Viditelnou oblast stránky můžete upravit pomocí nástroje Oříznout stránky a dialogu Nastavit rámečky stránky. Oříznutí stránek může pomoci zajistit jednotný vzhled PDF sestaveného ze stránek rozdílných velikostí.

Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pro Acrobat DC. Používáte-li aplikaci Adobe Reader DC, najdete další informace v článku K čemu slouží aplikace Adobe Reader. Používáte-li aplikaci Acrobat XI, najdete další informace v nápovědě pro aplikaci Acrobat XI.

Oříznutí stránky nástrojem oříznutí

Poznámka:

Oříznutí nezmenší velikost souboru, protože se nevypustí žádné informace, pouze se skryjí.

 1. Zvolte příkaz Nástroje > Upravit PDF.

  Na sekundárním panelu nástrojů se zobrazí sada nástrojů pro úpravu PDF.

 2. Na sekundárním panelu nástrojů klikněte na položku Oříznout stránky.

 3. Tažením vytvořte obdélník na stránce, kterou chcete oříznout. V případě potřeby přetáhněte rohová táhla rámečku oříznutí, aby měla stránka požadovanou velikost.
 4. Poklepejte uvnitř rámečku oříznutí.

  Otevře se dialogové okno Nastavit okna stránek, ve kterém jsou uvedeny rozměry okrajů rámečku oříznutí a stránky, která se má oříznout. Před kliknutím na tlačítko OK můžete změnit dříve nadefinovanou oblast oříznutí a v dialogu provést nové výběry.

 5. Chcete-li, aby se tato nastavení vztahovala i na další stránky, nastavte rozsah stránek nebo klikněte v oblasti Rozsah stránek na možnost Všechny.

 6. Kliknutím na tlačítko OK ořízněte stránku nebo stránky.

Volby Nastavení okrajů v dialogu Nastavit rámečky stránky

Dialogové okno Nastavit rámečky stránky obsahuje volby pro oříznutí stránek. Volby Nastavení okrajů jsou následující:

Zobrazit všechny rámečky (Acrobat Pro DC)

Zobrazí černý, červený, zelený a modrý obdélník znázorňující v náhledu rámeček oříznutí, rámeček obrazu, rámeček řezání a rámeček spadávky. Pokud jsou dva okraje (nebo více) ve stejném místě, zobrazí se jen barevná čára.

Ořezový rámeček

Definuje hranice pro obsah stránky, když se stránka zobrazuje nebo tiskne.

ArtBox (Acrobat Pro DC)

Určuje smysluplný obsah stránky včetně bílých oblastí.

TrimBox (Acrobat Pro DC)

Určuje výsledné rozměry stránky po jejím oříznutí.

BleedBox (Acrobat Pro DC)

Určuje ořezovou cestu, když se stránka profesionálně tiskne, s uvážením oříznutí a složení papíru. Tiskové značky mohou zasahovat mimo oblast spadávky.

Zachovat proporce

Zamkne proporce ořezu, aby byly všechny okraje ve stejné vzdálenosti.

Odstranit bílé okraje

Stránka se ořízne až po hranice kresby. Tato volba je užitečná pro odříznutí okrajů snímků prezentace, uložené jako PDF.

Nastavit na nulu

Vrátí hodnoty okrajů oříznutí na nulu.

Obnovit na výběr

Obnoví hodnoty okraje oříznutí na velikost vybranou nástrojem Oříznout stránky.

Odstranění bílých okrajů

 1. Vyberte položky Nástroje > Tisková produkce.

  Sada nástrojů pro tiskovou produkci je zobrazena na pravém panelu.

 2. Klikněte na možnost Nastavit rámečky stránky.

  Zobrazí se dialog Nastavit rámečky stránky.

 3. V sekci Nastavení okrajů vyberte Odstranit bílé okraje.

 4. Chcete-li odstranit bílé okraje i z dalších stránek, nastavte rozsah stránek nebo klikněte v oblasti Rozsah stránek na možnost Všechny.

Zrušení oříznutí

Oříznutí PDF nezmenší velikost souboru, protože se nevypustí žádné informace, pouze se skryjí. Obnovením velikosti stránky můžete obnovit původní stav stránky a jejího obsahu.

 1. Dialog Nastavit rámečky stránky otevřete volbou Oříznout stránky v nabídce voleb na panelu Miniatury stránek navigačního panelu.

 2. Kliknutím na tlačítko Nastavit na nulu obnovte okraje na rozměry originální stránky.