Příručka uživatele Zrušit

Skenování dokumentů do PDF

 1. Průvodce uživatele aplikace Acrobat
 2. Úvod do aplikace Acrobat
  1. Získejte přístup k aplikaci Acrobat z počítače, mobilního zařízení a webu
  2. Co je nového v aplikaci Acrobat
  3. Klávesové zkratky
  4. Systémové požadavky
 3. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Otevírání a prohlížení souborů PDF
   1. Otevírání souborů PDF
   2. Navigace ve stránkách PDF
   3. Zobrazení předvoleb PDF
   4. Úpravy zobrazení souborů PDF
   5. Povolení náhledu miniatur souborů PDF
   6. Zobrazit soubor PDF v prohlížeči
  3. Práce s online účty úložiště
   1. Získejte přístup k souborům ze služby Box
   2. Získejte přístup k souborům ze služby Dropbox
   3. Získejte přístup k souborům ze služby OneDrive
   4. Získejte přístup k souborům ze služby SharePoint
   5. Získejte přístup k souborům ze služby Disk Google
  4. Aplikace Acrobat a systém macOS
  5. Oznámení aplikace Acrobat
  6. Mřížky, vodítka a měření v souborech PDF
  7. Asijský, řecký a zprava doleva psaný text v souborech PDF
 4. Vytváření PDF
  1. Přehled vytváření dokumentů PDF
  2. Vytvořit dokumenty PDF pomocí aplikace Acrobat
  3. Vytvořit soubory PDF pomocí aplikace PDFMaker
  4. Používání tiskárny Adobe PDF
  5. Převod webových stránek do PDF
  6. Tvorba souborů PDF pomocí Acrobat Distiller
  7. Nastavení převodu souborů PDF v aplikaci Acrobat
  8. Písma PDF
 5. Úpravy souborů PDF
  1. Úpravy textu v souborech PDF
  2. Úpravy obrázků nebo objektů v PDF
  3. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  4. Úpravy naskenovaných PDF
  5. Vylepšení fotografií dokumentů pořízených fotoaparátem mobilního zařízení
  6. Optimalizace souborů PDF
  7. Vlastnosti a metadata souborů PDF
  8. Odkazy a přílohy v souborech PDF
  9. Vrstvy PDF
  10. Miniatury stránek a záložky v dokumentech PDF
  11. Průvodce akcí (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF převedené na webové stránky
  13. Nastavení dokumentů PDF pro prezentaci
  14. Články PDF
  15. Geoprostorové dokumenty PDF
  16. Použití akcí a skriptů na dokumenty PDF
  17. Změna výchozího písma pro přidávání textu
  18. Odstranit stránky z dokumentu PDF
 6. Skenování a OCR
  1. Skenování dokumentů do PDF
  2. Vylepšení fotografií dokumentů
  3. Řešení potíží při skenování pomocí aplikace Acrobat
 7. Formuláře
  1. Základy formulářů PDF
  2. Vytvořte si vlastní formulář v aplikaci Acrobat
  3. Tvorba a rozeslání formulářů PDF
  4. Vyplnit formuláře PDF
  5. Vlastnosti polí formuláře PDF
  6. Vyplnit a podepsat formuláře PDF
  7. Nastavení tlačítek akcí ve formulářích PDF
  8. Publikování interaktivních webových formulářů PDF
  9. Základy polí formulářů PDF
  10. Pole formulářů PDF s čárovým kódem
  11. Shromáždit a spravovat data formulářů PDF
  12. O nástroji Sledování formulářů
  13. Nápověda k formulářům PDF
  14. Odeslat formuláře PDF příjemcům pomocí e-mailu nebo interního serveru
 8. Slučování souborů
  1. Kombinování nebo sloučení souborů do jednoho PDF
  2. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  3. Přidání záhlaví, zápatí a Batesova čísla do souborů PDF
  4. Oříznout stránky PDF
  5. Přidat vodoznaky do souborů PDF
  6. Přidat pozadí do souborů PDF
  7. Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF
  8. Publikování a sdílení portfolií PDF
  9. Přehled portfolií PDF
  10. Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF
 9. Sdílení, kontrola a přidávání poznámek
  1. Sdílet a sledovat soubory PDF online
  2. Vyznačit úpravy textu
  3. Příprava k recenzi dokumentu PDF
  4. Zahájení recenze PDF
  5. Hosting sdílených kontrol na webech SharePoint nebo Office 365
  6. Účast na kontrole souboru PDF
  7. Přidat poznámky do souborů PDF
  8. Přidávání razítek do souboru PDF
  9. Pracovní postupy schvalování
  10. Správa poznámek | zobrazení, odpověď, tisk
  11. Import a export poznámek
  12. Sledování a správa kontrol souborů PDF
