Řešení potíží se skenováním v aplikaci Acrobat v systému Mac OS

Podle těchto pokynů můžete vyřešit nejčastější problémy, k nimž dochází při skenování v aplikaci Acrobat v systému Mac OS.

1. Nainstalujte nejnovější verzi aplikace Acrobat.

Nejnovější verze aplikace Acrobat může zajistit lepší kompatibilitu s operačním systémem a ovladači hardwaru. Před instalací aktualizace nebo upgradem ověřte, zda systém splňuje minimální požadavky. Aktualizace můžete stáhnout z webu společnosti Adobe na stránce www.adobe.com/cz/downloads/updates.

2. Nainstalujte nebo přeinstalujte nejnovější verzi ovladače skeneru.

Pokud je ovladač skeneru zastaralý nebo poškozený, může v aplikaci Acrobat docházet k potížím se skenováním. Z webu výrobce si stáhněte nejnovější verzi ovladače pro příslušný model skeneru. Poté danou verzi ovladače nainstalujte.

Jestliže chybí soubor TWAIN skeneru, nepřidá aplikace Acrobat název skeneru do seznamu skenerů. Pokud je však soubor TWAIN poškozený, může se zobrazit chyba.

Poznámka: V počítačích Mac s procesorem Intel podporuje aplikace Acrobat 8 a 9 pouze ovladače TWAIN typu Universal Binary. Chcete-li zjistit, zda je nainstalován ovladač typu Universal Binary nebo PowerPC, postupujte následovně:

  1. V aplikaci Finder přejděte do složky /Library/Image Capture/TWAIN Data Sources.

  2. Vyberte ovladač skeneru.

  3. Vyberte možnost Soubor > Informace.

  4. V okně Informace se v části Obecné podívejte na údaje uvedené u položky Druh. Za slovem „Balíček“ je uveden buď výraz „PowerPC“, nebo „Univerzální“. Pokud není k dispozici zdroj s rozhraním TWAIN, nelze v aplikaci Acrobat skenovat přímo pomocí skeneru.

3. Vyzkoušejte funkčnost skeneru pomocí aplikace Přenos obrázků nebo softwaru dodaného se skenerem.

Zkuste naskenovat dokument pomocí aplikace Přenos obrázků, abyste ověřili, zda skener funguje. Aplikace Přenos obrázků je standardní součást systému Mac OS X, která je ve výchozím nastavení nainstalována ve složce Aplikace. Můžete rovněž zkusit naskenovat dokument pomocí softwaru dodaného se skenerem.

Pokud problém přetrvává i při skenování v jiné aplikaci, požádejte o pomoc výrobce skeneru.

Aplikace Přenos obrázků používá protokol Image Capture, zatímco aplikace Acrobat v systému Mac ve výchozím nastavení používá protokol TWAIN. V následujících situacích funguje skenování v aplikaci Přenos obrázků, ale nikoli v aplikaci Acrobat. Chování aplikace Přenos obrázků a aplikace Acrobat, která používá protokol TWAIN, je odlišné. Ovladač ICA je v systému Mac OS X 10.7 aktuálně podporován pouze v aplikaci Acrobat XI. V aplikaci Acrobat můžete zvolit protokol Image Capture a porovnat výsledek skenování s aplikací Přenos obrázků.

4. Nastavte při skenování jiný barevný režim skeneru.

U některých skenerů může při použití určitých barevných režimů docházet k problémům se skenováním v aplikaci Acrobat. Pokyny ke změně barevného režimu naleznete v uživatelské příručce ke skeneru.

5. Při skenování se přihlaste k účtu uživatele root.

Uživatel root neboli superuživatel je speciální uživatelský účet v systému Mac OS X, který je určen pro specifické úlohy správy a sledování. Ve výchozím nastavení je účet uživatele root zakázán. Přihlaste se, spusťte aplikaci Acrobat a zkuste naskenovat dokument. 

Pokud už účet nepotřebujete, vždy se z něj odhlaste a zakažte jej.

6. Při skenování se přihlaste k nově vytvořenému účtu správce.

Příčinou problému při skenování může být poškozený soubor nebo nesprávná oprávnění uživatelského účtu. Vytvořte nový uživatelský účet, přihlaste se k němu, spusťte aplikaci Acrobat a zkuste dokument naskenovat znovu.

Pokyny viz Instalace nebo spuštění aplikací společnosti Adobe v novém uživatelském účtu (Mac OS X).

7. Naskenujte dokument pomocí jiného softwaru.

Pokud nebylo možné problém odstranit podle výše uvedených řešení, použijte aplikaci Přenos obrázků nebo software dodaný se skenerem a naskenujte dokument do souboru TIFF. Poté v aplikaci Acrobat převeďte soubor TIFF do formátu PDF.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.