Робота з командного рядка | Extension Manager CS6

У CS4 і пізніших версіях різноманітні операції, які зазвичай виконуються в робочому середовищі Extension Manager, можна виконувати за допомогою командного рядка.

Основні способи використання командного рядка Extension Manager

Керувати розширеннями можна з командного рядка, використовуючи відповідні синтаксичні структури, команди й атрибути.

 1. У Windows відкрийте командний рядок, послідовно вибравши «Пуск» > «Усі програми» > «Стандартні» > «Командний рядок». У Mac OS відкрийте засіб «Terminal», двічі клацнувши його значок у теці Applications/Utilities.
 2. Перейдіть до такої теки:

  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Extension Manager CSx\
  • Mac OS: /Applications/Adobe Extension Manager CSx/Adobe Extension Manager CSx.app/Contents/MacOS

  CSx — це номер версії Extension Manager, наприклад CS6.

 3. У командному рядку введіть ім’я виконуваного файлу, як показано нижче (разом із подвійними лапками):
  • Windows (CS5 та пізніша версія): XManCommand.exe
  • Windows (CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe"
  • Mac OS: “./Adobe Extension Manager CSx

  CSx — це номер версії Extension Manager, наприклад CS6.

 4. Після імені виконуваного файлу введіть потрібну команду.

  У наведеному нижче списку описані доступні команди:

  -package

  Створення пакета розширень. Вимагає атрибути: mxi, mxp (CS5.5 і раніші версії) або zxp.

  -install

  Установка розширення. Вимагає атрибут: mxp або zxp. Додаткові атрибути: suppresseula (CS5.5 і більш пізні версії), forallusers (CS6 і більш пізні версії), timeout (CS5 і більш пізні версії).

  -remove

  Видалення розширення. Вимагає атрибути: product, extension. Додатковий атрибут (CS5 і більш пізні версії): timeout.

  -enable

  Увімкнення розширення. Вимагає атрибути: product, extension. Додатковий атрибут (CS5 і більш пізні версії): timeout.

  -disable

  Вимкнення розширення. Вимагає атрибути: product, extension. Додатковий атрибут (CS5 і більш пізні версії): timeout.

  -activate

  Активація набору для потрібного продукту (CS6 і більш пізні версії). Вимагає атрибут: product, set.

  -import

  Імпортування конфігурації набору з XML-файлу (CS6 і більш пізні версії). Вимагає атрибут: setcfg.

  -convert

  Перетворення розширення mxp на розширення zxp (CS6 і більш пізні версії). Вимагає атрибути: mxp та zxp.

  -locate

  Визначення розташування потрібного продукту в робочому середовищі Extension Manager. Вимагає атрибут: product.

  -from

  Указує автора команди, коли параметр командного рядка передається через BridgeTalk (CS5 і більш пізні версії). Після виконання команди Extension Manager надсилає результат зазначеному автору. Вимагає атрибути: product або pcdentry.

  -EMBT

  Використовується лише тоді, коли параметр командного рядка передається через BridgeTalk. Перед усіма іншими командами слід вводити «-EMBT». Атрибути: немає.

  -suppress

  Приховування інтерфейсу користувача Extension Manager. Цю команду потрібно вводити перед усіма іншими командами, окрім -EMBT. Атрибути: немає.

  -locale

  Визначення мовних параметрів Extension Manager під час автозавантаження. Вимагає атрибут: lang.

  -quit

  Вихід з Extension Manager (CS5 і більш пізні версії). Цю команду слід застосовувати окремо.

  У наведеному нижче списку описані доступні атрибути:

  mxi

  Указує ім’я та місце розташування файлу установки розширення.

  mxp

  Указує ім’я та місце розташування пакета файлів у форматі MXP.

  zxp

  Указує ім’я та розташування пакета файлів у форматі ZXP.

  product

  Указує продукт, у якому використовується розширення. Це значення має збігатися з ім’ям продукту, яке відображається в лівій панелі вікна Extension Manager.

  extension

  Указує ім’я розширення (згідно з файлом MXI).

  pcdentry

  Указує ідентифікатор BridgeTalk автора команди (CS5 і більш пізні версії).

  suppresseula

  Указує, чи потрібно приховувати діалогове вікно ліцензійної угоди з кінцевим користувачем під час установлення розширення (CS5.5 і більш пізні версії). Припустимі значення — «y» (приховувати) або «n» (не приховувати). Значення за замовчуванням — «n».

  forallusers

  Указує, що розширення має встановлюватися для всіх користувачів, якщо значенням є «y», і що розширення є розширенням для окремого користувача (CS6 і більш пізні версії). Розширення для окремого користувача — це таке розширення, файли якого під час установлення копіюються до папок певних користувачів. Значення за замовчуванням — «n».

  lang

  Указує код мови, наприклад uk_UA.

  timeout

  Указує максимальну кількість секунд, упродовж яких Extension Manager чекає на завершення роботи продукту, перш ніж виконувати наступну команду (CS5 і більш пізні версії). Має дотримуватися команд install/enable/disable/remove та бути цілим числом від 0 до 1000.

  set

  Указує ім’я набору, який слід активувати (CS6 і більш пізні версії).

  setcfg

  Указує ім’я та місце розташування файлу конфігурації експортованого набору (CS6 і більш пізні версії).

