Příručka uživatele Zrušit

Oříznutí stránek PDF

 1. Průvodce uživatele aplikace Acrobat
 2. Úvod do aplikace Acrobat
  1. Získejte přístup k aplikaci Acrobat z počítače, mobilního zařízení a webu
  2. Co je nového v aplikaci Acrobat
  3. Klávesové zkratky
  4. Systémové požadavky
 3. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Otevírání a prohlížení souborů PDF
   1. Otevírání souborů PDF
   2. Navigace ve stránkách PDF
   3. Zobrazení předvoleb PDF
   4. Úpravy zobrazení souborů PDF
   5. Povolení náhledu miniatur souborů PDF
   6. Zobrazit soubor PDF v prohlížeči
  3. Práce s online účty úložiště
   1. Získejte přístup k souborům ze služby Box
   2. Získejte přístup k souborům ze služby Dropbox
   3. Získejte přístup k souborům ze služby OneDrive
   4. Získejte přístup k souborům ze služby SharePoint
   5. Získejte přístup k souborům ze služby Disk Google
  4. Aplikace Acrobat a systém macOS
  5. Oznámení aplikace Acrobat
  6. Mřížky, vodítka a měření v souborech PDF
  7. Asijský, řecký a zprava doleva psaný text v souborech PDF
 4. Vytváření PDF
  1. Přehled vytváření dokumentů PDF
  2. Vytvořit dokumenty PDF pomocí aplikace Acrobat
  3. Vytvořit soubory PDF pomocí aplikace PDFMaker
  4. Používání tiskárny Adobe PDF
  5. Převod webových stránek do PDF
  6. Tvorba souborů PDF pomocí Acrobat Distiller
  7. Nastavení převodu souborů PDF v aplikaci Acrobat
  8. Písma PDF
 5. Úpravy souborů PDF
  1. Úpravy textu v souborech PDF
  2. Úpravy obrázků nebo objektů v PDF
  3. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  4. Úpravy naskenovaných PDF
  5. Vylepšení fotografií dokumentů pořízených fotoaparátem mobilního zařízení
  6. Optimalizace souborů PDF
  7. Vlastnosti a metadata souborů PDF
  8. Odkazy a přílohy v souborech PDF
  9. Vrstvy PDF
  10. Miniatury stránek a záložky v dokumentech PDF
  11. Průvodce akcí (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF převedené na webové stránky
  13. Nastavení dokumentů PDF pro prezentaci
  14. Články PDF
  15. Geoprostorové dokumenty PDF
  16. Použití akcí a skriptů na dokumenty PDF
  17. Změna výchozího písma pro přidávání textu
  18. Odstranit stránky z dokumentu PDF
 6. Skenování a OCR
  1. Skenování dokumentů do PDF
  2. Vylepšení fotografií dokumentů
  3. Řešení potíží při skenování pomocí aplikace Acrobat
 7. Formuláře
  1. Základy formulářů PDF
  2. Vytvořte si vlastní formulář v aplikaci Acrobat
  3. Tvorba a rozeslání formulářů PDF
  4. Vyplnit formuláře PDF
  5. Vlastnosti polí formuláře PDF
  6. Vyplnit a podepsat formuláře PDF
  7. Nastavení tlačítek akcí ve formulářích PDF
  8. Publikování interaktivních webových formulářů PDF
  9. Základy polí formulářů PDF
  10. Pole formulářů PDF s čárovým kódem
  11. Shromáždit a spravovat data formulářů PDF
  12. O nástroji Sledování formulářů
  13. Nápověda k formulářům PDF
  14. Odeslat formuláře PDF příjemcům pomocí e-mailu nebo interního serveru
 8. Slučování souborů
  1. Kombinování nebo sloučení souborů do jednoho PDF
  2. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  3. Přidání záhlaví, zápatí a Batesova čísla do souborů PDF
  4. Oříznout stránky PDF
  5. Přidat vodoznaky do souborů PDF
  6. Přidat pozadí do souborů PDF
  7. Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF
  8. Publikování a sdílení portfolií PDF
  9. Přehled portfolií PDF
  10. Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF
 9. Sdílení, kontrola a přidávání poznámek
  1. Sdílet a sledovat soubory PDF online
  2. Vyznačit úpravy textu
  3. Příprava k recenzi dokumentu PDF
  4. Zahájení recenze PDF
  5. Hosting sdílených kontrol na webech SharePoint nebo Office 365
  6. Účast na kontrole souboru PDF
  7. Přidat poznámky do souborů PDF
  8. Přidávání razítek do souboru PDF
  9. Pracovní postupy schvalování
  10. Správa poznámek | zobrazení, odpověď, tisk
  11. Import a export poznámek
  12. Sledování a správa kontrol souborů PDF
 10. Ukládání a export dokumentů PDF
  1. Ukládání PDF
  2. Převést soubor PDF do formátu Word
  3. Převést soubor PDF do formátu JPG
  4. Převést nebo exportovat dokumenty PDF do jiných formátů souborů
  5. Možnosti formátu souborů pro export do formátu PDF
  6. Opakované použití obsahu PDF
 11. Zabezpečení
  1. Rozšířená nastavení zabezpečení pro soubory PDF
  2. Zabezpečení souborů PDF pomocí hesel
  3. Správa digitálních ID
  4. Zabezpečení souborů PDF pomocí certifikátů
  5. Otevření zabezpečených souborů PDF
  6. Odstranění důvěrného obsahu ze souborů PDF
  7. Nastavení zásad zabezpečení pro soubory PDF
  8. Možnost metody zabezpečení pro dokumenty PDF
  9. Upozornění zabezpečení při otevření souboru PDF
  10. Zabezpečení souborů PDF pomocí serveru Adobe Experience Manager
  11. Funkce chráněného zobrazení pro soubory PDF
  12. Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v dokumentech PDF
  13. JavaScript v dokumentech PDF jako riziko zabezpečení
  14. Přílohy jako bezpečnostní rizika
  15. Povolení nebo zablokování odkazů v dokumentech PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podepsat dokumenty PDF
  2. Zachyťte svůj podpis na mobilu a používejte jej všude
  3. Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu
  4. O podpisech certifikátů
  5. Podpisy založené na certifikátech
  6. Ověření digitálních podpisů
  7. Program Adobe Approved Trust List
  8. Spravovat důvěryhodné identity
 13. Tisk
  1. Základní tiskové úlohy PDF
  2. Tisk brožur a portfolií PDF
  3. Další nastavení tisku PDF
  4. Tisk do souboru PDF
  5. Tisk barevných souborů PDF (Acrobat Pro)
  6. Tisk souborů PDF ve vlastních velikostech
 14. Usnadnění přístupu, tagy a přeformátování
  1. Vytvořit a ověřit usnadnění přístupu souboru PDF
  2. Funkce pro usnadnění přístupu v dokumentech PDF
  3. Nástroj Pořadí čtení pro dokumenty PDF
  4. Čtení PDF s přeformátováním a usnadnění přístupu
  5. Upravit strukturu dokumentu pomocí panelů Obsah a Tagy
  6. Tvorba souborů PDF s usnadněním přístupu
 15. Prohledávání a indexování
  1. Tvorba indexů PDF
  2. Prohledávání souborů PDF
 16. Multimédia a 3D modely
  1. Přidat audio, video a interaktivní objekty do dokumentů PDF
  2. Přidání 3D modelů do souborů PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazení 3D modelů v souborech PDF
  4. Interakce s 3D modely
  5. Měření 3D objektů v souborech PDF
  6. Nastavení 3D zobrazení v souborech PDF
  7. Povolit 3D obsah v souborech PDF
  8. Přidat multimédia do souborů PDF
  9. Přidávání komentářů k 3D návrhům v souborech PDF
  10. Přehrávání videa, zvuku a multimediálních formátů v dokumentech PDF
  11. Přidat poznámky do videí
 17. Nástroje pro tiskovou produkci (Acrobat Pro)
  1. Přehled nástrojů pro tiskovou produkci
  2. Tiskové značky a vlasové čáry
  3. Náhled výstupu
  4. Sloučení průhledností
  5. Převod barev a správa tiskových barev
  6. Vytváření přesahů barev
 18. Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)
  1. Soubory vyhovující PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly před výstupem
  3. Rozšířené kontroly před výstupem
  4. Zprávy kontroly před výstupem
  5. Zobrazení výsledků kontroly před výstupem, objektů a zdrojů
  6. Výstupní záměry v souborech PDF
  7. Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  8. Automatická analýza dokumentu pomocí akcí dropletu nebo kontroly před výstupem
  9. Analýza dokumentů pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  10. Dodatečné kontroly v nástroji Kontrola před výstupem
  11. Knihovny kontroly před výstupem
  12. Proměnné kontroly před výstupem
 19. Správa barev
  1. Zachování shodných barev
  2. Nastavení barev
  3. Správa barev v dokumentech
  4. Práce s profily barev
  5. Principy správy barev

Viditelnou oblast stránky můžete upravit pomocí nástroje Oříznout stránky a dialogového okna Nastavit rámečky stránky. Oříznutí stránek může pomoci zajistit jednotný vzhled PDF sestaveného ze stránek rozdílných velikostí.