 10. Ukládání a export dokumentů PDF
  1. Ukládání PDF
  2. Převést soubor PDF do formátu Word
  3. Převést soubor PDF do formátu JPG
  4. Převést nebo exportovat dokumenty PDF do jiných formátů souborů
  5. Možnosti formátu souborů pro export do formátu PDF
  6. Opakované použití obsahu PDF
 11. Zabezpečení
  1. Rozšířená nastavení zabezpečení pro soubory PDF
  2. Zabezpečení souborů PDF pomocí hesel
  3. Správa digitálních ID
  4. Zabezpečení souborů PDF pomocí certifikátů
  5. Otevření zabezpečených souborů PDF
  6. Odstranění důvěrného obsahu ze souborů PDF
  7. Nastavení zásad zabezpečení pro soubory PDF
  8. Možnost metody zabezpečení pro dokumenty PDF
  9. Upozornění zabezpečení při otevření souboru PDF
  10. Zabezpečení souborů PDF pomocí serveru Adobe Experience Manager
  11. Funkce chráněného zobrazení pro soubory PDF
  12. Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v dokumentech PDF
  13. JavaScript v dokumentech PDF jako riziko zabezpečení
  14. Přílohy jako bezpečnostní rizika
  15. Povolení nebo zablokování odkazů v dokumentech PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podepsat dokumenty PDF
  2. Zachyťte svůj podpis na mobilu a používejte jej všude
  3. Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu
  4. O podpisech certifikátů
  5. Podpisy založené na certifikátech
  6. Ověření digitálních podpisů
  7. Program Adobe Approved Trust List
  8. Spravovat důvěryhodné identity
 13. Tisk
  1. Základní tiskové úlohy PDF
  2. Tisk brožur a portfolií PDF
  3. Další nastavení tisku PDF
  4. Tisk do souboru PDF
  5. Tisk barevných souborů PDF (Acrobat Pro)
  6. Tisk souborů PDF ve vlastních velikostech
 14. Usnadnění přístupu, tagy a přeformátování
  1. Vytvořit a ověřit usnadnění přístupu souboru PDF
  2. Funkce pro usnadnění přístupu v dokumentech PDF
  3. Nástroj Pořadí čtení pro dokumenty PDF
  4. Čtení PDF s přeformátováním a usnadnění přístupu
  5. Upravit strukturu dokumentu pomocí panelů Obsah a Tagy
  6. Tvorba souborů PDF s usnadněním přístupu
 15. Prohledávání a indexování
  1. Tvorba indexů PDF
  2. Prohledávání souborů PDF
 16. Multimédia a 3D modely
  1. Přidat audio, video a interaktivní objekty do dokumentů PDF
  2. Přidání 3D modelů do souborů PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazení 3D modelů v souborech PDF
  4. Interakce s 3D modely
  5. Měření 3D objektů v souborech PDF
  6. Nastavení 3D zobrazení v souborech PDF
  7. Povolit 3D obsah v souborech PDF
  8. Přidat multimédia do souborů PDF
  9. Přidávání komentářů k 3D návrhům v souborech PDF
  10. Přehrávání videa, zvuku a multimediálních formátů v dokumentech PDF
  11. Přidat poznámky do videí
 17. Nástroje pro tiskovou produkci (Acrobat Pro)
  1. Přehled nástrojů pro tiskovou produkci
  2. Tiskové značky a vlasové čáry
  3. Náhled výstupu
  4. Sloučení průhledností
  5. Převod barev a správa tiskových barev
  6. Vytváření přesahů barev
 18. Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)
  1. Soubory vyhovující PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly před výstupem
  3. Rozšířené kontroly před výstupem
  4. Zprávy kontroly před výstupem
  5. Zobrazení výsledků kontroly před výstupem, objektů a zdrojů
  6. Výstupní záměry v souborech PDF
  7. Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  8. Automatická analýza dokumentu pomocí akcí dropletu nebo kontroly před výstupem
  9. Analýza dokumentů pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  10. Dodatečné kontroly v nástroji Kontrola před výstupem
  11. Knihovny kontroly před výstupem
  12. Proměnné kontroly před výstupem
 19. Správa barev
  1. Zachování shodných barev
  2. Nastavení barev
  3. Správa barev v dokumentech
  4. Práce s profily barev
  5. Principy správy barev

Naskenujte papírový dokument do formátu PDF a pomocí aplikace Acrobat ho proměňte na chytrý soubor PDF, ve kterém je možné vyhledávat a označovat text.

