Camera Raw görüntü dosyaları hakkında

Dijital fotoğrafçılıkta, resim fotoğraf makinesinin görüntü sensörüyle çekilerek bir görüntü dosyasına alınır. Görüntü dosyası, fotoğraf makinenizin bellek kartına kaydedilmeden önce işlenir veya sıkıştırılır. Bunun yanı sıra, fotoğraf makineleri görüntü dosyalarını işlemeden veya sıkıştırmadan ham halleriyle raw dosyası olarak da saklayabilir. Camera Raw dosyalarını fotoğraf negatifleri gibi düşünebiliriz. Dosyayı fotoğraf makinesinde işlemek yerine, raw dosyasını Photoshop Elements'te açabilir, işleyebilir ve kaydedebilirsiniz. Camera Raw dosyalarıyla çalışmak, doğru beyaz ayarını, ton aralığını, renk doygunluğunu ve netliği ayarlamanıza olanak verir.

Raw dosyalarını kullanabilmek için, fotoğraf makinenizi dosyaları kendi raw dosya formatında kaydedecek şekilde ayarlamanız gerekir. Fotoğraf makinesinden indirdiğiniz dosyalar, NEF, CR2, CRW ya da diğer raw formatlara sahiptir. Photoshop Elements, yalnızca desteklenen fotoğraf makinelerinin raw dosyalarını açabilir.

Photoshop Elements, yaptığınız değişiklikleri orijinal raw dosyasına kaydetmez (bozulmaya sebep olmayan düzenleme). Camera Raw iletişim kutusundaki özellikleri kullanarak raw görüntüyü işledikten sonra, işlenmiş olan raw dosyasını Photoshop Elements'te açmayı tercih edebilirsiniz. Bu işlemin ardından dosyayı düzenleyerek Photoshop Elements'ın desteklediği bir formatta kaydedebilirsiniz. Orijinal Raw dosyası değişmez.

İşlem Sürümleri

İşlem Sürümü, raw dosya formatının çözülmesini sağlayan bir yöntemdir. Kullanılan varsayılan sürüm İşlem Sürümü 2012'dir. Raw dosya formatını çözmek için kullanılan bu yöntem, raw dosya formatında en son ve en gelişmiş özelliklerle çalışma yolları sağlar. Photoshop Elements 13, biri güncel, diğerleri ise eski sürümler olmak üzere üç İşlem Sürümü içerir. Sürümlerin tam listesi şöyledir:

 • İşlem Sürümü 2012 (Adobe Photoshop Elements 11'den varsayılan olarak kullanılan sürüm)
 • İşlem Sürümü 2010 (Adobe Photoshop Elements 10'da kullanılan sürüm)
 • İşlem Sürümü 2003 (Adobe Photoshop Elements 9 veya önceki sürümlerde kullanılan sürüm)

Raw görüntüme hangi İşlem Sürümü uygulanır?

Photoshop Elements'ın önceki bir sürümünde açmadığınız bir raw dosyasını açtığınızda, varsayılan İşlem Sürümü 2012 kullanılır. Ancak Photoshop Elements'ın önceki sürümlerinden birinde açılan bir raw dosyası için eski İşlem Sürümü kullanılır.

Raw görüntünüze uygulanan İşlem Sürümünü görmek için Camera Raw 9.1 iletişim kutusunda Fotoğraf Makinesi Kalibrasyonu sekmesini tıklatın. İşlem alanında, kullanılan güncel İşlem Sürümü görüntülenir.

Not: İşlem Sürümü 2012'yi kullanmıyorsanız, raw görüntünün alt kısmında gösterilen simge eski bir sürümün kullanıldığını belirtir.

Bir İşlem Sürümünden diğerine geçebilir miyim?

Evet. Camera Raw 9.1 iletişim kutusunda Fotoğraf Makinesi Kalibrasyonu sekmesini tıklatın ve İşlem açılır listesinden kullanmak istediğiniz İşlem Sürümünü seçin.

Size en uygun sürüm hangisi?

İşlem Sürümü 2012, raw formatında yapılan en son geliştirmelerle çalışmanızı sağlar. Ancak Photoshop Elements'ın önceki sürümleriyle açılmış birçok raw görüntünüz olduğunda ve bu nedenle önceki İşlem Sürümlerini kullandığınızda, yeni raw görüntüler için önceki İşlem Sürümlerinden birini kullanmayı da tercih edebilirsiniz. Bu yöntem, eski ve yeni görüntülerinizi işlerken tutarlılık sağlamanıza ve önceki iş akışınızı korumanıza yardımcı olur.

İşlem Sürümleri arasında ne gibi farklar vardır?