Створення пакета розширень за допомогою командного рядка

 1. Перейдіть до програмної теки Extension Manager.
 2. (Windows) Уведіть наведену нижче команду, вказуючи потрібні значення атрибутів:
  • (CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" mxp="c:\myfile.mxp"
  • (CS5 і CS5.5, формат MXP): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" mxp="c:\myfile.mxp"
  • (CS5 та пізніша версія, формат ZXP): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" zxp="c:\myfile.zxp"
 3. (Macintosh) Уведіть наведену нижче команду, вказуючи потрібні значення атрибутів:
  • (CS4/CS5/CS5.5, формат MXP): "./Adobe Extension Manager CSx" -package mxi="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxi" mxp="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxp"
  • (CS5 і пізніші версії, формат ZXP): "./Adobe Extension Manager CSx" -package mxi="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxi" zxp="/myfolder/mysubfolder/myfile.zxp"
 4. Установіть і перевірте розширення, щоб переконатися, що все працює правильно.

Установлення розширення за допомогою командного рядка

 1. Перейдіть до програмної теки Extension Manager.
 2. (Windows) Уведіть наведену нижче команду, вказуючи потрібне значення атрибута:
  • (CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -install mxp="c:\myfile.mxp"
  • (CS5 та пізніша версія, формат MXP): "XManCommand.exe" -install mxp="c:\myfile.mxp"
  • (CS5 та пізніша версія, формат ZXP): "XManCommand.exe" -install zxp="c:\myfile.zxp"
 3. (Macintosh) Уведіть наведену нижче команду, вказуючи потрібне значення атрибута:
  • (Формат MXP): "./Adobe Extension Manager CSx" -install mxp="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxp"
  • (Формат ZXP): "./Adobe Extension Manager CSx" -install zxp="/myfolder/mysubfolder/myfile.zxp"
 4. Щоб приховати інтерфейс користувача Extension Manager, додайте команду «suppress» перед командою «install». Наприклад:
  ... -suppress -install zxp="c:\myfile.zxp"
 5. Щоб вказати мову, перед командою «install» уведіть команду «locale» та додайте атрибут «lang». Наприклад:
  ... -locale lang="uk_UA" -install zxp="c:\myfile.zxp"
 6. Випробуйте розширення та переконайтеся, що все працює правильно.

Видалення розширення за допомогою командного рядка

 1. Перейдіть до програмної теки Extension Manager.
 2. Уведіть наведену нижче команду, вказуючи потрібні значення атрибутів:
  • (Windows, CS5 та пізніша версія): XManCommand.exe -remove product="Dreamweaver CSx" extension="Sample"
  • (Windows, CS4) "Adobe Extension Manager CS4.exe" -remove product="Dreamweaver CS4" extension="Sample"
  • (Macintosh): "./Adobe Extension Manager CSx" -remove product="Dreamweaver CSx" extension="Sample"

  CSx — це номер версії Extension Manager, наприклад CS6.

  Щоб вказати продукт, який використовує розширення, скористайтеся атрибутом "product". Скористайтеся атрибутом «extension», щоб указати ім’я розширення.

Увімкнення розширення за допомогою командного рядка

 1. Перейдіть до програмної теки Extension Manager.
 2. Уведіть наведену нижче команду, вказуючи потрібні значення атрибутів:
  • (Windows, CS5 та пізніша версія): XManCommand.exe -enable product="Dreamweaver CSx" extension="Sample"
  • (Windows, CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -enable product="Dreamweaver CS4" extension="Sample"
  • (Macintosh): "./Adobe Extension Manager CSx" -enable product="Dreamweaver CSx" extension="Sample"

  CSx — це номер версії Extension Manager, наприклад CS6.

  Щоб вказати продукт, який використовує розширення, скористайтеся атрибутом "product". Скористайтеся атрибутом «extension», щоб указати ім’я розширення.

Вимкнення розширення за допомогою командного рядка

 1. Перейдіть до програмної теки Extension Manager.
 2. Уведіть наведену нижче команду, вказуючи потрібні значення атрибутів:
  • (Windows, CS5 та пізніша версія): XManCommand.exe -disable product="Dreamweaver CSx" extension="Sample"
  • (Windows, CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -disable product="Dreamweaver CS4" extension="Sample"
  • (Macintosh): "./Adobe Extension Manager CSx" -disable product="Dreamweaver CSx" extension="Sample"

  CSx — це номер версії Extension Manager, наприклад CS6.

  Щоб вказати продукт, що використовує розширення, яке потрібно вимкнути, скористайтеся атрибутом "product". Скористайтеся атрибутом «extension», щоб указати ім’я розширення.

