Animate gebruiken met Adobe Scout

 1. Adobe Animate-handboek
 2. Inleiding tot Animate
  1. Nieuw in Animate
  2. Visuele verklarende woordenlijst
  3. Systeemvereisten voor Animate
  4. Animate-sneltoetsen
  5. Werken met meerdere bestandstypen in Animate
 3. Animatie
  1. Grondbeginselen voor animaties in Animate
  2. Frames en hoofdframes gebruiken in Animate
  3. Frame-voor-frame-animaties in Animate
  4. Werken met klassieke tween-animaties in Animate
  5. De tool Penseel
  6. Hulplijnen voor bewegingen
  7. Bewegings-tween en ActionScript 3.0
  8. Informatie over animaties met bewegings-tween
  9. Animaties met bewegings-tweens
  10. Een animatie met bewegings-tween maken
  11. Eigenschapshoofdframes gebruiken
  12. Een positie animeren met een tween
  13. Bewegings-tweens bewerken in de Bewegingseditor
  14. Het bewegingspad van een tween-animatie bewerken
  15. Bewegings-tweens manipuleren
  16. Aangepaste versnellingen toevoegen
  17. Voorinstellingen voor beweging maken en toepassen
  18. Animatietween-reeksen instellen
  19. Werken met als XML-bestanden opgeslagen bewegings-tweens
  20. Bewegings-tweens en klassieke tweens
  21. Vormen tweenen
  22. De tool Bone-animatie gebruiken in Animate
  23. Werken met structuren voor personages in Animate
  24. Maskeerlagen gebruiken in Adobe Animate
  25. Werken met scènes in Animate
 4. Interactiviteit
  1. Knoppen maken met Animate
  2. Animate-projecten converteren naar andere documentindelingen
  3. HTML5 Canvas-documenten maken en publiceren in Animate
  4. Interactiviteit toevoegen met codefragmenten in Animate
  5. Aangepaste HTML5-componenten maken
  6. Componenten in HTML5 Canvas gebruiken
  7. Maken van aangepaste componenten: Voorbeelden
  8. Codefragmenten voor aangepaste componenten
  9. Tips en trucs: Adverteren met Animate
  10. Ontwerp en publicatie van virtual reality
 5. Werkruimte en workflow
  1. Penselen maken en beheren
  2. Google-lettertypen gebruiken in HTML5 Canvas-documenten
  3. Creative Cloud Libraries en Adobe Animate gebruiken
  4. Het werkgebied en het deelvenster Tools voor Animate gebruiken
  5. Workflow en werkruimte in Animate
  6. Weblettertypen gebruiken in HTML5 Canvas-documenten
  7. Tijdlijnen en ActionScript
  8. Werken met meerdere tijdlijnen
  9. Voorkeuren instellen
  10. Deelvensters voor ontwerp in Animate gebruiken
  11. Tijdlijnlagen maken met Animate
  12. Animaties exporteren voor mobiele apps en game-engines
  13. Objecten verplaatsen en kopiëren
  14. Sjablonen
  15. Zoeken en vervangen in Animate
  16. Ongedaan maken, Opnieuw en het deelvenster Historie
  17. Sneltoetsen
  18. De tijdlijn gebruiken in Animate
  19. HTML-extensies maken
  20. Optimalisatieopties voor afbeeldingen en geanimeerde GIF-bestanden
  21. Exportinstellingen voor afbeeldingen en GIF-bestanden
  22. Deelvenster Elementen in Animate
 6. Multimedia en video
  1. Grafische objecten transformeren en combineren in Animate
  2. Symboolinstanties maken in Animate en ermee werken
  3. Afbeeldingen overtrekken
  4. Geluid gebruiken in Adobe Animate
  5. SVG-bestanden exporteren
  6. Videobestanden maken voor gebruik in Animate