 • Temel sekmesi. İşlem Sürümü 2012'de, Açık Tonlar, Gölgeler ve Beyazlar ayar düğmelerinin yerine İyileştirme, Işıkla doldurma ve Parlaklık ayar düğmeleri vardır.
 • Ayrıntı sekmesi:
  • İşlem Sürümü 2012'de, Renk Ayrıntısı ayar düğmesi sunulmaktadır. Bu ayar düğmesi, Renk ayar düğmesinde değişiklik yapılana kadar etkinleşmez.
  • İşlem Sürümü 2012'de, Işıklılık Ayrıntısı ve Işıklılık Kontrastı ayar düğmeleri eklenmiştir. Bu ayar düğmeleri, Işıklılık değeri değiştirilene kadar etkinleşmez.

Not: Önceki bir İşlem Sürümüne geçtiğinizde, en son İşlem Sürümleriyle uyumlu yeni ayar düğmeleri devre dışı bırakılır.

Camera Raw iletişim kutusu
Camera Raw iletişim kutusu

A. Görünüm seçenekleri B. Farklı denetimlere erişmek için Temel veya Ayrıntı sekmesini tıklatın C. RGB değerleri D. Histogram E. Görüntü ayarları F. Diğer menüsü G. Araçlar H. Yakınlaştırma düzeyleri I. Bit derinliği seçenekleri 

Camera Raw dosyalarını açma ve işleme

 1. Düzenle çalışma alanında, Dosya > Aç'ı seçin.
 2. Bir veya daha çok Camera Raw dosyası seçmek için göz atın ve Aç'ı tıklatın.

  Camera Raw iletişim kutusundaki histogram, geçerli ayarlarda görüntünün ton aralığını gösterir. Siz ayarları belirledikçe histogram otomatik olarak güncellenir.

 3. (İsteğe bağlı) Görüntü görünümünü, Yakınlaştırma aracı gibi kontrolleri ve önizleme alanında kırpmayı gösteren Gölgeler ve Açık Tonlar gibi seçenekleri kullanarak ayarlayın. (Bkz. Camera Raw kontrolleri.)

  Not:

  Önizleme seçildiğinde, görüntünün önizlemesi yaptığınız ayar değişiklikleriyle birlikte görüntülenir. Önizleme'nin seçimi kaldırıldığında, geçerli sekmenin orijinal ayarlarında Camera Raw görüntüsü, gizli sekmelerdeki ayarlarla birlikte görüntülenir.

 4. Görüntüyü saatin ters yönünde 90° veya saat yönünde 90° döndürmek için Görüntüyü Döndür düğmelerini tıklatın.
 5. Önceki Camera Raw görüntüsünde kullanılan ayarları veya fotoğraf makinenizin varsayılan ayarlarını uygulamak için Ayarlar menüsünden bir seçenek belirleyin (Ayarlar menüsü > Önceki Dönüştürme). Örneğin, benzer aydınlatma koşullarına sahip görüntüleri hızla işlemek isterseniz, aynı seçenekleri kullanmak yararlı olabilir. (Bkz. Özel fotoğraf makinesi ayarları belirleme.)

 6. (İsteğe bağlı) Beyaz ayarını yapmak için seçenekleri ayarlayın. (Bkz. Camera Raw beyaz ayarı kontrolleri.)

  Not:

  Camera Raw iletişim kutusunda görüntünüzde ayarlamalar yaparken, görüntünüzdeki piksellerin RGB değerlerini de görüntüleyebilirsiniz. RGB değerlerini doğrudan işaretçinin altında görüntülemek için Yakınlaştırma aracını, El aracını, Beyaz Ayarı aracını veya Kırpma aracını önizleme görüntüsünün üzerine konumlandırın.

 7. Pozlama, Gölge, Parlaklık, Kontrast ve Doygunluk ayar düğmelerini kullanarak ton ayarlamaları yapın. (Bkz. Camera Raw dosyalarında ton ve görüntü ayarlamaları.)

  El ile yaptığınız ayarlamaları geri almak ve ayarlamaları otomatik olarak yapmak için Otomatik seçeneğini belirleyin. Tüm seçenekleri başlangıç ayarlarına geri döndürmek için Alt tuşuna (Mac OS'de Option) basıp Sıfırla'yı tıklatın.

 8. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Photoshop Elements'te Camera Raw görüntü dosyasının (Camera Raw ayarları uygulanmış olarak) bir kopyasını açmak için Görüntüyü Aç seçeneğini tıklatın. Görüntüyü düzenleyip Photoshop Elements tarafından desteklenen bir biçimde kaydedebilirsiniz. Orijinal Camera Raw dosyası değişmez.
  • Ayarlamaları iptal edip iletişim kutusunu kapatmak için İptal'i tıklatın.

  Not:

  Dijital Negatif (DNG) formatı, Adobe’nin Camera Raw dosyaları için önerilen standart formatıdır. DNG dosyaları, raw fotoğraf makinesi sensör verilerini ve görüntünün nasıl görünmesi gerektiğini belirten verileri içerdiği için Camera Raw görüntülerini arşivleme işlemlerinde son derece kullanışlıdır. Camera Raw görüntü ayarları, yardımcı XMP dosyaları veya Camera Raw veritabanı yerine DNG dosyalarında saklanabilir.

Camera Raw dosyalarında netliği ayarlama

Netlik ayar düğmesi, görüntü netliğini istediğiniz kenar tanımını sağlayacak şekilde ayarlar. Keskinlik ayarı, bir çeşit Adobe Photoshop Keskinliği Azaltma Maskesi filtresidir. Bu ayar, belirttiğiniz eşiğe göre çevredeki piksellerden farklı olan pikselleri bulur ve piksellerin kontrastını belirttiğiniz miktarda artırır. Camera Raw dosyasını açarken, Camera Raw eklentisi, fotoğraf makinesinin modeli, ISO ve pozlama düzeltmesine göre kullanılacak eşiği hesaplar. Netleştirmeyi tüm görüntülere ya da önizlemelere uygulama seçenekleri arasından tercih yapabilirsiniz.

 1. Önizleme görüntüsünü en az %100 oranında yakınlaştırın.
 2. Ayrıntı sekmesini tıklatın.
 3. Netlik ayar düğmesini, netleştirmeyi artırmak için sağa, azaltmak içinse sola doğru hareket ettirin. Sıfır değeri netleştirmeyi kapatır. Genel olarak, daha temiz görüntüler için Netlik ayar düğmesini daha düşük bir değere ayarlayın.

  Not:

  Photoshop Elements programında görüntüyü yoğun olarak düzenlemeyi planlamıyorsanız, Camera Raw Netlik ayar düğmesini kullanın. Photoshop Elements programında görüntüyü yoğun olarak düzenlemeyi planlıyorsanız, Camera Raw netleştirmesini kapatın. Diğer tüm düzenleme ve yeniden boyutlandırma işlemleri tamamlandıktan sonra, son adım olarak Photoshop Elements programındaki netleştirme filtrelerini kullanın.

Camera Raw görüntülerinde paraziti azaltma

Camera Raw iletişim kutusundaki Ayrıntı sekmesi, görüntü parazitini (görüntü kalitesini bozan, konuyla ilgisiz ve görünür durumdaki lekeler) azaltmaya yönelik kontroller içerir. Görüntü paraziti, görüntünün grenli görünmesine neden olan ışık yansıtma (gri tonlama) parazitini ve görüntüde renkli lekeler olarak görünen kroma (renk) parazitini içerir. Yüksek ISO hızlarında veya çok gelişmiş olmayan dijital fotoğraf makineleriyle çekilen fotoğraflarda daha çok parazit olabilir.

Işıklılık Yumuşatma ayar düğmesini sağa doğru hareket ettirmek gri tonlama parazitini, Renk Paraziti Azaltma ayar düğmesini sağa doğru hareket ettirmek ise kroma parazitini azaltır.

Işıklılık Yumuşatma veya Renk Paraziti Azaltma ayarlamalarını yaparken, daha iyi bir görünüm elde etmek için önizleme görüntülerini %100 ölçekle görüntüleyin.

Camera Raw görüntülerinde paraziti azaltma
Işıklılık Yumuşatma ayar düğmesini sağa doğru hareket ettirmek, gri tonlama parazitini azaltır.

Camera Raw görüntülerinde yapılan değişiklikleri kaydetme

Camera Raw dosyalarında yapmış olduğunuz değişiklikleri kaydedebilirsiniz. Camera Raw iletişim kutusu, yapmış olduğunuz değişiklikleri içeren Camera Raw görüntüsünü .dng dosyası olarak kaydeder. Dosyanın kaydedilmesi, otomatik olarak Photoshop Elements'te açılmasını sağlamaz. (Camera Raw dosyasını açmak için başka herhangi bir dosyada yapacağınız gibi Aç komutunu kullanın. Daha sonra, dosyayı başka herhangi bir görüntü gibi düzenleyip kaydedebilirsiniz.)

 1. Camera Raw iletişim kutusunda, bir veya daha çok Camera Raw görüntüsü üzerinde ayarlama yapın.
 2. Görüntüyü Kaydet düğmesini tıklatın.
 3. Seçenekleri Kaydet iletişim kutusunda, dosyanın kaydedileceği yeri ve birden çok Camera Raw dosyası kaydediyorsanız, dosyanın nasıl adlandırılacağını belirtin.

