Formuláře PDF, které lze vyplnit, a určení jejich vlastností

Aplikace Reader nemůže vytvářet vyplnitelné formuláře

Bezplatná aplikace Adobe Reader nemůže vytvářet vyplnitelné formuláře. Pokud chcete vytvářet formuláře, které budou moci vyplňovat uživatelé aplikace Reader a Acrobat, potřebujete plnou verzi produktu Acrobat.

Acrobat X

V aplikacích Acrobat 9 a Acrobat X lze vytvářet interaktivní formuláře, které mohou vyplňovat a odesílat další uživatelé aplikace Acrobat nebo Reader. Další možnost ve verzi Acrobat Professional nebo Pro Extended slouží k uložení souboru PDF jako jednoduchého formuláře, kde mohou uživatelé zadávat informace přímo do souboru PDF.

Acrobat 10.x: 

Formuláře PDF

Mnoho společností, organizací a institucí státní správy používá aplikaci Adobe Acrobat nebo Adobe Acrobat Capture k převodu papírových formulářů na formuláře PDF (Portable Document Format). Formuláře PDF jsou přístupné na internetu nebo prostřednictvím e-mailu. Pokud formulář PDF obsahuje pole formuláře (například textová pole, tlačítka nebo seznamy), můžete jej vyplnit na obrazovce pomocí některého produktu Acrobat. (Produkty Acrobat zahrnují aplikace Adobe Reader, Acrobat 3D, Acrobat Professional a Acrobat Standard.)

Vytváření formulářů PDF s povolenými právy

Formuláře PDF s povolenými právy lze vytvářet pomocí modulu Reader Extensions aplikace Adobe LiveCycle. Formulář s povolenými právy mohou uživatelé aplikace Adobe Reader opatřit poznámkami, vyplnit, uložit, distribuovat a odeslat a přidat k němu elektronické podpisy. Když otevřete formulář PDF s povolenými právy v aplikaci Adobe Reader, zobrazí se dialog s popisem rozšířených možností tohoto souboru PDF.

Další informace o modulu Reader Extensions aplikace Adobe LiveCycle naleznete na webu Adobe na adrese www.adobe.com/cz/products/server/readerextensions.

Určení funkcí produktů Acrobat pro práci s formuláři PDF

Práci s formuláři PDF umožňují následující produkty Acrobat:

Funkce aplikace Adobe Reader

Adobe Reader poskytuje tyto funkce pro formuláře:

 • Zobrazení, procházení a tisk formulářů PDF včetně dat polí formuláře
 • Prohledávání formulářů (vyžaduje aplikaci Adobe Reader s funkcí Hledat)
 • Vyplňování polí ve formuláři PDF (změny formuláře PDF nelze ukládat)

Pokud má formulář PDF povolena práva, Adobe Reader poskytuje tyto další funkce:

 • Místní ukládání formulářů a dat
 • Vyplňování a odesílání formulářů online
 • Rozesílání formulářů dalším uživatelům ke kontrole a doplnění poznámek
 • Přidávání digitálních podpisů

Funkce aplikace Acrobat Standard

Acrobat Standard zahrnuje všechny funkce aplikace Adobe Reader a navíc tyto:

 • Export a ukládání formulářů PDF ve formátu FDF (Forms Data Format). FDF je formát textového souboru speciálně pro data exportovaná z polí formulářů PDF. Soubory FDF jsou menší než soubory PDF, protože obsahují pouze data z polí formuláře, nikoli celý formulář.
 • Ukládání nebo export informací z formuláře PDF jako souboru PDF nebo ve formátu XFDF u souborů FDF založených na jazyku XML.

Funkce aplikací Acrobat 3D a Acrobat Professional

Acrobat 3D a Acrobat Professional zahrnují všechny funkce aplikace Acrobat Standard a umožňují vytváření polí formulářů Adobe PDF. Pouze v systému Windows obsahují aplikace Acrobat 3D a Acrobat Professional 6.0 a 7.0 software Adobe LiveCycle Designer 6.0 nebo 7.0. Pokročilejší funkce v softwaru Adobe LiveCycle Designer umožňují použití skriptovacích objektů, integraci formuláře se zdrojem dat a vytváření dynamických formulářů.

Zjištění, zda lze formulář PDF vyplňovat na obrazovce

Chcete-li zjistit, zda můžete formulář PDF vyplnit na obrazovce, zkontrolujte, zda obsahuje interaktivní pole formuláře, a vyhledejte omezující nastavení zabezpečení. (Další informace o nastavení zabezpečení PDF naleznete v nápovědě aplikace Acrobat nebo Adobe Reader.)