Na úvod

Zavádíme nové, intuitivnější prostředí produktu. Pokud obrazovka zobrazená zde neodpovídá vašemu rozhraní, vyberte nápovědu podle svého prostředí.

V novém prostředí se nástroje zobrazí na levé straně obrazovky.

Skenujte papírový dokument do PDF

Pomocí skeneru a aplikace Acrobat můžete vytvořit soubor PDF přímo z papírového dokumentu. V systému Windows aplikace Acrobat podporuje ovladače skenerů TWAIN a ovladače WIA (Windows Image Acquisition). V systému Mac OS aplikace Acrobat podporuje metody TWAIN a ICA (Image Capture).

V systému Windows můžete použít režim Automatická detekce barev a nechat aplikaci Acrobat, aby určila typ obsahu papírového dokumentu, nebo na základě svého úsudku použít jiná přednastavení (černobílý dokument, dokument ve stupních šedi, barevný obrázek a barevný dokument). Můžete konfigurovat přednastavení skenování, nebo použít možnost Vlastní skenování pro skenování s nastavením podle vaší možnosti.

Poznámka:

Přednastavení skenování je k dispozici pouze pro ovladače skeneru podporující režim Skrýt vlastní rozhraní skeneru. Přednastavení skenování nejsou k dispozici v systému Mac OS.

Pokud je v systému Windows pro skener nainstalován ovladač WIA, můžete PDF vytvořit pomocí tlačítka Skenovat. Stiskněte tlačítko Skenovat a poté vyberte v systému Windows v seznamu registrovaných aplikací Adobe Acrobat. Poté vyberte skener a přednastavení dokumentu nebo Vlastní skenování v rozhraní skenování aplikace Acrobat.

Chcete-li skenovat papírový dokument do PDF pomocí aplikace Acrobat, přejděte na Všechny nástroje > Vytvořit PDF. Zobrazí se rozhraní Vytvořit PDF z libovolného formátu. Zvolením položky Skener zobrazte dostupné možnosti.

V systému Windows:

Možnosti pro skenování papírového dokumentu do PDF jsou zobrazeny
Vytvoření PDF z rozhraní Skener; kliknutím na nastavení nebo ikonu ozubeného kola zobrazíte všechna nastavení pro zvolenou možnost.

V systému Mac:

Možnosti pro skenování papírového dokumentu do PDF v systému Mac
Vytvoření PDF z rozhraní Skener; vyberte skener a poté kliknutím na tlačítko Další zobrazte nastavení zvoleného skeneru.

Naskenování papírového dokumentu do PDF pomocí automatické detekce barevného režimu (Windows)

 1. Vyberte Všechny nástroje > Vytvořit PDF > Skener > Automaticky rozpoznat barevný režim.

  Poznámka:

  Pokud chcete dokument, který naskenujete, připojit k existujícímu souboru, proveďte následující:

  1. Vyberte Připojit ke stávajícímu souboru.
  2. Pokud jste soubory otevřeli v aplikaci Acrobat, zvolte příslušný soubor z rozbalovacího seznamu nebo vyberte možnost Procházet a pak zvolte příslušný soubor.

  Chcete-li do souboru PDF skenovat více souborů, vyberte ikonu Nastavení . Zobrazí se rozhraní Vlastní skenování. Vyberte možnost Vyzvat ke skenování dalších stran.

 2. Zvolte možnost Skenovat.

 3. V případě zobrazení dotazu na skenování dalších stránek vyberte Skenovat více stránek, Skenovat opačné strany nebo Skenování je dokončeno a vyberte OK.

Naskenování papírového dokumentu do PDF pomocí přednastavení (Windows)

 1. Vyberte Nástroje > Vytvořit PDF > Skener > [přednastavení dokumentu].

  Poznámka:

  Pokud chcete dokument, který naskenujete, připojit k existujícímu souboru, proveďte následující:

  1. Vyberte Připojit ke stávajícímu souboru.
  2. Pokud jste soubory otevřeli v aplikaci Acrobat, zvolte příslušný soubor z rozbalovacího seznamu nebo vyberte možnost Procházet a pak zvolte příslušný soubor.

