Seçimi kaydetme, yükleme veya silme

Bir seçimi kaydetmek, fotoğrafın seçilen alanını daha sonra düzenlemenizi sağlar. Kaydedilen seçimi yüklemeden önce fotoğrafın diğer parçaları üzerinde çalışabilirsiniz.

Seçimi kaydetme (üst), seçimi yükleme (orta) ve düz renkle doldurmak için seçimi kullanma (alt)
 1. Düzenle çalışma alanında, fotoğrafınızda bir seçim yapın.
 2. Seç > Seçimi Kaydet'i seçin.
 3. Seçimi Kaydet iletişim kutusunda, Seçim açılır menüsünden Yeni'yi seçin.
 4. Ad kutusuna seçim için bir ad yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 5. Seçimi yüklemek için Seç > Seçimi Yükle'yi seçin, Seçim menüsünden kaydedilmiş seçimi seçin ve Tamam'ı tıklatın.
 6. Seçimi silmek için Seç > Seçimi Sil'i seçin, Seçim menüsünden kaydedilmiş seçimi seçin ve Tamam'ı tıklatın.

Kaydedilmiş seçimi değiştirme

Kaydedilmiş seçimleri değiştirerek, onlara ekleme ve çıkarma yaparak değiştirebilirsiniz.

 1. Düzenle çalışma alanında, fotoğrafınızda bir seçim yapın.
 2. Seç > Seçimi Kaydet'i seçin.
 3. Seçimi Kaydet iletişim kutusunda, değiştirmek istediğiniz seçimi Seçim menüsünden seçin.
 4. Aşağıdakilerden birini seçin ve Tamam'ı tıklatın:

  Seçimi Değiştir

  Kaydedilmiş seçimi geçerli seçimle değiştirir.

  Seçime Ekle

  Geçerli seçimi kaydedilmiş seçime ekler.

  Seçimden Çıkar

  Geçerli seçimi kaydedilmiş seçimden çıkarır.

  Seçimle Kesiştir

  Geçerli seçimle kaydedilen seçimin kesişimini kaydedilen seçimin yerine koyar.

  Not:

  Kaydedilmiş seçimi yükleyip seçim araçlarıyla eklemeler (Shift tuşuna basarak sürükleme) veya çıkarmalar (Windows'ta Alt tuşuna basarak sürükleme, Mac'te Option tuşuna basarak) yaparak da değiştirebilirsiniz. (Bkz. Seçime ekleme veya seçimden çıkarma.)

Yeni seçimi kaydedilen seçimle değiştirme

 1. Düzenle çalışma alanında, kaydedilmiş seçim içeren bir fotoğraf açın.
 2. Fotoğrafınızda yeni bir seçim yapın.
 3. Seç > Seçimi Yükle'yi seçin.
 4. Seçim menüsünden kaydedilmiş bir seçimi seçin.
 5. Aşağıdaki işlemlerden birini seçin:

  Seçime Ekle

  Kaydedilmiş seçimi geçerli seçime ekler.

  Seçimden Çıkar

  Kaydedilmiş seçimi geçerli seçimden çıkarır.

  Seçimle Kesiştir

  Geçerli seçimle kaydedilen seçimin kesişimini geçerli seçimin yerine koyar.

 6. Seçilen alanı tersine çevirmek için Ters Çevir'i seçin ve Tamam'ı tıklatın.