Kullanıcı Kılavuzu İptal

Seçimleri taşıma ve kopyalama

 1. Photoshop Elements User Guide
 2. Introduction to Photoshop Elements
  1. What's new in Photoshop Elements
  2. System requirements | Photoshop Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Making photo projects
 3. Workspace and environment
  1. Get to know the Home screen
  2. Workspace basics
  3. Tools
  4. Panels and bins
  5. Open files
  6. Rulers, grids, and guides
  7. Enhanced Quick Mode
  8. File information
  9. Presets and libraries
  10. Multitouch support
  11. Scratch disks, plug‑ins, and application updates
  12. Undo, redo, and cancel actions
  13. Viewing images
 4. Fixing and enhancing photos
  1. Resize images
  2. Cropping
  3. Process camera raw image files
  4. Add blur, replace colors, and clone image areas
  5. Adjust shadows and light
  6. Retouch and correct photos
  7. Sharpen photos
  8. Transforming
  9. Auto Smart Tone
  10. Recomposing
  11. Using actions to process photos
  12. Photomerge Compose
  13. Create a panorama
  14. Moving Overlays
  15. Moving Elements
 5. Adding shapes and text
  1. Add text
  2. Edit text
  3. Create shapes
  4. Editing shapes
  5. Painting overview
  6. Painting tools
  7. Set up brushes
  8. Patterns
  9. Fills and strokes
  10. Gradients
  11. Work with Asian type
 6. Guided edits, effects, and filters
  1. Guided mode
  2. Filters
  3. Guided mode Photomerge edits
  4. Guided mode Basic edits
  5. Adjustment filters
  6. Effects
  7. Guided mode Fun edits
  8. Guided mode Special edits
  9. Artistic filters
  10. Guided mode Color edits
  11. Guided mode Black & White edits
  12. Blur filters
  13. Brush Stroke filters
  14. Distort filters
  15. Other filters
  16. Noise filters
  17. Render filters
  18. Sketch filters
  19. Stylize filters
  20. Texture filters
 7. Working with colors
  1. Understanding color
  2. Set up color management
  3. Color and tonal correction basics
  4. Choose colors
  5. Adjust color, saturation, and hue
  6. Fix color casts
  7. Using image modes and color tables
  8. Color and camera raw
 8. Working with selections
  1. Make selections in Photoshop Elements
  2. Saving selections
  3. Modifying selections
  4. Move and copy selections
  5. Edit and refine selections
  6. Smooth selection edges with anti-aliasing and feathering
 9. Working with layers
  1. Create layers
  2. Edit layers
  3. Copy and arrange layers
  4. Adjustment and fill layers
  5. Clipping masks
  6. Layer masks
  7. Layer styles
  8. Opacity and blending modes
 10. Creating photo projects
  1. Project basics
  2. Making photo projects
  3. Editing photo projects
 11. Saving, printing, and sharing photos
  1. Save images
  2. Printing photos
  3. Share photos online
  4. Optimizing images
  5. Optimizing images for the JPEG format
  6. Dithering in web images
  7. Guided Edits - Share panel
  8. Previewing web images
  9. Use transparency and mattes
  10. Optimizing images for the GIF or PNG-8 format
  11. Optimizing images for the PNG-24 format
 12. Keyboard shortcuts
  1. Keys for selecting tools
  2. Keys for selecting and moving objects
  3. Keys for the Layers panel
  4. Keys for showing or hiding panels (expert mode)
  5. Keys for painting and brushes
  6. Keys for using text
  7. Keys for the Liquify filter
  8. Keys for transforming selections
  9. Keys for the Color Swatches panel
  10. Keys for the Camera Raw dialog box
  11. Keys for the Filter Gallery
  12. Keys for using blending modes
  13. Keys for viewing images (expertmode)

Seçimi taşıma

Taşıma aracı, piksel seçimini kesip fotoğraftaki yeni bir konuma sürüklemenizi sağlar. Bu aracı aynı zamanda seçimleri Photoshop Elements'teki fotoğraflar ya da seçimleri destekleyen diğer uygulamalar arasında taşımak veya kopyalamak için de kullanabilirsiniz.

