Şekiller hakkında

Photoshop Elements'te, şekiller vektör grafikleridir; yani, şekiller piksel yerine geometrik özellikleriyle tanımlanan çizgiler ve eğrilerden oluşur. Vektör grafikler çözünürlükten bağımsızdır; başka bir deyişle ayrıntı veya netlik kaybı olmadan herhangi bir boyuta ölçeklenebilir veya herhangi bir boyutta yazdırılabilir. Kalite kaybı olmadan grafikleri taşıyabilir, yeniden boyutlandırabilir veya değiştirebilirsiniz. Bilgisayar ekranları görüntüleri piksel ızgarasında görüntülediğinden, vektör verileri ekranda piksel olarak görüntülenir.

Şekiller şekil katmanlarında oluşturulur. Bir şekil katmanı, seçtiğiniz şekil alanı seçeneğine göre tek bir şekil veya birden çok şekil içerebilir. Bir katmanda birden fazla şekil olmasını seçebilirsiniz.

Şeklin dolgu katmanını düzenleyerek ve şekle katman stilleri uygulayarak rengini değiştirebilirsiniz. Şekil araçları, Web sayfalarında kullanılan düğmeler, gezinme çubukları ve başka öğeleri kolayca oluşturmanıza olanak verir.

Şekil araçlarıyla oluşturulan vektör nesneleri
Vektör nesneleri Photoshop Elements'teki şekil araçlarıyla oluşturulur

Dikdörtgen, kare veya yuvarlak köşeli dikdörtgen çizme

 1. Dikdörtgen aracını veya Yuvarlak Köşeli Dikdörtgen aracını seçin. Dikdörtgen aracını ve Yuvarlak Köşeli Dikdörtgen aracını Araç Seçenekleri çubuğundan da seçebilirsiniz.

  Not:

  Alt/Option tuşuna basın ve kullanılabilir tüm araçlar arasında gezinmek için bir şekil aracını tıklatın.

 2. (İsteğe bağlı) Araç Seçenekleri çubuğunda, aşağıdaki seçenekleri belirleyebilirsiniz:

  Sınırlanmamış

  Bir dikdörtgenin genişliğini ve yüksekliğini sürükleyerek ayarlamanıza olanak tanır.

  Kare

  Dikdörtgeni kare olarak sınırlar.

  Sabit Boyut

  Tam olarak Genişlik ve Yükseklik metin kutusunda belirttiğiniz boyutta bir dikdörtgen çizer.

  Orantılı

  Belirtilen Yükseklik ve Genişlik değerleriyle orantılı bir dikdörtgen çizer.

  Yarıçap

  Yuvarlak köşenin yarıçapını belirtir. Küçük değerler daha keskin köşeler verir.

  Merkezden

  Çizmeye başladığınız merkez noktasından bir dikdörtgen çizer (dikdörtgen genellikle sol üst köşeden çizilir).

  Bitiştir

  Dikdörtgenin kenarlarını piksel sınırlarına yaslar.

  Basitleştir

  Bir raster grafiğine çizilen şekli dönüştürür. Raster formundan dönüştürülen şekil küçültüldüğünde veya büyütüldüğünde, çentikli kenarlara ve pikselli bir görünüme sahip olabilir.

 3. Şekli çizmek için görüntünüzün içinde sürükleyin.

Daire veya elips çizme

 1. Düzenle çalışma alanında Elips aracını  seçin.

  Not:

  Alt/Option tuşuna basın ve kullanılabilir tüm araçlar arasında gezinmek için bir şekil aracını tıklatın.

 2. (İsteğe bağlı) Araç Seçenekleri çubuğunda, aşağıdaki seçenekleri belirleyebilirsiniz:

  Sınırlanmamış

  Bir elipsin genişliğini ve yüksekliğini sürükleyerek ayarlamanıza olanak tanır.

  Daire

  Elips yerine kusursuz bir daire çizer.

  Sabit Boyut

  Tam olarak Genişlik ve Yükseklik metin kutusunda belirttiğiniz boyutta bir elips çizer.

  Orantılı

  Genişlik ve Yükseklik metin kutusunda belirttiğiniz değerlerle orantılı bir elips çizer.

  Merkezden

  Çizmeye başladığınız merkez noktasından bir elips çizer (elips genellikle sol üst köşeden çizilir).

  Basitleştir

  Bir raster grafiğine çizilen şekli dönüştürür. Raster formundan dönüştürülen şekil küçültüldüğünde veya büyütüldüğünde, çentikli kenarlara ve pikselli bir görünüme sahip olabilir.

 3. Elips çizmek için görüntünüzün içinde sürükleyin.

Çokgen şekil çizme

 1. Çokgen aracını  veya Yıldız aracını seçin.

  Not:

  Alt/Option tuşuna basın ve kullanılabilir tüm araçlar arasında gezinmek için bir şekil aracını tıklatın.

 2. (İsteğe bağlı) Araç Seçenekleri çubuğunda, aşağıdaki seçenekleri belirleyebilirsiniz:

  Yumuşak Köşeler

  Çokgeni yumuşak köşeli olarak çizer.

