Problém s převodem souborů PDF v aplikaci Outlook 2007 po použití aktualizace aplikace Acrobat z 11. října

Tento problém se týká říjnové verze aplikací Acrobat a Acrobat 2015.

Problém

Doplněk PDFMaker v aplikaci Outlook 2007 nefunguje. Při převodu e-mailu do formátu PDF pomocí možnosti Převést do Adobe PDF dojde k zablokování.

Řešení

Tento problém je odstraněn v opravě aplikace Acrobat vydané 3. listopadu 2016. Tato aktualizace se automaticky použije u všech existujících instalací aplikace Acrobat. Můžete také spustit aplikaci Acrobat nebo Reader, přejít na možnost Nápověda > Zkontrolovat aktualizace a zjistit, zda je použita poslední oprava.

Podrobnosti o této verzi: Poznámky k verzi | Adobe Acrobat, Acrobat Reader | Aktualizace, 3. listopadu 2016

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?