Syntaxis van tag OBJECT gebruiken in Animate CC

Inleiding

Voor de juiste weergave van een SWF-bestand in een browser is een HTML-bestand vereist. De browser laadt het HTML-bestand, en vervolgens laadt deze het SWF-bestand dat is gespecificeerd in de HTML-code. Het is noodzakelijk dat de HTML-pagina een OBJECT-tag bevat die de locatie van het eigenlijke Adobe Animate SWF-bestand specificeert.

De HTML-tag OBJECT geeft de browser de opdracht Adobe Flash Player te laden en te gebruiken om uw SWF-bestand af te spelen.

Met de opdracht Publiceren in Animate wordt automatisch een HTML-bestand gemaakt dat de vereiste tags bevat, zodat webbrowsers het gepubliceerde SWF-bestand kunnen afspelen. U kunt in het dialoogvenster Publiceren (Bestand > Publiceren) kiezen uit diverse HTML-publicatiesjablonen. Zie Animate Help voor meer informatie over Publicatie-instellingen (CS5) of Publicatie-instellingen (CS5.5).

De tag OBJECT handmatig toevoegen

De HTML-bestanden die door Animate worden gemaakt, bevatten slechts de vereiste code om uw SWF-bestand weer te geven. Plak de volgende code in het HTML-document om uw SWF-bestand toe te voegen aan een HTML-pagina die andere elementen, zoals tekst of afbeeldingen, bevat. Plak deze code in de tag BODY van het HTML-bestand.

Ga als volgt te werk om de tag OBJECT handmatig toe te voegen:

 1. Kopieer de onderstaande HTML-code en plak deze in uw HTML. Plak de code in het HTML-bestand op de locatie waar u wilt dat het SWF-bestand wordt weergegeven op de webpagina.
  <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="550" height="400" id="movie_name" align="middle">
      <param name="movie" value="movie_name.swf"/>
      <!--[if !IE]>-->
      <object type="application/x-shockwave-flash" data="movie_name.swf" width="550" height="400">
          <param name="movie" value="movie_name.swf"/>
      <!--<![endif]-->
          <a href="http://www.adobe.com/go/getflash">
              <img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player"/>
          </a>
      <!--[if !IE]>-->
      </object>
      <!--<![endif]-->
  </object>
 2. Bewerk de attributen van de tag OBJECT voor uw SWF-bestand.
  • Wijzig de parameters HEIGHT en WIDTH zodat deze overeenkomen met de hoogte en breedte van het werkgebied. U kunt ook percentages voor de hoogte en breedte invoeren om het SWF-bestand automatisch te schalen zodat het een bepaald percentage van het browservenster verbruikt.
  • Wijzig alle instanties van 'movie_name.swf' waar deze wordt weergegeven in de tag OBJECT boven het eigenlijke pad of de URL van uw SWF-bestand.  

Het SWF-bestandspad kan relatief zijn aan de locatie van uw HTML-bestand of aan het volledig gekwalificeerde, absolute pad van uw SWF-bestand. Bijvoorbeeld:

 • Als het SWF-bestand zich in dezelfde map als het HTML-bestand bevindt, hebt u alleen de bestandsnaam van het SWF-bestand nodig.
 • Als het SWF-bestand zich in een submap bevindt, is het pad zoiets als 'naam_submap/naam_film.swf' (zonder de aanhalingstekens).
 • Als het SWF-bestand zich niet in de map met het HTML-bestand bevindt, gebruikt u '../' voor elk niveau omhoog vanaf de map met het HTML-bestand. (Laat de aanhalingstekens weg uit de syntaxis.) '../../../aparte_map/naam_film.swf' gaat dus drie niveaus omhoog vanaf de map met het HTML-bestand voordat deze omlaag gaat in de 'aparte_map' om het SWF-bestand te vinden.
 • Een volledig gekwalificeerd pad is hetzelfde als een volledige URL (bijv. http://www.mijndomein.com/flash_inhoud/naam_film.swf.)

U kunt in Animate ook de opdracht Publiceren gebruiken om een HTML-basisbestand te maken dat de tag OBJECT bevat.  Vervolgens kopieert en plakt u de HTML-code in de tag OBJECT in uw eigen HTML-bestand. De naam van uw SWF-bestand is al juist gespecificeerd in de HTML-code.

De bovenstaande code is het minimum dat is vereist om een SWF-bestand in uw HTML-bestand in te voegen. Er bestaan aanvullende attributen die u kunt specificeren voor deze tags om de details van hoe Flash Player uw SWF-bestand afspeelt, te beheren. Zie Attributen van de tags OBJECT en EMBED voor informatie.

Test uw HTML-pagina in alle webbrowsers die uw beoogde publiek moet kunnen gebruiken. 

Opmerking: Met Dreamweaver, Adobe's gereedschap voor HTML-ontwerp, kunt u eenvoudig een SWF-bestand insluiten in een HTML-document. Met Dreamweaver hebt u de volledige controle over het ontwerp van de pagina die het SWF-bestand bevat. Zie de Dreamweaver-productpagina voor meer informatie.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account