Taşıma aracını kullanarak seçimi bir fotoğraftan diğerine taşıma

Not:

Başka bir araç seçiliyken Taşı aracını etkinleştirmek için Ctrl (Mac OS'de Command) tuşunu basılı tutun. (Bu teknik El aracı seçiliyken çalışmaz.)

 1. Düzenle çalışma alanında, seçim aracıyla bir seçim yapın ve araç kutusundan Taşıma aracını seçin.

 2. (İsteğe bağlı) Taşıma aracı ayarlarını seçenekler çubuğunda değiştirin.
 3. İşaretçiyi seçim kenarlığının içine taşıyın ve seçimi yeni konuma sürükleyin. Birden çok alan seçtiyseniz, sürüklediğinizde tüm piksel seçimleri taşınır.

Taşıma aracı seçenekleri

Taşıma aracını seçtiğinizde, seçenekler çubuğundaki aşağıdaki ayarları değiştirebilirsiniz:

Otomatik Katman Seç

O sırada seçili olan katmanı değil, Taşıma aracı imlecinin altında pikselleri olan en üstteki katmanı seçer.

Sınırlayıcı Kutuyu Göster

Görüntüdeki seçimin ya da o sırada seçili olan katmanın çevresinde (görüntüde etkin bir seçim yoksa) sınırlayıcı kutu görüntüler. Yan taraflardaki ve köşelerdeki kutular seçimi veya katmanı yeniden boyutlandırmanızı sağlar.

Not:

Sınırlayıcı kutu Arka Plan katmanında görünmez.

Üzerine Gidildiğinde Açık Ton Göster

Fare görüntünün üzerine geldiğinde katmanları ayrı ayrı vurgular. Vurgulanan katmanı seçip taşımak için tıklatın. Zaten seçili olan katmanlar üzerine gelindiğinde vurgulanmaz.

Yerleştir menüsü

Seçili katmanı diğer katmanların önüne, arasına veya arkasına taşır. En Öne Getir, Öne Getir, Bir Alta Gönder ve En Alta Gönder seçenekleri vardır. Katmanı yerleştirmek için katmanı seçin ve ardından Yerleştir menüsünden bir öğe seçin.

Hizala menüsü

Seçili katmanları hizalar. Seçenekler Üst Kenarlar, Dikey Merkezler, Alt Kenarlar, Sol Kenarlar, Dikey Merkezler ve Sağ Kenarları içerir. Birden çok katman aynı anda hizalanabilir. Katmanları hizalamak için bir katman seçin, Shift tuşunu basılı tutun, başka bir katman seçin ve ardından Hizala menüsünden bir öğe seçin.

Dağıt menüsü

Seçili katmanları birbirine eşit şekilde ayırır. Seçenekler Üst Kenarlar, Dikey Merkezler, Alt Kenarlar, Sol Kenarlar, Dikey Merkezler ve Sağ Kenarları içerir. Birden çok katman aynı anda dağıtılabilir. Bu seçeneğin etkinleştirilmesi için minimum üç katmanın seçili olması gerekir. Katmanları birbirinden ayırmak için bir katman seçin, Shift tuşunu basılı tutun, başka katmanlar seçin ve Dağıt menüsünden bir öğe seçin.

Seçimleri veya katmanları kopyalama

Taşıma aracını veya Düzen menüsündeki Kopyala, Birleştirilmiş Kopya, Kes, Yapıştır ya da Seçime Yapıştır komutlarını kullanarak seçimleri kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.

Bir seçim veya katman farklı çözünürlüklerdeki fotoğraflar arasında yapıştırıldığında, yapıştırılan verilerin orijinal piksel boyutlarını koruduğuna dikkat edin. Bu, yapıştırılan bölümün yeni görüntüde orantısız görünmesine neden olabilir. Kopyalama veya yapıştırmadan önce kaynak ve hedef fotoğrafları aynı çözünürlükte yapmak için Görüntü > Yeniden Boyutlandır > Görüntü Boyutu komutunu kullanın.

