Belastinginformatie en veelgestelde vragen

Raadpleeg de belastinginformatie op basis van je staatsburgerschap en lees veelgestelde vragen over belastingen en Adobe Stock.

Algemene veelgestelde vragen over belastingen

Leden van het Adobe Stock-team kunnen je geen advies geven over individuele belastingkwesties of het invullen van formulieren. Stuur voor hulp bij technische problemen een e-mail naar adobetax@adobe.com

Nee. Je moet het belastingformulier online invullen in het Belastingcentrum.

Voeg geen decimalen toe aan het bronbelastingtarief (WHT). Gebruik bijvoorbeeld 10% in plaats van 10,00%.

Ja. Je kunt een e-mail sturen naar adobetax@adobe.com om een ​​ondertekende verklaring aan te vragen met de verdiende royalty's en de bronbelasting (WHT) voor het gewenste jaar.

Wanneer je royalty's verdient, worden belastingen (indien van toepassing) automatisch ingehouden en door het belastingteam rechtstreeks aan de IRS betaald.

Nee, het gevalideerde formulier en het toepasselijke bronbelastingtarief zijn alleen van toepassing op toekomstige transacties.

Veelgestelde vragen voor Amerikaans staatsburgers en geregistreerde buitenlanders.

Belastingoverzicht

Licenties voor creatieve inhoud verkopen is een economische activiteit. Als Adobe Stock-bijdrager wordt er over inkomsten uit je verkopen Amerikaanse bronbelasting geheven als het juiste belastingformulier, zoals hieronder wordt toegelicht, niet aan Adobe wordt verstrekt. 

De Internal Revenue Service ('IRS') is de Amerikaanse overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor belastinginning en naleving van de belastingwetgeving. Als Amerikaans bedrijf moeten wij, en onze bijdragers, ons houden aan de Amerikaanse belastingwetgeving en de juiste afdracht en rapportage voor bronbelasting aan de IRS verstrekken indien van toepassing. Het belastingformulier dat je invult, is nodig om te voorkomen dat er achteraf Amerikaanse bronbelasting over je inkomsten wordt geheven.

Met behulp van de onderstaande informatie kun je bepalen welk belastingformulier van toepassing is op jouw situatie. We raden je aan de onderstaande stappen te volgen en voor advies contact op te nemen met een belastingadviseur of juridisch adviseur. 

Opmerking:

We bieden de onderstaande informatie als algemene richtlijnen en kunnen geen belastingadvies geven. Zonder een geldig formulier wordt op alle inkomsten van de bijdrager achteraf een bronbelasting van 24% geheven.

Je profiel controleren

Zorg ervoor dat al je gegevens up-to-date zijn door je profiel te controleren via je bijdragersaccount. Onjuiste gegevens leiden ertoe dat je formulier niet wordt goedgekeurd en dat er achteraf bronbelasting wordt geheven over je inkomsten.

Je belastingformulieren verzenden

Belastingformulieren moeten digitaal worden ingevuld en ondertekend op de pagina Bijdragersaccount. Formulieren moeten worden bijgewerkt na levensgebeurtenissen die van invloed zijn op je belastingen, zoals huwelijk, naamswijziging, scheiding of het oprichten of ontbinden van een bedrijf. Het systeem leidt je door een reeks opties die je helpen het juiste formulier te kiezen. Vervolgens kun je dit invullen, elektronisch ondertekenen en rechtstreeks verzenden via de Contributor-portal.

Individuen en vennootschappen, firma's of andere rechtspersonen

Formulier W-9: Fiscaal ingezetenen van de V.S. moeten gewoonlijk formulier W-9 verzenden, zodat we geen belasting inhouden op je inkomsten van Adobe Stock. Een geldig formulier W-9 vereist een US SSN, EIN of ITIN.

Instructies voor W-9

Einde van het jaar

Aan het einde van elk jaar zijn we verplicht om achterstallige bronbelasting met betrekking tot Adobe Stock-inkomsten van dat jaar aan de IRS te melden. We sturen personen die meer dan $10 hebben verdiend, formulier 1099 waarop je inkomsten staan vermeld. We sturen geen formulier 1099 naar rechtspersonen. Inkomsten worden gemeld (en zijn onderhevig aan achterstallige bronbelasting als het juiste belastingformulier niet aan Adobe is verstrekt), ongeacht of je een uitbetaling hebt aangevraagd. Je betaalt slechts eenmaal belasting over deze inkomsten. Je hoeft geen tweede keer te betalen wanneer je het geld laat overmaken.

