Робота за допомогою командного рядка

У Extension Manager CC різноманітні операції, які зазвичай виконуються в робочому середовищі Extension Manager, можна виконувати за допомогою командного рядка.

Основні способи використання командного рядка Extension Manager

Керувати розширеннями можна з командного рядка, використовуючи відповідні синтаксичні структури, команди й атрибути. Синтаксичні структури командного рядка Extension Manager CC було значно змінено. Синтаксис командного рядка, який використовується у Extension Manager CS6 або раніших версіях, описано в цій статті.

 1. У Windows відкрийте командний рядок, послідовно вибравши «Пуск» > «Усі програми» > «Стандартні» > «Командний рядок». У Mac OS відкрийте засіб «Terminal», двічі клацнувши його значок у теці Applications/Utilities.
 2. Перейдіть до такої теки:
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Extension Manager CC\
  • Mac OS: /Applications/Adobe Extension Manager CC/Adobe Extension Manager CC.app/Contents/MacOS
 3. У командному рядку введіть ім’я виконуваного файлу, як показано нижче (разом із подвійними лапками):
  • Windows: "ExManCmd.exe"
  • Mac OS: “./ExManCmd”
 4. Після імені виконуваного файлу введіть потрібну команду.

  У наведеному нижче списку описані доступні команди.
Команда у Windows Команда у MAC Опис — Потрібні атрибути
/help --help Відображення довідкової інформації щодо командного рядка.  
/launch --launch Запуск Extension Manager за допомогою командного рядка.  
/install
--install Установлення розширення.   ZXP (шлях до файлу)
/remove --remove Видалення розширення. Ім’я розширення
/enable --enable Увімкнення розширення. Ім’я розширення
/disable --disable Вимкнення розширення. Ім’я розширення
/list all --list all Відображення списку всіх установлених розширень.  
/list --list Відображення розширень для вказаного продукту. Ім’я продукту
/update --update Оновлення розширення. Ім’я розширення
/list_update all --list_update all Відображення списку розширень, для яких можна встановити оновлення.  
/list_update --list_update Відображення списку оновлених розширень для вказаного продукту. Ім’я продукту
/locale --locale Визначення мовних параметрів Extension Manager під час автозавантаження. lang
/list_update_extension --list_update_extension Відображення переліку оновлень розширення Ім’я розширення
/install_for_all --install_for_all Установлення розширення для всіх користувачів комп'ютера ZXP (шлях до файлу)
/remove_for_all --remove_for_all Видалення розширення для всіх облікових записів на комп'ютері Ім’я розширення
/disableSendResult --disableSendResult Не надсилати результат встановлення або видалення до інших продуктів Adobe True/False

У наведеній нижче таблиці описані доступні атрибути.

Атрибути

Опис

zxp (шлях до файлу)

Указує ім’я та розташування пакета файлів у форматі ZXP.

lang

Указує код мови, наприклад uk_UA.

ім’я розширення

Указує ім’я розширення (згідно з файлом MXI).

ім’я продукту

Указує продукт, у якому використовується розширення.

(Тільки для CS6 та раніших версій)Створення пакетів розширення за допомогою командного рядка

 1. Перейдіть до програмної теки Extension Manager.
 2. (Windows) Уведіть наведену нижче команду, вказуючи потрібні значення атрибутів:
  • (CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" mxp="c:\myfile.mxp"
  • (CS5 і CS5.5, формат MXP): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" mxp="c:\myfile.mxp"
  • (CS5, CS5.5 і CS6, формат ZXP): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" zxp="c:\myfile.zxp"
 3. (Macintosh) Уведіть наведену нижче команду, вказуючи потрібні значення атрибутів:
  • (CS4/CS5/CS5.5, формат MXP): "./Adobe Extension Manager CSx" -package mxi="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxi" mxp="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxp"
  • (CS5, CS5.5 і CS6, формат ZXP): "./Adobe Extension Manager CSx" -package mxi="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxi" zxp="/myfolder/mysubfolder/myfile.zxp"
 4. Установіть і перевірте розширення, щоб переконатися, що все працює правильно.

Установлення розширення за допомогою командного рядка

 1. Перейдіть до програмної теки Extension Manager.
 2. (Windows) Уведіть наведену нижче команду, вказуючи потрібне значення атрибута:
  (формат ZXP): ExManCmd.exe /install "c:\myfile.zxp"
 3. (Macintosh) Уведіть наведену нижче команду, вказуючи потрібне значення атрибута:
  (формат ZXP):/ExManCmd --install "/myfolder/mysubfolder/myfile.zxp"
 4. Щоб указати мову, перед командою «install» введіть команду «locale» і додайте атрибут «lang». Наприклад:
  ExManCmd.exe /locale "uk_UA" /install "c:\myfile.zxp"
 5. Випробуйте розширення та переконайтеся, що все працює правильно.

Видалення розширення за допомогою командного рядка

 1. Перейдіть до програмної теки Extension Manager.
 2. Уведіть наведену нижче команду, вказуючи потрібні значення атрибутів:
  • (Windows): ExManCmd.exe /remove "Sample"
  • (Macintosh): ./ExManCmd --remove "Sample" 

  Скористайтеся атрибутом «extension», щоб указати ім’я розширення.