  Yanlardan Girinti

  Yıldızın girintilerinin derinliğini belirtir. Bu seçenek, yalnızca Yıldız aracı için kullanılabilir.

  Girintileri Düzgünleştir

  Yumuşak girintilere sahip, yıldız şeklinde bir çokgen çizer. Bu seçenek, yalnızca Yıldız aracı için kullanılabilir.

  Basitleştir

  Bir raster grafiğine çizilen şekli dönüştürür. Raster formundan dönüştürülen şekil küçültüldüğünde veya büyütüldüğünde, çentikli kenarlara ve pikselli bir görünüme sahip olabilir.

 3. Kenarlar kutusunda çokgenin kenar sayısını belirtin.
 4. Çokgeni çizmek için görüntünüzün içinde sürükleyin.

Çizgi veya ok çizme

 1. Çizgi aracını  seçin.
 2. (İsteğe bağlı) Araç Seçenekleri çubuğunda, aşağıdaki seçenekleri belirleyebilirsiniz:

  Ok ucu

  Ok uçları olan bir çizgi çizer. Okların işlendiği ucu belirlemek için, Başlangıçta, Sonda veya Her İki Uçta seçenekleri arasından seçiminizi yapın.

  Ok ucu seçenekleri
  Ok ucu seçeneklerini belirleme.

  Ok Ucu Genişliği ve Uzunluğu

  Ok uçlarının oranlarını çizgi genişliğinin yüzdesi (Genişlik için %10 - %1000 arasında, Uzunluk için %10 - %5000 arasında) olarak belirtin.

  İçbükeylik

  Ok başının çizgiyle birleştirdiği yerdeki en geniş kısmının eğimini belirler. Ok başının içbükeyliği için bir değer girin (– %50 - + %50).

  Basitleştir

  Bir raster grafiğine çizilen şekli dönüştürür. Raster formundan dönüştürülen şekil küçültüldüğünde veya büyütüldüğünde, çentikli kenarlara ve pikselli bir görünüme sahip olabilir.

 3. Genişlik kutusunda, çizginin genişliğini piksel cinsinden belirtin.
 4. Çizgiyi çizmek için görüntünüzün içinde sürükleyin.

Özel şekil çizme

Özel Şekil aracı çizmeniz için çok sayıda farklı şekil seçeneği sağlar. Özel şekil arasını seçtiğinizde, seçenekler çubuğundan bu şekillere erişebilirsiniz.

 1. Özel Şekil aracını  seçin.
 2. Seçenekler çubuğunda, Özel Şekil seçici açılır menüsünden bir şekil seçin. Seçebileceğiniz şekilleri listelemek ve nasıl görüntüleyeceğinizi seçmek için panelin sağ üstündeki oku tıklatın.
 3. (İsteğe bağlı) Araç Seçenekleri çubuğunda, aşağıdaki seçenekleri belirleyebilirsiniz:

  Sınırlanmamış

  Bir dikdörtgenin, yuvarlak köşeli dikdörtgenin, elipsin veya özel şeklin genişliğini ve yüksekliğini sürükleyerek belirlemenize olanak verir.

  Tanımlanmış Oranlar

  Oluşturulduğu oranlara dayalı olarak bir özel şekil çizer.

  Tanımlanmış Boyut

  Oluşturulduğu şekle dayalı olarak bir özel şekil çizer.

  Sabit Boyut

  Genişlik ve Yükseklik kutularında girdiğiniz değerlere dayalı olarak bir özel şekil çizer.

  Merkezden

  Merkezden başlayarak bir özel şekil çizer.

  Basitleştir

  Bir raster grafiğine çizilen şekli dönüştürür. Raster formundan dönüştürülen şekil küçültüldüğünde veya büyütüldüğünde, çentikli kenarlara ve pikselli bir görünüme sahip olabilir.

 4. Şekli çizmek için görüntünüzün içinde sürükleyin.
Özel Şekil aracı
Özel Şekil aracında bir fotoğrafın etrafında sürükleyebileceğiniz hazır çerçeveler vardır.

Aynı katmanda birden çok şekil oluşturma

 1. Katmanlar panelinden bir şekil katmanı seçin (Uzman modu) veya yeni bir şekil katmanı oluşturun.
 2. Farklı türde bir şekil oluşturmak istiyorsanız, farklı bir şekil aracı seçin.
 3. Şekillerin nasıl örtüşeceğini belirlemek için bir şekil alanı seçeneği seçin ve sonra yeni şekil çizmek için görüntünüzün içinde sürükleyin.

  Ekle 

  Varolan şekle ek şekil ekler. Şekillerin birleşiminden oluşan şekil Ekle seçeneğini kullanarak çizdiğiniz şekillerin alanının tamamını kaplar.

  Çıkart 

  Şekillerin örtüştüğü alanı çıkarır. Şekillerin kalan alanları korunur.

  Kesiştir 

  Yalnızca şekillerin kesiştiği alanı gösterir. Diğer alanlar kaldırılır.

  Dışla 

  Yeni ve varolan şekillerdeki örtüşen alanları kaldırır.