Individuele en zakelijke bijdragers uit de V.S. moeten formulier W-9 invullen.

Totdat je deze procedure hebt voltooid en het juiste formulier is gevalideerd, wordt automatisch belasting ingehouden op je Adobe-inkomsten volgens het toepasselijke belastingtarief. Als je het juiste formulier verzendt, wordt er minder of geen belasting ingehouden op je inkomsten.

Vul een W-9 offline in (niet in het Belastingcentrum) en stuur deze per e-mail naar adobetax@adobe.com. We sturen je formulier per e-mail naar onze IT-afdeling die het systeem handmatig aanpast, zodat je kunt profiteren van het belastingtarief van 0%.

Download je 1099 met behulp van het aanvraagformulier van Adobe.

Ik ben een Amerikaanse bijdrager en heb geen kopie van mijn 1099 ontvangen. Kunnen jullie die naar mij mailen?

Ja. Stuur je verzoek per e-mail naar adobetax@adobe.com. Werk daarnaast ook je adres in je bijdragersaccount bij om ervoor te zorgen dat je volgend jaar automatisch een papieren exemplaar ontvangt.

Het systeem van Adobe Stock is zo ingesteld dat je een 1099 ontvangt op basis van de royalty's die je elk jaar verdient. Dit gebeurt om verschillende redenen:

  • Zo wordt voorkomen dat bijdragers royalty's 'opsparen' en ze pas laten uitbetalen wanneer ze er belasting over willen betalen.

  • Verdiende royalty's vormen 'feitelijke inkomsten' op basis van de IRS-regels.

  • Hoewel bijdragers hun inkomsten pas kunnen laten uitbetalen als ze ten minste USD 25 hebben verdiend, kunnen ze technisch gezien hun account sluiten en hun royalty's ontvangen. 

 

Vergeet niet dat royalty's worden belast in het jaar waarin je ze verdient. Ze worden niet opnieuw belast wanneer je het geld overmaakt.

Belastingoverzicht

Licenties voor creatieve inhoud verkopen is een economische activiteit. Als Adobe Stock-bijdrager zijn inkomsten uit je verkopen in de V.S. onderworpen aan Amerikaanse bronbelasting, tenzij deze belasting wordt verlaagd op grond van een belastingverdrag.

De Internal Revenue Service ('IRS') is de Amerikaanse overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor belastinginning en naleving van de belastingwetgeving. Als Amerikaans bedrijf moeten wij, en onze bijdragers, ons houden aan de Amerikaanse belastingwetgeving en de juiste afdracht en rapportage voor bronbelasting aan de IRS verstrekken. De belastingformulieren die je invult, zijn nodig om te bepalen of Amerikaanse bronbelasting over je inkomsten moet worden geheven.

Met behulp van de onderstaande informatie kun je bepalen welk belastingformulier van toepassing is op jouw situatie. We raden je aan de onderstaande stappen te volgen en voor advies contact op te nemen met een belastingadviseur of juridisch adviseur. Als je een fiscaal ingezetene van de V.S. bent, raadpleeg je in plaats daarvan Basisinformatie over belastingen voor Amerikaans staatsburgers en geregistreerde buitenlanders.

Opmerking:

We bieden de onderstaande informatie als algemene richtlijnen en kunnen geen belastingadvies geven. Zonder een geldig formulier wordt op alle inkomsten van de bijdrager een maximale bronbelasting van 30% geheven.

Je profiel controleren

Zorg ervoor dat al je gegevens up-to-date zijn door je profiel te controleren via je bijdragersaccount. Onjuiste gegevens leiden ertoe dat je formulier niet wordt goedgekeurd en dat er maximale belasting wordt geheven over je inkomsten.

Je belastingformulieren verzenden

Belastingformulieren moeten digitaal worden ingevuld en ondertekend op de pagina Bijdragersaccount. Belastingformulieren moeten worden verzonden naar Adobe Stock. Formulieren moeten worden bijgewerkt na levensgebeurtenissen die van invloed zijn op je belastingen, zoals huwelijk, naamswijziging, scheiding of het oprichten of ontbinden van een bedrijf. Verzend je belastingformulieren door te gaan naar de pagina Bijdragersaccount. Het systeem leidt je door een reeks opties die je helpen het juiste formulier te kiezen.

