pdf-pack.mnemonic.79x76

Adobe PDF Pack je balíček služeb Adobe Document Cloud. S jeho pomocí můžete snadno online vytvořit, sloučit, podepsat a odeslat soubory PDF. Můžete také převádět soubory PDF na upravitelné soubory aplikace Word nebo Excel.

Ve službě Adobe PDF Pack se soubory PDF nedají upravovat. Pro úpravu souborů PDF potřebujete aplikaci Acrobat DC. Viz stránku produktu Acrobat.


Správa účtu Adobe PDF Pack

 • Pokud chcete spravovat svůj účet, přihlaste seke služběPřihlaste se ke službě Document Cloud na stránce https://cloud.acrobat.com/convertpdf pomocí svého Adobe ID a hesla nebo pomocí účtu sociálních sítí (Facebook nebo Google).  Klikněte v pravé horní části okna aplikace Adobe PDF Pack na možnost Účet > Moje informace.
 • Chcete-li provést upgrade svého účtu nebo spravovat svoje předplatné, klikněte v pravé horní části okna aplikace Adobe PDF Pack na možnost Účet > Moje předplatné.

Převod souboru do PDF

Typy souborů, které lze převést do PDF

Služba Adobe PDF Pack umožňuje převádět z následujících oblíbených formátů souborů do PDF:

Převod do PDF z formátu Podporované přípony souborů
Microsoft Word .doc, .docx
Microsoft Excel .xls, .xlsx
Microsoft PowerPoint .ppt, .pptx
Formáty souborů obrazů .bmp, .gif, .jpeg, .jpg, .png, .tif, .tiff
Rich Text Format .rtf
Textový soubor .txt
Adobe Illustrator .ai
Adobe InDesign .indd
Adobe Photoshop .psd
Formát formulářů Vyplnit a podepsat .form

Postup převedení souboru do formátu PDF:

 1. Přihlaste se ke službě Document Cloud na stránce https://cloud.acrobat.com/convertpdf pomocí svého Adobe ID a hesla nebo pomocí účtu sociálních sítí (Facebook nebo Google).

  Přihlašování do služby Adobe Document Cloud
 2. Chcete-li odeslat soubor z počítače a převést jej do PDF, klikněte na příkaz Vyberte soubory k převodu do PDF.

  select-to-convert
 3. Klikněte na možnost Zvolit soubory z mého počítače, vyberte soubor v prohlížeči souborů a pak klikněte na Otevřít.

  browse-and-select
 4. Soubor se načte, je převeden do PDF a pak je připraven ke stažení. Kliknutím na tlačítko Stáhnout uložíte soubor zpět do svého počítače.

  ready-to-download

  Všechny převedené soubory se uloží do účtu Adobe PDF Pack. V seznamu převodů ve spodní části stránky jsou uvedeny všechny vámi převedené soubory. Soubory v seznamu převodů můžete otevřít, stáhnout nebo odstranit. Alternativně můžete seznam všech souborů zobrazit kliknutím na možnost Soubory v levém horním rohu okna.

Sloučení souborů do PDF

Pomocí funkce Zkombinovat soubory můžete převést až deset souborů do jednoho PDF. Funkce Zkombinovat soubory podporuje více typů souborů, nejen soubory PDF. Použijete-li funkci Zkombinovat soubory, uloží služba Adobe PDF Pack pouze sloučený soubor PDF, ale nikoli soubory, ze kterých byl vytvořen.

Poznámka:

Nelze sloučit soubory PDF, které jsou zabezpečené, chráněné heslem, 3D nebo součástí portfolia PDF.

Postup pro sloučení souborů do jednoho PDF:

 1. Přihlaste se ke službě Document Cloud na stránce https://cloud.acrobat.com/convertpdf pomocí svého Adobe ID a hesla nebo pomocí účtu sociálních sítí (Facebook nebo Google).

  Přihlašování do služby Adobe Document Cloud
 2. Klikněte na možnost Vybrat soubory ke sloučení.

  combine-files
 3. Klikněte na možnost Zvolit soubory z mého počítače, vyberte v prohlížeči souborů jeden ze souborů, který chcete sloučit, a pak klikněte na možnost Otevřít.

  browse-and-select
 4. Klikněte na Přidat soubory. Klikněte na možnost Zvolit soubory z mého počítače, vyberte v prohlížeči souborů další soubory ke sloučení a pak klikněte na Otevřít.

  add-files
 5. (Volitelně) Najetím kurzorem nad soubor a kliknutím na šipku můžete změnit pořadí, ve kterém budou soubory přidány do sloučeného PDF.

  hover-arrange
 6. Zadejte název sloučeného souboru PDF a klikněte na tlačítko Zkombinovat.

  enter-name-click-combine
 7. Soubory budou převedeny a sloučeny do formátu PDF a pak budou připraveny ke stažení. Kliknutím na tlačítko Stáhnout uložíte soubor zpět do svého počítače.

  combined-file-download

  Sloučený soubor PDF se automaticky uloží do účtu Adobe PDF Pack. V seznamu převedených souborů ve spodní části stránky jsou uvedeny všechny vámi nedávno převedené soubory. Soubory v seznamu můžete otevřít, stáhnout nebo odstranit. Alternativně můžete seznam všech souborů zobrazit kliknutím na možnost Soubory v levém horním rohu okna.

Export PDF do formátu Word nebo Excel

Pomocí funkce Export PDF můžete převést soubory PDF do formátu upravitelných souborů aplikace Microsoft Word nebo Microsoft Excel.

Služba Adobe PDF Pack provádí rozpoznávání OCR u souborů PDF obsahujících obrazy, vektorovou grafiku, skrytý text nebo kombinaci výše uvedených prvků. (Služba Adobe PDF Pack například provádí rozpoznávání OCR u souborů PDF vytvořených z naskenovaných dokumentů.) Služba Adobe PDF Pack provádí rozpoznávání OCR také u textu, který nedokáže interpretovat z důvodu nesprávného zakódování textu ve zdrojové aplikaci.

Poznámka:

OCR představuje převod obrazů textu (naskenovaného textu) na upravitelné znaky, abyste mohli text prohledávat, opravovat nebo kopírovat.

Postup exportu do PDF:

 1. Přihlaste se ke službě Document Cloud na stránce https://cloud.acrobat.com/convertpdf pomocí svého Adobe ID a hesla nebo pomocí účtu sociálních sítí (Facebook nebo Google).

  Přihlašování do služby Adobe Document Cloud
 2. Klikněte na možnost Vybrat soubory PDF pro export.

  Export-pdf
 3. Klikněte na možnost Zvolit soubory z mého počítače, vyberte soubor PDF, který chcete exportovat, a pak klikněte na možnost Otevřít.

  browse-and-select
 4. Na následující stránce proveďte následující kroky:

  1. V rozevírací nabídce Převést do vyberte požadovaný formát souboru.
  2. V rozbalovací nabídce Jazyk dokumentu vyberte jazyk exportovaného dokumentu.

  Poznámka: Služba Adobe PDF Pack neuchovává jazykové nastavení mezi jednotlivými relacemi. Proto nezapomeňte vybrat odpovídající jazyk pokaždé, když převádíte dokument pomocí OCR.

  export-options
 5. Klikněte na Exportovat do.

 6. Vybraný soubor PDF bude odeslán na server a jeho obsah bude exportován do požadovaného formátu. Kliknutím na tlačítko Stáhnout uložíte soubor zpět do svého počítače. Kopie exportovaného souboru bude také uložena na serveru, aby byla v případě potřeby k dispozici.

  download-exported-file

  Kopie exportovaného souboru se uloží také do účtu Adobe PDF Pack. V seznamu exportovaných souborů ve spodní části stránky jsou uvedeny všechny vámi nedávno exportované soubory. Soubory v seznamu můžete otevřít, stáhnout nebo odstranit. Alternativně můžete seznam všech souborů zobrazit kliknutím na možnost Soubory v levém horním rohu okna.

Vyplnění a podepsání libovolného formuláře

Služba Adobe Fill & Sign umožňuje jednoduché vyplňování a podepisování formulářů online. Vyplněné formuláře PDF můžete také stahovat a vytisknout je nebo odeslat e-mailem. Více informací najdete v kapitole Používání služby Adobe Fill & Sign.

Odesílání a sledování souborů online

Využívejte službu Adobe Send & Track k zasílání a sledování velkých souborů online. Můžete posílat soubory uložené ve svém účtu nebo odesílat soubory ze svého počítače. Poslání souboru je stejné jako poslání e-mailu a navíc obdržíte oznámení, když si někdo poslaný soubor zobrazí nebo stáhne. Více informací najdete v kapitole Používání služby Adobe Send & Track.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online