Визначення розташування потрібного продукту в робочому середовищі Extension Manager

 1. Перейдіть до програмної теки Extension Manager.
 2. Уведіть наведену нижче команду, вказуючи потрібне значення атрибута:
  • (Windows, CS5 та пізніша версія): XManCommand.exe -locate product="Dreamweaver CSx"
  • (Windows, CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -locate product="Dreamweaver CS4"
  • (Macintosh): "./Adobe Extension Manager CSx" -locate product="Dreamweaver CSx"

  CSx — це номер версії Extension Manager, наприклад CS6.

  Щоб вказати продукт, розташування якого потрібно визначити, скористайтеся атрибутом "product".

Перетворення розширення MXP на розширення ZXP за допомогою командного рядка (CS6 і більш пізні версії)

 1. Перейдіть до програмної теки Extension Manager.
 2. Уведіть наведену нижче команду, вказуючи потрібні значення атрибутів:
  • Windows: XManCommand.exe -convert mxp="c:\myOldExtension.mxp" zxp=”c:\myNewExtension.zxp"
  • Mac OS: "./AdobeExtension Manager CS6" -convert mxp="/myfolder/mysubfolder/myOldExtension.mxp" zxp="/myfolder/mysubfolder/myNewExtension.zxp"

Укажіть розширення MXP для перетворення за допомогою атрибута mxp. За допомогою атрибута zxp вкажіть шлях і ім’я нового розширення ZXP.

Активація набору розширень за допомогою командного рядка (CS6 і більш пізні версії)

 1. Перейдіть до програмної теки Extension Manager.
 2. Уведіть наведену нижче команду, вказуючи потрібне значення атрибута:
  • Windows: XManCommand.exe -activate product="Dreamweaver CS6" set="Adobe Extensions"
  • Mac OS: "./Adobe Extension Manager CS6" -activate product="Dreamweaver CS6" set="Adobe Extensions"

Щоб указати продукт для активації набору розширень, скористайтеся атрибутом «product». Щоб указати ім’я набору розширень для активації, скористайтеся атрибутом «set».

Імпортування конфігурації набору за допомогою командного рядка (CS6 і більш пізні версії)

 1. Перейдіть до програмної теки Extension Manager.
 2. Уведіть наведену нижче команду, вказуючи потрібне значення атрибута:
  • Windows: XManCommand.exe -import setcfg="c:\SetConfig.xml"
  • Mac OS: "./Adobe Extension Manager CS6" -import setcfg="/myfolder/mysubfolder/SetConfig.xml"

Щоб указати шлях та ім’я файлу конфігурації набору для імпортування, скористайтеся атрибутом «setcfg».

Виконання команд через BridgeTalk

Extension Manager може виконувати команди, передані через BridgeTalk. Усі команди, надіслані через BridgeTalk, мають починатися з параметра «-EMBT». Щоб надіслати команди засобу Extension Manager, укажіть такий кінцевий ідентифікатор BridgeTalk: «exman-6.0».

Щоб надіслати пакетну команду засобу Extension Manager через BridgeTalk, виконайте наведений далі приклад сценарію у програмі ExtendScript Toolkit CS6.

Windows:
 
var bt = new BridgeTalk();
bt.target = "exman-6.0";
bt.body = '-EMBT -package mxi="C:\\test.mxi" zxp="C:\\test.zxp"';
bt.send();
Mac OS:
 
var bt = new BridgeTalk();
bt.target = "exman-6.0";
bt.body = '-EMBT -package mxi="/Volumes/x1/test.mxi" zxp="/Volumes/x1/test.zxp"';
bt.send();

Коди повернення після виконання команд

Extension Manager надає коди повернення після виконання команд, коли до команди включено один із наведених далі двох параметрів:

 • «-suppress» (коли виконується ця команда, інтерфейс користувача Extension Manager не відображається)
 • «-from»

Після виконання команди Extension Manager видає один із наведених далі кодів повернення:

0 - Команду виконано успішно

1 - Не вдалося встановити розширення

2 - Не вдалося видалити розширення

3 - Не вдалося ввімкнути розширення

4 - Не вдалося вимкнути розширення

5 - Не вдалося створити пакет розширень

6 - Не вдалося активувати набір розширень

7 - Уже запущено зразок Extension Manager

8 - Не вдалося імпортувати конфігурацію набору

101 - Неправильний формат CLI

102 - Указаний продукт не існує

103 - Указане розширення не існує

104 - Указане розширення вже ввімкнено

105 - Указане розширення вже вимкнуто

106 - Указаний набір розширень не існує

107 - Указаний файл конфігурації набору не існує

108 - Указаний файл конфігурації набору недійсний

109 - Неможливо ввімкнути або вимкнути вказане розширення, якщо активний набір розширень є попередньо заданим набором розширень

Примітка. Якщо для виконання певної команди потрібно мати права адміністратора, а наявних прав для цього недостатньо, Extension Manager CS5.5 і більш пізні версії запитають права адміністратора, якщо інтерфейс користувача не приховано. Якщо інтерфейс користувача приховано (тобто вказано параметр «-suppress»), команду не буде виконано. У такому випадку відкрийте командний рядок як адміністратор (Windows) або скористайтеся командою «sudo» у вікні засобу «Terminal» (Macintosh).

Логотип Adobe

Увійдіть до облікового запису