Opmerking:

Ongeacht je land moet het belastingformulier worden ingevuld in het Engels. Als je problemen hebt met het begrijpen van Engels, kun je Google gebruiken voor vertalingen van de belastingformulieren die je als richtlijn kunt gebruiken. We raden aan om contact op te nemen met een belastingadviseur/juridisch adviseur voor definitief advies.

Individuen

Als je inwoner bent van een land dat een belastingverdrag met de V.S. heeft, verzend je gewoonlijk formulier W-8BEN, waarmee bijdragers die geen fiscaal ingezetene van de V.S. zijn, aanspraak kunnen maken op minder of geen Amerikaanse bronbelasting volgens het belastingverdrag tussen jouw land en de V.S. Houd er rekening mee de tarieven voor bronbelasting voor video kunnen verschillen van andere bestandstypen.

Zie Tarieven voor bronbelasting per land.

Als je inwoner bent van een land dat geen belastingverdrag met de V.S. heeft: gewoonlijk verzend je formulier W-8BEN. Er geldt een bronbelasting van 30% voor alle verkopen.

Instructies voor W-8BEN

 

Formulier W-8 verloopt op de laatste dag van het derde opeenvolgende kalenderjaar nadat het formulier is ondertekend (als het formulier bijvoorbeeld is ondertekend op 1 augustus 2021, verloopt dit formulier op 31 december 2024). Je bent er zelf verantwoordelijk voor om een nieuw formulier te verzenden op de pagina van je bijdragersaccount wanneer het formulier bijna is verlopen. Doe je dat niet, dan is na afloop van de bovengenoemde periode de maximale bronbelasting van toepassing op je inkomsten.

Een vennootschap, firma of rechtspersoon

Als je een vennootschap, firma of andere rechtspersoon bent en je bedrijf niet onder de Amerikaanse wetgeving valt, moet je zelf bepalen welk W-8-formulier overeenkomt met je situatie.

ER ZIJN VERSCHILLENDE W-8-FORMULIEREN:

Om te bepalen welk W-8-formulier overeenkomt met jouw situatie, kun je het beste contact opnemen met een belastingadviseur die je kan helpen het juiste formulier te verzenden.

Dezelfde vervalregel voor formulieren is van toepassing op een vennootschap, firma of andere rechtspersoon. Raadpleeg de informatie onder Individuen hierboven.

Einde van het jaar

Aan het einde van elk jaar zijn we verplicht alle inkomsten uit verkoop in de V.S. in dat jaar en alle Amerikaanse bronbelasting te melden aan de IRS. We kunnen je een brief sturen met statistisch rapport voor het afgelopen jaar ten behoeve van de lokale belastingen. Je kunt dit aanvragen via adobetax@adobe.com. Inkomsten worden gemeld en zijn belastbaar (als ze niet anderszins worden verminderd in overeenstemming met een belastingverdrag), ongeacht of je een uitbetaling hebt aangevraagd. Je betaalt slechts eenmaal belasting over deze inkomsten. Je hoeft geen tweede keer te betalen wanneer je het geld laat overmaken.

Veelgestelde vragen voor personen die geen Amerikaans staatsburger zijn

Als je een buitenlandse individuele bijdrager bent: formulier W-8BEN

Als je een buitenlands bedrijf bent: formulier W-8BEN-E

Totdat je deze procedure hebt voltooid en het juiste formulier is gevalideerd, wordt automatisch belasting ingehouden op je Adobe-inkomsten volgens het toepasselijke belastingtarief. Als je het juiste formulier verzendt, wordt er minder of geen belasting ingehouden op je inkomsten.

Nee, een Amerikaanse of buitenlandse TIN is niet vereist om een geldige W-8 in te dienen en te profiteren van het belastingverdrag tussen jouw land en de V.S. (Normaal gesproken heb je een TIN nodig, maar we hebben een speciale overeenkomst met de IRS waardoor je een W-8 kunt indienen zonder TIN.)

Ja, je moet het belastingformulier invullen om een uitbetaling aan te vragen.

Ja. Stuur een e-mail naar adobetax@adobe.com, dan sturen we je een kopie van de meest recente versie in onze administratie.

Vanwege een speciale overeenkomst die we hebben met de IRS, geven we geen afzonderlijke 1042-S-formulieren af aan elke bijdrager. We kunnen je echter per e-mail een ondertekend document met inkomsten en de ingehouden belasting sturen als je je verzoek per e-mail stuurt naar adobetax@adobe.com

 

Lees dit artikel voor informatie over de belastingtarieven in jouw land.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account