  Chcete-li do souboru PDF skenovat více souborů, vyberte ikonu Nastavení . Zobrazí se rozhraní Vlastní skenování. Vyberte možnost Vyzvat ke skenování dalších stran.

 2. Zvolte možnost Skenovat.

 3. V případě zobrazení dotazu na skenování dalších stránek vyberte Skenovat více stránek, Skenovat opačné strany nebo Skenování je dokončeno a vyberte OK.

Skenování papírového dokumentu do PDF bez přednastavení

 1. Vyberte Zobrazit všechny nástroje > Vytvořit PDF > Skener > Výchozí nastavení nebo Moje vlastní nastavení.

  Poznámka:

  Pokud chcete dokument, který naskenujete, připojit k existujícímu souboru, proveďte následující:

  1. Vyberte Připojit ke stávajícímu souboru.
  2. Pokud jste soubory otevřeli v aplikaci Acrobat, zvolte příslušný soubor z rozbalovacího seznamu nebo vyberte možnost Procházet a pak zvolte příslušný soubor.
 2. Pokud chcete změnit nastavení, vyberte ikonu Nastavení . Zobrazí se rozhraní Vlastní skenování. Zvolte možnosti skenování podle potřeby.

  Chcete-li do souboru PDF skenovat více souborů, vyberte možnost  Vyzvat ke skenování dalších stran.

  Poznámka:

  Pokud určíte, že chcete místo uživatelského rozhraní aplikace Acrobat použít možnost Zobrazit uživatelské rozhraní skeneru, zobrazí se jiná okna nebo dialogová okna. Informace o dostupných možnostech vyhledejte v dokumentaci skeneru. V systému Mac OS se vždy zobrazí uživatelské rozhraní skeneru.

 3. Zvolte možnost Skenovat.

 4. V případě zobrazení dotazu na skenování dalších stránek vyberte Skenovat více stránek, Skenovat opačné strany nebo Skenování je dokončeno a vyberte OK.

Vylepšení nebo optimalizace naskenovaného PDF

 1. Otevřete PDF vytvořený ze skenovaného dokumentu.
 2. Vyberte možnost Všechny nástroje > Skenování a OCR > Vylepšit naskenovaný soubor.

 3. Vyberte možnosti v sekundárním panelu nástrojů - vyberte ikonu Nastavení a vyberte příslušné možnosti v dialogovém okně Vylepšit skenované PDF, a poté vyberte tlačítko OK.

  Další informace o volbách zobrazených v dialogovém okně naleznete v části Dialogové okno Vylepšit skenované PDF.

Konfigurace přednastavení skenování (Windows)

 1. Zvolte Všechny nástroje > Vytvořit PDF > Skener.

 2. Vyberte přednastavení pro skenování: Automaticky rozpoznat barevný režim, Černobílý dokument, Barevný dokument, Dokument ve stupních šedi nebo Barevná fotografie.

 3. Klikněte na ikonu Nastavení vedle přednastavení. V závislosti na vašem výběru se zobrazí rozhraní Vlastní skenování nebo Konfigurovat předdefinovaná nastavení pro.

 4. Upravte nastavení podle potřeby.

  Chcete-li do souboru PDF skenovat více souborů, zaškrtněte políčko Vyzvat ke skenování dalších stran.

 5. Uložte přednastavení pomocí příkazu Uložit nastavení.

Možnosti skenování

Po výběru skeneru můžete dle svých požadavků vybrat nebo nastavit různé možnosti skenování.

Skener

Vyberte nainstalovaný skener. V počítači musíte mít nainstalován skenovací software od příslušného výrobce. (Pouze ve Windows) Klikněte na tlačítko Možnosti a zadejte možnosti skeneru.

Zobrazení uživatelského rozhraní skeneru

Tuto možnost vyberte, pouze pokud chcete zobrazit nastavení v oknech a dialogových oknech od výrobce skeneru. Když tuto možnost nezvolíte, zahájí se skenování přímo s nastaveními zvolenými v rozhraní Vlastní skenování nebo Konfigurovat předdefinovaná nastavení.

Stránky

Zadejte jednostranné nebo oboustranné skenování. Pokud vyberete Obě strany a nastavení skeneru je jen pro jednostranné skenování, má nastavení skeneru přednost před nastavením aplikace Acrobat.

Poznámka:

Obě strany stránek můžete skenovat i na skenerech, které samy o sobě oboustranné skenování nepodporují. Když vyberete možnost Obě strany otevře se po naskenování prvních stran dialogové okno. Potom můžete původní papírové dokumenty v zásobníku otočit a v tomto dialogovém okně vybrat možnost Skenovat zadní strany (vložte zadní stranu listu). Tímto způsobem vznikne PDF, který bude mít všechny stránky ve správném pořadí.

Režim barvy (pouze Windows)

Vyberte základní barevný režim (automatická detekce, barevný, černobílý nebo stupně šedi), podporovaný vaším skenerem. Tato možnost je přístupná, pokud jsou Možnosti skeneru nastaveny na použití možností zadaných v dialogovém okně pro skenování v aplikaci Acrobat namísto možností ve skenovací aplikaci.

Rozlišení (pouze Windows)

Vyberte rozlišení podporované vaším skenerem. Tato možnost je přístupná, pokud jsou Možnosti skeneru nastaveny na použití možností zadaných v dialogovém okně pro skenování v aplikaci Acrobat namísto možností ve skenovací aplikaci.

Poznámka:

Pokud vyberete možnost Barevný režim nebo Rozlišení nepodporovanou skenerem, zobrazí se zpráva a otevře se okno aplikace skeneru. Vyberte v okně aplikace skeneru jiné možnosti.

Velikost papíru (pouze ve Windows)

Vyberte velikost papíru nebo zadejte vlastní šířku a výšku.

Výzva ke skenování dalších stran

V případě výběru této možnosti se po každém skenování zobrazí dialogové okno s dotazem, zda chcete naskenovat další stránky.

Kvalita > Optimalizovat obrázek

Volbou této možnosti spustíte optimalizaci PDF. Tato možnost se používá ke kompresi a filtrování obrázků v naskenovaném PDF. Vyberte ikonu Nastavení , chcete-li optimalizaci přizpůsobit na základě specifických nastavení pro kompresi a filtrování souborů.

Kvalita > Optimalizovat obrázek > Malá velikost / Vysoká kvalita

Přetažením jezdce nastavte požadované vyvážení mezi velikostí souboru a jeho kvalitou.

Výstup > Připojit k existujícímu souboru

Přidá převedené naskenované stránky do existujícího souboru PDF. Vyberte otevřený soubor z rozbalovací nabídky nebo soubor PDF vyberte pomocí procházení.

Výstup > Vytvořit nový PDF

Vytvoří soubor PDF.

Výstup > Uložit více souborů

Vytvoří více souborů z více papírových dokumentů. Zvolte ikonu Nastavení a určete, zda chcete ze souborů vytvořit portfolio PDF, počet stránek na soubor a předponu názvu souboru.

Rozpoznat text (OCR)

Zvolte tuto možnost, chcete-li textové obrázky v PDF převést na text, který lze vyhledat a vybrat. Tato možnost u textových obrázků využívá funkci OCR (optické rozpoznávání znaků) a rozpoznávání písma a stránky. Klikněte na ikonu Nastavení , chcete-li zadat nastavení v dialogovém okně Rozpoznat text – Nastavení. Viz Rozpoznání textu ve skenovaných dokumentech.

Přidat metadata

Pokud je tato možnost vybraná, zobrazí se po skenování dialogové okno Vlastnosti dokumentu. V dialogovém okně Vlastnosti dokumentu můžete do souboru PDF přidávat metadata nebo údaje o naskenovaném dokumentu. Vytváříte-li více souborů, můžete pro všechny zadat společná metadata.

Změnit na kompatibilní s PDF/A

Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby PDF vyhovoval standardům ISO pro PDF/A-1b.

Dialogové okno Optimalizace naskenovaného PDF

Dialogové okno Vylepšit skenované PDF řídí nastavení obrázku pro filtrování a komprimace skenovaných obrázků pro PDF. Výchozí nastavení je vhodné pro širokou škálu stránek dokumentů, ale můžete tato nastavení přizpůsobit, abyste získali kvalitnější obrázky nebo menší velikosti souborů, případně kvůli problémům při skenování.

Použít adaptivní komprimaci

Rozdělí každou stránku na černobílé, šedotónové a barevné oblasti a zvolí takovou reprezentaci, která zachová vzhled a přitom podstatně zkomprimuje každý typ obsahu. Doporučená rozlišení skenování jsou 300 dpi (bodů na palec) pro vstup ve stupních šedi nebo RGB a 600 dpi pro černobílý vstup.

Barevné skenování / skenování ve stupních šedi

Při skenování barevných stránek nebo stránek ve stupních šedi vyberte jednu z následujících možností:

JPEG2000

U obsahu barevného obrázku využívá komprimaci JPEG2000. (Toto nastavení se nedoporučuje při vytváření souborů PDF/A. Použijte raději JPEG.)

ZIP

U obsahu barevného obrázku využívá komprimaci ZIP.

JPEG

U obsahu barevného obrázku využívá komprimaci JPEG.

Poznámka:

Skener použije buď vybranou možnost Barva/Stupně šedi nebo vybranou možnost Monochromatický. Které z těchto nastavení se skutečně použije, závisí na nastavení, které vyberete v dialogovém okně Skenování v aplikaci Acrobat nebo v rozhraní TWAIN skeneru, které se může otevřít poté, co kliknete na Skenovat v dialogovém okně Skenování v aplikaci Acrobat. (Standardně se dialogové okno skenovací aplikace neotevírá.)

Monochromatické skeny

Při skenování černobílých nebo jednobarevných obrázků vyberte jednu z následujících možností:

JBIG2 (Bezeztrátový) a JBIG2 (Ztrátový)

Aplikuje metodu komprimace JBIG2 na černobílé vstupní stránky. Úrovně nejvyšší kvality využívají bezeztrátovou metodu, u nižších nastavení je text vysoce komprimován. Textové stránky jsou typicky o 60 % menší než stránky komprimované metodou CCITT Group 4, ale jejich zpracování je pomalé. Kompatibilní s Acrobatem 5.0 (PDF 1.4) a novějšími verzemi.

Poznámka:

Pro dosažení kompatibility s Acrobatem 4.0 použijte jinou metodu komprimace než JBIG2.

CCITT Group 4

Aplikuje na obrázky černobílých vstupních stránek komprimaci CCITT Group 4. Tato rychlá a bezeztrátová metoda komprimace je kompatibilní s Acrobatem 3.0 (PDF 1.2) a novějšími verzemi.

Malá velikost/Vysoká kvalita

Nastaví bod vyvážení mezi velikostí a kvalitou souboru.

Odstranit naklonění

Natočí každou stránku, která není rovnoběžná s okraji plochy skeneru, a tím stránku PDF svisle vyrovná. Zvolte Zapnuto nebo Vypnuto.

Odstranění pozadí

Při skenování ve stupních šedi nebo v barvách (ne pro černobílý vstup) převede téměř bílé plochy na čistě bílou.

Poznámka:

Abyste dostali dobré výsledky, zkalibrujte nastavení jasu a kontrastu skeneru tak, aby naskenovaná normální černobílá stránka měla tmavě šedý nebo černý text a bílé pozadí. Pak byste měli s použitím možností Vypnuto nebo Nízké dostat dobré výsledky. Při skenování zažloutlého papíru nebo novin použijte možnost Střední nebo Vysoké, která pozadí stránky „vyčistí“.

Odstranit rastr

Odstraní strukturu polotónových bodů, která může snižovat komprimaci JPEG, způsobovat vznik moaré a zhoršovat čitelnost textu. Tato možnost je vhodná pro vstup ve stupních šedi nebo v RGB s rozlišením 200 až 400 dpi nebo – při použití adaptivní komprimace – pro černobílý vstup s rozlišením 400 až 600 dpi. S nastavením Zapnuto (doporučené) se aplikuje filtr pro vstup ve stupních šedi nebo v RGB s rozlišením 300 dpi a více. Vyberte možnost Vypnuto, pokud skenujete stránku, která neobsahuje žádné obrázky ani vyplněné plochy, nebo pokud skenujete s rozlišením, které je vyšší než efektivní rozsah.

Zaostření textu

Zaostří text naskenovaného souboru PDF. Výchozí hodnota je nízká a vhodná pro většinu dokumentů. Zvyšte ji, pokud je kvalita tištěného dokumentu nízká a text je nejasný.

Dialogové okno Rozpoznat text – Nastavení

Jazyk dokumentu

Ve výchozím nastavení se jazyk pro OCR vybírá z výchozího umístění. Pokud chcete jazyk změnit, klikněte na možnost Upravit a zvolte jiný jazyk.

Výstup

Obrázek s možností vyhledávání nebo text a obrázky s možností úprav.  

