Než začnete

Než se pustíte do animování, seznamte se s těmito základními informacemi:

Základní informace Popis
ActionScript není nutný Animace nevyžadují ActionScript. To vám ale nebrání vytvářet animace s ActionScriptem, pokud chcete.
Základy časové osy a úprav vlastností Než začnete pracovat s doplněními pohybu, seznamte se se základy toho, jak se používá časová osa a upravují vlastnosti. Jednotlivé klíčové snímky vlastností můžete upravovat na vymezené ploše, v inspektoru vlastností nebo v nově přepracovaném Editoru pohybu.
Pouze instance symbolů a textová pole V Animate lze doplňovat pouze instance symbolů a textová pole. Všechny ostatní typy objektů jsou při aplikování doplnění zahrnuty do symbolu. Instance symbolu mohou obsahovat vnořené symboly, které lze samostatně doplnit v jejich vlastní časové ose.
Jeden objekt na jedno doplnění Nejmenší stavební jednotka každé vrstvy doplnění je rozsah doplnění. Rozsah doplnění ve vrstvě doplnění může obsahovat pouze jednu instanci symbolu nebo textové pole. Instance symbolu se označuje jako cíl rozsahu doplnění. Jeden symbol však může obsahovat mnoho objektů.
Změna cíle Když do rozsahu doplnění přidáte druhý symbol nebo textové pole, nahradíte tím původní symbol v doplnění. Cílový objekt doplnění můžete změnit tím, že z knihovny přetáhnete na rozsah doplnění v časové ose jiný symbol, případně pomocí příkazu Změnit > Symbol > Zaměnit symbol. Symbol můžete z vrstvy doplnění smazat, aniž byste tím doplnění odstranili nebo přerušili. Později pak můžete k doplnění přidat jinou instanci symbolu. Kdykoli také můžete změnit typ cílového symbolu nebo symbol upravit.
Úpravy cesty pohybu Pokud nějaké doplnění obsahuje pohyb, na vymezené ploše se zobrazí cesta pohybu. Cesta pohybu označuje polohu doplňovaného objektu v jednotlivých snímcích. Cestu pohybu na vymezené ploše můžete upravovat přetahováním jejích řídicích bodů. Do vrstvy doplnění/inverzní kinematiky nelze přidat vodítko pohybu. Informace o doplňování pomocí inverzní kinematiky najdete v tématu Animace armatury.

Další informace

Vytvoření animace pomocí doplnění pohybu

Doplnění pohybu se dají vytvářet těmito třemi způsoby:

 • Vytvořte grafiku nebo instanci, kterou chcete doplnit, pak klikněte pravým tlačítkem na nějaký snímek a vyberte Vytvořit doplnění pohybu.
 • Vyberte grafiku nebo instanci, kterou chcete doplnit, a v hlavní nabídce vyberte Vložit > Doplnění pohybu.
 • Vytvořte grafiku nebo instanci, kterou chcete doplnit, pak na ni na vymezené ploše klikněte pravým tlačítkem a vyberte Vytvořit doplnění pohybu.
Vytvoření doplnění pohybu

Doplnění dalších vlastností pomocí inspektoru vlastností

Pomocí příkazu Vytvořit doplnění pohybu můžete animovat většinu vlastností různých instancí symbolů nebo textových polí, jako jsou otočení, velikost, průhlednost nebo odstín (pouze symboly a text TLF). Můžete například upravit vlastnost alfa (průhlednost) instance symbolu tak, aby se na obrazovce objevil postupně. Seznam vlastností, které se dají animovat pomocí doplnění pohybu, najdete v tématu Doplnitelné objekty a vlastnosti.

 1. Na vymezené ploše vyberte instanci symbolu nebo textové pole.

  Pokud výběr obsahuje jiné objekty nebo obsahuje více objektů z vrstvy, nabídne aplikace Animate převedení výběru na symbol filmového klipu.

 2. Zvolte Vložit > Doplnění pohybu.

  Pokud se zobrazí dialogové okno „Převést výběr na symbol pro doplnění“, kliknutím na tlačítko OK převedete výběr na symbol filmového klipu.

  Když doplnění aplikujete na objekt, který existuje pouze v jediném klíčovém snímku, přesune se přehrávací hlava na poslední snímek nového doplnění. V ostatních případech zůstává přehrávací hlava na stejném místě.

 3. Umístěte přehrávací hlavu do snímku rozsahu doplnění, kde chcete určit hodnotu vlastnosti.

  Přehrávací hlavu můžete umístit do kteréhokoli jiného snímku rozsahu doplnění. Doplnění začíná s hodnotami vlastností určenými v prvním snímku rozsahu doplnění, který je vždy klíčovým snímkem vlastnosti.

 4. U vybraného objektu na vymezené ploše nastavte hodnotu nepolohové vlastnosti, jako jsou například alfa (průhlednost), natočení nebo zkosení. Hodnotu můžete nastavit v inspektoru vlastností nebo pomocí některého z nástrojů na panelu Nástroje.

  Z aktuálního snímku rozsahu se stane klíčový snímek vlastnosti.

  Poznámka:

  Můžete zobrazit různé typy klíčových snímků vlastnosti v rozsahu doplnění. Klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s podrženou klávesou Control (Macintosh) na rozsah doplnění a v kontextové nabídce vyberte Zobrazit klíčové snímky > Typ vlastnosti.

 5. Přesouváním přehrávací hlavy po časové ose zobrazíte náhled doplnění na vymezené ploše.

 6. Chcete-li přidat další klíčové snímky vlastností, přesuňte přehrávací hlavu do požadovaného snímku v rozsahu a v inspektoru vlastnost nastavte hodnoty vlastností.

Přidání dalšího doplnění do stávající vrstvy doplnění

Do existujících vrstev doplnění můžete přidávat další doplnění. To umožňuje při vytváření obsahu Animate s animací používat méně vrstev.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Přidejte do vrstvy prázdný klíčový snímek (Vložit > Časová osa > Prázdný klíčový snímek), přidejte do tohoto klíčového snímku nějaké položky a pak tyto položky doplňte.
  • Vytvořte doplnění v samostatné vrstvě a poté rozsah přetáhněte do požadované vrstvy.
  • Přetáhněte statický snímek z jiné vrstvy do vrstvy doplnění a poté k objektu ve statickém snímku přidejte doplnění.
  • Přetažením se stisknutou klávesou Alt zduplikujete existující rozsahu ze stejné nebo jiné vrstvy.
  • Zkopírujte a vložte rozsah doplnění ze stejné nebo jiné vrstvy.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online