Kestiğiniz veya kopyaladığınız seçimler panoda depolanır. Panoda aynı anda yalnızca bir seçim depolanır.

Taşıma aracıyla seçimleri kopyalama

Fotoğraflar arasında kopyalama yaparken, seçimi etkin görüntü penceresinden diğer görüntü penceresine sürükleyin. Bir kenarlık görüntü penceresini vurgulayarak seçimi içine bırakabileceğiniz gösterir.

 1. Kopyalamak istediğiniz görüntü bölümünü seçin.
 2. Düzenle çalışma alanında, araç kutusundan Taşı aracını  seçin.
 3. Kopyalamak ve taşımak istediğiniz seçimi sürüklerken Alt (Mac OS'de Option) tuşuna basın.
 4. Aynı seçimin başka kopyalarını oluşturmak için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Seçimi her bir yeni konuma sürüklerken Alt (Mac OS'de Option) tuşunu basılı tutun.
  • Çoğaltılmış kopyayı 1 piksel kaydırmak için Alt (Mac OS'de Option) tuşunu basılı tutun ve bir ok tuşuna basın. (Bu işlem, pikselleri taşıyıp kopyalayarak bir bulanıklaştırma efekti oluşturur.)
  • Çoğaltılmış kopyayı 10 piksel kaydırmak için Alt (Mac OS'de Option) + Shift tuşunu basılı tutun ve bir ok tuşuna basın. (Bu işlem, pikselleri kopyalamayıp taşır.)
  Not:

  Bir seçimi (Shift tuşunu basılı tutarak) bir görüntüden diğer bir görüntüye sürüklediğinizde, seçim merkeze yapıştırılır.

Seçimi komutları kullanarak kopyalama

 1. Düzenle çalışma alanında, bir seçim aracını kullanarak kopyalamak istediğiniz alanı seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Seçimi panoya kopyalamak için Düzen > Kopyala'yı seçin.
  • Seçili alandaki tüm katmanları panoya kopyalamak için Düzen > Birleştirilmiş Kopya'yı seçin.

Bir seçimi diğerine yapıştırma

Seçime Yapıştır komutunu kullanarak bir seçim içinde panoya veya kopyalanan içeriğe yapıştırabilirsiniz. Bu komut, seçili alan içindeki öğelerden yararlanmanızı sağlar ve yapılan görüntünün basit ve yapay görünmesini engeller. Örneğin, bir gözlüğün yansımasını korumak için %85 opaklıkta Sert Işık karıştırma modunu kullanabilirsiniz. Karıştırma modlarını bu şekilde kullanırken, yeni bir katman oluşturmanız ve seçimi o katmana yapıştırmanız gerekir.

Seçimi bir görüntüden diğerine kopyalama

A. Seçilen orijinal fotoğraf parçası B. Orijinale kopyalanıp yapıştırılacak fotoğraf C. Elde edilen görüntü 

 1. Düzenle çalışma alanında, Kopyala komutunu kullanarak yapıştırmak istediğiniz fotoğraf parçasını kopyalayın. (Diğer uygulamalardaki fotoğraflardan bile kopyalama yapabilirsiniz.)
 2. Kopyalanmış fotoğrafı içine yapıştırmak istediğiniz fotoğrafta bir seçim yapın.
 3. Düzen > Seçime Yapıştır'ı seçin.
  Not:

  Kopyalanan fotoğraf yalnızca seçim kenarlığı içinde görünür. Kopyalanan fotoğrafı kenarlık içerisinde taşıyabilirsiniz, ancak kenarlığın tamamen dışına çıkarırsanız görünmeyecektir.

 4. İşaretçiniz seçim kenarlığının içerisindeyken, yapıştırılan görüntüyü uygun konuma sürükleyin.
 5. Sonuçtan memnun kaldığınızda, değişiklikleri uygulamak için yapıştırılan görüntünün seçimini kaldırın.
  Not:

  Başka bir araç seçiliyken Taşı aracını etkinleştirmek için Ctrl (Mac OS'de Command) tuşunu basılı tutun. (Bu yöntem El aracında çalışmaz.)

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın