Katman oluşturma

Katmanları anlama

Görüntüye bileşenler eklemenize ve orijinal görüntünüzü kalıcı olarak değiştirmeden bunlar üzerinde tek tek çalışmanıza olanak verdiği için katmanlar kullanışlıdır. Her katmanda rengi ve parlaklığı ayarlayabilir, özel efektler uygulayabilir, katman içeriğini yeniden konumlandırabilir, opaklık ve karıştırma değerlerini belirtebilir ve başka işlemler yapabilirsiniz. Ayrıca, yığınlama sırasını yeniden düzenleyebilir, katmanları bağlayarak bunlar üzerinde aynı anda çalışabilir, katmanlarla web animasyonları oluşturabilirsiniz.

Katmanlar, üzerine resim yapabileceğiniz yığındanmış ve saydam cam plakalar gibidir. Katmanın saydam alanlarından alttaki katmanları görebilirsiniz. Her katman üzerinde tek tek çalışarak istediğiniz efekti yaratmayı deneyebilirsiniz. Siz katmanları birleştirene kadar her katman bağımsızdır. Katmanlar panelinde en alttaki katman olan Arka Plan katmanı her zaman kilitlidir (korumalıdır); bu nedenle, bu katmanın yığınlama düzenini, karıştırma modunu veya opaklığını değiştiremezsiniz (bunu düzenli katmana dönüştürmediğiniz sürece).

Katman üzerindeki saydam alanlar, alttaki katmanı görmenize olanak tanır.

Katmanlar, Katmanlar panelinde organize edilir. Adobe Photoshop Elements'te çalışırken bu paneli görünür şekilde tutun. Bir bakışta etkin katmanı (düzenlediğiniz seçili katmanı) görebilirsiniz. Katmanları yönetmenize yardımcı olması için katmanları tek birim olarak hareket edebilecekleri şekilde bağlayabilirsiniz. Görüntüdeki birden çok katman dosya boyutunu büyüttüğü için düzenlemeyi tamamladığınız katmanları birleştirerek dosya boyutunu küçültebilirsiniz. Katmanlar paneli, fotoğrafları düzenlerken önemli bir bilgi kaynağıdır. Katmanlarla çalışmak için Katman menüsünü de kullanabilirsiniz.

Sıradan katmanlar, piksel tabanlı (görüntü) katmanlardır. Özel efektler oluşturmak için kullanabileceğiniz başka çeşitli katman türleri vardır:

Dolgu katmanları

Renk degradesi, düz renk veya desen içerir.

Ayarlama katmanları

Görüntünüzde kalıcı değişiklikler yapmadan (siz düzleştirmediğiniz veya ayarlama katmanını daraltmadığınız sürece) renk, parlaklık ve doygunluk üzerinde ince ayar yapmanıza olanak verir.

Yazım katmanları ve şekil katmanları

Vektör tabanlı metin ve şekiller oluşturmanıza olanak verir.

Ayarlama katmanını boyayamazsınız ancak maskesini boyayabilirsiniz. Boyayacağınız dolgu veya yazım katmanlarını öncelikle düzenli görüntü katmanlarına dönüştürmeniz gerekir.

Katmanlar paneli hakkında

Görüntüdeki tüm katmanlar, en üstteki katmandan en alttaki Arka Plan katmanına kadar Katmanlar panelinde (Pencere > Katmanlar) listelenir. Uzman modunda, Özel Çalışma Alanında çalışıyorsanız, Katmanlar panelini dışarı doğru sürükleyip diğer panel sekmelerinin yanına yerleştirebilirsiniz.

Etkin katman veya üzerinde çalıştığınız katman, kolay tanımlama için vurgulanır. Görüntü üzerinde çalışırken, gerçekleştirdiğiniz ayarlamaların ve düzenlemelerin doğru katmanı etkilediğinden emin olmak için hangi katmanın etkin olduğunu kontrol edin. Örneğin, bir komutu seçmenize karşın herhangi bir şey olmazsa etkin katmana baktığınızdan emin olun.

Paneldeki simgeleri kullanarak katmanlar oluşturma, gizleme, bağlama, kilitleme ve silme gibi pek çok görev gerçekleştirebilirsiniz. Bazı özel durumlar dışında, değişiklikleriniz yalnızca vurgulu olan seçili veya etkin katmanı etkiler.

Katmanlar paneli

A. Karıştırma modu menüsü B. Katmanı Göster/Gizle C. Katman başka bir katmana bağlıdır D. Katmanı önizleme E. Vurgulu katman etkin katmandır F. Kilitli katman G. Katmana stil uygulanmıştır 

Katmanlar listesindeki panelde minik resim, başlık ve her katmanla ilgili bilgiler veren bir veya birkaç simge gösterilir:

Katman görünürdür. Katmanı göstermek veya gizlemek için gözü tıklatın. Katman gizlendiğinde simge olarak değişir. Gizli katmanlar yazdırılmaz.

Katman etkin katmana bağlıdır.

Katman kilitlidir.