Установлення розширення для всіх користувачів комп'ютера за допомогою командного рядка

 1. Перейдіть до програмної теки Extension Manager.
 2. Уведіть наведену нижче команду, вказуючи потрібне значення атрибута:
  • (Windows) ExManCmd.exe /install_for_all "c:\myfile.zxp"
  • (Macintosh) ./ExManCmd --install_for_all "/myfolder/mysubfolder/myfile.zxp"
 3. Перевірте розширення, щоб переконатися, що воно працює правильно.

Видалення розширення для всіх користувачів комп'ютера за допомогою командного рядка

 1. Перейдіть до програмної теки Extension Manager.
 2. Уведіть наведену нижче команду, вказуючи потрібні значення атрибутів:
  • (Windows) ExManCmd.exe /remove_for_all "Sample"
  • (Macintosh) ./ExManCmd --remove_for_all "Sample"
 3. Скористайтеся атрибутом «extension», щоб указати ім’я розширення.

Увімкнення розширення за допомогою командного рядка

 1. Перейдіть до програмної теки Extension Manager.
 2. Уведіть наведену нижче команду, вказуючи потрібні значення атрибутів:
  • (Windows): ExManCmd.exe /enable "Sample"
  • (Macintosh): ./ExManCmd --enable "Розширення" 

  Скористайтеся атрибутом «extension», щоб указати ім’я розширення.

Вимкнення розширення за допомогою командного рядка

 1. Перейдіть до програмної теки Extension Manager.
 2. Уведіть наведену нижче команду, вказуючи потрібні значення атрибутів:
  • (Windows): ExManCmd.exe /disable "Sample"
  • (Macintosh): ./ExManCmd --disable "Sample" 

  Скористайтеся атрибутом «extension», щоб указати ім’я розширення.

Запуск Extension Manager за допомогою командного рядка

 1. Перейдіть до програмної теки Extension Manager.
 2. Уведіть наведену нижче команду, вказуючи потрібні значення атрибутів:
  • (Windows): ExManCmd.exe /launch "uk_UA"
  • (Macintosh): ./ExManCmd --launch "uk_UA" 

  Скористайтеся атрибутом «lang», щоб указати код мови для Extension Manager.

Оновлення розширення за допомогою командного рядка

 1. Перейдіть до програмної теки Extension Manager.
 2. Уведіть наведену нижче команду, вказуючи потрібні значення атрибутів:
  • (Windows): ExManCmd.exe/update "Sample"
  • (Macintosh): ./ExManCmd --update "Sample"

Скористайтеся атрибутом «extension», щоб указати ім’я розширення.

Відображення списку розширень за допомогою командного рядка

 1. Перейдіть до програмної теки Extension Manager.
 2. Уведіть наведену нижче команду, вказуючи потрібні значення атрибутів:
  • (Windows): ExManCmd.exe /list "all"
  • (Windows): ExManCmd.exe /list "Photoshop CC 64"
  • (Macintosh): ./ExManCmd --list "Photoshop CC 64"

Скористайтеся атрибутом all, щоб вивести список усіх установлених у системі розширень. Скористайтеся атрибутом «ім’я продукту», щоб вивести список розширень, установлених спеціально для певного продукту.

Відображення списку оновлень для кількох розширень за допомогою командного рядка

 1. Перейдіть до програмної теки Extension Manager.
 2. Уведіть наведену нижче команду, вказуючи потрібні значення атрибутів:
  • (Windows): ExManCmd.exe /list_update "all" 
  • (Windows): ExManCmd.exe /list_update "Photoshop CC 64"
  • (Macintosh): ./ExManCmd --list_update "Photoshop CC 64"

Скористайтеся атрибутом all, щоб вивести список всіх оновлюваних розширень, установлених у системі. Скористайтеся атрибутом «ім’я продукту», щоб вивести список розширень, установлених спеціально для певного продукту.

Відображення списку оновлень для розширення за допомогою командного рядка

 1. Перейдіть до програмної теки Extension Manager.
 2. Уведіть наведену нижче команду, вказуючи потрібні значення атрибутів:
  • (Windows) ExManCmd.exe /list_update_extension "Sample"
  • (Macintosh) ./ExManCmd --list_update_extension "Sample"
 3. Скористайтеся атрибутом «extension name», щоб зазначити, чи потрібно оновлювати це розширення.

Обмеження надсилання результатів про встановлення до інших продуктів Adobe

За промовчанням командний рядок Extension Manager надсилає результати про встановлення або видалення до інших продуктів Adobe. Для вимкнення цієї функції скористайтесь параметром «disableSendResult».

 1. Перейдіть до програмної теки Extension Manager.
 2. Уведіть наведену нижче команду, вказуючи потрібні значення атрибутів:
  • (Windows) ExManCmd.exe /disableSendResult true /install "c:\myfile.zxp"
  • (Macintosh) ./ExManCmd --disableSendResult true --install "/myfolder/mysubfolder/myfile.zxp"

Виконання команд через BridgeTalk

Extension Manager може виконувати команди з установлення, передані через BridgeTalk. Щоб надіслати команди засобу Extension Manager, укажіть такий кінцевий ідентифікатор BridgeTalk: «exman-7.0».

Windows:

var bt = new BridgeTalk();
bt.target = "exman-7.0"; 
bt.body = "C:\\test.zxp"; 
bt.send()

Mac OS:

var bt = new BridgeTalk(); 
bt.target = "exman-7.0";
bt.body = "/Volumes/x1/test.zxp"; 
bt.send();
Логотип Adobe

Увійдіть до облікового запису