Naskenujte papírový dokument do formátu PDF a pomocí aplikace Acrobat ho proměňte na chytrý soubor PDF, ve kterém je možné vyhledávat a označovat text.

Skenování papírového dokumentu do PDF

Pomocí skeneru a Acrobatu můžete vytvořit soubor PDF přímo z papírového dokumentu. V systému Windows aplikace Acrobat podporuje ovladače skenerů TWAIN a ovladače WIA (Windows Image Acquisition). V systému Mac OS aplikace Acrobat podporuje metody TWAIN a ICA (Image Capture).

V systému Windows můžete použít režim Automatická detekce barev a nechat aplikaci Acrobat, aby určila typ obsahu papírového dokumentu, nebo na základě svého úsudku použít jiná přednastavení (černobílý dokument, dokument ve stupních šedi, barevný obrázek a barevný dokument). Můžete konfigurovat přednastavení skenování, nebo použít volbu Vlastní skenování pro skenování s nastavením podle vaší volby.

Poznámka:

Přednastavení skenování je k dispozici pouze pro ovladače skeneru podporující režim Skrýt vlastní rozhraní skeneru. Přednastavení skenování nejsou k dispozici v systému Mac OS.

Pokud je v systému Windows pro skener nainstalován ovladač WIA, můžete PDF vytvořit pomocí tlačítka Skenovat na skeneru. Stiskněte tlačítko Skenovat a poté vyberte v systému Windows v seznamu registrovaných aplikací Adobe Acrobat. Potom v rozhraní Skenování aplikace Acrobat vyberte skener a přednastavení dokumentu nebo položku Vlastní skenování.

Chcete-li skenovat papírový dokument do PDF pomocí aplikace Acrobat, přejděte na Nástroje > Vytvořit PDF. Zobrazí se rozhraní Vytvořit PDF z libovolného formátu. Zvolením položky Skener zobrazte dostupné možnosti.

V systému Windows:

Možnosti pro skenování papírového dokumentu do PDF
Vytvoření PDF z rozhraní Skener; kliknutím na nastavení nebo ikonu ozubeného kola zobrazíte všechna nastavení pro zvolenou možnost.

V systému Mac:

Možnosti pro skenování papírového dokumentu do PDF v systému Mac
Vytvoření PDF z rozhraní Skener; vyberte skener a poté kliknutím na tlačítko Další zobrazte nastavení zvoleného skeneru.

Naskenování papírového dokumentu do PDF pomocí automatické detekce barevného režimu (Windows)

 1. Vyberte Nástroje > Vytvořit PDF > Skener > Automatická detekce barevného režimu.

  Poznámka:

  Pokud chcete dokument, který naskenujete, připojit k existujícímu souboru, proveďte následující:

  1. Zaškrtněte políčko Připojit k existujícímu PDF.
  2. Pokud jste soubory otevřeli v Acrobatu, zvolte příslušný soubor z rozbalovacího seznamu nebo klikněte na Procházet a pak zvolte příslušný soubor.

  Chcete-li do souboru PDF skenovat více souborů, klikněte na ikonu Nastavení . Zobrazí se rozhraní Vlastní skenování. Vyberte zaškrtávací pole Výzva ke skenování dalších stran.

 2. Klikněte na Skenovat.

 3. V případě zobrazení dotazu na skenování dalších stránek vyberte Skenovat více stránek, Skenovat opačné strany nebo Skenování je dokončeno a klikněte na OK.

Naskenování papírového dokumentu do PDF pomocí přednastavení (Windows)

 1. Vyberte Nástroje > Vytvořit PDF > Skener > [přednastavení dokumentu].

  Poznámka:

  Pokud chcete dokument, který naskenujete, připojit k existujícímu souboru, proveďte následující:

  1. Zaškrtněte políčko Připojit k existujícímu PDF.
  2. Pokud jste soubory otevřeli v Acrobatu, zvolte příslušný soubor z rozbalovacího seznamu nebo klikněte na Procházet a pak zvolte příslušný soubor.

  Chcete-li do souboru PDF skenovat více souborů, klikněte na ikonu Nastavení . Zobrazí se rozhraní Vlastní skenování. Vyberte zaškrtávací pole Výzva ke skenování dalších stran.

 2. Klikněte na Skenovat.

 3. V případě zobrazení dotazu na skenování dalších stránek vyberte Skenovat více stránek, Skenovat opačné strany nebo Skenování je dokončeno a klikněte na OK.

Skenování papírového dokumentu do PDF bez přednastavení

 1. Vyberte Nástroje > Vytvořit PDF > Skener > Výchozí nastavení nebo Moje vlastní nastavení.

  Poznámka:

  Pokud chcete dokument, který naskenujete, připojit k existujícímu souboru, proveďte následující:

  1. Zaškrtněte políčko Připojit k existujícímu PDF.
  2. Pokud jste soubory otevřeli v Acrobatu, zvolte příslušný soubor z rozbalovacího seznamu nebo klikněte na Procházet a pak zvolte příslušný soubor.

 2. Chcete-li změnit nastavení, klikněte na ikonu Nastavení  . Zobrazí se rozhraní Vlastní skenování. Zvolte možnosti skenování podle potřeby.

  Chcete-li do souboru PDF skenovat více souborů, vyberte zaškrtávací pole Výzva ke skenování dalších stran.

  Poznámka:

  Pokud určíte, že chcete místo uživatelského rozhraní Acrobatu použít možnost Zobrazit uživatelské rozhraní skeneru, zobrazí se jiná okna nebo dialogová okna. Informace o dostupných volbách vyhledejte v dokumentaci skeneru. V systému Mac OS se vždy zobrazí uživatelské rozhraní skeneru.

 3. Klikněte na Skenovat.

 4. V případě zobrazení dotazu na skenování dalších stránek vyberte Skenovat více stránek, Skenovat opačné strany nebo Skenování je dokončeno a klikněte na OK.

Vylepšení nebo optimalizace naskenovaného PDF

 1. Otevřete PDF vytvořený ze skenovaného dokumentu.
 2. Vyberte možnost Nástroje > Vylepšit skeny > Vylepšit > Naskenovaný dokument.

 3. Vyberte volby v sekundárním panelu nástrojů - klikněte na ikonu Nastavení a vyberte příslušné volby v dialogu Vylepšit skenované PDF, a poté klikněte na tlačítko OK.

  Další informace o volbách zobrazených v dialogovém okně naleznete v části Dialogové okno Vylepšit skenované PDF.

Konfigurace přednastavení skenování (Windows)

 1. Vyberte Nástroje > Vytvořit PDF > Skener.

 2. Vyberte přednastavení: Automatická detekce barevného režimu, Černobílý dokument, Barevný dokument, Dokument ve stupních šedi nebo Barevná fotografie.

 3. Klikněte na ikonu Nastavení vedle přednastavení. V závislosti na vašem výběru se zobrazí rozhraní Vlastní skenování nebo Konfigurovat předdefinovaná nastavení pro.

 4. Upravte nastavení podle potřeby.

  Chcete-li do souboru PDF skenovat více souborů, vyberte zaškrtávací pole Výzva ke skenování dalších stran.

 5. Kliknutím na Uložit nastavení uložte přednastavení a pak kliknutím na tlačítko křížku (X) zavřete.

Volby skenování

Po výběru skeneru můžete dle svých požadavků vybrat nebo nastavit různé volby skenování.

Skener

Vyberte nainstalovaný skener. V počítači musíte mít nainstalován skenovací software od příslušného výrobce. (Pouze ve Windows) Klikněte na tlačítko Volby a zadejte volby skeneru.

Zobrazení uživatelského rozhraní skeneru

Tuto možnost vyberte, pouze pokud chcete zobrazit nastavení v oknech a dialogových oknech od výrobce skeneru. Když tuto možnost nezvolíte, zahájí se skenování přímo s nastaveními zvolenými v rozhraní Vlastní skenování nebo Konfigurovat předdefinovaná nastavení.

Stránky

Zadejte jednostranné nebo oboustranné skenování. Pokud vyberete Obě strany a nastavení skeneru je jen pro jednostranné skenování, má nastavení skeneru přednost před nastavením Acrobatu.

Poznámka:

Obě strany stránek můžete skenovat i na skenerech, které samy o sobě oboustranné skenování nepodporují. Když vyberete volbu Obě strany otevře se po naskenování prvních stran dialogové okno. Potom můžete původní papírové dokumenty v zásobníku otočit a v tomto dialogovém okně vybrat volbu Skenovat zadní strany (vložte zadní stranu listu). Tímto způsobem vznikne PDF, který bude mít všechny stránky ve správném pořadí.

Režim barvy (pouze Windows)

Vyberte základní barevný režim (automatická detekce, barevný, černobílý nebo stupně šedi), podporovaný vaším skenerem. Tato volba je přístupná, pokud jsou Volby skeneru nastaveny na použití voleb zadaných v dialogovém okně pro skenování v Acrobatu namísto voleb ve skenovací aplikaci.

Rozlišení (pouze Windows)

Vyberte rozlišení podporované vaším skenerem. Tato volba je přístupná, pokud jsou Volby skeneru nastaveny na použití voleb zadaných v dialogovém okně pro skenování v Acrobatu namísto voleb ve skenovací aplikaci.

Poznámka:

Pokud vyberete volbu Barevný režim nebo Rozlišení nepodporovanou skenerem, zobrazí se zpráva a otevře se okno aplikace skeneru. Vyberte v okně aplikace skeneru jiné volby.

Velikost papíru (pouze ve Windows)

Vyberte velikost papíru nebo zadejte vlastní šířku a výšku.

Výzva ke skenování dalších stran

V případě výběru této volby se po každém skenování zobrazí dialogové okno s dotazem, zda chcete naskenovat další stránky.

Kvalita > Optimalizovat obraz

Volbou této možnosti spustíte optimalizaci PDF. Tato volba se používá ke kompresi a filtrování obrázků v naskenovaném PDF. Klikněte na ikonu Nastavení , chcete-li optimalizaci přizpůsobit na základě specifických nastavení pro kompresi a filtrování souborů.

Kvalita > Optimalizovat obraz > Malá velikost / Vysoká kvalita

Přetažením jezdce nastavte požadované vyvážení mezi velikostí souboru a jeho kvalitou.

Výstup > Připojit k existujícímu souboru

Přidá převedené naskenované stránky do existujícího souboru PDF. Vyberte otevřený soubor z rozbalovací nabídky nebo soubor PDF vyberte pomocí procházení.

Výstup > Vytvořit nový PDF

Vytvoří soubor PDF.

Výstup > Uložit více souborů

Vytvoří více souborů z více papírových dokumentů. Klikněte na ikonu Nastavení a určete, zda chcete ze souborů vytvořit portfolio PDF, počet stránek na soubor a předponu názvu souboru.

Rozpoznat text (OCR)

Zvolte tuto možnost, chcete-li textové obrázky v PDF převést na text, který lze vyhledat a vybrat. Tato volba u textových obrázků využívá funkci OCR (optické rozpoznávání znaků) a rozpoznávání písma a stránky. Klikněte na ikonu Nastavení , chcete-li zadat nastavení v dialogovém okně Rozpoznat text – Nastavení. Viz Rozpoznání textu ve skenovaných dokumentech.

Přidat metadata

Pokud je tato volba vybraná, zobrazí se po skenování dialogové okno Vlastnosti dokumentu. V dialogovém okně Vlastnosti dokumentu můžete do souboru PDF přidávat metadata nebo údaje o naskenovaném dokumentu. Vytváříte-li více souborů, můžete pro všechny zadat společná metadata.

Změnit na kompatibilní s PDF/A

Tuto volbu vyberte, pokud chcete, aby PDF vyhovoval standardům ISO pro PDF/A-1b.

Dialog Optimalizace naskenovaného PDF

Dialogové okno Vylepšit skenované PDF řídí nastavení obrázku pro filtrování a komprese skenovaných obrázků pro PDF. Výchozí nastavení je vhodné pro širokou škálu stránek dokumentů, ale můžete tato nastavení přizpůsobit, abyste získali kvalitnější obrazy nebo menší velikosti souborů, případně kvůli problémům při skenování.

Použít adaptivní kompresi

Rozdělí každou stránku na černobílé, šedotónové a barevné oblasti a zvolí takovou reprezentaci, která zachová vzhled a přitom podstatně zkomprimuje každý typ obsahu. Doporučená rozlišení skenování jsou 300 dpi (bodů na palec) pro vstup ve stupních šedi nebo RGB a 600 dpi pro černobílý vstup.

Barevné skenování / skenování ve stupních šedi

Při skenování barevných stránek nebo stránek ve stupních šedi vyberte jednu z následujících voleb:

JPEG2000

U obsahu barevného obrázku využívá kompresi JPEG2000. (Toto nastavení se nedoporučuje při vytváření souborů PDF/A. Použijte raději JPEG.)

ZIP

U obsahu barevného obrázku využívá kompresi ZIP.

JPEG

U obsahu barevného obrázku využívá kompresi JPEG.

Poznámka:

Skener použije buď vybranou volbu Barva/Stupně šedi nebo vybranou volbu Monochromatický. Které z těchto nastavení se skutečně použije, závisí na nastavení, které vyberete v dialogovém okně Skenování v Acrobatu nebo v rozhraní TWAIN skeneru, které se může otevřít poté, co kliknete na Skenovat v dialogovém okně Skenování v Acrobatu. (Standardně se dialogové okno skenovací aplikace neotevírá.)

Monochromatické skeny

Při skenování černobílých nebo jednobarevných obrazů vyberte jednu z následujících voleb:

JBIG2 (Bezeztrátový) a JBIG2 (Ztrátový)

Aplikuje metodu komprese JBIG2 na černobílé vstupní stránky. Úrovně nejvyšší kvality využívají bezeztrátovou metodu, u nižších nastavení je text vysoce komprimován. Textové stránky jsou typicky o 60 % menší než stránky komprimované metodou CCITT Group 4, ale jejich zpracování je pomalé. Kompatibilní s Acrobatem 5.0 (PDF 1.4) a novějšími verzemi.

Poznámka:

Pro dosažení kompatibility s Acrobatem 4.0 použijte jinou metodu komprese než JBIG2.

CCITT Group 4

Aplikuje na obrazy černobílých vstupních stránek kompresi CCITT Group 4. Tato rychlá a bezeztrátová metoda komprese je kompatibilní s Acrobatem 3.0 (PDF 1.2) a novějšími verzemi.

Malá velikost/Vysoká kvalita

Nastaví bod vyvážení mezi velikostí a kvalitou souboru.

Odstranit naklonění

Natočí každou stránku, která není rovnoběžná s okraji plochy skeneru, a tím stránku PDF svisle vyrovná. Zvolte Zapnuto nebo Vypnuto.

Odstranění pozadí

Při skenování ve stupních šedi nebo v barvách (ne pro černobílý vstup) převede téměř bílé plochy na čistě bílou.

Poznámka:

Abyste dostali dobré výsledky, zkalibrujte nastavení jasu a kontrastu skeneru tak, aby naskenovaná normální černobílá stránka měla tmavě šedý nebo černý text a bílé pozadí. Pak byste měli s použitím voleb Vypnuto nebo Nízké dostat dobré výsledky. Při skenování zažloutlého papíru nebo novin použijte volbu Střední nebo Vysoké, která pozadí stránky „vyčistí“.

Odstranit rastr

Odstraní strukturu polotónových bodů, která může snižovat kompresi JPEG, způsobovat vznik moaré a zhoršovat čitelnost textu. Tato volba je vhodná pro vstup ve stupních šedi nebo v RGB s rozlišením 200 až 400 dpi nebo – při použití adaptivní komprese – pro černobílý vstup s rozlišením 400 až 600 dpi. S nastavením Zapnuto (doporučené) se aplikuje filtr pro vstup ve stupních šedi nebo v RGB s rozlišením 300 dpi a více. Vyberte volbu Vypnuto, pokud skenujete stránku, která neobsahuje žádné obrazy ani vyplněné plochy, nebo pokud skenujete s rozlišením, které je vyšší než efektivní rozsah.

Zaostření textu

Zaostří text naskenovaného souboru PDF. Výchozí hodnota je nízká a vhodná pro většinu dokumentů. Zvyšte ji, pokud je kvalita tištěného dokumentu nízká a text je nejasný.

Dialogové okno Rozpoznat text – Nastavení

Jazyk dokumentu

Ve výchozím nastavení se jazyk pro OCR vybírá z výchozího umístění. Pokud chcete jazyk změnit, klikněte na možnost Upravit a zvolte jiný jazyk.

Výstup

Obrázek s možností vyhledávání nebo text a obrázky s možností úprav.

Tipy pro skenování

 • Skenování v Acrobatu akceptuje obrazy mezi 10 a 3 000 dpi. Pokud vyberete volbu Prohledávatelný obraz nebo ClearScan jako Styl výstupu PDF, je vyžadováno vstupní rozlišení 72 dpi nebo vyšší. Vstupní rozlišení vyšší než 600 dpi se navíc převzorkuje dolů na 600 dpi nebo nižší.