Görüntü, katman gruplarını içerir ve Adobe Photoshop programından içe aktarılmıştır. Photoshop Elements katman gruplarını desteklemez ve bunları daraltılmış durumda görüntüler. Düzenlenebilir görüntü oluşturmak için bunları basitleştirmeniz gerekir.

Eylemler, paneldeki düğmeler kullanılarak gerçekleştirilir:

Yeni bir katman oluşturma.

Yeni bir dolgu veya ayarlama katmanı oluşturma.

Katman silme.

Saydam pikselleri kilitleme.

Ayrıca, üstte panel Karıştırma Modu menüsü (Normal, Dağılma, Koyulaştırma vb.), Opaklık metin kutusu ve katman komutları ve panel seçenekleri menüsünü görüntüleyen Diğer düğmesi bulunur.

Katman ekleme

Yeni eklenen katmanlar, Katmanlar panelinde seçili katmanın üzerinde görüntülenir. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak görüntüye katman ekleyebilirsiniz:

 • Yeni ve boş katmanlar oluşturun veya seçimleri katmanlara dönüştürün.

 • Arka planı düzenli katmana dönüştürün (veya tam tersi).

 • Görüntüye seçimler yapıştırın.

 • Yazım aracını veya şekil aracını kullanın.

 • Varolan bir katmanı yineleyin.

  Görüntüde, kendine ait karıştırma modu ve opaklığı bulunan en çok 8000 katman oluşturabilirsiniz. Ancak bellek kısıtlamaları bu sınırı düşürebilir.

Yeni ve boş bir katman oluşturma ve adlandırma

 1. Photoshop Elements'te aşağıdakilerden birini yapın:
  • Varsayılan ad ve ayarlarla bir katman oluşturmak için Katmanlar panelindeki Yeni Katman düğmesini tıklatın. Ortaya çıkan katman, %100 opaklığa sahip Normal modu kullanır ve oluşturulma sırasına göre adlandırılır. (Yeni katmanı yeniden adlandırmak için çift tıklatın ve yeni bir ad yazın.)

  • Yeni bir katman oluşturup adını ve seçeneklerini belirtmek için Katman > Yeni > Katman seçeneğini belirleyin veya Katmanlar panelinden Yeni Katman'ı seçin. Adı ve diğer seçenekleri belirtin ve ardından Tamam'ı tıklatın.

   Yeni katman otomatik olarak seçilir ve en son seçilen katmanın üzerindeki panelde görüntülenir.

Başka bir katmanın parçasından yeni katman oluşturma

Orijinal görüntüyü değiştirmeden, bir katmandan görüntünün bir parçasını yeni oluşturulan katmana taşıyabilirsiniz.

 1. Varolan katmanlar arasından bir seçim yapın.
 2. Aşağıdakilerden birini seçin:
  • Seçimi yeni katmana kopyalamak için Katman > Yeni > Kopyalama Yoluyla Katman.

  • Seçimi kesmek ve yeni katmana yapıştırmak için Katman > Yeni > Kesme Yoluyla Katman.

  Seçili alan, yeni katmanda görüntü sınırlarına göre aynı konumda görüntülenir.

Başka bir katmanın parçasını kopyalayıp yeni katmana yapıştırarak yeni katman oluşturma

Arka Plan katmanını düzenli katmana dönüştürme

Arka Plan katmanı, görüntüde en alttaki katmandır. Diğer katmanlar, genellikle (her zaman değil) fotoğrafın gerçek görüntü verilerini içeren Arka Plan katmanının üzerine yığınlanır. Görüntüyü korumak için Arka Plan katmanı her zaman kilitlenir. Bunun yığın düzenini, karıştırma modunu veya opaklığını değiştirmek isterseniz, önce bunu düzenli katmana dönüştürmeniz gerekir.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Katmanlar panelinde Arka Plan katmanını çift tıklatın.

  • Katman > Yeni > Arka Plandan Katman seçeneğini belirleyin.

  • Arka Plan katmanını seçin; Arka Plan katmanını bozmadan korumak ve yeni katman olarak kopyasını oluşturmak için Katmanlar panelinin alt menüsünden Katmanı Çoğalt seçeneğini belirleyin.

  Not:

  Katmanı dönüştürme biçiminizden bağımsız olarak, dönüştürülen Arka Plan katmanının çoğaltma katmanını oluşturabilirsiniz; bunun için dönüştürülen Arka Plan katmanını seçin ve Diğer menüsünden Katmanı Çoğalt seçeneğini belirleyin.

 2. Yeni katmanı adlandırın.
  Not:

  Arka Plan Silgi aracını Arka Plan katmanının üzerine sürüklerseniz, otomatik olarak normal katmana dönüştürülür ve silinen alanlar saydam olur.

Bir katmanı Arka Plan katmanı yapma

Görüntüde zaten Arka Plan katmanı varsa, katmanı Arka Plan katmanına dönüştüremezsiniz. Bu durumda, önce varolan Arka Plan katmanını normal katmana dönüştürmeniz gerekir.

 1. Katmanlar panelinde bir katman seçin.
 2. Katman > Yeni > Katmandan Arka Plan'ı seçin.

  Varsa orijinal katmandaki saydam alanlar arka plan rengiyle doldurulur.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın