doğru deforme eden bir dalgalanma efekti oluşturur.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın