Automaticky získejte poznámky od všech v jednom souboru PDF. Sledujte postup a poznámky slučte.

Zahájení sdílené recenze

Sdílený soubor PDF, který odešlete, bude obsahovat panely Anotace a Kreslená označení a pokyny v pruhu zpráv dokumentu.

 1. Zvolte příkaz Nástroje > Odeslat ke komentování.

  Na sekundárním panelu nástrojů se zobrazí sada nástrojů Odeslat ke komentování.

  Poznámka:

  Sdílenou recenzi můžete spustit také přímo z jiné aplikace, která používá PDFMaker, například z aplikace Microsoft Word. Zvolte příkaz Adobe PDF > Převést do Adobe PDF a poslat ke sdílenému komentování. V aplikacích sady Office 2007/2010 zvolte příkaz Acrobat > Vytvořit a poslat ke sdílenému komentování.

 2. Na sekundárním panelu nástrojů klikněte na příkaz Odeslat ke sdílenému komentování.

  Poznámka:

  Zobrazí-li se výzva, vyberte dokument PDF, který chcete odeslat ke sdílenému komentování.

 3. Vyberte způsob, jakým chcete shromažďovat poznámky od recenzenta a klikněte na tlačítko Další.

 4. Vyberte, jak chcete hostovat sdílený soubor recenze a zadejte umístění.

   

  Síťové složky

  Pokud jsou všichni příjemci v rámci místní sítě, jsou síťové složky a servery služby SharePoint nejlepšími volbami pro server poznámek. Síťové složky jsou obecně nejlevnější a nejspolehlivější.

  Podřízené weby SharePoint / Office 365

  Pokud vaši příjemci pracují za firewallem a všichni mají přístup ke společnému serveru, můžete použít vlastní interní umístění na serveru, například web Microsoft SharePoint. Další informace najdete v článku Hosting sdílených recenzí na webech SharePoint/Office 365.

  Servery WebDAV

  Servery WebDAV (webové servery používající protokol WebDAV) jsou nejvhodnější, pokud jsou recenzenti mimo firewall nebo mimo místní síť. Další informace o konfigurování použití služby WebDAV v aplikaci Acrobat najdete v článku Hosting a Shared Review: An Alternative to Acrobat.com (Hostování sdílené recenze: Alternativa ke službě Acrobat.com).

   

 5. Vyberte metodu doručení a kolekce. Klikněte na Další.

 6. Zadejte název nového profilu a klikněte na Další nebo kliknutím na Další použijte výchozí možnost.

 7. Na obrazovce e-mailu určete podle potřeby následující nastavení:

  Způsob dodání

  Klepnutím můžete určit jiný způsob dodání a vyzvednutí, než je aktuálně vybraný způsob.

  Komu, Kopie

  Zadejte e-mailové adresy recenzentů. Po každé adrese vložte středník nebo konec řádku. Chcete-li vybrat e-mailové adresy z adresáře vaší e-mailové aplikace, klikněte na tlačítko Komu nebo Kopie.

  Předmět, Zpráva

  Zobrazte náhled předmětu a zprávy a podle potřeby je upravte. Aplikace Acrobat uloží všechny změny a zobrazí je při příštím odesílání dokumentu k recenzi. Chcete-li použít výchozí e-mailovou zprávu, klikněte na Obnovit výchozí zprávu.

  Termín recenze

  Klepnutím určete jiný termín nebo žádný termín. Po vypršení termínu recenze již recenzenti nemohou publikovat poznámky.

  Poznámka:

  Jestliže termín vyprší, zatímco recenzent má dokument otevřený v aplikaci Acrobat, může dále publikovat poznámky, dokud dokument nezavře.

 8. Klikněte na Poslat.

Aplikace Acrobat vytvoří kopii souboru sdílené recenze s názvem [název původního souboru]_review.pdf ve stejné složce jako původní soubor, který jste určili k recenzi.

Zahájení e-mailové recenze

Když spustíte e-mailovou recenzi, rozešlete sledovanou kopii PDF, která vám umožní snadno sloučit poznámky, které přijmete. (V průběhu recenze nelze vyplňovat pole formulářů v PDF.) Po zahájení sdílené recenze můžete také spustit e-mailovou recenzi se stejným souborem PDF.

Zahájení recenze

Dříve, než zahájíte e-mailovou recenzi, zkontrolujte, zda je vaše e-mailová aplikace nebo účet webové pošty správně nakonfigurován pro spolupráci s aplikací Acrobat.

 1. Zvolte Nástroje > Odeslat ke komentování.

  Na sekundárním panelu nástrojů se zobrazí sada nástrojů Odeslat ke komentování.

 2. Klikněte na položku Odeslat e-mailem ke komentování.

 3. Pokud budete vyzváni, zadejte požadované informace v dialogovém okně Nastavení identity.

 4. Určete PDF, pokud není již otevřený, a pak klikněte na Další. PDF, který určíte, se stane základním souborem. Do tohoto souboru budete slučovat poznámky, které přijmete od recenzentů.

 5. Určete recenzenty zadáním jejich e-mailových adres. Mezi jednotlivé adresy vložte středník nebo konec řádku. Klikněte na položku Adresář, chcete-li zvolit e-mailové adresy z adresáře vaší e-mailové aplikace.

 6. Zobrazte náhled e-mailové pozvánky, upravte ji podle potřeby a klikněte na položku Poslat pozvánku.

 7. Vyberte e-mailový klient pro odeslání pozvánky a klikněte na položku Pokračovat.

Recenzentům se pošle kopie PDF jako příloha. Po otevření tato příloha PDF poskytuje nástroje a pokyny pro tvorbu poznámek.

Sloučení poznámek

Po získání poznámek od recenzentů můžete poznámky sloužit do vzorového PDF.

 1. Až vám recenzent pošle své poznámky, otevřete přiložený soubor ve své e-mailové aplikaci. Pokud e-mailová aplikace nemůže najít originální verzi PDF, vyzve vás, abyste ji našli procházením.

  Poznámka:

  Poznámky lze přeposlat iniciátorovi recenze, pokud jste jím nebyli vy. Nejprve poznámky sloučíte do své kopie PDF. Poté odešlete poznámky (viz Odeslání poznámek v e-mailu). Pokud jste již poznámky odeslali, iniciátor obdrží pouze nové poznámky. Ve sloučených poznámkách se zachová původní jméno jejich autora.

 2. Pokud jste recenzi zahájili, objeví se dialogové okno Sloučit poznámky. Vyberte jednu z následujících voleb:

  Ano

  Otevře základní kopii PDF a sloučí do ní všechny poznámky. Po sloučení poznámek základní PDF uložte.

  Ne, otevřít pouze tuto kopii

  Otevře kopii PDF od recenzenta s jeho poznámkami. Pokud vyberete tuto volbu, můžete pak poznámky sloučit příkazem Poznámky > Sloučit poznámky do základního PDF.

  Zrušit

  Zavře PDF od recenzenta, obsahující poznámky.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online