Chcete-li zjistit, zda formulář obsahuje interaktivní pole formuláře, postupujte takto:

 1. Otevřete formulář v produktu Acrobat.
 2. Vyberte nástroj ručička a přetáhněte jej přes pole ve formuláři PDF. Formulář obsahuje pole formuláře, pokud se nástroj ručička změní na některou z těchto ikon:

       Velké I (nástroj pro výběr textu, který se používá při zadávání textu do textového pole)

       Ukazující ruka (která se používá k výběru možnosti nebo k zaškrtnutí políčka)
 3. V aplikaci Acrobat 3D, Acrobat 7 nebo Adobe Reader 7 klikněte na tlačítko Zvýraznit pole nebo Zvýraznit požadovaná pole na pruhu zpráv dokumentu. V interaktivních polích se zobrazí barevná výplň.

Poznámka: Pokud používáte Acrobat 3D nebo Acrobat Professional, můžete ověřit, zda formulář obsahuje pole formuláře, výběrem nástroje formulář. Aplikace Acrobat pak veškerá pole formuláře zvýrazní. V systému Windows XP se pole formuláře zvýrazní modře.

Pokud formulář PDF neobsahuje pole formuláře, máte tyto možnosti, jak formulář vyplnit:

 • Vytiskněte formulář a vyplňte ho ručně.
 • Napište do dokumentu text pomocí nástroje textový rámeček (dříve nástroj volný text) nebo nástroje retušování textu. (Další informace o používání nástroje textový rámeček a nástroje retušování textu naleznete v nápovědě aplikace Acrobat.)

Pokud používáte Acrobat 3D nebo Acrobat Professional a formulář PDF nemá omezující nastavení zabezpečení, můžete vytvářet pole formuláře pomocí nástrojů formuláře. Informace o vytváření polí formuláře naleznete v těchto zdrojích:

 • „Vytváření a vyplňování formulářů Adobe PDF“ v nápovědě aplikace Acrobat 6 Professional. (V aplikaci Acrobat vyberte možnost Nápověda > Úplná nápověda pro Acrobat 6 nebo 7.)
 • „Vytváření formulářů PDF“ v nápovědě aplikace Acrobat Professional 6. (V aplikaci Acrobat vyberte možnost Nápověda > Postupy > Pokročilé úpravy.)
 • „Vytváření formulářů Adobe PDF“ v nápovědě aplikace Acrobat 3D nebo Acrobat Professional 7.0
 • Specifikace jazyka JavaScript pro formuláře aplikace Acrobat na stránce http://partners.adobe.com/asn/acrobat
 • Acrobat Forms Data Format (FDF) Toolkit SDK na stránce http://partners.adobe.com/public/developer/acrobat/fdf/topic.html

Kontrola nastavení zabezpečení ve formuláři PDF:

 1. Otevřete formulář v produktu Acrobat.
 2. Vyberte možnost Soubor > Vlastnosti dokumentu a klikněte na kartu Zabezpečení.
 3. Pokud se vedle možnosti Změny dokumentu, Vyplňování polí formulářů nebo Podepisování v dialogu Zabezpečení dokumentu zobrazí Nepovoleno, je nutné před vyplňováním formuláře PDF na obrazovce tato nastavení zabezpečení změnit na Povoleno. Nastavení zabezpečení změníte následujícím způsobem (nastavení zabezpečení nebudete moci změnit, pokud používáte Adobe Reader):
  1. Na panelu Zabezpečení v dialogu Vlastnosti dokumentu vyberte v nabídce Metoda zabezpečení položku Zabezpečení heslem.
  2. Klikněte na tlačítko Změnit nastavení, zadejte heslo oprávnění a klikněte na tlačítko OK.

   Poznámka: Pokud heslo neznáte, kontaktujte tvůrce dokumentu.
  3. Vyberte možnost kompatibility.
  4. Podle potřeby vyberte možnost Vyžadovat heslo při otevření dokumentu a zadejte heslo pro otevření dokumentu.
  5. Vyberte možnost Omezit úpravy a tisk tohoto dokumentu. Pro změnu těchto nastavení zabezpečení bude vyžadováno heslo.
  6. V nabídce Povolený tisk vyberte možnost tisku.
  7. V nabídce Povolené změny vyberte položku „Vyplnění polí formulářů a podepsání existujících polí podpisu“ nebo „Přidávání poznámek, vyplnění polí formulářů a podepsání existujících polí podpisu“.
  8. Ve všech zobrazených dialozích klikněte na tlačítko OK.

  9. Uložte, zavřete a znovu otevřete dokument a získáte přístup k polím formuláře.

Vyplňování daňových formulářů IRS

Verze PDF některých daňových formulářů IRS lze vyplňovat na obrazovce pomocí libovolného produktu Acrobat. Jsou k dispozici na disku Small Business Resource Guide CD-ROM 2002. Chcete-li získat disk Small Business Resource Guide CD-ROM 2002, volejte IRS na čísle 800-829-3676 a požadujte IRS Publication 3207 nebo navštivte web IRS.

Poznámka: Vyplněné formuláře PDF nelze odeslat do IRS elektronicky. IRS však nyní poskytuje formuláře PDF s povolenými právy, takže si můžete uložit informace z vyplněného formuláře pomocí aplikace Adobe Reader.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online