Automaticky získejte poznámky od všech v jednom souboru PDF. Sledujte postup a poznámky slučte.

Poznámka:

Společnost Adobe zkouší nový způsob sdílení souborů PDF v aplikaci Acrobat DC. Pokud kroky uvedené v tomto dokumentu neodpovídají vaší verzi aplikace Acrobat, přejděte na část Zahájení recenze PDF | Nový způsob.

Sdílení souboru PDF pro recenzi pomocí služby recenze Adobe Document Cloud

Dostupné ve verzi: Acrobat DC

Pomocí služby recenze Adobe Document Cloud můžete snadno sdílet soubory PDF pro recenzi z aplikace Acrobat DC pro stolní počítače, z webu Document Cloud nebo z mobilní aplikace Acrobat Reader. Kliknutím na adresu URL v e-mailové pozvánce na počítači můžou recenzenti jednoduše poskytnout zpětnou vazbu přímo v počítači bez nutnosti přihlášení nebo instalace dalšího softwaru.

Tuto službu můžete používat ke sdílení souborů PDF pro recenzi jedním z následujících způsobů:

Odeslání personalizovaných pozvánek pomocí možnosti sdílení služby Document Cloud

 1. Po otevření dokumentu PDF v aplikaci Acrobat klikněte v pravém horním rohu na tlačítko Sdílet . Případně vyberte možnost Nástroje > Sdílet a přejděte k souboru PDF, který následně vyberte. V pravém panelu se zobrazí možnosti sdílení.

  Sdílení souborů PDF k recenzi

  Poznámka:

  • Abyste mohli zahájit sdílenou recenzi v aplikaci Acrobat, musí být počítač připojený k internetu.
  • Sdílenou recenzi můžete spustit také přímo z jiné aplikace, která používá PDFMaker, například z aplikace Microsoft Word. Vyberte možnost Acrobat > Vytvořit a poslat k recenzi.

 2. V části Pozvat lidi zadejte nebo vyberte e-mailovou adresu osoby, která má soubor recenzovat. E-mailové adresy můžete vybrat také pomocí odkazu Adresář. Zvolte možnost Provést recenzi.

 3. Pole Název a Zpráva jsou stejná, jako když posíláte běžný e-mail, a stejným způsobem se také zobrazí příjemcům. Zadejte požadované informace.

 4. Chcete-li nastavit termín recenze, vyberte možnost Nastavit termín dokončení. Zadejte čas, zvolte datum a klikněte na tlačítko Hotovo. Chcete-li pro pozvané nastavit připomenutí, vyberte možnost Nastavit připomenutí. Zadejte čas, zvolte datum a klikněte na tlačítko Hotovo.

  Nastavení termínu dokončení recenze a připomenutí
 5. Klikněte na Poslat.

Prostředí recenzenta

Recenzenti obdrží e-mail s pozvánkou a s odkazem na recenzovaný dokument PDF. Po kliknutí na odkaz nebo na tlačítko Recenze v pozvánce se dokument PDF otevře ve webovém prohlížeči. Pomocí nástrojů pro poznámky mohou přidávat do dokumentu PDF poznámky. K přidávání poznámek mohou použít rovněž aplikaci Acrobat Reader DC nebo Acrobat DC pro stolní počítače.

Další informace naleznete v části Účast v recenzi PDF.

Odeslání anonymního nebo veřejného odkazu e-mailem

Anonymní nebo veřejný odkaz zpřístupní soubory komukoli, kdo na odkaz klikne. Pomocí následujících kroků můžete vytvořit odkaz na recenzi a sdílet jej pomocí e-mailového klienta.

 1. Po otevření dokumentu PDF v aplikaci Acrobat klikněte v pravém horním rohu na tlačítko Sdílet . Případně vyberte možnost Nástroje > Sdílet a přejděte k souboru PDF, který následně vyberte. V pravém panelu se zobrazí možnosti sdílení.

  Sdílení souborů PDF k recenzi

  Poznámka:

  • Abyste mohli zahájit sdílenou recenzi v aplikaci Acrobat, musí být počítač připojený k internetu.
  • Sdílenou recenzi můžete spustit také přímo z jiné aplikace, která používá PDFMaker, například z aplikace Microsoft Word. Vyberte možnost Acrobat > Vytvořit a poslat k recenzi.

 2. Klikněte na možnost Získat odkaz.

  Získat odkaz
 3. V části Získat odkaz zvolte možnost Provést recenzi a poté zvolte možnost Vytvořit odkaz. Vybraný soubor bude odeslán do služby Document Cloud a provede se vytvoření veřejného odkazu.

  Poznámka:

  V případě vytvoření veřejného odkazu a sdílení souboru pro recenzi nelze nastavit termín ani připomenutí.

 4. Chcete-li odkaz na recenzi zkopírovat, klikněte na možnost Kopírovat odkaz. Sdílejte odkaz na recenzi e-mailem s recenzenty.

Prostředí recenzenta

Recenzenti obdrží e-mail s pozvánkou a s odkazem na recenzovaný dokument PDF. Po kliknutí na odkaz nebo na tlačítko Recenze v pozvánce se dokument PDF otevře ve webovém prohlížeči. Pomocí nástrojů pro poznámky mohou přidávat do dokumentu PDF poznámky. K přidávání poznámek mohou použít rovněž aplikaci Acrobat Reader DC nebo Acrobat DC pro stolní počítače.

Další informace naleznete v části Účast v recenzi PDF.

Informace o sledování aktivity recenzentů v dokumentu naleznete v části Sledování a správa recenzí PDF.

Sdílení souboru PDF hostovaného ve službě SharePoint, na serveru WebDAV nebo v síťové složce pro recenzi

Dostupné ve verzi: Acrobat DC, Acrobat 2017 a Acrobat DC 2015 (Classic)

Postup odeslání souboru PDF k recenzi

 1. Používáte-li aplikaci Acrobat 2017 nebo Acrobat DC 2015 (Classic), přejděte na další krok. Používáte-li aplikaci Acrobat DC, postupujte před zahájením recenze následovně:

  1. Přejděte do nabídky Úpravy > Předvolby. Zobrazí se dialogové okno Předvolby.
  2. V levém panelu klikněte na možnost Recenzování. V části Možnosti sdílené recenze zrušte zaškrtnutí políčka Sdílet za účelem recenze pomocí služby Adobe Document Cloud, a poté klikněte na možnost OK.
 2. Zvolte příkaz Nástroje > Odeslat k recenzi. Na sekundárním panelu nástrojů se zobrazí sada nástrojů Odeslat ke komentování.

  Poznámka:

  Sdílenou recenzi můžete spustit také přímo z jiné aplikace, která používá PDFMaker, například z aplikace Microsoft Word. Zvolte příkaz Adobe PDF > Převést do Adobe PDF a poslat ke sdílenému komentování. V aplikacích sady Office 2010 zvolte příkaz Acrobat > Vytvořit a poslat ke sdílenému komentování.

 3. Na sekundárním panelu nástrojů klikněte na příkaz Odeslat ke sdílenému komentování.

  Poznámka:

  Zobrazí-li se výzva, vyberte dokument PDF, který chcete odeslat ke sdílené recenzi.

 4. Vyberte způsob, jakým chcete shromažďovat poznámky od recenzenta a klikněte na tlačítko Další.

 5. Vyberte, jak chcete hostovat sdílený soubor recenze a zadejte umístění.

  • Síťové složky: Pokud jsou všichni příjemci v rámci místní sítě, jsou síťové složky a servery služby SharePoint nejlepšími volbami pro server poznámek. Síťové složky jsou obecně nejlevnější a nejspolehlivější.
  • Podřízené weby SharePoint / Office 365: Pokud vaši příjemci pracují za firewallem a všichni mají přístup ke společnému serveru, můžete použít vlastní interní umístění na serveru, například web Microsoft SharePoint. Další informace najdete v části Hosting sdílených recenzí na webech SharePoint / Office 365.
  • Servery WebDAV: Servery WebDAV (webové servery používající protokol WebDAV) jsou nejvhodnější, pokud jsou recenzenti mimo firewall nebo mimo místní síť. Další informace o konfigurování použití služby WebDAV v aplikaci Acrobat najdete v článku Hosting a Shared Review: An Alternative to Acrobat.com (Hostování sdílené recenze: Alternativa ke službě Acrobat.com).
 6. Vyberte metodu doručení a kolekce. Klikněte na Další.

 7. Zadejte název nového profilu a klikněte na Další nebo kliknutím na Další použijte výchozí možnost.

 8. Na obrazovce e-mailu určete podle potřeby následující nastavení:

  Způsob dodání

  Kliknutím můžete určit jiný způsob dodání a vyzvednutí, než je aktuálně vybraný způsob.

  Komu, Kopie

  Zadejte e-mailové adresy recenzentů. Po každé adrese vložte středník nebo konec řádku. Chcete-li vybrat e-mailové adresy z adresáře vaší e-mailové aplikace, klikněte na tlačítko Komu nebo Kopie.

  Předmět, Zpráva

  Zobrazte náhled předmětu a zprávy a podle potřeby je upravte. Aplikace Acrobat uloží všechny změny a zobrazí je při příštím odesílání dokumentu k recenzi. Chcete-li použít výchozí e-mailovou zprávu, klikněte na Obnovit výchozí zprávu.

  Termín recenze

  Kliknutím určete jiný termín nebo žádný termín. Po vypršení termínu recenze již recenzenti nemohou publikovat poznámky.

  Poznámka:

  Jestliže termín vyprší, zatímco recenzent má dokument otevřený v aplikaci Acrobat, může dále publikovat poznámky, dokud dokument nezavře.

 9. Klikněte na Poslat.

Sdílený soubor PDF, který odešlete, bude obsahovat panely Anotace a Kreslená označení a pokyny v pruhu zpráv dokumentu.

Aplikace Acrobat vytvoří kopii souboru sdílené recenze s názvem [název původního souboru]_review.pdf ve stejné složce jako původní soubor, který jste určili k recenzi.

Zahájení e-mailové recenze

Dostupné ve verzi: Acrobat DC, Acrobat 2017 a Acrobat DC 2015 (Classic)

Když spustíte e-mailovou recenzi, rozešlete sledovanou kopii PDF, která vám umožní snadno sloučit poznámky, které přijmete. (V průběhu recenze nelze vyplňovat pole formulářů v PDF.) Po zahájení sdílené recenze můžete také spustit e-mailovou recenzi se stejným souborem PDF.

Dříve, než zahájíte e-mailovou recenzi, zkontrolujte, zda je vaše e-mailová aplikace nebo účet webové pošty správně nakonfigurován pro spolupráci s aplikací Acrobat.

Postup zahájení e-mailové recenze

 1. Používáte-li aplikaci Acrobat 2017 nebo Acrobat DC 2015 (Classic), přejděte na další krok. Používáte-li aplikaci Acrobat DC, postupujte před zahájením recenze následovně:

  1. Přejděte do nabídky Úpravy > Předvolby. Zobrazí se dialogové okno Předvolby.
  2. V levém panelu klikněte na možnost Recenzování. V části Možnosti sdílené recenze zrušte zaškrtnutí políčka Sdílet pro recenzi pomocí služby Adobe Document Cloud, a poté klikněte na možnost OK.
 2. Zvolte příkaz Nástroj > Odeslat k recenzi.

  Na sekundárním panelu nástrojů se zobrazí sada nástrojů Odeslat ke komentování.

 3. Klikněte na položku Odeslat e-mailem ke komentování.

 4. Pokud budete vyzváni, zadejte požadované informace v dialogovém okně Nastavení identity.

 5. Určete PDF, pokud není již otevřený, a pak klikněte na Další. PDF, který určíte, se stane základním souborem. Do tohoto souboru slučte poznámky, které přijmete od recenzentů.

 6. Určete recenzenty zadáním jejich e-mailových adres. Mezi jednotlivé adresy vložte středník nebo konec řádku. Klikněte na položku Adresář, chcete-li zvolit e-mailové adresy z adresáře vaší e-mailové aplikace.

 7. Zobrazte náhled e-mailové pozvánky, upravte ji podle potřeby a klikněte na položku Poslat pozvánku.

 8. Vyberte e-mailový klient pro odeslání pozvánky a klikněte na položku Pokračovat.

  Recenzentům se pošle kopie PDF jako příloha. Po otevření tato příloha PDF poskytuje nástroje a pokyny pro tvorbu poznámek.

Postup sloučení poznámek

Po získání poznámek od recenzentů můžete poznámky sloužit do vzorového PDF.

 1. Až vám recenzent pošle své poznámky, otevřete přiložený soubor ve své e-mailové aplikaci. Pokud e-mailová aplikace nemůže najít originální verzi PDF, vyzve vás, abyste ji našli procházením.

  Poznámka:

  Poznámky lze přeposlat iniciátorovi recenze, pokud jste jím nebyli vy. Nejprve poznámky sloučíte do své kopie PDF. Poté je odešlete; viz část Odeslání poznámek v e-mailu. Pokud jste již poznámky odeslali, iniciátor obdrží pouze nové poznámky. Ve sloučených poznámkách se zachová původní jméno jejich autora.

 2. Pokud jste recenzi zahájili, objeví se dialogové okno Sloučit poznámky. Vyberte jednu z následujících voleb:

  Ano

  Otevře základní kopii PDF a sloučí do ní všechny poznámky. Po sloučení poznámek základní PDF uložte.

  Ne, otevřít pouze tuto kopii

  Otevře kopii PDF od recenzenta s jeho poznámkami. Pokud vyberete tuto volbu, můžete pak poznámky sloučit příkazem Poznámky > Sloučit poznámky do základního PDF.

  Zrušit

  Zavře PDF od recenzenta, obsahující poznámky.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online