Co je chráněný režim?

Chráněný režim byl zaveden v aplikaci Adobe Reader X a od té doby je stále pro společnost Adobe prvotní strategií zabezpečení s hloubkovou obranou pro zmírňování rizika a prevenci vzniku chyb zabezpečení. Chráněný režim omezuje možnosti aktivity a přístupu škodlivých souborů. Chráněný režim je ve výchozím nastavení zapnutý a je navržen tak, aby běžel transparentně na pozadí a chránil hardware a data.

Další informace

V tomto dokumentu je uvedeno, co chráněný režim nepodporuje, a jaké jsou změny v jednotlivých vydáních. Chráněné zobrazení v aplikaci Acrobat se zčásti chová jako on.

Další informace o činnostech v izolovaném prostoru a chráněném režimu naleznete zde:

Nepodporované konfigurace

V případě, že v důsledku nepodporované konfigurace nelze spustit chráněný režim, se zobrazí dialog s upozorněním, že chráněný režim není k dispozici.

„Adobe Reader nelze spustit v chráněném režimu kvůli problému s konfigurací vašeho systému. Chcete Adobe Reader spustit s vypnutým chráněným režimem?“

Dialogové okno Chráněný režim: nepodporovaná konfigurace

Konfigurace nepodporovaná chráněným režimem

Nepodporované konfigurace a jiná omezení

Tento seznam není pravidelně udržován, protože chráněný režim nyní běží transparentně na pozadí a je nepravděpodobné, že uživatelé zaznamenají problémy. 

Opraveno ve vydání 10.1.3

 • V aplikaci Reader se zapnutým chráněným režimem nyní fungují odkazy v souboru PDF na místní složky.
 • Nyní je možné tisknout v chráněném režimu v 64bitové verzi systému Win Server 2003.
 • V 64bitových systémech Win Server 2003 se po spuštění aplikace Reader poprvé po restartu systému nezobrazí dialog nekompatibility.

Opraveno ve vydání 10.1.2

 • Když je nainstalován software pro šifrování celého disku Symantec s technologií PGP, aplikace Reader se může po kliknutí na položky Soubor > Otevřít zablokovat.
 • Aplikace Reader a software Entrust nainstalovány v jednom počítači.

Opraveno ve vydání 10.1.1

 • Soubory PDF nelze vkládat do programu MS WordPad.

Opraveno ve vydání 10.1

 • Soubory PDF nelze vkládat do aplikací MS Office XP a Office 2007.
 • Hosting na terminálovém serveru systému Citrix nebo Windows (včetně chráněného zobrazení aplikace Acrobat).
 • Rozšíření prostředí iFilter používané k prohledávání souborů PDF prostřednictvím programu Microsoft Desktop Search nefunguje a neinstaluje se s aplikací Reader X. Tento problém je vyřešen. Uživatelé verze XP, kteří chtějí používat tuto funkci, však musí nainstalovat Windows Desktop Search 4 (WDS4).
 • Určitý způsob použití rozhraní API jazyka JavaScript nefunguje. Funkce JS SaveAs selhává: Metoda doc.saveAs() nefunguje v důsledku omezení zabezpečení. Chráněný režim znemožňuje skriptům spuštěným v aplikaci Reader X zápis do jiných umístění než složek %temp% a AppData.
 • Nelze otevírat soubory PDF, jejichž zdrojem je DFS nebo NFS: Soubory PDF ve sdílených umístěních v systémech souborů DFS nebo NFS nelze otevřít. Výsledkem pokusu o otevření takových souborů je chyba „Přístup byl odepřen“.