Oříznutí stránky nástrojem oříznutí

Poznámka:

Oříznutí nezmenší velikost souboru, protože se nevypustí žádné informace, pouze se skryjí.

 1. Zvolte příkaz Nástroje > Upravit PDF.

  Na sekundárním panelu nástrojů se zobrazí sada nástrojů pro úpravu PDF.

 2. Na sekundárním panelu nástrojů klikněte na položku Oříznout stránky.

 3. Tažením vytvořte obdélník na stránce, kterou chcete oříznout. V případě potřeby přetáhněte rohová táhla rámečku oříznutí, aby měla stránka požadovanou velikost.

 4. Dvakrát klikněte uvnitř rámečku oříznutí.

  Dialogové okno Nastavit okna stránek udává rozměry okrajů rámečku oříznutí a stránky, která se má oříznout. Před kliknutím na tlačítko OK můžete změnit dříve nadefinovanou oblast oříznutí a v dialogovém okně provést nové výběry.

 5. Chcete-li, aby se tato nastavení vztahovala na více stránek, nastavte rozsah stránek nebo vyberte v oblasti Rozsah stránek možnost Všechny.

 6. Zvolením tlačítka OK ořízněte stránku nebo stránky.

Možnosti Nastavení okrajů v dialogovém okně Nastavit rámečky stránky

Dialogové okno Nastavit rámečky stránky obsahuje možnosti pro oříznutí stránek. Možnosti Nastavení okrajů jsou následující:

Zobrazit všechny rámečky (Acrobat Pro)

Zobrazí černý, červený, zelený a modrý obdélník znázorňující v náhledu rámeček oříznutí, rámeček obrazu, rámeček řezání a rámeček spadávky. Pokud jsou dva okraje (nebo více) ve stejném místě, zobrazí se jen barevná čára.

Ořezový rámeček

Definuje hranice pro obsah stránky, když se stránka zobrazuje nebo tiskne.

ArtBox (Acrobat Pro)

Určuje smysluplný obsah stránky včetně bílých oblastí.

TrimBox (Acrobat Pro)

Určuje výsledné rozměry stránky po jejím oříznutí.

BleedBox (Acrobat Pro)

Určuje ořezovou cestu, když se stránka profesionálně tiskne, s uvážením oříznutí a složení papíru. Tiskové značky mohou zasahovat mimo oblast spadávky.

Zachovat proporce

Zamkne proporce ořezu, aby byly všechny okraje ve stejné vzdálenosti.

Odstranit bílé okraje

Stránka se ořízne až po hranice kresby. Tato možnost je užitečná pro odříznutí okrajů snímků prezentace, uložené jako PDF.

Nastavit na nulu

Vrátí hodnoty okrajů oříznutí na nulu.

Obnovit na výběr

Obnoví hodnoty okraje oříznutí na velikost vybranou nástrojem Oříznout stránky.

Odstranění bílých okrajů

 1. Vyberte příkaz Nástroje > Tisková produkce.

  Sada nástrojů pro tiskovou produkci je zobrazena na pravém panelu.

 2. Klikněte na možnost Nastavit rámečky stránky.

  Zobrazí se dialogové okno Nastavit rámečky stránky.

 3. V sekci Nastavení okrajů vyberte Odstranit bílé okraje.

 4. Chcete-li odstranit bílé okraje z více stránek, nastavte rozsah stránek nebo vyberte v oblasti Rozsah stránek možnost Všechny.

Zrušení oříznutí

Oříznutí PDF nezmenší velikost souboru, protože se nevypustí žádné informace, pouze se skryjí. Obnovením velikosti stránky můžete obnovit původní stav stránky a jejího obsahu.

 1. Dialogové okno Nastavit okna stránek otevřete volbou Oříznout stránky z nabídky Možnosti na panelu Miniatury stránek navigačního panelu.

 2. Kliknutím na tlačítko Nastavit na nulu obnovte okraje na rozměry originální stránky.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.