 • Bezeztrátové komprese lze použít pouze na monochromatické obrazy. Pokud chcete u naskenovaného obrazu použít bezeztrátovou kompresi, zvolte jednu z těchto voleb v části Volby optimalizace v dialogu Optimalizovat skenovaný PDF: CCITT Group 4 nebo JBIG2 (Bezeztrátová) pro monochromatické obrazy. Pokud je tento obraz připojen k dokumentu PDF a uložíte soubor pomocí volby Uložit, zůstane naskenovaný obraz nekomprimovaný. Uložíte-li PDF pomocí volby Uložit jako, může dojít ke zkomprimování naskenovaného obrazu.

 • Pro většinu stránek nabízí černobílé skenování na 300 dpi text, který se nejlépe hodí pro převod. Při rozlišení 150 dpi je přesnost rozpoznávání textu (OCR) trochu nižší a vyskytuje se více chyb při rozpoznávání písem; při rozlišení 400 dpi a vyšším se zpracování zpomalí a zkomprimované stránky jsou větší. Pokud je na stránce příliš mnoho nerozeznaných slov nebo malý text (9 bodů nebo menší), zkuste skenovat s vyšším rozlišením. Kdykoli je to možné, skenujte černobíle.

 • Pokud je volba Rozpoznat text s použitím OCR vypnutá, může se použít plný rozsah rozlišení od 10 do 3 000 dpi, ale doporučené rozlišení je 72 dpi a vyšší. Pro nastavení Adaptivní komprese je doporučené rozlišení 300 dpi pro vstup ve stupních šedi nebo RGB a 600 dpi pro černobílý vstup.

 • Stránky naskenované v 24bitové barvě, 300 dpi ve výsledné velikosti 8,5 x 11 palců (21,59 x 27,94 cm) na velkých obrazech (25 MB) před kompresí. Váš systém může pro skenování obrazu vyžadovat 50 MB nebo více virtuální paměti. Při 600 dpi je skenování i zpracování obvykle zhruba čtyřikrát pomalejší než při 300 dpi.

 • Nepoužívejte rozklad barev (dithering) ani polotónová nastavení skeneru. Tato nastavení mohou zlepšit vzhled fotografií, ale znesnadňují rozpoznání textu.

 • U textu tištěného na barevném papíru zkuste zvýšit jas a kontrast asi o 10 %. Pokud má váš skener schopnost filtrovat barvy, zvažte možnost použít filtr nebo lampu k potlačení barvy pozadí. Nebo pokud text není ostrý nebo jsou v něm výpadky, zkuste nastavit kontrast a jas na skeneru, aby se naskenovaný obraz vyčistil.

 • Pokud má váš skener ruční ovládání jasu, nastavte ho tak, aby jednotlivé znaky byly zřetelné a dobře vykreslené. Pokud se znaky navzájem dotýkají, použijte vyšší (jasnější) nastavení. Pokud jsou znaky oddělené, použijte nižší (tmavší) nastavení.

Řešení potíží se skenerem

Tipy ohledně řešení potíží najdete v části Řešení potíží se skenerem při skenování v aplikaci Acrobat.

Rozpoznání textu ve skenovaných dokumentech

Pomocí aplikace Acrobat můžete rozpoznat text v dříve naskenovaných dokumentech, které již byly převedeny do PDF. Software OCR (Optical Character Recognition) umožňuje v naskenovaném PDF vyhledávat, opravovat a kopírovat text. Pokud chcete na soubor PDF použít funkci OCR, musí být rozlišení při skenování nastaveno na 72 dpi nebo vyšší.

Poznámka:

Při skenování s rozlišením 300 dpi vzniká nejlepší text pro převod. Při 150 dpi je přesnost OCR mírně nižší.

Rozpoznání textu v jediném dokumentu

 1. Otevřete naskenovaný PDF.
 2. Vyberte možnost Nástroje > Vylepšit skeny > Rozpoznat text > V tomto souboru.

  Možnosti rozpoznání textu jsou zobrazeny na sekundárním panelu nástrojů.

 3. Na sekundárním panelu nástrojů vyberte rozsah stran a jazyk pro rozpoznání textu.

 4. Volitelně klepnutím na tlačítko Nastavení otevřete dialogové okno Rozpoznat text, a podle potřeby určete příslušné volby.