Nepodporováno

 • V aplikaci Reader 11 je chráněné zobrazení podporováno, pouze když je zapnutý chráněný režim. Když je zapnuto chráněné zobrazení, žádná předvolba chráněného režimu registru HKCU nebo HKLM nesmí být nastavena na 0 (vypnuto).
 • Instalace aplikace Reader na mapovanou síťovou jednotku.
 • Spouštění aplikace Reader ve Windows XP, když je operační systém nainstalován ve veřejné složce.
 • Spouštění aplikace Reader v režimu kompatibilním se systémem XP ve Windows Vista a Windows 7.
 • Pouze v systému XP a 10.x se aplikace Reader spouští kliknutím pravým tlačítkem na soubor AcroRd32.exe a výběrem příkazu Spustit jako.
 • Použití čipových karet PKCS 11 v pracovních postupech podepisování. Některé karty mohou fungovat v přítomnosti vlastních zásad chráněného režimu. Alternativní řešení naleznete v části Alternativní řešení pro čipové karty P 11.
 • Spolupráce v reálném čase pomocí funkce Živá spolupráce.
 • Některé konfigurace antivirového softwaru, které dosud nemají soubor AcroRd32.exe uveden v seznamu povolených aplikací. Viz část Konflikty antivirového softwaru níže.
 • Procesy vyvolané jazykem JS: Pokud je zapnut chráněný režim, není povoleno spouštění procesů pomocí jazyka JavaScript.
 • Další informace jsou uvedeny v následujících částech.

Konflikty antivirového softwaru

Aplikace Adobe Reader běží ve výchozím nastavení v chráněném režimu. V určitých situacích se v aplikaci Reader vyskytují chyby kompatibility s antivirovým softwarem, kdy tento software zachytí některá volání systému pro izolovaný prostor aplikace Reader. V takových případech se může stát, že se aplikace Reader po zobrazení dialogu nekompatibilní konfigurace nespustí nebo havaruje.

Známé příklady nekompatibility chráněného režimu:

 • Některé konfigurace softwaru Symantec Endpoint Protection. Společnost Adobe doporučuje, aby uživatelé provedli aktualizaci na Symantec Endpoint Protection 11.0 RU6 MP2 nebo vyšší.
 • McAfee VirusScan Enterprise při některých akcích v aplikaci Reader. Ke známým akcím patří:
  • Kliknutí na položku Nápověda nebo na webový odkaz z vloženého widgetu Flash, jako je navigátor portfolia (opraveno ve vydání 10.1).
  • Spouštění některých nástrojů IME.Poznámka: Mnoho uživatelů produktů McAfee může tuto situaci vyřešit vypnutím ochrany proti přetečení vyrovnávací paměti.
  • Aplikace Reader v některých případech při odhlašování od webu Adobe.com odstraňuje oprávnění uložená do mezipaměti, což může být problém u počítačů s více uživateli. Opraveno ve vydání 10.1.2 pomocí MVE 8.8

Společnost Adobe pracuje na vyřešení těchto problémů spolu s výrobci antivirového softwaru.

Usnadnění přístupu

Pouze v systému XP: V některých případech nefungují funkce usnadnění přístupu. Funkce Číst nahlas není podporována. Proto nástroje pro čtení obrazovky, například JAWS, Window Eyes a Předčítání systému Windows, nejsou vždy schopny číst obsah PDF. Značná část nabídky Usnadnění přístupu – zahrnující položky Rychlá kontrola a Změnit možností čtení – byla odstraněna. Není implementována navigace klávesnicí.

Poznámka: Pokud při prvním spuštění aplikace Reader v systému XP běží nástroj pro čtení obrazovky, například JAWS, Window Eyes nebo Předčítání, chráněný režim se vypne. V systému Windows Vista a Windows 7 pracují nástroje pro čtení obrazovky normálně.

Alternativní řešení pro čipové karty P 11

Uživatelé aplikace Reader X nemohou v chráněném režimu instalovat některé čipové karty. Vzhledem k tomu, že chráněný režim umísťuje do izolovaného prostoru některé procesy, které odesílají volání systému, instalace čipové karty může selhat nebo vyvolat dialog „nepodporovaná konfigurace“. Je však k dispozici jednoduché alternativní řešení. Software čipové karty nainstalujte s vypnutým chráněným režimem tímto způsobem: 

 1. Chráněný režim vypnete tak, že kliknete na položku Úpravy > Předvolby > Všeobecné a zrušíte výběr možnosti Zapnout chráněný režim při spuštění.
 2. Restartujte aplikaci Reader. 
 3. Nainstalujte software čipové karty podle pokynů poskytovatele. 
 4. Zapněte chráněný režim. 
 5. Restartujte aplikaci Reader.  

 

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online