  7. Een video toevoegen in Animate
  8. Werken met videoactiepunten
  9. Objecten tekenen en maken met Animate
  10. Lijnen en vormen omvormen
  11. Streken, verlopen en vullingen met Animate CC
  12. Werken met Adobe Premiere Pro en After Effects
  13. Deelvensters voor kleuren in Animate CC
  14. Flash CS6-bestanden openen met Animate
  15. Werken met klassieke tekst in Animate
  16. Illustraties opnemen in Animate
  17. Geïmporteerde bitmaps in Animate
  18. 3D-afbeeldingen
  19. Werken met symbolen in Animate
  20. Lijnen en vormen tekenen met Adobe Animate
  21. Werken met bibliotheken in Animate
  22. Geluiden exporteren
  23. Objecten selecteren in Animate CC
  24. Werken met Illustrator AI-bestanden in Animate
  25. Patronen toepassen met het sproeipenseel
  26. Overvloeimodi toepassen
  27. Objecten rangschikken
  28. Taken automatiseren met het menu Opdrachten
  29. Meertalige tekst
  30. De camera gebruiken in Animate
  31. Animate gebruiken met Adobe Scout
  32. Werken met Fireworks-bestanden
  33. Grafische filters
  34. Geluid en ActionScript
  35. Tekenvoorkeuren
  36. Tekenen met de pen
 7. Platforms
  1. Animate-projecten converteren naar andere documentindelingen
  2. Ondersteuning voor aangepaste platforms
  3. HTML5 Canvas-documenten maken en publiceren in Animate
  4. Een WebGL-document maken en publiceren
  5. Toepassingen verpakken voor AIR voor iOS
  6. AIR voor Android-toepassingen publiceren
  7. Publiceren voor Adobe AIR voor desktop
  8. Publicatie-instellingen voor ActionScript
  9. Tips en trucs: ActionScript organiseren in een toepassing
  10. ActionScript gebruiken met Animate
  11. Tips en trucs: Richtlijnen voor toegankelijkheid
  12. Toegankelijkheid in de Animate-werkruimte
  13. Scripts schrijven en beheren
  14. Ondersteuning voor aangepaste platforms inschakelen
  15. Overzicht van ondersteuning voor aangepaste platforms
  16. Toegankelijke inhoud maken
  17. Werken met plug-in voor ondersteuning voor aangepaste platforms
  18. Foutopsporing in ActionScript 3.0
  19. Ondersteuning voor aangepaste platforms inschakelen
 8. Exporteren en publiceren
  1. Bestanden exporteren uit Animate CC
  2. OAM-publicatie
  3. SVG-bestanden exporteren
  4. Afbeeldingen en video's exporteren met Animate
  5. AS3-documenten publiceren
  6. Animaties exporteren voor mobiele apps en game-engines
  7. Geluiden exporteren
  8. QuickTime-videobestanden exporteren
  9. Afspelen van externe video met ActionScript beheren
  10. Tips en trucs: Tips voor het maken van inhoud voor mobiele apparaten
  11. Tips en trucs: Videoconventies
  12. Tips en trucs: Richtlijnen voor het ontwerpen van SWF-toepassingen
  13. Tips en trucs: Structuur geven aan FLA-bestanden
  14. Beste werkwijzen voor het optimaliseren van FLA-bestanden voor Animate
  15. Publicatie-instellingen voor ActionScript
  16. Publicatie-instellingen opgeven voor Animate
  17. Projectorbestanden exporteren
  18. Afbeeldingen en geanimeerde GIF-bestanden exporteren
  19. HTML-publicatiesjablonen
  20. Werken met Adobe Premiere Pro en After Effects
  21. Snel uw animaties delen en publiceren