Tipy pro skenování

 • Skenování v aplikaci Acrobat akceptuje obrázky mezi 10 a 3 000 dpi. Pokud vyberete možnost Prohledávatelný obrázek nebo ClearScan jako Styl výstupu PDF, je vyžadováno vstupní rozlišení 72 dpi nebo vyšší. Vstupní rozlišení vyšší než 600 dpi se navíc převzorkuje dolů na 600 dpi nebo nižší.

 • Bezeztrátové komprimace lze použít pouze na monochromatické obrázky. Pokud chcete u naskenovaného obrázku použít bezeztrátovou komprimaci, zvolte jednu z těchto možností v části Možnosti optimalizace v dialogovém okně Optimalizovat skenovaný PDF: CCITT Group 4 nebo JBIG2 (Bezeztrátová) pro monochromatické obrázky. Pokud je tento obrázek připojen k dokumentu PDF a uložíte soubor pomocí možnosti Uložit, zůstane naskenovaný obrázek nekomprimovaný. Naskenovaný obrázek se může zkomprimovat, pokud PDF uložíte pomocí funkce Uložit jako.

 • Pro většinu stránek nabízí černobílé skenování na 300 dpi text, který se nejlépe hodí pro převod. Při rozlišení 150 dpi je přesnost rozpoznávání textu (OCR) trochu nižší a vyskytuje se více chyb při rozpoznávání písem; při rozlišení 400 dpi a vyšším se zpracování zpomalí a zkomprimované stránky jsou větší. Pokud je na stránce příliš mnoho nerozeznaných slov nebo malý text (9 bodů nebo menší), zkuste skenovat s vyšším rozlišením. Kdykoli je to možné, skenujte černobíle.

 • Pokud je možnost Rozpoznat text s použitím OCR vypnutá, může se použít plný rozsah rozlišení od 10 do 3 000 dpi, ale doporučené rozlišení je 72 dpi a vyšší. Pro nastavení Adaptivní komprimace je doporučené rozlišení 300 dpi pro vstup ve stupních šedi nebo RGB a 600 dpi pro černobílý vstup.

 • Stránky naskenované v 24bitové barvě, 300 dpi ve výsledné velikosti 8,5 x 11 palců (21,59 x 27,94 cm) na velkých obrazech (25 MB) před kompresí. Váš systém může pro skenování obrázku vyžadovat 50 MB nebo více virtuální paměti. Při 600 dpi je skenování i zpracování obvykle zhruba čtyřikrát pomalejší než při 300 dpi.

 • Nepoužívejte rozklad barev (dithering) ani polotónová nastavení skeneru. Tato nastavení mohou zlepšit vzhled fotografií, ale znesnadňují rozpoznání textu.

 • U textu tištěného na barevném papíru zkuste zvýšit jas a kontrast asi o 10 %. Pokud má váš skener schopnost filtrovat barvy, zvažte možnost použít filtr nebo lampu k potlačení barvy pozadí. Nebo pokud text není ostrý nebo jsou v něm výpadky, zkuste nastavit kontrast a jas na skeneru, aby se naskenovaný obraz vyčistil.

 • Pokud má váš skener ruční ovládání jasu, nastavte ho tak, aby jednotlivé znaky byly zřetelné a dobře vykreslené. Pokud se znaky navzájem dotýkají, použijte vyšší (jasnější) nastavení. Pokud jsou znaky oddělené, použijte nižší (tmavší) nastavení.

Řešení potíží se skenerem

Rozpoznání textu ve skenovaných dokumentech

Pomocí aplikace Acrobat můžete rozpoznat text v dříve naskenovaných dokumentech, které již byly převedeny do PDF. Software OCR (Optical Character Recognition) umožňuje v naskenovaném PDF vyhledávat, opravovat a kopírovat text. Aby bylo možné použít OCR na PDF, původní rozlišení skeneru by muselo být nastaveno na 72 dpi nebo vyšší.

Poznámka:

Při skenování s rozlišením 300 dpi vzniká nejlepší text pro převod. Při 150 dpi je přesnost OCR mírně nižší.

Rozpoznání textu v jediném dokumentu

 1. Otevřete naskenovaný PDF.
 2. Vyberte možnost Všechny nástroje > Skenování a OCR > V tomto souboru.

  Možnosti rozpoznání textu jsou zobrazeny na sekundárním panelu nástrojů.

 3. Na sekundárním panelu nástrojů vyberte rozsah stran a jazyk pro rozpoznání textu.

 4. Volitelně kliknutím na tlačítko Nastavení otevřete dialogové okno Rozpoznat text, a podle potřeby určete příslušné možnosti.