 5. Klikněte na možnost Rozpoznat text. Aplikace Acrobat vytvoří v souboru PDF vrstvu textu, kterou lze prohledávat – nebo kopírovat a vkládat do nového dokumentu.

Rozpoznání textu ve více dokumentech

 1. Vyberte možnost Nástroje > Vylepšit skeny > Rozpoznat text > Ve více souborech.

 2. V dialogovém okně Rozpoznat text klikněte na volbu Přidat soubory, a zvolte položku Přidat soubory, Přidat složky nebo Přidat otevřené soubory. Potom vyberte soubory nebo složku.

 3. V dialogovém okně Volby výstupu zadejte cílovou složku pro výstupní soubory a předvolby pro názvy souborů.
 4. V dialogovém okně Rozpoznat text - Obecná nastavení zadejte požadované volby a klikněte na tlačítko OK.

  Aplikace Acrobat vytvoří v souboru PDF vrstvu textu, kterou lze prohledávat – nebo kopírovat a vkládat do nového dokumentu.

Dialogové okno Rozpoznat text - Obecná nastavení

Jazyk dokumentu

Určuje jazyk pro modul OCR, který se použije pro identifikování znaků.

Výstup (styl výstupu PDF)

Určuje typ PDF, který má být vytvořen. Všechny volby vyžadují vstupní rozlišení 72 dpi nebo vyšší (doporučeno). Ve všech formátech se použije OCR a rozpoznávání písem a stránek pro obrazy textu, které se převedou na normální text.

Prohledávatelný obraz

Zajistí, že text lze prohledávat a vybírat. Tato volba zachová původní obraz, podle potřeby odstraní jeho naklonění a umístí přes něj neviditelnou vrstvu textu. Výběr pro volbu Převzorkovat obrazy ve stejném dialogovém okně určuje, zda se obraz převzorkuje na nižší rozlišení a v jaké míře.

Prohledávatelný obraz (přesný)

Zajistí, že text lze prohledávat a vybírat. Tato volba zachová původní obraz a umístí přes něj neviditelnou vrstvu textu. Doporučuje se pro případy, kdy vyžadujete maximální věrnost původního obrazu.

Upravitelný text a obrazy

Syntetizuje nové vlastní písmo , které se bude velmi blížit originálu, a zachová pozadí stránky použitím kopie s nízkým rozlišením.

Převzorkovat na

Po dokončení rozpoznávání OCR zmenší počet obrazových bodů v barevných, šedotónových a monochromatických obrazech. Zvolte úroveň převzorkování, kterou chcete použít. Vyšší hodnoty znamenají méně převzorkování, takže vznikne PDF s vyšším rozlišením.

Opravy textu z OCR v PDF

Pokud u naskenovaného výstupu spustíte funkci OCR, aplikace Acrobat analyzuje bitmapy textu a daných bitmapových oblastí nahradí slova a znaky. Není-li ideální substituce jistá, aplikace Acrobat slovo označí jakopodezřelé. Podezřelá slova se zobrazí v PDF jako originální bitmapa slova, ale text je obsaženvneviditelné vrstvě za ní. Díky této metodě lze slovo vyhledat, i když je zobrazené jako bitmapa.

Poznámka: Pokusíte-li se vybrat text v naskenovaném PDF, u něhož nebyla použita funkce OCR, nebo se u obrazového souboru pokusíte provést operaci Číst nahlas, aplikace Acrobat se zeptá, zda chcete spustit funkci OCR. Kliknete-li na možnost OK, otevře se dialogové okno Rozpoznání textu a můžete vybrat možnosti podrobně popsané v předchozím tématu.

 1. Vyberte možnost Nástroje > Vylepšit skeny > Rozpoznat text > Opravit rozpoznaný text.

  Aplikace Acrobat rozezná v textu místa s podezřením na chyby a zobrazí vedle sebe na sekundárním panelu nástrojů obraz a text. (Všechna podezřelá slova na stránce jsou vložena do rámečků.)

 2. Klikněte na zvýrazněný objekt nebo pole v dokumentu a poté opravte v poli Rozpoznáno jako na sekundárním panelu nástrojů. Klikněte na možnost Přijmout.

  Zvýrazní se další podezřelé místo. Opravujte chyby podle potřeby. U každé opravy klikněte na možnost Přijmout.

 3. Po dokončení úlohy klikněte na sekundárním panelu na tlačítko Zavřít.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online