Animate kan nu de geavanceerde telemetriefuncties van Adobe Scout benutten. Met deze functie kunt u de door Scout verschafte, op intuïtieve wijze gesorteerde profileringsgegevens ophalen en gebruiken.

Scout is een hulpprogramma voor analyse en profilering voor Flash-runtime waarmee u de prestaties van voor mobiele apparaten, pc's of het web ontworpen toepassingen kunt analyseren. Scout is ontworpen om nauwkeurige gegevens te verschaffen die uit verschillende systeembronnen zijn verzameld. De gegevens die worden verschaft, zijn zo gebruiksvriendelijk dat u de prestaties van toepassingen gemakkelijk kunt meten, profileren en analyseren.

Scout verschaft standaardtelemetriegegevens voor alle SWF-bestanden die op een computer worden uitgevoerd. Animate biedt opties in het dialoogvenster Publicatie-instellingen om geavanceerde gegevens in te schakelen en weer te geven.

Download en installeer Scout op dezelfde computer als Animate om de twee programma's met elkaar te integreren. Het is ook mogelijk om Adobe Scout op een ander systeem te installeren en de functie voor extern aanmelden te gebruiken om de telemetriegegevens op te halen voor SWF-bestanden die op afstand worden uitgevoerd.

Opmerking: Zorg ervoor dat de Wi-Fi-verbinding tussen het systeem en het apparaat dat de toepassing uitvoert, geen fouten bevat en stabiel is.

Klik hier om Adobe Scout te downloaden en installeren.

Gedetailleerde telemetriegegevens inschakelen

Ga als volgt te werk om de prestaties van toepassingen met gedetailleerde telemetriegegevens weer te geven en te analyseren:

 1. Selecteer in Animate de optie Bestand > Publicatie-instellingen om het dialoogvenster Publicatie-instellingen te openen.
 2. Geef in het dialoogvenster Publicatie-instellingen de opties Geavanceerd weer om de optie Gedetailleerde telemetrie inschakelen te selecteren.
 3. U kunt ook een wachtwoord opgeven om de toegang tot de gedetailleerde telemetriegegevens voor uw toepassing te beveiligen. Als u wachtwoordbeveiliging inschakelt, kunt u de gedetailleerde telemetriegegevens voor uw toepassing pas openen als u het wachtwoord hebt opgegeven in Scout.
 4. Klik op OK.

Gedetailleerde telemetriegegevens inschakelen voor Adobe AIR-publicaties naar iOS-apparaten

Ga als volgt te werk om Gedetailleerde telemetriegegevens in te schakelen voor Adobe AIR-toepassingen die zijn geschreven voor iOS-apparaten.

 1. Zorg dat u de optie Gedetailleerde telemetrie inschakelen hebt geselecteerd in het dialoogvenster Publicatie-instellingen. Zie Gedetailleerde telemetriegegevens inschakelen voor meer informatie.
 2. Klik in het deelvenster Eigenschappen op de knop naast de vervolgkeuzelijst Doel om het dialoogvenster AIR for iOS-instellingen te openen.
 3. Schakel in het dialoogvenster AIR for iOS-instellingen over op het tabblad Implementatie en selecteer de optie Sampler inschakelen in de sectie Telemetrieopties.
 4. Klik op OK.

Gedetailleerde telemetriegegevens inschakelen voor Adobe AIR-publicaties naar Android-apparaten

Ga als volgt te werk om Gedetailleerde telemetriegegevens in te schakelen voor Adobe AIR-toepassingen die zijn geschreven voor Android-apparaten.

 1. Zorg dat u de optie Gedetailleerde telemetrie inschakelen hebt geselecteerd in het dialoogvenster Publicatie-instellingen.
 2. Klik in het deelvenster Eigenschappen op de knop naast de vervolgkeuzelijst Doel om het dialoogvenster AIR for Android-instellingen op te roepen.
 3. Schakel in het dialoogvenster AIR for iOS-instellingen over op het tabblad Implementatie en selecteer de optie Sampler inschakelen in de sectie Telemetrieopties.
 4. Selecteer op het tabblad Bevoegdheden de optie Internet.
 5. Klik op OK.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account