  Ek seçenekler:

  • Hızlı Yükleme Verisini Göm: Raw görüntüsünün çok daha küçük bir kopyasını, raw görüntünün önizleme hızını artırmak için DNG dosyasına yerleştirir.
  • Kayıplı Sıkıştırma Kullan: DNG dosyanızın dosya boyutunu küçültür ve kalite kaybına neden olur. Sadece arşivleme amacıyla saklanacak olan raw görüntüler için önerilir. Yazdırma veya üretim (diğer kullanımlar) için kesinlikle kullanılmaz.
 4. Kaydet'i tıklatın.

Düzenle çalışma alanında Camera Raw görüntüsü açma

Camera Raw iletişim kutusunda Camera Raw görüntüsünü işledikten sonra, Düzenle çalışma alanında görüntüyü açıp düzenleyebilirsiniz.

 1. Camera Raw iletişim kutusunda, bir veya daha çok Camera Raw görüntüsü üzerinde ayarlama yapın.
 2. Görüntüyü Aç düğmesini tıklatın. Camera Raw iletişim kutusu kapanır ve fotoğraf Düzenle çalışma alanında açılır.

Ayarlar ve denetimler

Camera Raw denetimleri

Yakınlaştırma aracı

Önizleme görüntüsünün içini tıklattığınızda, önizleme yakınlaştırmasını sonraki hazır ayarlı yakınlaştırma değerine ayarlar. Görüntüyü uzaklaştırmak için Alt (Mac OS'de Option) tuşuna basıp tıklatın. Seçili bir alanı yakınlaştırmak için Yakınlaştırma aracını önizleme görüntüsüne sürükleyin. %100 değerine dönmek için Yakınlaştırma aracını çift tıklatın.

El aracı

Önizleme görüntüsü %100'den daha yüksek bir yakınlaştırma düzeyine ayarlıysa, önizleme penceresinde görüntüyü hareket ettirir. Başka bir araç kullanırken El aracına erişmek için ara çubuğunu basılı tutun. Önizleme görüntüsünü pencereye sığdırmak için El aracını çift tıklatın.

Beyaz Ayarı aracı

Renk gölgelerini kaldırmak ve tüm görüntünün rengini ayarlamak için tıklattığınız alanı nötr gri bir tona ayarlar. Sıcaklık ve Renk Tonu değerleri, renk ayarlamasını yansıtacak şekilde değişir.

Kırpma aracı

Görüntünün bir parçasını siler. Saklamak istediğiniz bölümü seçmek için aracı önizleme görüntüsünün içine sürükleyin ve sonra Enter tuşuna basın.

Düzleştirme aracı

Görüntüyü dikey veya yatay olarak yeniden hizalamak için Düzleştirme aracını kullanabilirsiniz. Bu araç, aynı zamanda görüntü düzeltmesini barındıracak şekilde tuvali yeniden boyutlandırır veya kırpar.

Kırmızı Göz kaldırma

Flaşla çekilen insan fotoğraflarındaki kırmızı gözü ve evcil hayvanlardaki yeşil veya beyaz gözü kaldırır.

Tercihleri Aç iletişim kutusu

Camera Raw Tercihleri iletişim kutusunu açar.

Döndürme düğmeleri

Fotoğrafı saatin ters yönüne veya saat yönüne döndürür.

Özel fotoğraf makinesi ayarlarını yapma

Bir Camera Raw dosyasını açtığınızda, Photoshop Elements bunun hangi fotoğraf makinesi modeli tarafından oluşturulduğunu görmek için dosyadaki bilgileri okur ve uygun fotoğraf makinesi ayarlarını görüntüye uygular. Her zaman benzer ayarlamalar yapıyorsanız, fotoğraf makinenizin varsayılan ayarlarını değiştirebilirsiniz. Ayrıca, sahip olduğunuz her fotoğraf makinesi modeli için de ayarları değiştirebilirsiniz, ancak aynı modelde birden çok fotoğraf makinesi için bunu yapamazsınız.

 1. Geçerli ayarları görüntüyü oluşturan fotoğraf makinesinin varsayılanı olarak kaydetmek için, Ayarlar menüsünün yanındaki üçgeni tıklatın ve Yeni Camera Raw Varsayılanını Kaydet seçeneğini belirleyin.

 2. Düzenle çalışma alanında, Camera Raw dosyasını açın ve görüntüyü ayarlayın.

 3. Fotoğraf makinenizde Photoshop Elements varsayılan ayarlarını kullanmak için, Ayarlar menüsünün yanındaki üçgeni tıklatın ve Camera Raw Varsayılanını Sıfırla seçeneğini belirleyin.