Beschadigde en dubbele symbolen in Animate CC

Probleem

Wanneer u een FLA/XFL-bestand (dat is gemaakt met Flash Professional CC) in Flash Professional CS6 opent, zijn de symbolen beschadigd en gedupliceerd. De symboolnaam bevat een of meer van de volgende speciale tekens:

 • ,:;*&?"|=[]<>
 • Voorloop- of volgspaties en volgpunten (….)

Dit probleem treedt ook op wanneer u deze symbolen niet van Flash CC naar Flash CS6 kunt kopiëren.

Opmerking:

Als u slechts met één versie van Flash Professional (alleen Flash CC of alleen Flash CS6) werkt, ondervindt u dit probleem niet.

Oplossing

Wijzig de naam van alle symbolen die verboden speciale tekens bevatten of volg de onderstaande stappen om het probleem op te lossen met het JSFL-script:

 1. Download en pak de inhoud van dit ZIP-bestand uit.
 2. Voer het script Verify_Library_CS6_Compatibility.jsfl uit op een van de volgende manieren:    
  • Open het JSFL-script in Flash Pro CC en voer het script uit via de JSFL-editor.
  • Kopieer het JSFL-script naar de volgende locatie en voer het uit met Flash CC via Opdrachten >Controleer uw bibliotheek op CS6-compatibiliteit.
   • Windows: C:\Users\<gebruikersnaam>\AppData\Local\Adobe\Flash CC\en_US\Configuration\Commands
   • MAC: /Users/<gebruikersnaam>/Library/Application Support/Adobe/Flash CC/en_US/Configuration/Commands
 3. Het script:
  • Laat u weten hoeveel symbolen verboden speciale tekens bevatten. U kunt vervolgens kiezen of u de naam van dergelijke symbolen automatisch wilt wijzigen.
  • Kapt voorloop- of volgspaties en volgpunten in namen af.
  • Vervangt alle verboden speciale tekens met een onderstreping (_).
  • Geeft een lijst met alle wijzigingen weer in het deelvenster Uitvoer.

JSFL-script downloaden

Downloaden

Adobe-logo

Aanmelden bij je account