 5. Vyberte možnost Rozpoznat text. Aplikace Acrobat vytvoří v souboru PDF vrstvu textu, kterou lze prohledávat – nebo kopírovat a vkládat do nového dokumentu.

Rozpoznání textu ve více dokumentech

 1. Vyberte možnost Všechny nástroje > Skenování a OCR > Ve více souborech.

 2. V dialogovém okně Rozpoznat text zvolte Přidat soubory, a poté vyberte položku Přidat soubory, Přidat složky nebo Přidat otevřené soubory. Potom vyberte soubory nebo složku. Zobrazí se dialogové okno Možnosti výstupu

 3. V dialogovém okně Možnosti výstupu zadejte cílovou složku pro výstupní soubory a předvolby pro názvy souborů. Vyberte možnost OK.

 4. V dialogovém okně Rozpoznat text – Obecná nastavení zadejte požadované možnosti a zvolte tlačítko OK.

  Aplikace Acrobat vytvoří v souboru PDF vrstvu textu, kterou lze prohledávat – nebo kopírovat a vkládat do nového dokumentu.

Dialogové okno Rozpoznat text – Obecná nastavení

Jazyk dokumentu

Určuje jazyk pro modul OCR, který se použije pro identifikování znaků.

Výstup (styl výstupu PDF)

Určuje typ PDF, který má být vytvořen. Všechny možnosti vyžadují vstupní rozlišení 72 dpi nebo vyšší (doporučeno). Ve všech formátech se použije OCR a rozpoznávání písem a stránek pro obrázky textu, které se převedou na normální text.

Prohledávatelný obrázek

Zajistí, že text lze prohledávat a vybírat. Tato možnost zachová původní obrázek, podle potřeby odstraní jeho naklonění a umístí přes něj neviditelnou vrstvu textu. Výběr pro možnost Převzorkovat obrázky ve stejném dialogovém okně určuje, zda se obrázek převzorkuje na nižší rozlišení a v jaké míře.

Prohledávatelný obrázek (přesný)

Zajistí, že text lze prohledávat a vybírat. Tato možnost zachová původní obrázek a umístí přes něj neviditelnou vrstvu textu. Doporučuje se pro případy, kdy vyžadujete maximální věrnost původního obrázku.

Upravitelný text a obrázky

Syntetizuje nové vlastní písmo , které se bude velmi blížit originálu, a zachová pozadí stránky použitím kopie s nízkým rozlišením.

Převzorkovat na

Po dokončení rozpoznávání OCR zmenší počet obrazových bodů v barevných, šedotónových a monochromatických obrazech. Zvolte úroveň převzorkování, kterou chcete použít. Vyšší hodnoty znamenají méně převzorkování, takže vznikne PDF s vyšším rozlišením.

Opravy textu z OCR v PDF

Pokud u naskenovaného výstupu spustíte funkci OCR, aplikace Acrobat analyzuje bitmapy textu a daných bitmapových oblastí nahradí slova a znaky. Není-li ideální substituce jistá, aplikace Acrobat slovo označí jako podezřelé. Podezřelá slova se zobrazí v PDF jako originální bitmapa slova, ale text je obsažen v neviditelné vrstvě za ní. Díky této metodě lze slovo vyhledat, i když je zobrazené jako bitmapa.

Poznámka: Pokusíte-li se vybrat text v naskenovaném PDF, u něhož nebyla použita funkce OCR, nebo se u obrazového souboru pokusíte provést operaci Číst nahlas, aplikace Acrobat se zeptá, zda chcete spustit funkci OCR. Vyberete-li možnost OK, otevře se dialogové okno Rozpoznání textu a můžete vybrat možnosti podrobně popsané v předchozím tématu.

 1. Vyberte možnost Všechny nástroje > Skenování a OCR > Opravit rozpoznaný text.

  Aplikace Acrobat rozezná v textu místa s podezřením na chyby a zobrazí vedle sebe na sekundárním panelu nástrojů obrázek a text. Všechna podezřelá slova na stránce jsou vložena do rámečků.

 2. Vyberte zvýrazněný objekt nebo pole v dokumentu a poté opravte v poli Rozpoznáno jako na sekundárním panelu nástrojů. Vyberte Přijmout.

  Zvýrazní se další podezřelé místo. Opravujte chyby podle potřeby. U každé opravy zvolte možnost Přijmout.

 3. Po dokončení úlohy vyberte na sekundárním panelu tlačítko Zavřít.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?