Lees hoe kopers jouw inhoud mogen gebruiken.

Licentierichtlijnen voor kopers

Kopers zijn verplicht om de inhoud in overeenstemming met de licentierichtlijnen te gebruiken. Gewoonlijk wordt stockinhoud gebruikt voor online en offline advertenties, productverpakkingen, publicaties, software of digitale ontwerpen. Klanten mogen inhoud niet gebruiken in handelsmerken of op een lasterlijke of onwettige manier.

Adobe Stock-foto's en -illustraties kunnen worden aangeschaft met een standaardlicentie of een uitgebreide licentie.

Video's, 3D-afbeeldingen, sjablonen en alle afbeeldingen uit de Premium-verzameling hebben een verbeterde licentie. Verbeterde licenties staan een onbeperkt aantal afdrukken toe, maar de afbeeldingen mogen niet worden gebruikt om producten te maken die worden verkocht (zoals koffiemokken of T-shirts), tenzij ze zijn aangeschaft via een Adobe Stock-account voor ondernemingen.

Standaardlicenties

Een standaardlicentie verleent rechten voor maximaal 500.000 afdrukken zonder vervaldatum.

Inhoud mag worden gebruikt voor:

 • Websites, blogs, nieuwsbrieven en illustraties in webbanners
 • Persberichten en tijdschriftillustraties
 • Gedrukte advertenties (tijdschriften en reclameborden), commerciële documenten of verpakkingen
 • Diavoorstellingen en video's voor uitzending en presentaties
 • Decoratie- en ontwerpelementen, waaronder ingelijste afbeeldingen voor persoonlijk gebruik

Uitgebreide licenties

Uitgebreide licenties bieden de mogelijkheid afbeeldingen in onbeperkte oplage weer te geven of af te drukken en producten te maken die worden verkocht, zoals koffiemokken en T-shirts.

Zie Adobe Stock-licentievoorwaarden voor meer informatie.

API-programma

We bieden een API-programma (Application Program Interface) dat onze partners toestaat je inhoud te presenteren en de verkoop ervan te vergemakkelijken. Op deze sites wordt Adobe Stock-inhoud getoond aan klanten die deze inhoud bijvoorbeeld mogen afdrukken op diverse producten, zoals T-shirts of mokken. Wanneer een licentie wordt aangeschaft, wordt de verkoop verwerkt via je Adobe Stock-bijdragersaccount en worden royalty’s overgemaakt naar je account. Als een andere klant van een API-partner dezelfde afbeelding wil gebruiken, moet een nieuwe licentie worden aangeschaft.

Naamsvermelding

Klanten en Adobe Stock hebben het recht, maar niet de plicht, om jou te vermelden als maker en bron van de inhoud op de gebruikelijke wijze.

Vermoedelijk misbruik van je intellectuele eigendom melden

Volgens onze overeenkomst voor bijdragers verleen je ons het recht om jouw intellectuele-eigendomsrechten te beschermen tegen inbreuk, maar we zijn hiertoe niet verplicht.

Als je denkt dat een bestand van een bijdrager of andere inhoud een inbreuk vormt op jouw auteursrecht of handelsmerk, stuur ons dan een claim wegens inbreuk op intellectuele eigendom. Je kunt ons een DMCA-melding, DMCA-tegenmelding of handelsmerkmelding sturen via ons online formulier.

 • Voor claims wegens handelsmerkschending: Verstrek ons duidelijke informatie over de locatie van het desbetreffende werk, volledige informatie over je handelsmerk en je contactgegevens (naam, woonadres, e-mailadres en telefoonnummer).
 • Voor meldingen over schending van het auteursrecht: Meldingen moeten voldoen aan alle vereisten van de Digital Millennium Copyright Act ('DMCA') (zoals hieronder wordt beschreven). Adobe Stock verwijdert inhoud die we hosten alleen als reactie op DMCA-meldingen die het volgende bevatten:
  • Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht dat zou zijn geschonden;
  • Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk dat volgens de claim wordt geschonden of, als één melding betrekking heeft op meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op één site, een representatieve lijst met dergelijke werken op die site;
  • Identificatie van het materiaal dat volgens de claim inbreuk maakt of het onderwerp is van een inbreukmakende activiteit en dat moet worden verwijderd of waarvoor de toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs toereikend is om Adobe Stock in staat te stellen het materiaal te vinden;
  • Informatie die redelijkerwijs toereikend is om Adobe Stock in staat te stellen contact met je op te nemen zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres;
  • Een verklaring dat je een goede reden hebt te geloven dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd, niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet; en
  • Een verklaring dat de informatie in de melding accuraat is en dat je, op straffe van meineed, gemachtigd bent te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou worden gedaan.
  • Wij kunnen een kopie van de melding sturen naar de gebruiker die het desbetreffende materiaal heeft geüpload. 
  • We kunnen je claim niet controleren als je de hierboven gevraagde informatie niet verstrekt.

Contactgegevens: Adobe Stock Copyright Agent, Adobe, 345 Park Ave, San Jose, CA 95110, VS; e-mail: copyright-stock@adobe.com; fax: (415) 723-7869.